ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

 

Tenorsanger søges til Ballerup Sogns professionelle kirkekor

Du vil blive en del af sognets kantori, Sct. Jacobs Kantori, der består af i alt 9 sangere. Der synges 4-stemmigt ved de fleste gudstjenester.

Vi forventer, at du

 • er en klassisk skolet, sanguddannet tenorsanger med erfaring fra andre kirkesangerstillinger, hvor der synges motet/4-stemmige korsatser.
 • skal være dygtig til at læse noder fra bladet, have en trænet stemme og være velbevandret i den danske salmeskat.
 • forventes, at have erfaring i at synge i kormæssig sammenhæng med andre uddannede sangere.

Det årlige timetal på 114 timer er fordelt på følgende opgaver:

 • Højmesser på søn- og helligdage,
 • aften- og musikgudstjenester,

Ballerup Sogn er et større sogn med ca. 14.000 indbyggere. Der er ca. 30 ansatte. Der vil være tjenester i både Ballerup Kirke og Skovvejskirken i Ballerup.

Vi kan tilbyde

 • gode kolleger og et initiativrigt menighedsråd
 • en arbejdsplads i gode fysiske rammer.
 • et sted med et aktivt og varieret kirke liv for borgere i alle aldre – se mere på www.ballerup-sogn.dk
 • der kører S-tog til Ballerup st. (tager ca. 20 min. fra Kbh. H)

 Løn og ansættelse:

 • Månedsløn 3.300 kr. Mulighed for anciennitetstillæg.
 • Lønnen gives for et timetal, der ligger på 114 timer i løbet af et år.
 • Du har fri hver tredje søndag, nogle gange oftere.
 • Alle tjenester er varslet minimum 2 måneder i forvejen og du kan i øvrigt fleksibelt bytte tjenester med sognets øvrige tenor.
 • Stillingen indeholder ikke turnusforpligtelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Lisa Nielsen på telefonnummer 21 39 95 64 eller mail job@ballerup-sogn.dk Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til job@ballerup-sogn.dk Ansættelsessamtaler tages løbende.  


Kirkesanger til Nysted og Vantore Kirker søges

er ledig til besættelse  1. september 2018 Stillingen er på 9 timer/uge.

Stillingen indebærer sang i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i øvrigt.

Der er i begge sogne god opbakning omkring gudstjenester og aktiviteter i kirken.

Det er et stærkt og engageret team, der varetager arbejdet i og omkring kirken.

Der er højmesse hver søndag i Nysted Kirke og 6 årlige gudstjenester i Vantore Kirke. Vantore er en lejlighedskirke.

Ansættelse sker ved Nysted-Vantore menighedsråd beliggende:

Østergade 24 C 4880 Nysted

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Ida Støckel Rolle     isr@km.dk / 54871180.eller: Menighedsrådsformand Finn Jensen   fje@museumlollandfalster.dk / 51212507.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 7643fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 31. maj 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i uge 24, torsdag d.14. juni.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.


Kirkesanger ved Ravnstrup Kirke

En stilling som kirkesanger er ledig til besættelse pr. 1.juni 2018 eller snarest herefter.

 Stillingen er på ca. 160 timer pr. år.  

Stillingen indebærer sang i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i øvrigt. Der er i sognet god opbakning omkring gudstjenester og aktiviteter i kirken.

 Ansættelse sker ved Ravnstrup Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 25, Ravnstrup, 8800 Viborg.

 Ansættelse og aflønning sker på individuelle vilkår, der forhandles ved ansættelsen.

 Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Solveig Plejdrup på tlf nr. 51344610/mail solveigplejdrup@gmail.com eller sognepræst Hanne Rytter på tlf nr. 29336298/ hcle@km.dk

 Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8536fortrolig@sogn.dk.

 Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24.maj 2018.

 Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i uge 22.

 Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.


Kirkesanger

Kirkesanger søges til Værum, Ørum og Laurbjerg kirker

Vi søger en kirkesanger der har lyst til at synge i vores 3 landsbykirker og understøtte fællessangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Du har en god situationsfornemmelse og er imødekommende overfor alle der kommer i kirken. Du har kundskab og forståelse for den særlige genre kirkemusikken er og kan arbejde ansvarsbevidst og selvstændigt, men samtid også indgå i samarbejdet med både præst og organist og kirkebetjening.

Stillingen er delt mellem 2 kirkesangere som skiftevis varetager weekendtjenesterne og fordeler de kirkelige handlinger på hverdage. De kirkelige handlinger ligger typisk kl. 13.00.

Stillingen lønnes med 43.130 kr. årligt. Lønnen udbetales med 3.594,16 kr. pr. måned. Hertil ydes et årligt rådighedstillæg på 5.288 kr.

Ansættelse sker ved Værum menighedsråd. Tiltrædelse den 1. juni 2018 eller snarest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Inge Broch på mobil 21231574.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8137fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. maj 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler og prøve-sang finder sted den 22. maj fra kl. 14.00.


