ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

KORSANGER - OG KORLEDER

 

Kirkesangere ved Ballerup Sogn

4 stillinger som kirkesanger er ledig til besættelse pr. 1. juni eller snarest derefter.

Til vores nye kirkekor søger vi nu sopran, alt, tenor og bas.

Lønnen er, såfremt alle vagter tages:

 • Søn-og helligdage: 52.500 kr. om året
 • Desuden er der turnus på hverdage, hvorved du kan tjene mere
 • Vi har flexordning, hvor du også kan tage fri.

Stillingen er normeret til mellem 2 – 7 timer ugentligt og dit tjenestested er Ballerup Sogns kirker. Den ene kirke er Ballerup Kirke, Sankt Jakobsvej 1B, 2750 Ballerup, og den anden er Skovvejskirken, Digterparken 1, 2750 Ballerup.

Ansættelse sker ved Ballerup sogns menighedsråd.

Kirkesangeren forventes at varetage følgende opgaver:

 • Lede salmesangen sammen med organisten ved højmesser, helligdage og kirkelige handlinger.
 • Lejlighedsvis yde et mindre solistisk bidrag ved en højmesse.
 • I samarbejde med organisten og evt. andre gæstesangere og/eller -instrumentalister være med til at danne musikalsk ramme ved musikgudstjenesterne.

 Vi forventer, at kirkesangerne:

 • Besidder høje sangmæssige kvalifikationer.
 • Har god erfaring med kirkesang.
 • Med stor glæde og i konstruktivt samarbejde med organisten påtager sig de solistiske opgaver.

Der er en prøvetid på 3 måneder i stillingen.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted fra den 16. – 22. maj

Ansøgning med relevante bilag sendes til pbl@ballerup-sogn.dk og skal være modtaget senest 10. maj kl. 12

For yderligere oplysninger til stillingen kontakt organist Peter Lange på tlf: 20337160

Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.


 

Kirkesanger til Stokkemarke Kirke

Stillingen som kirkesanger ved Stokkemarke Kirke er ledig, og vi søger en alsidig, kompetent kirkesanger, der kan mestre både klassisk salmesang og nyere rytmisk musik.

Du er i stand til at yde et kreativt, professionelt bidrag til kirkelivet og gøre gudstjenesten til en stemningsfuld oplevelse i samarbejde med vores dygtige team.

Som kirkesanger vil du ud over de kirkelige handlinger også skulle medvirke ved andre musikalske opgaver i kirken i samarbejde med organisten og præsten.

Vi forventer, at du

 • har en god og klangfuld sangstemme og kan læse noder
 • har en fleksibel og positiv tilgang til opgaverne samt gode samarbejdsevner
 • vil bidrage til at løfte og udvikle sangen/sangoplevelsen i kirken

Stillingen er normeret til 7 timer pr. uge.

Tiltrædelse d. 1. juni 2022.

Ansøgningsfrist: 3. maj 2022.

Samtaler og prøvesang i uge 19, du vil få nærmere besked.

Ansøgningen sendes til:

 7639fortrolig@sogn.dk

Løn – og ansættelsesvilkår aftales mellem kirkesanger og menighedsrådet.

Yderligere oplysninger vedrørende ledige stilling kan fås ved henvendelse til formanden, Birthe Johansen på 23 37 71 91 eller til kontaktperson, Bodil Kjær på 52925537,  sognepræst Anders Horne Henriksen på 29449056.


Rutinerede sangere søges til Frederiksborg Slotskirke

Det lønnede Kantori ved Slotskirken søger nye sangere i alle fire stemmekategorier sopran, alt, tenor og bas.

Vi søger velsyngende sangere med gode nodelæsningsfærdigheder, som har lyst til at indgå i et engageret vokalensemble med stærke traditioner.

Der er mulighed for at tiltræde vilkår både med og uden rådighedsforpligtelse til hverdagstjenester i form af vielser, bisættelser og særskilte dåbshandlinger. Dette aftales individuelt.

Standarddelen af stillingerne indbefatter tjenestepligt på søn- og helligdage med højmesse kl. 10, hvor der er mødepligt til forudgående korprøve. Der synges normalt 3-4 korsatser i højmessen.

Den faste månedsløn på kr. 3.758,74 (med rådighed kr. 4.530,26,-) omfatter endvidere 30 timers korprøver årligt i forbindelse med stedets koncertaktiviteter, hvor kantoriet indgår i omkring 3 årligt, undertiden i samarbejde med Frederiksborg Drengekor. For de rette stemmer er der her mulighed for solistopgaver.

