ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

 

Sct. Clements Rømø søger musikmedarbejder/kirkemusiker.
En stilling som musikmedarbejder / kirkemusiker i Rømø Pastorat med tjeneste ved Renbæk Statsfængsel opslås herved til besættelse pr. 15.september 2018 eller snarest derefter. 9 timer om ugen.
Renbæk Fængsel (Institution Vadehavet) ligger i Vodder sogn, men den præstelige betjening varetages af sognepræsten i Rømø Pastorat.
Ansættelse sker ved Rømø Sogns Menighedsråd, Havnebyvej 152 – 6792 Rømø. Musikmedarbejderen / kirkemusikeren refererer til fængselspræsten, som arbejdet tilrettelægges i samarbejde med.
Renbæk Fængsel har p.t.160 pladser fordelt på åben og lukket afdeling. Renbæk Kirke blev åbnet og indviet i 2014. Kirken ligger i den åbne del af fængslet.
Orglet i Renbæk Kirke er fra Marcussen & Søn fra 2014 med to manualværk på fælles vindlade.
Dine arbejdsopgaver:
spille til gudstjenester og kirkelige handlinger
tage initiativ til og lede musikundervisning, herunder fx korledelse og samspil solo og fælles i åben og lukket afdeling
sammen med præsten og fængslets ledelse at planlægge og stå for afvikling af kulturelle begivenheder, fx Spil dansk dagen og musikteater i samarbejde med en højskole
Vi forventer, at du:
mestrer orgelspil og har erfaring som organist og med arbejdet som kirkemusiker i bred forstand
har faglige kvalifikationer inden for såvel klassisk som rytmisk musik
har interesse i korledelse
er åben overfor nye og utraditionelle gudstjenesteformer
kan indgå positivt og fleksibelt i samarbejdet med menighedsråd, præst og fængslets andre ansatte
er udadvendt og god til at skabe relationer
er handlekraftig og kan sætte grænser
arbejder inden for og respekterer de rammer, som Kriminalforsorgen angiver.
Vi tilbyder:
høj grad af indflydelse på eget arbejdsfelt inden for Kriminalforsorgens rammer
kirkefaglige og musikalske udviklingsmuligheder
spændende arbejdsmiljø blandt og med indsatte
gode kollegaer
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Gertrud Yde Iversen tlf. 74755294 eller menighedsrådsformand Viggo Christensen på telefonnummer 4040 3941/mail 9062fortrolig@sogn.dk
Ansøgning med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Viggo Christensen på ovenstående mailadresse. Ansøgningen skal være formanden i hænde senest den 29.08.2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted mandag den 3.09.2018.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest. Det må påregnes, at Kriminalforsorgen udtager træk i det Centrale Kriminalregister inden ansættelse.


 

Kirkesanger
Skævinge og Lille Lyngby Sognes Menighedsråd søger pr. 1. oktober 2018 eller snarest derefter en kirkesanger med foreløbigt tjenested ved Skævinge Kirke. Tjenester ved Lille Lyngby Kirke kan dog komme på tale.
Stillingen er på 7 timer pr. uge/360 pr. år.
Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Synge til gudstjenester på søn- og helligdage i Skævinge Kirke, til bryllupper, dåb og begravelser/bisættelser lørdage samt deltage ved andre kirkelige handlinger i begrænset omfang.
Vi forventer, at du har en musikalsk uddannelse svarende til Kirkemusikskolens sangeruddannelse, kan læse noder, har en god stemme, er interesseret i kirkens aktiviteter, herunder de musikalske i særdeleshed.
Vi forventer desuden, at du:
har gode samarbejdsevner
er positiv, åben og imødekommen
Vi kan tilbyde:
gode kolleger og et godt arbejdsmiljø
et godt samarbejde mellem personale og menighedsråd
Ansættelse sker ved Skævinge og Lille Lyngby Sognes Menighedsråd beliggende Ny Harløsevej 11, 3320 Skævinge.
Ansættelsen er ikke omfattet af overenskomst.
Årslønnen er kr. 66.500,00 + rådighedstillæg årligt kr. 3.000, hvilket svarer til en månedsløn på kr. 5.791,67.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Susanne Ketelsen på mobilnummer 23308798 eller til menighedsrådsformand Annelise Pedersen på mobilnummer 21658632/mail 7403@sogn.dk.
Ansøgning med relevante bilag sendes til mail 7403@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. august 2018, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 36.
Menighedsrådet kan oplyse, at der, i forbindelse med ansættelse, vil blive indhentet referencer.
Desuden indhentes børneattest.


