ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

Kirkesanger

Kirkesangere i Allindemagle og Haraldsted kirker

Kirkesangere i Allindemagle og Haraldsted kirker

To kirkesangere – søges til hver en stilling a 5 t / u til deltagelse i gudstjenester og kirkelige handlinger i Haraldsted og Allindemagle kirker – som understøtte til menighedens almindelige salmesang.

Stillingerne besættes , så man i fællesskab selv planlægger en ligelig fordeling af tjenester kirkeåret rundt . Er man forhindret i at kunne dække hverdags tjenester , kan timetal reduceres og anden vikar indkaldes ved behov.

Kirkerne afholder tilsammen 90 gudstjenester og 20 kirkelige handlinger årligt

Vi forventer du er glad for at synge og kan lede en fællessang understøttet af organisten på orgel eller klaver, –at du har kendskab til gudstjenesten i den danske Folkekirke ,   at du er en teamspiller - at du er løsningsfokuseret mht til at løse de løbende opgaver i fællesskab med din makker

Vi er to meget aktive menigheder   i et engageret lokalområde . Musik i kirken har høj prioritet og omfatter børnekor – babysalmesang – korworkshop – en del koncerter og musikledsagelse ved særlige gudstjenester arrangeret af organisten. Alt dette bliver du en del af .

Løn efter Ringsted - Sorø provstis takster for kirkesangere . Ansøgningsfrist :14.6 - Ansættelses samtaler forventes at afholdt i uge 25

Nærmere oplysning hos kontaktperson Bente Haargaard – 51841130 – hvortil også ansøgning sendes på mail : bhaargaard@gfmail.com


 

 

Organist søges til Jyllinges kirker

Jyllinge menighedsråd søger en organist, f. eks. PO-uddannet, til ansættelse 1. september 2019.

Organiststillingen er beregnet til 19 timer ugentlig.

Organistens tjenestesteder bliver Jyllinge Kirke, Hellig Kors Kirke og plejehjem, beliggende i Jyllinge, og tilhørende faciliteter.

Om os: Indbyggertallet i Jyllinge er ca-11.500 hvoraf ca. 8.500 er medlemmer af folkekirken. Sognet forventes at vokse i de kommende år. Jyllinge kirke er en klassisk middelalderkirke fra 1100 tallet. Hellig Kors Kirke er en meget moderne kirke bygget i 2008. I kirken afholdes der gennem hele året en række koncerter, såvel klassiske som rytmiske. Vi har en god og stabil kirkegang. Vi har en klassisk uddannet kirkesanger der medvirker ved alle kirkelige handlinger. Vi har et frivilligt sangerlaug, hvis medlemmer medvirker ved gudstjenester.

Orgler: I Jyllinge Kirke har vi et Troels Krohn orgel fra 1972, 2 manualer, fuld pedal, 7 stemmer og 3 koblinger. I Hellig Kors Kirke har vi et Danhild Hybrakustisk orgel med 2 manualer, fuld pedal, 24 stemmer + 2 tremolog, 2 sveller og koblinger

Organistens arbejdsopgaver er bl.a.:

 • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker samt ved specialgudstjenester
 • At medvirke til planlægning af og afholdelse af koncerter og sangaftener
 • At medvirke ved plejehjemsgudstjenester
 • At medvirke ved babysalmesang
 • At medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisningen
 • At medvirke ved minikonfirmandundervisningen
 • old
  AnsAt medvirke ved menighedsmøder og foredragsaftener

Den endelige opgavefordeling aftales med 1. organisten og menighedsrådet inden for det fastsatte timetal.

