ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

 

Sopran til Kingos Kirke, København

Velsyngende klassisk trænet sopran søges til Kingos Kirke, Kbh. N, fra 1. oktober eller efter aftale. Vi har tre dygtige, nodestærke sangere, men mangler en sopran - vi vil rigtig gerne have en, der har en slank stemme, der både kan indgå i en kvartet og bære en solo. Vi tilbyder spændende liturgiske udfordringer, smagfulde motetter og et hyggeligt og uformelt kormiljø. Koret udvides til dobbeltkvartet på større dage og der er mulighed for at deltage i korprojekter.

Højmesse kl. 10 på søn– og helligdage, prøve kl. 9.20

2-4 hverdagsgudstjenester mdl. efter turnusordning

mulighed for kirkelige handlinger.

Løn kr. 2850 mdl. for højmesser, derudover pr. tjeneste

Henv. til organist Elsebeth Højgaard, organisten@kingoskirke.dk


 

 

Stillingen som ALTSANGER i Messiaskirkens Vokalensemble (SATB) er ledig.

Tjenesten omfatter højmesser søn- og helligdage, samt delvis betjening af bisættelser, bryllupper og lørdagsdåb (to sangere). De løse tjenester efterstræbes ligeligt fordelt mellem sangerne. Der er koncertforpligtelse tre gange om året, det kan enten være musikgudstjenester eller kammerkoncerter. 

Stillingen ønskes besat med en sanger uddannet fra konservatoriet eller under uddannelse. Musikstuderende fra universiteterne opfordres også til at søge. Gode nodelæsningsevner er nødvendige, da ensemblet opfører både tidlig og ny musik. Månedslønnen per 1.9. er 5.086 kr. Tiltrædelse per 1. oktober 2019, eller hurtigst muligt.

Send din ansøgning i dag, men inden 15.9. til organist Krisztina Vas Nørbæk på mailadressen: KVN@MESSIASKIRKEN.DK, for mere info ring til tlf.: 20 88 92 50
Læs mere om Messiaskirken: www.messiaskirken.dk

Prøvesang og ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 38.


 

Stillingen som SOPRANSANGER i Messiaskirkens Vokalensemble (SATB) er ledig.

Tjenesten omfatter højmesser søn- og helligdage, samt delvis betjening af bisættelser, bryllupper og lørdagsdåb (to sangere). De løse tjenester efterstræbes ligeligt fordelt mellem sangerne. Der er koncertforpligtelse tre gange om året, det kan enten være musikgudstjenester eller kammerkoncerter. 

Stillingen ønskes besat med en sanger uddannet fra konservatoriet eller under uddannelse. Musikstuderende fra universiteterne opfordres også til at søge. Gode nodelæsningsevner er nødvendige, da ensemblet opfører både tidlig og ny musik. Månedslønnen per 1.9. er 5.086 kr. Tiltrædelse per 1. oktober 2019, eller hurtigst muligt.

Send din ansøgning i dag, men inden 15.9. til organist Krisztina Vas Nørbæk på mailadressen: KVN@MESSIASKIRKEN.DK, for mere info ring til tlf.: 20 88 92 50
Læs mere om Messiaskirken: www.messiaskirken.dk

Prøvesang og ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 38.


 

Kirkesanger ved Tapdrup Kirke

En stilling som kirkesanger er ledig til besættelse pr. 1. december 2019. Stillingen er en delestilling mellem to kirkesangere med gensidig vikarforpligtigelse.

Stillingen er på ca. 176 timer pr. år.

Stillingen indebærer kordegnfunktion og sang i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Vi søger:

-en god og stabil sanger, der kan understøtte fællessangen og være med til at styrke menigheden i at synge sammen.

-en kirkesanger der ønsker at indgå i et godt og inspirerende arbejdsfællesskab med øvrige ansatte og med menighedsrådet.

 Ansættelse sker ved Tapdrup Sogns Menighedsråd beliggende Tapdrupvej 85, 8800 Viborg.

