ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

KORSANGER - OG KORLEDER


 

Kirkesanger og/eller Korleder til to små landsbykirker i V. Hæsinge og Sh. Lyndelse på Sydvestfyn.

Stillingen kan søges snarest mulig

Vi tilbyder:

 • To smukke gamle kirker med meget fin akustik.
 • Samarbejde med en positiv og dygtig organist, der gerne – udover salmesangen - ser et samarbejde omkring bl.a. fyraftenssang og små indslag i gudstjenesten
 • Et menighedsråd som har fokus på et aktivt og varieret musikliv. Bl.a. har vi flere gange om året indført anderledes gudstjenester, hvor den traditionelle orgelmusik erstattes af musik fra andre instrumenter eller sammenspil mellem orgel og andet instrument.

Kirkesangerstillingen er på 390 timer om året.

Vi forventer, at du:

 • Kan forestå sang, den vokale del af liturgi og menighedssang, ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter såvel i som uden for kirken
 • Er udadvendt og har lyst til samarbejde om det kirkelige arbejde f.eks. at være med til at udvikle forskellige gudstjenesteformer
 • Bede ind- og udgangsbøn
 • Deltage i 6 plejehjemsgudstjenester om året på Åløkkeparken i Brobyværk
 • Deltage i møder relateret til stillingen.
 • Kirkesangeren finder vikar til ferieperioder m.m.

 

Stillingen kan evt. søges sammen med følgende:

Oprettelse af nyt kor/korleder                                                   

Menighedsrådet ønsker at oprette et kor, da der i vore sogne har vist sig stor interesse for et sådant, og vi ser det som en spændende udvikling af kirkelivet. Har du lyst at være inspirator og hjælpe med etableringen af et kor samt fungere som korleder, vil vi være en dedikeret og konstruktiv sparringspartner.

Korlederstillingen er på 150 timer om året

Ansættelsesvilkår:

Ved ansættelsessamtalen afholdes der tillige en sangprøve, hvor ansættelsesudvalget og organist medvirker.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 177 kr. i timen som kirkesanger ved ansættelses på 390 timer og kr. 210 kr. i timen som korleder ved ansættelse på 150 timer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til præst

Eva Ladefoged tlf.:  62631009

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 7758fortrolig@sogn.dk                                                          

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 31/5-2021                                                

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 22

Det kan påregnes, at menighedsrådet vil indhente referencer.


Kirkesanger til Stokkemarke Kirke.

Stillingen som kirkesanger ved Stokkemarke Kirke er ledig, og vi søger en alsidig, kompetent kirkesanger, der kan mestre både klassisk salmesang og nyere rytmisk musik.

Du er i stand til at yde et kreativt, professionelt bidrag til kirkelivet og gøre gudstjenesten til en stemningsfuld oplevelse i samarbejde med vores dygtige team.

Som kirkesanger vil du ud over de kirkelige handlinger også skulle medvirke ved andre musikalske opgaver i kirken i samarbejde med organisten og præsten.

Vi forventer, at du

 • har en god og klangfuld angstemme og kan læse noder
 • har en fleksibel og positiv tilgang til opgaverne samt gode samarbejdsevner
 • vil bidrage til at løfte og udvikle sangen/sangoplevelsen i kirken

Stillingen er normeret til 7 timer pr. uge.

Tiltrædelse d. 1. juni 2021.

Ansøgningsfrist: 21. maj 2021.

Der holdes samtaler og prøvesang d. 25. maj 2021 kl. 16 til 19.

Ansøgningen sendes til:  7639fortrolig@sogn.dk

Løn og ansættelse er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales inden for de i overenskomsten nævnte satser som procentdel (ansættelsesbrøk) af den samlede årsløn for en fuldtidsstilling.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, og rådighedstillægget udgår årligt 21.733, 75 (nutidskroner) – beløbet kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalen om indplacering i gældende løninterval indgås mellem Menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening ved ansættelsen

Yderligere oplysninger vedrørende ledige stilling kan fås ved henvendelse til formanden, Birthe Johansen på 23 37 71 91 eller til kontaktpersonen, Eric Steffensen på 30 12 39 67.


 

Sønderholm-Frejlev Pastorat søger en dygtig og engageret kirkesanger

Sønderholm-Frejlev Pastorat, søger pr. 01.08.2021en dygtig og engageret kirkesanger.

Stillingen er på 8 timer pr. uge med primær funktion i Sønderholm Kirke.

