ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

Kirkesanger søges til Tversted og Uggerby kirker

Menighedsrådene har en vision om, at kirken skal nå flest mulig, derfor lægger vi megen vægt på musisk aktivitet for børn, unge og voksne i alle aldre. Vi ønsker at tilbyde babysalmesang (0-1 årige) og kirkemusikalsk legestue (børn fra 1 år). Herudover ønsker vi at udvikle nye musikalske aktiviteter, som retter sig mod Tversted og Uggerby sognes særpræg som landsbyer og turistmål.

Stillingen som kirkesanger omfatter:

 • · Ledelse af sangen sammen med organisten ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i sognene og kapeller, hvor sognepræsten gør tjeneste
 • · Solosang ved kirkelige handlinger
 • · Udvikling og varetagelse af babysalmesang og kirkemusikalsk legestue
 • · Medvirke ved spaghettigudstjenester og andre særgudstjenester og arrangementer
 • · Kontakt til skoler og institutioner, musikskolen mv.
  Vi forventer, at ansøgere er kendte med Folkekirkens gudstjeneste og den kristne tro. Det vil være en fordel at kunne læse noder.

Hos os vil du opleve et behageligt samarbejdsklima og mærke en opbakning - også til de områder, hvor du evt. kan tilføje nye kirkelige værdier. Du vil komme til at indgå i et kreativt samarbejde med vores organist, sognepræsten, det øvrige personale, menighedsrådene samt frivillige medarbejdere.

Stillingen vil som en forsøgsperiode være tidsbegrænset – og ønskes besat i en toårig periode med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand og Tversted Menighedsråd Elsebeth Madvig, tlf. 2444 2399 og formand Uggerby Menighedsråd Agnethe Nielsen tlf. 2331 9927
Se også: www.tversted-pastorat.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tversted Menighedsråd på mail: 8482fortrolig@SOGN.DK senest den 31. juli 2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde prøvesyngning og samtaler torsdag 11. august og evt. tirsdag 18. august 2020.

Ved ansættelsen er der tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer og børneattest.


 

Kirkesanger søges til Tversted og Uggerby kirker

 

Menighedsrådene har en vision om, at kirken skal nå flest mulig, derfor lægger vi megen vægt på musisk aktivitet for børn, unge og voksne i alle aldre. Vi ønsker at tilbyde babysalmesang (0-1 årige) og kirkemusikalsk legestue (børn fra 1 år). Herudover ønsker vi at udvikle nye musikalske aktiviteter, som retter sig mod Tversted og Uggerby sognes særpræg som landsbyer og turistmål.


Stillingen som kirkesanger omfatter
:

? Ledelse af sangen sammen med organisten ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i sognene og kapeller, hvor sognepræsten gør tjeneste

? Solosang ved kirkelige handlinger

? Udvikling og varetagelse af babysalmesang og kirkemusikalsk legestue

? Medvirke ved spaghettigudstjenester og andre særgudstjenester og arrangementer

? Kontakt til skoler og institutioner, musikskolen mv.

Vi forventer, at ansøgere er kendte med Folkekirkens gudstjeneste og den kristne tro. Det vil være en fordel at kunne læse noder.


Hos os vil du opleve 
et behageligt samarbejdsklima og mærke en opbakning - også til de områder, hvor du evt. kan tilføje nye kirkelige værdier. Du vil komme til at indgå i et kreativt samarbejde med vores organist, sognepræsten, det øvrige personale, menighedsrådene samt frivillige medarbejdere.


Stillingen
 vil som en forsøgsperiode være tidsbegrænset – og ønskes besat i en toårig periode med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 15 timer pr. uge.


Ansættelse af en kirkesanger 
er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.


Årslønnen
 for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 289.193,45 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner).
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Menighedsrådenes forslag til lønniveau er ved ansættelsen fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand og Tversted Menighedsråd Elsebeth Madvig, tlf. 2444 2399 og formand Uggerby Menighedsråd Agnethe Nielsen tlf. 2331 9927
Se også: www.tversted-pastorat.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tversted Menighedsråd på mail: 8482fortrolig@SOGN.DK senest den 31. juli 2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde prøvesyngning og samtaler torsdag 11. august og evt. tirsdag 18. august 2020.