En stilling som kirkesanger ved Harte Kirke, Harte Sogn er ledig pr. 1. juni 2018.

Stillingen er på 173 timer årligt.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

Lede menigheden i sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger

Forestå den praktiske kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger

Menighedsrådet kan oplyse at stillingen deles mellem 2 kirkesangere og der i forvejen er ansat en kirkesanger ved Harte Kirke.

Harte Sogn har 3400 antal indbyggere, der er 7 ansatte ved kirken.

Vi forventer, at du:

 • har mod på og lyst til at synge, og du kan få menigheden til at synge med.
 • kan læse noder
 • har et godt og solidt kendskab til Den Danske Salmebog
 • har gode samarbejdsevner

Vi tilbyder:

 • en åben og imødekommende menighed
 • en god arbejdsplads med et godt samarbejde mellem medarbejdere og menighedsråd
 • En kombinationsstilling som kirkesanger med kirketjenerfunktion.

Ansættelsen er ikke omfattet af overenskomst, så ansættelse sker på individuelle vilkår. Det vil sige at alle ansættelsesforhold forhandles med menighedsrådet efter reglerne i Kirkeminsiteriets cirkulære af 28. oktober 2014 om visse ansatte , som ikke er omfattet af overenskomster mm.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Bente Jessen på telefon 26216630 elller på mail:  formand@hartekirke.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Harte kirke, Stubdrupvej 45, 6000 Kolding eller på mail til 7933fortrolig@sogn.dk   Ansøgning senest den 12. maj 2018.


 

Flere stillinger -

Organist/Kirkemusiker ved Kirkerne i Vipperød

Vipperød menighedsråd har besluttet at udvide organiststillingen ved ”Kirkerne i Vipperød” til en fuldtidsstilling. Derfor søger vi en dygtig og alsidig organist til Ågerup kirke, Grandløse kirke, Sdr. Asmindrup kirke og kirken i Vipperød Sognegård. 
Vi ønsker at skabe en spændende og kreativ musikalsk ramme for et levende kirkeliv blandt Vipperød sogns beboere. Vi har en bred vifte af forskellige gudstjenestetilbud der spænder fra klassiske højmesser til meget familievenlige gudstjenester. Som noget nyt har menighedsrådet udviklet en vision for musikken i kirkerne, i den forbindelse ønsker vi et børnekor og gudstjenester med musik i forskellige genrer, hvor lovsange og nyere sange og salmer bruges. Kirken arrangerer velbesøgte sogneeftermiddage, højskolesangaftner, foredragsaftner, babysalmesang og meget andet. 
Alt dette for at møde hele menigheden, i et sprog som vi kan relatere til. Det er derfor vigtigt at du musikalsk magter både klassisk salmesang, men også festlige børnesange og nyere musik og er villig til eksperimentere. Menighedsrådet ligger stor vægt på villighed til faglig udvikling.
Der er tilknyttet en stor gruppe frivillige omkring kirkens aktiviteter, som vi håber at kunne aktivere endnu mere med de nye musikalske tiltag. 
Vipperød har skoler og børnehave/vuggestue samt et meget aktivt idræts- og foreningsliv, som vi gerne arbejder sammen med. Vi oplever stor opbakning fra hele sognet, i forbindelse med vores traditionsrige arrangementer, såsom Sankt Hans, Fastelavn, sognedag og helligdagene. 
Arbejdsopgaverne ved Kirkerne i Vipperød, er:

 • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i alle kirkerne.
 • At jævnligt medvirke ved minikonfirmand og konfirmandundervisning.
 • At være initiativtager i forbindelse med afholdelse af koncerter, højskoleaftener m.m.
 • At forestå kor – alt efter interesse og lokal tilslutning.
 • At sørge for vikardækning for organist og kirkesangere.

Menighedsrådet lægger vægt på:

 • at du er uddannet organist
 • at du har vid erfaring i det klassiske orgelrepertoire, nye klassiske salmer og er fortrolig med det rytmiske salmerepertoire.
 • at du har erfaring med korledelse
 • at du har interesse for folkekirken, og har en venlig og positiv fremtræden.
 • at du er fleksibel og udadvendt, kreativ, initiativrig og værdsætter og bidrager til et godt samarbejde med præster, øvrige ansatte, frivillige og menighedsråd.

Samtaler og prøvespil vil findes sted i Ågerup Kirke og Vipperød Sognegård, søndag d. 27. maj 2018. Opgaver og salmevalg i forbindelse med prøvespil, offentliggøres på http://www.kirkerneivipperød.dk , senest d. 14. maj 2018.
Der er prøvetid efter gældende regler, og der vil blive indhentet referencer.
Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelsen

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Thomas Jacobsen på telefon 59182007 og på kirkens hjemmeside, http://www.kirkerneivipperoed.dk.  
Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 9292fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 22. maj 2018.