 

 

Kirkesanger/Kirketjener
En stilling som kirkesanger ved Harte Kirke, Harte Sogn er ledig pr. 1. september 2018, eller efter aftale.
Stillingen er på ca 175 timer årligt.
Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:
Lede menigheden i sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Forestå den praktiske kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Menighedsrådet kan oplyse at stillingen deles mellem 2 kirkesangere, og der i forvejen er ansat en kirkesanger ved Harte Kirke.
Harte Sogn har 3400 antal indbyggere, der er 7 ansatte ved kirken.
Vi forventer, at du:
* har mod på og lyst til at synge, og har stemme til at bære salmesangen igennnem sammen med menigheden.
* har et rimeligt kendskab til Den Danske Salmebog.
* har gode samarbejdsevner.
Vi tilbyder:
* en åben og imødekommende menighed.
* en god arbejdsplads med et godt samarbejde mellem medarbejdere og menighedsråd.
* En kombinationsstilling som kirkesanger med kirketjenerfunktion.
Ansættelsen er ikke omfattet af overenskomst, så ansættelse sker på individuelle vilkår. Det vil sige at alle ansættelsesforhold forhandles med menighedsrådet efter reglerne i Kirkeminsiteriets cirkulære af 28. oktober 2014 om visse ansatte , som ikke er omfattet af overenskomster mm.
Nærmere oplysninger om stillingen, herunder løn kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Bente Jessen på tlf. 26216630 elller på mail: formand@hartekirke.dk.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Harte kirke, Stubdrupvej 45, 6000 Kolding eller på mail til 7933fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. august 2018, kl 12


 

Korleder/kirkemusiker i Stenløse-Veksø Pastorat
En stilling som korleder/kirkemusiker ved Stenløse og Veksø Kirker i 15 timer pr. uge er ledig pr. 15. september 2018.
Er det dig, præsterne og resten af menigheden savner? Er du vores nye kollega? Du er en dygtig musiker, der har lyst og evner til at bidrage til kirkernes musikalske liv og udvikling.
Menighedsrådene ønsker, at der kommer mere opmærksomhed på musikken i vores kirker. Den ledige stilling som korleder/kirkemusiker er derfor oprettet som en ny stilling i pastoratet ved siden af vores organist, som er ansat med 25 timer om ugen. Dækningen af tjenester i de to kirker og arrangementer i sognegården varetages primært af organisten. Som ny korleder/kirkemusiker vil du få ansvaret for at skabe og lede et børne-/ungdomskor.
Lejlighedsvis afløsning ved tjenester i kirkerne og medvirken ved konfirmandundervisning, skoleuge og Alsang vil også ligge i stillingen. Og du kommer måske med flere ideer. Den nye stilling indgår som led i menighedsrådenes udvikling af hele det kirkemusikalske liv i pastoratet. Vi skulle gerne vækste på området i de kommende år.
Vores vision er et solidt og ubesværet samarbejde mellem vore to initiativrige kirkemusikere. Et samarbejde, som naturligvis også rummer kirkesangere, præster og menighedsråd.
Du skal varetage følgende opgaver:
Oprettelse og ledelse af børne-/ungdomskor
Klaverakkompagnement til Alsang og andre arrangementer
Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger
Musikledsagelse ved musikgudstjenester i samarbejde med andre musikere
Medhjælper ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning
Vi forventer, at du kan lide at arbejde med børn og unge og ser en udfordring i at arbejde med et kirkekor. Vi forventer, at du er en habil pianist, der kan spille fra koralbog og fra Højskolesangbogens melodibog. Det er en fordel, men ikke et krav at du kan spille orgel.
Vi forventer desuden, at du
Har erfaring med korledelse
Er engageret
Er samarbejdsorienteret og kan arbejde selvstændigt
Er loyal
Vi kan tilbyde
En stilling, hvor du kan være med til at udvikle og skabe nyt
En velfungerende arbejdsplads med gode kolleger
To attraktive kirker med et livligt sogneliv
To menighedsråd, der bidrager aktivt og positivt til kirkernes liv
I pastoratet er der fire præster, og hver kirke har en kirkesanger og en kirketjener. Der er to menighedsråd, og din ansættelse sker ved Stenløse Menighedsråd beliggende Engholmvej 6, 3660 Stenløse.
I Stenløse Kirke er orgelet af ældre dato med 5 registre og hoved- og pedalværk. Menighedsrådet går med tanker om at anskaffe et nyt orgel. Der er anskaffet et el-klaver til kirken.
I Veksø Kirke er orgelet bygget af I. Starup & Son i 1960 med 6 registre og hoved- og pedalværk. En ekstra stemme (subbas) er tilføjet i 2006. Der er anskaffet et el-klaver til kirken.
De to byer ligger begge langs S-banen København-Frederikssund, og afstanden mellem kirkerne er ca. 3 km. Læs mere om os på www.stenlosekirke.dk
Menighedsrådet kan oplyse, at vi – efter aftale – indhenter referencer og børneattest.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Grete Hedegaard (tlf. 31 41 17 53 92), og provst/sognepræst Eskil S. Dickmeiss (tlf. 23 45 18 29).
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7410fortrolig@sogn.dk senest den 6. september 2018 kl. 12.00. Samtaler og prøvespil forventes den 7. september.
Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende.