Ved ansættelsen er der tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer og børneattest.


 

 

Organist ved Skive og Vor Frue Kirker, Skive Provsti, Viborg Stift

En stilling som organist ved Skive og Vor Frue Kirke, Skive Sogn er ledig pr. 1. september 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi ønsker en organist med god forståelse for dansk gudstjenestetradition og erfaring med korarbejde.

Organisten skal i samarbejde med organistassistenten varetage gudstjenester, kirkelige handlinger i begge kirker, koncerter, tjenester på plehjem.

Skive Sogn har 10.500 indbyggere, 8 ansatte i sognet samt 3 præster tilknyttet. Sognet er kendetegnet som et levende bysogn med god kirkegang og stor interesser for korsang og musik. Til kirkerne er der knyttet børne-juniorkor og voksenkor. Assistenten leder kirkens børne-juniorkor. Begrænset deltagelse i arbejdet med konfirmander og minikonfirmander. Der er gensidig vikarforpligtelse organisterne imellem.

Skive har musikskole og et velfungerende musikliv i byen.

Orglet i Skive kirke: P. Bruhn & Søn 1985; 43 stemmer

Orglet i Vor Frue kirke: Poul-Gerhard Andersen 1965; 19 stemmer

Der er flygel i Skive Kirke og i Skive Sognegaard (korlokalet). Der er ligeledes et klokkespil i Skive Kirke med 25 klokker.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Karl Bundgaard tlf. 4011 3483.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Skive Sogns Menighedsråd på mail til 8572fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 18. august 2020 kl. 12.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 25. august 2020. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

KIRKESANGER - Musik i Odder Sognekirke skal opleves vedkommende, skal kunne formidle fællesskab og skal have kvalitet. Vi ønsker fornyelse med respekt for traditionen og vægter både klassisk og rytmisk musik. Vi prioriterer variation i udbud, der appellerer til de forskellige målgrupper i Odder sogn (hellere få forskellige relevante tilbud end mange ens). Vi er bevidste om, hvorfor vi vælger den musik, vi gør, og vi er bevidste om, hvordan vi bruger musikken som forstærkende element i gudstjenesten. Vi opfatter musikken både som del af kirkelivet i sig selv og som indgangsvinkel til flere dele af kirkelivet.

Ovenstående er den musiske profil for Odder Sognekirke og inden for denne ramme søges pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter en kirkesanger med gennemsnitligt 10 timer om ugen - weekendvagt hver anden weekend og rådighed på ca. halvdelen af hverdagene efter nærmere aftale. Kirken har også en anden fastansat kirkesanger.

Kirkesangerens hovedopgaver er at:

 • Synge ved tjenester i kirken
  • Højmesser, kirkelige handlinger, særlige gudstjenester
 • Synge ved tjenester andetsteds
  • Kapel, plejehjem, udendørs
 • Bede indgangsbøn og udgangsbøn ved gudstjenester
 • Være med til at uddele nadver

Vi forventer, at du:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • med højt fagligt niveau og god musikforståelse kan understøtte salmesangen
 • har interesser og evner inden for både klassisk og rytmisk musik
 • brænder for at være med til at udvikle og forny kirkens musikliv
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, organister, øvrige medarbejdere, menighedsråd og frivillige
 • er imødekommende, fleksibel og mødestabil
 • er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde – og at arbejdsmængden varierer hen over året
 • har indsigt i og forståelse for kirkens opgaver

Vi kan tilbyde:

 • et kirkesangerjob i en struktur med faste medarbejdermøder samt mulighed for uddannelse og kurser
 • et godt fællesskab med dygtige kolleger i en hyggelig og uformel atmosfære
 • et engageret og professionelt menighedsråd
 • en arbejdsplads i forandring med flere nye medarbejdere Vi er åbne over for forskellige musikfaglige baggrunde og opfordrer alle interesserede kirkesangere til at søge stillingen.