 Ansættelse og aflønning sker på individuelle vilkår, der forhandles ved ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Pauli Birch Nielsen på telefonnummer 40 38 54 20 eller organist Katrine Justesen på tlf. 61339384

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. oktober 2019

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted i uge 43

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8616fortrolig@sogn.dk

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.


 

Kirkesanger søges til Vær-Nebel kirker

Menighedsrådet for Vær-Nebel Sogne ved Stensballe i Horsens søger en kirkesangervikar hurtigst muligt. Ansættelsen er tidsbegrænset frem til 31. december 2019.

 Stillingen er på 4 timer om ugen. Arbejdsopgaverne er søn- og helligdagstjenester, hverdagstjenester (bisættelser og begravelser) samt enkelte aftenarrangementer som sangaftner. Opgaverne løses i et team sammen med 2 andre kirkesangere.

 Stillingen aflønnes på individuelle vilkår. Løn (inkl. rådighedsbeløb) vil være mellem 3.- og 4.000 kr. pr måned – afhængig af kvalifikationer.

 Vi lægger især vægt på gode samarbejdsevner og stabilitet.

Interesse for det kirkelige og salmesang regner vi for en selvfølge.

 Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til kontaktperson Ingelise Terp på telefon3026 8933.

 Ansøgning kan sendes på 8048fortrolig@sogn.dk senest den 19. august 2019.


En stilling som kirkesanger ved Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn er ledig pr. 1. oktober 2019/snarest muligt.

Stillingen er på 6,5 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

 • Lede sangen ved gudstjenester, begravelser, bisættelser og øvrige af kirkens arrangementer, hvor det er relevant.
 • Byde menigheden velkommen ved indgangsdøren og uddele salmebøger
 • Bistå præsten med omdeling af nadver
 • Ajourføre meddelelsesbog samt tillyse den kommende uges aktiviteter
 • Ansvarlig for kollekt
 • Bede ind- og udgangsbøn

Allinge Kirke er en lokal sognekirke, hvor vi ønsker at nå ud til alle aldersgrupper i sognet. Vi har en præst, en organist, en sognemedhjælper, en graver og en gravermedhjælper ansat, som du vil skulle samarbejde med. Vi ønsker at være en aktiv kirke, som er synlig og kendt i lokalsamfundet og på resten af Bornholm. 
Allinge-Sandvig Sogn har ca. 1.550 indbyggere. Sognet er kendt for at være hjemsted for Folkemødet. Sognet og byen er et attraktivt sted med en hel skole med overbygning, et børnehus med vuggestue og børnehave, et aktivt erhvervs- og foreningsliv (som for eksempel sports-, pensionist-, by-, borger-, og jagtforening.) Der er gode indkøbsmuligheder i byen.

Vi forventer, at du

 • Er venlig og imødekommende
 • Har lyst til at synge solo for os ved festlige lejligheder
 • Ikke er bange for forandringer
 • Er nærværende og omsorgsfuld og kan favne både unge og ældre
 • Du kan arbejde selvstændigt, men også indgå i samarbejde med kirkens øvrige ansatte og frivillige.

Ansættelsen sker ved Allinge-Sandvig Sogns Menighedsråd, Pilegade 18, 3770 Allinge.

Ansættelsen er omfattet af cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster m.m., aktuelt cirkulære nr. 9811 af 28. oktober 2014.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Stella Lauritsen via mail 7560fortrolig@sogn.dk.

Ønsker du at gøre den enkeltes møde med kirken til en positiv oplevelse, og vil du være en del af fællesskabet i vores kirke, så send os en ansøgning med relevante bilag på mail:

7560fortrolig@sogn.dk  inden den 25. august 2019.

Vi hører også gerne fra dig, hvis du kunne tænke dig at blive tilknyttet som kirkesangervikar.


 

En stilling som organist ved Tølløse Kirke,Tølløse Sogn er ledig pr. 01.11 2019.

