ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

Organist søges - Genopslag

Vi søger en organist til Vedsted Kirke - Søvænget 1, Vedsted, 6500 Vojens,

Ansættelse er pr. 1. februar 2020, eller snarest muligt.

Stillingen er på 10-14 timer gennemsnitligt pr. uge.

Vedsted Kirke er en smuk lille kirke som lægger vægt på kirkens musikliv. Vi søger en person, som sammen med menighedsrådet har lyst til at understøtte det musikalske liv omkring kirken.

Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger har vi Søgudstjeneste, enkelte tjenester i vores fælleshus og i nabobyens aktivitetshus m.m.

Vi søger en åben, imødekommende og fleksibel person.

Ansættelse sker ved
Vedsted Sogns Menighedsråd - Skovbyvej 2, Vedsted, 6500 Vojens

Nærmere oplysninger og ansøgningsfrist:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Bent K. Andersen på telefonnummer 5151 9985.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vedsted Menighedsråd på mail 8980fortrolig@sogn.dk  

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. januar 2020.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted, snarest herefter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

ORGANIST

En stilling som organist ved Nørre Broby og Sønder Broby Kirker, Nørre Broby og Sønder Broby Sogne er ledig pr. 1.marts 2020.

Stillingen er på 22,2 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver: 

 • spille til gudstjenester i Nørre Broby og Sønder Broby kirker
 • spille til kirkelige handlinger i kirkerne
 • spille til plejehjemsgudstjenester på Åløkkeparken i Brobyværk-Sønder Broby
 • medvirke ved arrangementer i kirkerne og konfirmandstuerne i præstegårdene efter aftale
 • aftale salmernes melodivalg med præster og kirkesanger
 • foreslå og forestå koncertarrangementer i samarbejde med menighedsrådene
 • give menighedsrådene input til optimering af drift forud for budgetlægning
 • føre tilsyn med kirkernes instrumenter og deltage i kirkesyn af orgler, når det er relevant
 • sikre at gældende lovgivning og indgåede aftaler på området overholdes  

 

Nørre Broby Sogn har 2019 indbyggere, Sønder Broby Sogn har 1452 indbygger. Der er 5-6 ansatte til sammen i de 2 sogne, her i blandt fælles kirkesanger.

Sognene er kendetegnet ved folkelig sammenhold. Der er en populær fælles ekspanderende friskole og en fælles folkeskole op til og med 9.klasse. Her er gode børnehaver og SFO. Vi har dagligvarebutikker i begge sogne. Vi har flotte faciliteter og et rigt foreningsliv. Vi er tillige begunstiget af en naturskøn beliggenhed, mange stier og grønne omgivelser med Odense Å, der slynger sig gennem landskabet og forbinder de 2 sogne.

Der er en fornuftig kirkegang og opbakning om menighedsrådenes og kirkernes arbejde.

Orglet i Nørre Broby Kirke er et Marcussen orgel fra 1976 med 8 stemmer, 1 manual og pedaler. Orglet i Sønder Broby Kirke er et Marcussen orgel fra 1961 med 7 stemmer, 1 manual og pedaler.

Der er klaverer i konfirmandstuerne i tilknytning til præstegårdene i Nørre Broby og Sønder Broby og tillige et el-klaver i Nørre Broby Kirke.

Organisten skal medvirke på orgel (eller klaver) ved gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger i begge kirker og menighedshuse efter aftale med menighedsrådene og præsterne.

Vi forventer, at du:

 • har gode musikalske færdigheder – evt. meget gerne er uddannet organist
 • er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger
 • har lyst og evne til at være med til at udvikle musikken i gudstjenesten
 • har gode samarbejdsevner og vægter fleksibilitet samt engagement højt
 • er tolerant og har situationsfornemmelse
 • musikalsk en sjælden gang i mellem efter aftale med præst ledsager ved konfirmandundervisningen
 • besidder en positiv indstilling til arbejdet med alle aldersgrupper

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved Sønder Broby kirke og menighedsråd i overensstemmelse med den fælles aftale Nørre Broby Sogns Menighedsråd har indgået.