 

Sangerjob ved Egeris Kirke
Vi søger 4 sangere til at bistå fællessangen til alle søn- og helligdages gudstjenester i Egeris Kirke, samt til en månedlig musikandagt, der hedder "Toner og tanker", onsdage kl. 17-17.30. I deler dagene, så I er to til at synge sammen hver gang.
Din profil: Er du optaget af at synge, f.eks. i kor? Vil du gerne være forbillede for sangerne i vores kirkekor? Går du måske på MGK eller musiklinje? Har du nodekendskab, så du selv kan indøve salmerne hjemmefra? Så er det måske dig, vi søger.
Vores profil: Vi er en stor, levende og sangglad menighed i den sydlige del af Skive by.
Løn og ansættelsesvilkår efter aftale.
Spørgsmål er velkomne til sognepræst Birgitte Kjær, tlf. 21 24 36 02.
Ansøgningsfrist torsdag den 23. august kl. 12.00. Ansøgningen sendes til bkrk@km.dk
Sangprøve og samtale torsdag den 30. august.


 

Korsangere til Sønderbro Kirke, Horsens
Sønderbro Kirke søger korsangere med kendskab til salme- og korsang.
Kirken har i dag et kirkekor med 4 sangere, som alle elsker at synge.
Da vi ønsker at skabe mere fleksibilitet og bedre mulighed for frisøndage, søger vi 2-4 nye korsangere m/k.
Kirkekorsangerne skal synge til gudstjenester på søn- og helligdage, koncerter og andre arrangementer.
Det forventes, at du har en god stemme, kan noder samt er stabil og pligtopfyldende.
ARBEJDSTID: Søn- og helligdage kl. 9 – ca. 11.00. Mødetider ved koncerter og andre arrangementer aftales nærmere.
ANSÆTTELSESDATO: Hurtigst muligt
LØN: Aflønning sker pr. tjeneste med månedlig udbetaling
Nærmere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til organist Lotte Bille Glæsel på tlf. 23103104 / 28925835
Ansøgning sendes til organist Lotte Bille Glæsel, Sønderbro Kirke, Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens.
lottebilleg@gmail.com


 

Organist, Allinge Kirke, Bornholm Allinge-Sandvig Sogn er ledig pr. 1. november 2018, eller snarest muligt.