Vi forventer at du

 • Er en dygtig organist, der har lyst til at spille både klassisk og moderne/rytmisk musik med god liturgisk fornemmelse og interesse for gudstjenesten
 • Er samarbejdsvillig og lægger vægt på godt samarbejde, især mellem 1. organist, præster og kirkesanger
 • Sætter pris på en arbejdsplads med humor
 • Er fleksibel. Aftenarbejde kan forekomme
 • Kan holde hovedet koldt, når der er travlt

Vi er åbne over for nye ideer og tiltag og søger en organist, der er ide- og initiativrig, og som vil indgå i et konstruktivt samarbejde med vores 1. organist og på tværs af personalegruppen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 1. organist Jytte Kiholm, tlf.29601476 eller til kontaktperson Freddy Lund Petersen på tlf. 40296061

Prøvespil og samtale med udvalgte kandidater aftales umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist:     30. juni 2019 kl. 18:00.  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i begyndelsen af august.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal sendes til kontaktperson Freddy Lund Petersen, Bygaden 23B, 4040 Jyllinge, mærket ”Ansøgning ”, eller pr. mail til: flp1002@gmail.com. - læs om sognet på www. jyllingesogn.dk.


Kirkemusiker/organist søges

 

Skt. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti - Aalborg stift, søger ny kirkemusiker/organist fra 1. august 2019 eller efter aftale.

 

Da vores organist gennem mange år har valgt at gå på pension, søger Sct. Hans sogn i Hjørring en ny dygtig kirkemusiker/organist, som kan varetage de opgaver, som vores sogn byder på. Det er blandt andet:

 • Den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • Leder af vores dygtige pige(kirke)kor som blomstrer i denne tid (12 piger). Pigekoret deltager ved alle gudstjenester og udgør en stor del af organistens arbejde.
 • Spille til babysalmesang, sognemøder og kirkehøjskole.
 • Indgå i samarbejdet med koncertudvalget om at arrangerer koncerter både med musikere udefra og sognets eget pigekor og kirkesanger

 

Vi ønsker at vores nye kirkemusiker/organist har et bredt musikalsk fundament, som gerne må være både rytmisk og traditionel, og vil være parat til at spille en aktiv og understøttende rolle i vores sogns liv, samt være med til at udvikle og sætte sit præg på de musiske aktiviteter.

Stillingen er aktuelt på 23 timer pr. uge - men vi tilbyder en stilling med udviklingsmuligheder, hvor der er plads til nye tiltag.

 

Sct. Hans kirke er en charmerende middelalderkirke som ligger et stenkast fra Hjørring sognegård, som

Sct. Hans sogn deler med Sct. Catharinæ sogn.

I sognegården er der kontor og øve faciliteter til rådighed for organisten i et hyggeligt miljø med mange andre ansatte.

I det hele taget bliver du i Sct. Hans sogn del af en gruppe medarbejdere, som arbejder godt sammen og vægter fælles planlægning.

 

Sct. Hans sogn er et velfungerende sogn beliggende centralt i Hjørring by med over 4000 folkekirkemedlemmer og en god opbakning fra menigheden.

Sognet er del af et to-sogns pastorat, som består af de to små middelalderkirker i Hjørring by - Sct. Hans

og Sct. Olai. Vores organist ansættes dog udelukkende ved Sct. Hans sogn.

Der er en gensidig vikarforpligtelse med Sct. Olai sogn, og der holdes som udgangspunkt gudstjeneste på skift i de to kirker, altså hver anden søn- og helligdag.

Orglet i Sct. Hans kirke er bygget af P. Bruhn & Søn i 1980, 15 stemmer, 2 manualer og pedal samt et klaver af mærket Kawai. Pigekoret øver i Hjørring sognegård, hvor et Sauter flygel står til rådighed.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse

med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus

ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Sct. Hans menighedsråd - Elsebeth Steffensen, Tlf.: 28 44 05 63

Kontaktperson i Sct. Hans menighedsråd - Anders Brander, Tlf.: 82 43 10 54 / 40 64 99 11

Ansøgningsfristen er mandag den 17. juni 2019 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Sct. Hans menighedsråd mail: 8455fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 25 eller efter aftale.

Menighedsrådet kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 • der er tre måneders prøvetid
 • der kan læses mere om sognet på www.scthanssogn.dk
 • der kan læses mere om omegnen på www.visithjoerring.dk/toppenafdanmark/hjoerring

 

 

Flere stillinger -