Fælles ansættelse for begge sogne, sker ved Nørre Broby Sogns Menighedsråd med reference til den til enhver tid værende kontaktperson (p.t. Johannes Barslund – telefonnummer. 22 91 17 64).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Johannes Barslund på telefonnummer 22 91 17 64 / mail noerrebroby.sogn@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til: Nørre Broby Sogn, Præstegårds Allé 2, 5672 Broby eller på mail til noerrebroby.sogn@km.dk. senest den 1.februar 2020.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i februar efter gensidig aftale.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer


 

Genopslag - kirkesanger ved Vester Bjerregrav Kirke

En stilling som kirkesanger er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på ca. 130 timer pr. år.

Stillingen indebærer sang i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handling.

Der kan forekomme afløsning ved Hersom og Klejtrup Kirker ifm. sygdom og ferie

Ansættelse sker ved Vester Bjerregrav Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevænget 5, Bjerregrav, 9632 Viborg.

Ansættelse og aflønning sker på individuelle vilkår, der forhandles ved ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Birte Bergman på telefonnummer 40295557.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11. december 2019.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i uge 51.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8526fortrolig@sogn.dk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.


 

Kirkesanger

Stillingen som kirkesanger ved Sct. Povls Kirke er ledig til besættelse den 1. januar 2020 eller efter aftale.

Stillingen er 6,5 timer pr. uge.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneoppgave som kirkemusikker og det tilhørende protokollat for kirkemusikkere.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysning om stillingen kan ske ved henvendelse til Finn Pedersen tlf. 22588023.

Hele stillingsopslaget kan ses på kirkens hjemmeside www.poulskerkirke.dk


 

Er du vores nye organist/kirkemusiker?

En stilling som organist ved Sønder Starup Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. januar 2020.

Vi søger en dygtig og alsidig organist/kirkemusiker, evt pianist med kirkemusikalsk baggrund, der har lyst og gåpåmod til at udvikle og understøtte det musikalske liv i og omkring kirken.

Menighedsrådet er som udgangspunkt positiv overfor initiativer i forhold til udvikling af kirkemusikalske aktiviteter.

Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Musikalsk ledsagelse ved konfirmandundervisning og minikonfirmander kan forekomme
 • Arrangere koncerter i samarbejde med menighedsrådet
 • Vikardækning for kolleger på Haderslev Næs

Sønder Starup Sogn er i udvikling, det betyder at vi har mange børnefamilier blandt sognets 2.623 folkekirkemedlemmer. Vi ønsker derfor en organist, der har lyst til at starte et kor op og som også vil arrangere babysalmesang.

Starup Kirke er fra fra slutningen af 1000 tallet og ligger smukt ned til Haderslev Fjord.

Orglet i Starup Kirke er bygget af Markussen og Søn i 1920 og har 13 stemmer fordelt på 2 manualler (CV-f3) og pedal (C-f1). Trakturen er pneumatisk og der forefindes ikke svelle.

Ansættelse sker ved Sønder Starup Sogns Menighedsråd beliggende Starup Kirkevej 30, 6100 Haderslev.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirsten Grauholm på mobil 21 49 92 87 /mail 8969fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirsten Grauholm, Aarøsund Landevej 143, 6100 Haderslev eller via knappen "Send ansøgning".

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 11. december kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde onsdag 18. december 2019

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

 

Organist til Mårslet kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift

Vi søger en dygtig organist der vil være med til at skabe et godt musikliv i Mårslet sogn

Stillingen er deltidsstilling på 20 timer pr. uge i gennemsnit. Tiltrædelse 1. december 2019 eller snarest muligt.

Os som kirke:

Mårslet ligger naturskønt med kort afstand til skov og strand, og alligevel kun 12 kilometer fra Aarhus. Mårslet er præget af mange tilflyttere fra Aarhus og et aktivt lokalmiljø med aktiviteter for både børn og voksne. Sognets indbyggertal er ca. 6.600 og forventes at stige de kommende år.   Sognet er bredt sammensat aldersmæssigt og tæller bl.a. mange børnefamilier.  

Der er et højt aktivitetsniveau ved Mårslet kirke. Der er 4 konfirmandhold, 4 hold børnekonfirmander, babysalmesang, spaghetti-gudstjenester, familiegudstjenester, studiedage, kulturcafe, kor, højmesser med mange dåb, en årlig friluftsgudstjeneste samt tradition for krybbespil, påskespil og pinsespil i forbindelse med minikonfirmanderne. 

Dine kolleger bliver: 2 præster, kirke- og kulturmedarbejder, kirketjener, kirkesanger og kirkegårdsmedarbejdere. Desuden er mange frivillige og flere timelønnede tilknyttet kirken.  