Stillingen er på 11 timer pr. uge.
Som organist vil du skulle varetage følgende opgaver:
• Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i kirke, kapel og medborgerhus. Evt. også på sigt på institutioner (plejecentre m.m.)
• Understøtte og videreudvikle kirkens musikliv
• Gerne igangsætte og varetage korarbejde
• Sammen med sognemedhjælper forestå babysalmesang
• Lejlighedsvis spille (klaver) ved konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, seniormøder og sangeftermiddage
• Medvirke til musikalske tiltag og arrangere koncerter
• Deltagelse under folkemødet i forbindelse med gudstjenester ved sognepræsten og kirkens arrangementer.
For os er det ikke afgørende hvilken uddannelse du har. Det er vigtigt for os, at finde den rette person til stillingen, og ansøgere vil blive vurderet konkret efter kvalifikationer.
Allinge Kirke har et godt orgel, der er bygget af orgelfirmaet Frobenius og er med 12 stemmer. Allinge Kirke har også et gammelt orgel med 6 stemmer, bygget i 1864 af A. H. Busch & Sønner. Orglet, som blev renoveret i 1992, er med trædebælg, og er således funktionsdygtigt uden elektricitet. Allinge kapel har et orgel med 4 stemmer.
Allinge Kirke er en lokal sognekirke, hvor vi ønsker at nå ud til alle aldersgrupper i sognet. Du vil skulle samarbejde med en kirkesanger, sognemedhjælper, graver og gravermedhjælper, samt den præst der bliver ansat i den ledige præstestilling.
Allinge-Sandvig Sogn har ca. 1.500 indbyggere, Sognet er kendetegnet ved at være hjemsted for Folkemødet. Sognet og byen er et attraktivt sted med en hel skole med overbygning, et børnehus med vuggestue og børnehave, et aktivt erhvervs- og foreningsliv (som for eksempel sports-, pensionist-, by-, borger-, og jagtforening). Der afholdes musik- og jazzfestival hver sommer. De senere år har der været øget interesse for og søgning til sognet.
Vi forventer, at du:
• Er venlig, imødekommende, og gerne vil forandringer.
• Er ansvarsbevidst, fleksibel og udadvendt, kreativ og initiativrig.
• Kan arbejde selvstændigt, men også værdsætter og bidrager til et godt samarbejde med kirkens øvrige ansatte, frivillige og menighedsråd.
• Er kirkens ansigt udadtil, og vil gøre den enkeltes møde med kirken til en positiv oplevelse, og være villig til at efterkomme/opfylde rimelige musikønsker.
• Har lyst til at festliggøre gudstjenester og andre arrangementer gennem musikken.
Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?
Vi lever et godt liv på Bornholm. Vi har mere plads, en helt unik natur, talrige og spændende kulturtilbud, verdensklase gourmet-oplevelser, et rigt friluftsliv, attraktive bo- og bymiljøer, et sprudlende iværksættermiljø, korte afstande og alt det, der skal til, for at give børnene en tryg opvækst. Får vi ind imellem brug for storbyen, er København kun 2½ timer væk – hvis vi da ikke tager flyveren med en rejsetid på under 30 min.
Kontakt evt. Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 3121 8880, rh@bornholm.biz, som hjælper med at løse praktiske udfordringer. Læs mere på http://www.flyttilbornholm.dk/ og flytteguide http://www.flytteguiden.nu/kommuner/bornholm.aspx
Ansættelse sker ved Allinge Sanvig Sogns Menighedsråd beliggende Pilegade 18, 3770 Allinge, Bornholms Provsti.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Stella Lauritsen mail 7560fortrolig@sogn.dk eller kontaktformularen på kirkens hjemmeside http://www.allingekirke.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7560fortrolig@sogn.dk senest den 10. september
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted snarest derefter. Der vil blive indhentet referencer samt straffe- og børneattest. Der er 3 måneders prøvetid i stillingen


 