Ansættelse sker ved Odder Sognekirke og tilhørende lokaliteter. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Odder Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales inden for intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).

OK-tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner).

Løn, OK-tillæg og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Prøvetiden er tre måneder. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Jette Bøge Rosenskjold på tlf. 2872 3619.

Ansøgning med relevante bilag sendes senest søndag den 13. september på 8087fortrolig@sogn.dk . Ansøgningen mærkes ”kirkesanger” i mailens emnefelt.

Der planlægges prøvesang og samtaler onsdag den 16. september fra kl. 15.00. De udvalgte får direkte besked.

 


 

 

Fuldtidsstilling som organist ved Tyrsted-Uth kirker

Da vores organist gennem mange år går på pension, søger vi pr 1. november 2020 en ny organist.

Tyrsted-Uth sogne hører under Horsens Provsti og Aarhus Stift.

Der er ca. 12.000 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 10.000 er medlemmer af folkekirken.

Der er to kirker fra 1200 og 1500-tallet med tilhørende kirkegårde. Desuden er der et sognehus ved Tyrsted kirke.

Sognet har tilknyttet fire præster. Der er ansat en kordegn, en kirke- og kulturmedarbejder, to kirketjenere, en organist og to kirkesangere. Derudover er der ansat en kirkegårdsleder og tre gartnere.

Sognet har et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til de forskellige målgrupper.

Der kan findes yderligere oplysninger om sognet på hjemmesiden www.tyrsted-uth.dk.

Musisk profil for Tyrsted-Uth kirker

Musik i Tyrsted-Uth kirker skal opleves vedkommende, skal kunne formidle fællesskab og skal have kvalitet. Vi ønsker fornyelse med respekt for traditionen og vægter både klassisk og rytmisk musik. Vi prioriterer variation i udbud, der appellerer til de forskellige målgrupper i sognene.

Vi er bevidste om, hvorfor vi vælger den musik, vi gør, og vi er bevidste om, hvordan vi bruger musikken som forstærkende element i gudstjenesten. Vi opfatter musikken både som del af kirkelivet i sig selv og som indgangsvinkel til flere dele af kirkelivet.

Organistens hovedopgaver:

 • Tjenester i kirken
  • Højmesser
  • Kirkelige handlinger
  • Særlige gudstjenester (børnegudstjenester, ungdomsgudstjenester, Alle Helgen, øvrige gudstjenester)Tjenester andetsteds
  • Kapel, plejehjem, udendør
 • Korledelse herunder børnekor
 • Koncertaktiviteter
 • Andre aktiviteter
  • Konfirmand-andagter og andet konfirmand-arbejde i samarbejde med kirkens præster
  • Minikonfirmand-andagter og andet minikonfirmand-arbejde i samarbejde med kirkens kirke- og kulturmedarbejder
  • Babysalmesang
  • Højskoleformiddag
  • Musik ved sogneaftener
  • Sang eftermiddage/-aftener 

Vi forventer, at du:

 • kan finde dig tilpas i et kirke liv, hvor vi har respkt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • med højt fagligt niveau kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen
 • kan være musikalsk sparringspartner for sognets præster
 • har kompetencer og lyst til korledelse
 • har interesser og evner inden for både klassisk og rytmisk musik
 • brænder for at være med til at udvikle og forny kirkens musikliv og andre kirkelige aktiviteter
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige
 • er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde –Orgler:

       Tyrsted kirke er godt 900 år gammel og har 125 siddepladser.

       Orglet i kirken er fra 1995 og er et Bruno Christensen orgel med 13 stemmer.

       Uth kirke er godt 400 år gammel og har 250 siddepladser.

Orglet i kirken har 6 stemmer og er bygget i 1894 af Knud Olesen og er senest restaureret i 1977 af Frobenius & søn.

Ansøgninger: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jann Besenbacher på tlf. 2330 7438 eller sognepræst Karen Holdt Madsen 3051 1084

 Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 7967fortrolig@sogn.dk senest fredag d. 11. september 2020. Vi forventer at afholde samtaler og prøvespil i uge 39.


 

 

Flere stillinger -