Orglet i Mårslet kirke er bygget af firmaet Marcussen & Søn i 1979. Det har 13 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Endvidere forefindes et el-klaver - af mærket Kawai - i kirken.

Opgaverne er:

 • Musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Bistår musikalsk ved konfirmandundervisning og minikonfirmander
 • Ledelse af kor evt. i samarbejde med Kirke- og kulturmedarbejder
 • Arrangere koncerter og musik aktiviteter i kirke og sognehusVi forventer at du er uddannet organist og du kan bruge pedaler. Du har gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til repertoire. Desuden forventer vi at du har pædagogisk flair i forbindelse med korarbejdet.

Du ansættes ved Mårslet menighedsråd. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte:

Kontaktperson, René Lunderskov på mobilnr. 21314827 eller Sognepræst, Signe Høg på tlf. 86290234.

Kan du se dig selv som vores nye organist, så ser vi frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 4. november 2019.

Ansøgningen sendes til Mårslet Menighedsråd på 8105fortrolig@sogn.dk - mrk. ”Ansøgning organist”.

Samtaler finder sted i uge 46 2019. Der vil blive indhentet referencer før en eventuel ansættelse.


 

 

Kirkesanger søges til AnsgarkirkenVi søger en alt eller en tenor til vores kirkekor, som består af 2 kirkesanger.
Stillingen omfatter 60 højmesser årligt på søn- og helligdage, oftes kl. 10.00 (korprøve kl. 9.15).
Du får 4 betalte fri søndage om året og ret og pligt til 5 ugers ferie.
Du får nogle skønne arbejdskollegaer og bliver en del af et venligt ungt team som glæder sig til at lære dig at kende og synge sammen med dig.
Du synger sammen med en anden kirkekorsanger om søndagen og alene, når én af jer har fri.
Der er stor fleksibilitet i forhold til ferie og fridage og du slipper for selv at skulle finde vikar.
Der er mulighed for frivilligt at tjene ekstra ved at medvirke til dåb, bisættelser, begravelser, vielser, plejehjems- og børnegudstjenester. (dog under 8 timer pr. uge over en 4 ugers periode.)
Ved højmesser synger kirkekoret typisk Introitus og Motet efter prædiken af både rytmisk og klassisk karakter samt solosatser.
Ansøger skal gerne:
Være mødestabil, ansvarsbevist, være loyal over for arbejdet i kirken, have godt gehør, gerne kor- erfaring, gode bladsangsfærdigheder og have lyst og evne til at synge både rytmisk og klassisk musik samt nyde akkompagnement af både kirkeorgel eller flygel og band (typisk guitar, bas og trommer). Til friluftsgudstjenester synger kirkekorsangerne i mikrofon.
Kan du nikke genkendende til ovenstående og se dig selv som vores kirkesanger, så skynd dig at skrive en ansøgning.
Spørgsmål er meget velkommen hos organist Johannes Stenberg Brooks på 53611096 eller på mail: Johannes_windwaker@hotmail.com
Du bliver ansat af Ansgarkirken, Hedehusene sogns menighedsråd med foreløbigt tjenestested ved Ansgarkirken, Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Reerslev Sogn, Høje-Taastrup i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Ansættelsener på 6 timer ugentlig og ikke omfattet af overenskomst, men vi følger cirkulære nr. 9811 af 28/10/2014.
Årslønnen er 55.575,36 kr., hvilket svarer til en månedsløn på 4.631,28 i nutidskroner.
Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 9083fortrolig@sogn.dk. Ansøgningsfristen er mandag den 28. oktober kl 12.00.
Der vil efterfølgende blive indkaldt til prøvesang/samtale med ansættelse 1. december ellers snarest derefter.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencecer samt børneattest.


 

Kirkesanger ved Sønder Starup Kirke

Da vores kirkesanger har valgt at gå på pension, søger vi en ny kirkesanger.

Stillingen er ledig til besættelse 1. december 2019.

Stillingen er på 364 timer årligt - eller 7 timer pr. uge

Opgaven i stillingen er at lede menigheden i sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi søger:

 • en god og stabil sanger, der kan understøtte fællessangen og være med til at styrke menigheden i at synge sammen
 • en kirkesanger, der ønsker at indgå i et godt og inspirerende arbejdsfællesskab med de øvrige ansatte og med menighedsrådet

Sønder Starup er et sogn i udvikling, hvilket betyder at vi har mange børnefamilier blandt sognets 2.623 folkekirkemedlemmer.