Tre årlige friweekends med løn + fem ugers ferie uden løn (feriepenge).

Gode bladsangsfærdigheder samt kendskab til salmebogen og den danske højmesse forventes.

Frederiksborg Slotskirke er som en del af Frederiksborg Slot og Museum smukt beliggende med sø og historiske parker som nærmeste nabo. Det er en yndet bryllupskirke med mange vielser hver lørdag i sommermånederne. Der er offentlig transport lige til stedet samt øvemuligheder i nærliggende sognehus. Der er en musikinteresseret menighed og et engageret stampublikum til koncerter.

En kortfattet ansøgning med beskrivelse af relevant sangerfaring sendes inden 9. maj til slotsorganist Allan Rasmussen på alras@km.dk.

Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til samme.


 

 

Flere stillinger -

ORGANIST SØGES

 

Genopslag Organist 37 timer, søges til Alderslyst Kirke, Silkeborg

Alderslyst sogn har et levende kirkeliv med et højt aktivitetsniveau og prioritere at udbygge musiske aktiviteter. Vores nye organist kommer til at indgå i det arbejde sammen med organist på 21 t, øvrige dygtige kolleger og Menighedsrådet. Hvis du ikke er interesseret i fuld tid, så er du velkommen til at søge alligevel.

Stillingen indeholder bl.a.

 • Ledsagelse af salmesang på orgel og direktion af kirkekoret ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt ledsagelse af fællessang i forskellige sammenhænge.
 • Korledelse inkl. prøver og koncerter. Vi har et lige-stemmigt kirkekor.
 • Planlægning og afvikling af koncerter og musikalske arrangementer i samarbejde med organistkollega og musikudvalg. Udarbejdelse af PR-materiale hertil.
 • Deltagelse i personalemøder og forskellige udviklings- og planlægningsfora.

Din profil.

 • Du er organist; konservatorieuddannet eller fra kirkemusikskolen, gerne med nogle års erfaring, og du må have forståelse for dansk salmetradition.
 • Du er velbevandret i både klassisk og rytmisk repertoire til kor og orgel/klaver og kan improvisere.
 • Du er interesseret i at arbejde med kor og sangere og kan iværksætte nye initiativer.
 • Du er en god kollega, engagerer dig i opgaverne i Alderslyst sogn og har let ved at indgå i samarbejde med andre.
 • Du kan fastholde og udvikle gode relationer til frivillige, kolleger og menighedsråd.
 • Du er loyal over for folkekirken som institution og kan indgå i det nære samarbejde med præsterne omkring tilrettelæggelsen af gudstjenester og øvrige kirkeliv.

Vi tilbyder.

 • Et sogn der er præget af stor daglig aktivitet med omkring 160 årlige handlinger, heraf nogle i kapellet ved Silkeborg Kirkegaard og med ca. 60 højmesser årligt. Der er ønske om at videreudvikle den musikalske ramme for et levende kirkeliv for alle generationer.
 • Du bliver ansvarlig for arbejdet med vores kirkekor i samarbejde med organistkollega.
 • En bred palet af velbesøgte aktiviteter og arrangementer.
 • Et kirkekor (10 stemmer), 1 kirkesanger OG en syngende menighed.
 • Et fagligt fællesskab med dygtige og engagerede kolleger. Fælles kontor i sognehuset med din organistkollega. Daglig leder samler trådene.
 • Du vil have en 5-dages arbejdsuge og have fast fri hver mandag.
 • Et engageret menighedsråd og musikudvalg, som støtter op om de musikalske aktiviteter i og omkring kirken.
 • En arbejdsplads, hvor den enkeltes initiativ er værdsat, og hvor der er mulighed for at sætte sit eget præg på opgaverne.

Læs mere om Alderslyst Kirke på www.alderslystkirke.dk

Orglet i Alderslyst Kirke er bygget af TH.Frobenius og Sønner i 1977 og udvidet i 1993, 21 stemmer.

Vi råder desuden over to flygler (Schimmel og Kawai).

Nærmere oplysninger.

Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Doris Birch Friis på tlf. 29460456, daglig leder Henrik Lund Sørensen tlf. 21943454 eller via e-mail 8019fortrolig@sogn.dk

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning med relevante bilag - send den til 8019fortrolig@sogn.dk

Ansægningen skal være menighedsrådet i hænde senest 16. maj 2022 kl. 12.00

Vi tilstræber at afholde prøvespil og samtaler 31.maj kl. 8.30-14 2022, og vi forventer ansættelse 1. september 2022.