Kirkesangerens primære arbejdsopgave bliver at medvirke ved alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter.

Vi tilbyder en kirke med et levende og varieret musikliv, der spænder bredt genremæssigt. Kirkesangeren får her mulighed for at indgå både solistisk og i samspil med Frejlev kirkes kirkesanger, kirkernes kor og andre solister og musikere ved højmesser, liturgiske gudstjenester, sangaftener og koncerter.

Der er mulighed for gensidig fleksibel planlægning af tjenester med kirkesangeren i Frejlev.

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

 • En god sangstemme, der har styrke og klang til at lede menighedens sang
 • Kan synge efter noder
 • Stor faglig bredde, klassisk som rytmisk
 • Interesse for og evt. erfaring med solooptræden
 • Gerne erfaring fra lignende stilling og kendskab til folkekirkens arbejde og virke
 • Fleksibilitet og selvstændighed

Sønderholm-Frejlev Pastorat består af  ca. 5.000 indbyggere. Antallet af ansatte i de to sogne inkl. 2 præster udgør tilsammen 11-12 pers. I det tætte daglige arbejde har vi en åben og let omgangstone. Vi tilstræber en god atmosfære og lægger vægt på et godt kollegialt samspil, hvor vi gensidigt hjælper hinanden med stort og småt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet i overensstemmelse med samarbejdsaftale indgået med Frejlev sogn.

Ansættelse sker ved Sønderholm – Frejlev Pastorats Menighedsråd beliggende Verdisvej 4, Frejlev, 9200 Aalborg SV. Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet  kr. 281.702 – 411.717 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.925 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.714 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Margit Mühlbach på tlf. 2240 5614 eller til kontaktperson Helle Bang på 8329fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til 8329fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den 31.05.2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24       

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer inden endelig ansættelse.


 

IBSKER OG SVANEKE KIRKER SØGER NY KIRKESANGER

I vore kirker har vi to kirkesangere, to præster og to organister som deler alle aktiviteterne ligeligt i et engageret, åbent og inkluderende fællesskab, hvor omgangstonen er munter og hjælpsom.

Da vores ene kirkesanger har valgt at stoppe efter et langt arbejdsliv, så søger vi en ny kirkesanger der har lyst til at ære del af et dedikeret team som samarbejde i en uformel og hjertelig omgangstone.

Vi tilbyder et meningsfyldt arbejde i et livligt pastorat med engagerede menigheder, god stemning og et stort fokus på sang og musik.

Det udfolder sig blandt andet i kirkernes forskellige voksen-, børne- og spirekor, men også i musikgudstjenester og koncerter.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i et fællesskab med mulighed for både faglig udvikling og et spændende og alsidigt arbejdsliv.

Stillingen som kirkesanger har et årligt timetal på ca. 340 timer og kirkesangerne deler arbejdet mellem sig hver anden måned.

Løn efter gældende overenskomst for kirkesangere.

Stillingen er til snarest mulig tiltrædelse og ansøgningsfristen er den 14. maj 2021.

Du sender ansøgningen til Michael Svensson på mail: xmichael.xsvensson@gmail.com.

Nærmere oplysninger får du ved henvendelse til Michael Svensson på telefon: 93 90 80 93.


 

 

Sønderholm-Frejlev Pastorat søger en dygtig og engageret kirkesanger

Sønderholm-Frejlev Pastorat, søger pr. 01.08.2021en dygtig og engageret kirkesanger.

Stillingen er på 8 timer pr. uge med primær funktion i Sønderholm Kirke.

Kirkesangerens primære arbejdsopgave bliver at medvirke ved alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter.

Vi tilbyder en kirke med et levende og varieret musikliv, der spænder bredt genremæssigt. Kirkesangeren får her mulighed for at indgå både solistisk og i samspil med Frejlev kirkes kirkesanger, kirkernes kor og andre solister og musikere ved højmesser, liturgiske gudstjenester, sangaftener og koncerter.

Der er mulighed for gensidig fleksibel planlægning af tjenester med kirkesangeren i Frejlev.

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

 • En god sangstemme, der har styrke og klang til at lede menighedens sang
 • Kan synge efter noder
 • Stor faglig bredde, klassisk som rytmisk
 • Interesse for og evt. erfaring med solooptræden
 • Gerne erfaring fra lignende stilling og kendskab til folkekirkens arbejde og virke
 • Fleksibilitet og selvstændighed

Sønderholm-Frejlev Pastorat består af  ca. 5.000 indbyggere. Antallet af ansatte i de to sogne inkl. 2 præster udgør tilsammen 11-12 pers. I det tætte daglige arbejde har vi en åben og let omgangstone. Vi tilstræber en god atmosfære og lægger vægt på et godt kollegialt samspil, hvor vi gensidigt hjælper hinanden med stort og småt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet i overensstemmelse med samarbejdsaftale indgået med Frejlev sogn.