Starup Kirke er fra slutningen af 1000 tallet og ligger smukt ned til Haderslev Fjord.

Ansættelse sker ved Sønder Starup Sogns Menighedsråd beliggende Starup Kirkevej 30, 6100 Haderslev. 

 Ansættelse og aflønning sker på individuelle vilkår, der forhandles ved ansættelsen

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kirsten Grauholm på tlf. 2149 9287

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 8. november 2019 kl. 12.00

Ansættelse og aflønning sker på individuelle vilkår, der forhandles ved ansættelsen.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i uge 46

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8969fortrolig@sogn.dk

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.


 

Kirkesanger søges til  Sdr. Dalby Kirke i Tryggevælde Provsti.

Stillingen som Kirkesanger ved Sdr. Dalby Kirke er ledig og ønskes besat

Pr. 1. november 2019 med en prøvetid på 3 mdr. Stillingen er normeret

til 312 timer årligt, svarende til 6 timer ugentligt. Stillingen kan evt. deles

mellem 2 personer. 1 prs. til hverdagsgudstjenester/handlinger og 1 til

lørdag/søndagsgudstjenester/handlinger.

Ansættelsen sker ved Sdr. Dalby Menighedsråd med kontoradresse, Karisevej 63, Dalby, 4690 Haslev

Kirkesangerens opgaver bliver at varetage følgende opgaver:

*Deltage i forbindelse med gennemførelsen af gudstjenester og kirkelige

  handlinger i Sdr. Dalby Kirker.

*Medvirke ved koncerter

*Sangcafé og sanggudstjenester

*Medvirke ved minikonfirmandundervisning.

*Andre tiltag kan blive aktuelle

Vi forventer:

*At du/I vil være en gode og stabile kirkesangere.

*At du/I har forståelse for de kirkelige handlinger.

*At du/I er indstillet på aktiv deltagelse i kirkens liv og vækst.

*At du/I vil bidrage med gode ideer til udvikling af kirkens vækst i

  samarbejde med sognepræst, menighedsråd og øvrige medarbejdere.

*At du/I er venlig og imødekommende overfor alle, der kommer til kirkens

  handlinger og øvrige aktiviteter.

*At du har samarbejdsevner og kan være flexibel.

Ansættelsen sker ved Sdr. Dalby Menighedsråd.

*Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 274.740-kr. 401.543(nutidskroner).Fixpunktet er   kr. 281.784.

  Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.177(nutidskroner).

*Løn samt rådighedstillæg beregnes i overensstemmelse med stillingens. Ansættelsesbrøk  (6/37), (3/37)

*Til stillingen er knyttet en pensionsordning. Pensionsbidraget udgør 18% (efter 6 måneders ansættelse).

*Ansøgningsfristen er søndag den 28. oktober 2019 kl. 09:00. Samtale kan forventes at ligge i uge 44

*Ansøgning med relevante bilag sendes til 7530fortrolig@sogn.dk eller til Karisevej 63, Dalby, 4690 Haslev  -

Mærket: ”Ansøgning – kirkesanger”

Har du spørgsmål til stillingens indhold samt spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte følgende:

Menighedsrådsformand, Vilfred Hansen på Mob. tlf. 21 31 72 81 eller Kontaktperson Anette Gravill på Mob. tlf. 30 52 29 84


 

 

Flere stillinger -

Kirkemusiker/organist søges
Skt. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti – Aalborg stift, søger ny kirkemusiker/organist

Da vores organist gennem mange år har valgt at gå på pension, søger Sct. Hans sogn i Hjørring en ny dygtig kirkemusiker/organist, som kan varetage de opgaver, som vores sogn byder på. Det er blandt andet:
· Den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
· Leder af vores dygtige pige(kirke)kor som blomstrer i denne tid (12 piger). Pigekoret deltager ved alle gudstjenester og udgør en stor del af organistens arbejde.
· Spille til babysalmesang, sognemøder og kirkehøjskole.
· Indgå i samarbejdet med koncertudvalget om at arrangerer koncerter både med musikere udefra og sognets eget pigekor og kirkesanger
· Styrke og udvikle det musikalske liv i sognet.