 

kirkesanger ved Hundborg og Jannerup Kirker - Thisted Provsti
Ledig pr. 1. oktober 2018 eller snarest derefter.
Stillingen omfatter sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt lejlighedsvis til koncerter og andre musikarrangementer sammen med kirkernes organist. Der kan ligeledes være krav om deltagelse ved plejehjemsgudstjenester, sogneaftner, familiegudstjenester og rytmiske gudstjenester.
Menighedsrådet forventer, at du
er udadvendt
har gode samarbejdsevner
vil indgå i et fleksibelt og kreativt samarbejde med vores øvrige ansatte, frivillige og præster
Løn aftales efter kvalifikationer.Stillingen forventes at indeholde 300 timer årligt.
Prøvesang og samtaler forventes afholdt torsdag d. 20. september
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand Tage Østergaard, tlf. 28 68 16 12 eller Kontaktperson Lene Dahl, tlf. 20 60 49 11


Kirkesanger ved Gråsten Slotskirke og Adsbøl Kirke er ledig pr. 1. september2018.
Stillingen er på 12 timer pr. uge.
Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:
Synge til gudstjeneste, til bryllupper, dåb og begravelser/bisættelser samt deltage ved andre kirkelige handlinger i begrænset omfang
Varetage babysalmesang
Vi forventer, at du har et godt salmekendskab og et godt kendskab til forløbet i gudstjenesten og andre kirkelige handlinger.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.072,76 kr.(nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkekontoret på telefonnummer 20807170/mail graasten.sogn@sogn.dk.
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til graasten.sogn@km.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. august 2018 .
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 29. august 2018.


-----------------------------------------------------------------------------------
Organist - til Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa Sogn
Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har tre kirker, kirkegård og kirkegårdskapel. Der er i alt fire organister, og sognet har børnekor, pigekor, voksenkor samt danske og tyske kirkesangere. Se også http://www.aabenraasogn.dk. ;
Sct. Nicolai Kirke er en middelalderkirke med 430 pladser og med god akustik. Til Sct. Nicolai er knyttet en stor og aktiv gruppe af kirkegængere og frivillige. Organisten har kontor i sognehuset Nicolaihuset. Huset benyttes flittigt af de mange frivillige. Der er fast tilknyttet tre præster og to kirketjenere. Der afholdes danske og tyske gudstjenester, rytmiske gudstjenester samt forskellige særgudstjenester. Endvidere knytter der sig et rigt koncertliv til kirken. Højmessekoret deltager ved alle danske højmesser, mens der ved kirkelige handlinger medvirker en kirkesanger.
Sct. Nicolai Kirke har et velklingende og letspillende orgel fra Marcussen & Søn fra 1956 med 31 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. I kirken findes desuden et kor-orgel fra Bruhn & Søn fra 1977 med 4 stemmer. Herudover har kirken et nyt Schimmel koncertflygel placeret centralt i kirken.
Organisten løser følgende opgaver:
Spiller ved højmesser og gudstjenester med både dansk og tysk liturgi og salmevalg samt ved kirkelige handlinger.
Leder Højmessekoret.
Leder Sanct Nicolai Cantori.
Leder og planlægge kantategudstjenester.
Planlægger koncerter i samarbejde med kirkeudvalget og de øvrige organister.
Deltager af og til i sangaftener og andre kirkelige aktiviteter.
Spiller lejlighedsvist i kapellet og i de øvrige to kirker.
Vores forventninger til organisten:
Kirkemusikalsk kandidateksamen eller tilsvarende færdigheder.
Velkvalificeret inden for det klassiske orgelrepertoire.
Velkvalificeret korleder med interesse for at udvikle korarbejdet.
Lyst til at samarbejde med de rytmiske musikere omkring Sct. Nicolai.
Indstillet på et tæt samarbejde med præsterne og de øvrige ansatte samt de frivillige omkring Sct. Nicolai Kirke.
Indstillet på samarbejde med de øvrige tre organister i sognet.
Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisatio-nen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten. Se http://www.folkekirkenspersonale.dk.
Stillingen er en fuldtidsstilling. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos administrationschef Morten Hansen, tlf. 51 51 85 54, moha@km.dk. - Ansøgningsfrist: d. 24. august 2018.
Ansøgning med relevante bilag sendes til 9010fortrolig@sogn.dk
Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes i Sct. Nicolai Kirke d. 11. og 18. september.

Flere stillinger -