Ansættelse sker ved Sønderholm – Frejlev Pastorats Menighedsråd beliggende Verdisvej 4, Frejlev, 9200 Aalborg SV. Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet  kr. 281.702 – 411.717 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.925 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.714 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Margit Mühlbach på tlf. 2240 5614 eller til kontaktperson Helle Bang på 8329fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til 8329fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den 31.05.2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24       

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer inden endelig ansættelse.


 

 

Flere stillinger -

ORGANIST SØGES


Organist søges

Sct. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti - Aalborg stift, søger organist

Sct. Hans sogn i Hjørring søger en dygtig organist, som kan varetage de opgaver, som vores sogn byder på.

Det er blandt andet:

 • Den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • Varetage ledelsen af kirkens pigekor. Pigekoret har sunget med til gudstjenester og små koncerter. Det har været en hård tid for pigekoret under Coronarestriktioner, og der vil være en vigtig opgave i at genopbygge pigekoret, når forholdene tillader det.
 • Spille til babysalmesang, konfirmandundervisning, sognemøder og kirkehøjskole.
 • Indgå i samarbejdet med koncertudvalget om at arrangerer koncerter både med musikere udefra og sognets eget pigekor og kirkesanger 

Vi ønsker at vores nye organist har et solidt musikalsk fundament, som gerne må være både klassisk og rytmisk, og vil være parat til at spille en aktiv og understøttende rolle i vores sogns liv, og til at udvikle og sætte sit præg på de musiske aktiviteter.
Stillingen er aktuelt på 30 timer pr. uge. Det er en stilling med udviklingsmuligheder, hvor der er plads og imødekommenhed til nye tiltag.

Sct. Hans kirke er en charmerende nyrenoveret middelalderkirke, som byder på en fremragende akustik, som er særdeles velegnet til koncerter. Kirken ligger et stenkast fra Hjørring sognegård, som vi deler med Sct. Catharinæ sogn.
I sognegården er der kontor og øve faciliteter til rådighed for organisten i et hyggeligt miljø med mange andre ansatte.
I det hele taget bliver du i Sct. Hans sogn del af en gruppe medarbejdere, som arbejder godt sammen og vægter fælles planlægning. Samtidig bliver du sammen med pastoratets andet sogn, del af et stærkt kirkemusikalsk team med to organister og to kirkesangere, hvor der både er mulighed for at finde på fælles projekter og arbejde med sit eget. 

Sct. Hans sogn er et velfungerende sogn beliggende centralt i Hjørring by med ca. 4000 folkekirkemedlemmer og en god opbakning fra menigheden. Sognet er del af et to-sogns pastorat, som består af de to små middelalderkirker i Hjørring by - Sct. Hans og Sct. Olai. Vores organist ansættes dog udelukkende ved Sct. Hans sogn. Der er tradition for et godt samarbejde mellem pastoratets to organister og kirkesangere og de øvrige medarbejdere.
Der er en gensidig vikarforpligtelse med Sct. Olai sogn, og der holdes som udgangspunkt gudstjeneste på skift i de to kirker, altså hver anden søn- og helligdag.

Orglet i Sct. Hans kirke er bygget af P. Bruhn & Søn i 1980, 15 stemmer, 2 manualer og pedal samt et klaver af mærket Kawai. Pigekoret øver i Hjørring sognegård, hvor et Sauter flygel står til rådighed. 

Ansættelse fra 1. august 2021 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
Sognepræst Hanne Nøhr Krüger, tlf. 98 92 06 29.
Kirkesanger - Birgitte Randsted, tlf: 51 25 95 27
Kontaktperson i Sct. Hans menighedsråd – Merete Laurbjerg, Tlf.: 41 22 59 15

Ansøgningsfristen er mandag den 24. maj 2021 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Sct. Hans menighedsråd mail: 8455fortrolig@SOGN.DK 
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 22 eller efter aftale.

Menighedsrådet kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 • der er tre måneders prøvetid
 • der kan læses mere om sognet på www.scthanssogn.dk
 • der kan læses mere om omegnen på www.visithjoerring.dk/toppenafdanmark/hjoerring