Vi ønsker at vores nye kirkemusiker/organist har et bredt musikalsk fundament, som gerne må være både rytmisk og traditionel, og vil være parat til at spille en aktiv og understøttende rolle i vores sogns liv, samt være med til at udvikle og sætte sit præg på de musiske aktiviteter.
Stillingen er aktuelt på 30 timer pr. uge – men vi tilbyder en stilling med udviklingsmuligheder, hvor der er plads til nye tiltag.

Sct. Hans kirke er en charmerende middelalderkirke som ligger et stenkast fra Hjørring sognegård, som
Sct. Hans sogn deler med Sct. Catharinæ sogn.
I sognegården er der kontor og øve faciliteter til rådighed for organisten i et hyggeligt miljø med mange andre ansatte.
I det hele taget bliver du i Sct. Hans sogn del af en gruppe medarbejdere, som arbejder godt sammen og vægter fælles planlægning.

Sct. Hans sogn er et velfungerende sogn beliggende centralt i Hjørring by med over 4000 folkekirkemedlemmer og en god opbakning fra menigheden.
Sognet er del af et to-sogns pastorat, som består af de to små middelalderkirker i Hjørring by – Sct. Hans
og Sct. Olai. Vores organist ansættes dog udelukkende ved Sct. Hans sogn.
Der er en gensidig vikarforpligtelse med Sct. Olai sogn, og der holdes som udgangspunkt gudstjeneste på skift i de to kirker, altså hver anden søn- og helligdag.

Orglet i Sct. Hans kirke er bygget af P. Bruhn & Søn i 1980, 15 stemmer, 2 manualer og pedal samt et klaver af mærket Kawai. Pigekoret øver i Hjørring sognegård, hvor et Sauter flygel står til rådighed.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280 kr. – 405.255 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 284.390 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 21.373 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og
Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,
CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til
ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460 kr. – 377.084 kr. årligt (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816 kr. – 61.840 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales
i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.
Basisløntrin 1 udgør kr. 298.610 årligt (nutidskroner) og
Basisløntrin 2 udgør kr. 312.829 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt kr. 30.269 (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker
OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse
med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus
ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse fra 1. september 2019 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Formand for Sct. Hans menighedsråd – Elsebeth Steffensen, Tlf.: 28 44 05 63
Kontaktperson i Sct. Hans menighedsråd – Anders Brander, Tlf.: 40 64 99 11
Ansøgningsfristen er mandag den 12. august 2019 kl. 12.00
Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Sct. Hans menighedsråd mail: 8455fortrolig@SOGN.DK
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 34 eller efter aftale.

Menighedsrådet kan oplyse, at
• der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
• der er tre måneders prøvetid
• der kan læses mere om sognet på www.scthanssogn.dk
• der kan læses mere om omegnen på www.visithjoerring.dk/toppenafdanmark/hjoerring


 

Landsbyorganist søges

En stilling som organist ved Flakkebjerg, Høve, Fårdrup og Skørpinge Kirker, Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup pastorat er ledig pr. 1. oktober 2019.

Stillingen er på gennemsnitligt 12 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Spille ved alle faste gudstjenester og højmesser i kirkerne, samt bistå ved konfirmandundervisningen 2 gange pr. kalenderår. Derudover spille ved bisættelser, begravelser, vielser og andre kirkelige handlinger i ugens løb.

Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup pastorat har 1556 indbyggere, 2 gravere, 1 kirkesanger og snart 1 organist ansat i sognet. Pastoratet har 4 landsbykirker med trofaste kirkegængere. Vi har et tæt samarbejde med børnehave, dagplejere og skole.

Orglet i Flakkebjerg kirke er er bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri v. Krohn i 1975, med 9 stemmer.

Orglet i Skørpinge kirke er bygget af Demant og Søn 1862, og har 6 stemmer.

Orglet i Høve kirke er et nyt (brugt) orgel, bygget af Th. Frobenius i 1967, på 5 stemmer.

Orglet i Fårdrup kirke er et Frederik Hoffmann Ramus orgel med 6 stemmer.

Der er desuden elektrisk klaver i alle 4 kirker, som primært benyttes ved børnegudstjenester samt ind imellem til nyere salmer og lovsang.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring i at spille til kirkelige handlinger og gudstjenester
 • Har interesse i at spille til børnegudstjenester, aftenandagter mv.
 • Ønsker at benytte både orgel og klaver ved kirkens faste gudstjenester
 • Indgår i et teamsamarbejde med stedets præst og kirkesanger

 

Ansættelse sker ved Høve – Flakkebjerg – Fårdrup – Skørpinge Sognes Menighedsråd beliggende 1) Høve kirke, Bygaden 101, 4261 Dalmose. 2) Flakkebjerg kirke, Snekkerupvej 2, 4200 Slagelse. 3) Fårdrup kirke, Fårdrupvej 112, 4200 Slagelse. 4) Skørpinge kirke, Skoletoften 5, 4200 Slagelse.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699,20kr. – 367.626,89 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289,07 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121,12 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983,37 årligt (nutidskroner). Indplacering sker fter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.609,20 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Lisbeth Ravn Bolin, tlf. 24892555, lisbo@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til sognepræst Lisbeth Ravn Bolin, Bygaden 4, 4261 Dalmose eller på mail til 7310fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 5. august 2019 klokken 12.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted søndag den 8. september i Flakkebjerg kirke umiddelbart efter højmessen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Der vil blive indhentet børneattest.


 

En stilling som organist ved Blovstrød Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt.
En stilling som organist ved Blovstrød Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en deltidsstilling med en beskæftigelsesgrad på 75%.

Organisten vil skulle varetage følgende opgaver: • orgelspil ved alle højmesser og kirkelige handlinger • bistand til kirkens spire-, børne- og voksenkor i forbindelse med korenes optrædener og prøver • orgelspil ved to korte, ugentlige andagter i forbindelse med konfirmationsundervisningen • rådgivning i forbindelse med anskaffelsen af kirkens nye orgel. : Kirken har skaffet financering til et orgel med 15 stemmer og to manualer og regner med at det er klar om ca. to år. • musikledsagelse ifbm. arrangementer i sognegården, herunder foredrag og øvrige sogneaftener

 • deltagelse i kirkens aktivitetsudvalg med henblik på planlægning af koncerter Om Blovstrød Sogn: Blovstrød Sogn er et land-/forstadssogn i smukke omgivelser omtrent 20 km nord for København. Der bor 3.522 indbyggere i sognet, heraf er 2.721 medlemmer af Folkekirken. Kirken nyder en god opbakning i sognet; der er pænt med trofaste kirkegængere og en god kontakt til de nærliggende skoler og børneinstitutioner. Kirken har ansat en underviser til babysalmesang en gang om ugen. Derudover er der til kirken knyttet tre kor: et spirekor for 0.-2. klasse, et børnekor for 3.-5. klasse samt et voksenkor. Disse kor har allerede en korleder, men organisten vil som nævnt ovenfor skulle deltage i arbejdet med korene. Det er i det hele taget menighedsrådets ønske, at den nye organist skal gå aktivt ind i det rige liv, der er omkring kirken. Kirken har følgende ansatte: én fuldtidspræst, én halvtidspræst, én kirkesanger, én korleder, én oldfrue/kirketjener, én graver og én gravermedhjælper. Kirkebygningen, hvoraf den ældste del er fra omkring 1100-tallet, står overfor en snarlig renovation, og i forbindelse hermed skal kirken have et nyt orgel. Kirkens nuværende orgel er et Jensen og Thomsen-orgel på 7 stemmer med ét manual, men en selvstændig Subbas 16′.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsmedlem Jørgen Jessen på telefon 30 43 64 51 eller sognepræst Kristine Krarup Ravn på 29 91 12 68.

Ansøgningen sendes til: 7449fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00 d. 1. september 2019.


 

Stilling som kirkesanger/kirketjener.

En stilling som kombineret kirkesanger/kirketjener ved kirkerne i Tjele – Nr.Vinge sogne vil være ledig fra 15 august 2019.

Der er tale om en stilling hvor to ansatte deler ca. 256 timer årligt (ca. hver anden søndag og evt. særtjenester) Sognene har tilsammen lidt under 500 indbyggere.

Vi ser gerne at du er bekendt med arbejdet og vil kunne fungere efter en kortere introduktion.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Elisabeth Lund på telf 86 65 31 80 eller mail: ehtl@live.dk

Ansøgning fremsendes snarest muligt og gerne inden d. 31 juli 2019. Ansættelsessamtaler planlægges afholdt onsdag d. 7 august 2019.

Ansøgning med relevante bilag sendes til : Menighedsrådet for Tjele-Nr.Vinge - Holmevej 24 - 8830 Tjele,   eller på mail: ehtl@live.dk