Stillingen er på 11 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

 • Som organist i Tølløse vil du få ansvaret for kirkens musikalske profil. Dine opgaver vil spænde over at spille til alle søn-og helligdage samt arrangere og afvikle kirkekoncerter. Du får ligeledes ansvaret for at samarbejde med musikere i forbindelse med særgudstjener. Tølløse sogn er et traditionelt landsogn - med udkig til byen og med en forkærlighed for den klassiske kirkemusik. Vi arrangerer og afholder gerne særgudstjenester og musikgudstjenester – men højmessen betragter vi hjørnestenen i kirkelivet.
 • Du skal samarbejde med kirkens anden organist der betjener kirken alle hverdage inkl. Lørdage og som spiller ved 8-10 højmesser per år.
 • Du får ansvaret for vikardækning for kirkesangere og organister alle ugens dage ved sygdom og ferie ligesom du vil også får ansvaret for tilsynet med kirkens orgel. Dette afspejler sig i stillingens normering.
 • Der er et ønske om på sigt at oprette børne/ungekor som organisten kan være leder for.

 Tølløse Sogn har 4300 indbyggere, 10 ansatte i sognet.

Orglet i Tølløse Kirke er et nyrenoveret P.G Andersen orgel, 1966 med 6 stemmer.

Ansættelse sker ved Tølløse Sogns Menighedsråd beliggende Nybyvej 12, 4340 Tølløse

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst og daglig leder Ole Bach Piekut Tlf.: 59185337 og Kontaktperson Lone Bertelsen Tlf.: 51705146

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tølløse Præstegård, Nybyvej 12, 4340 Tøllsøe eller på mail til 7284fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20/9 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 39.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

En stilling som kirkesanger ved Resen kirke er ledig og ønskes besat pr. 1. november 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er en deltidsstilling med 8 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

Kirkesang ved søndags- og helligdagsgudstjenester, bryllupper og bisættelser.
Der afholdes årligt ca. 65 gudstjenester, 10 vielser, 35 begravelser / bisættelser og 5 øvrige tjenester.

Resen sogn har ca. 3300 indbyggere. Der er en god tilslutning til kirkegang og forskellige tiltag i sognehuset, der ligger i tæt tilknytning til kirken.

Vi forventer, at du:
Har en god sangstemme og at du vil indgå i et konstruktivt samarbejde med præst, organist, kirketjener, kirke- og kulturmedarbejder og menighedsråd.
Vi har børne- og ungdomskor samt babysalmesang i Resen sogn under ledelse af organisten og KK-medarbejderen.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 
Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr.
 ( nutidskroner). Fikspunktet er 284.390,- omregnet til arbejdstidsbrøk.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillæg udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Menighedsrådets forslag til lønniveau pr. måned er 5.684,- efter uddannelse og kvalifikationer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Helga Ørgaard tlf. 4026 1896 eller formand og kontaktperson Svend Sandfeld tlf. 9752 4912  /  2344 3907. - Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. september 2019 kl. 12,00. - Der forventes samtale og prøvesang i uge 38.
I øvrigt henvises til Resen sogns hjemmeside: www.resensogn.dk - Der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Ansøgning med bilag sendes til 8573fortrolig@sogn.dk - Resen Menighedsråd


 

Flere stillinger -

Kirkemusiker/organist søges
Skt. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti – Aalborg stift, søger ny kirkemusiker/organist

Da vores organist gennem mange år har valgt at gå på pension, søger Sct. Hans sogn i Hjørring en ny dygtig kirkemusiker/organist, som kan varetage de opgaver, som vores sogn byder på. Det er blandt andet:
· Den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
· Leder af vores dygtige pige(kirke)kor som blomstrer i denne tid (12 piger). Pigekoret deltager ved alle gudstjenester og udgør en stor del af organistens arbejde.
· Spille til babysalmesang, sognemøder og kirkehøjskole.
· Indgå i samarbejdet med koncertudvalget om at arrangerer koncerter både med musikere udefra og sognets eget pigekor og kirkesanger
· Styrke og udvikle det musikalske liv i sognet.

Vi ønsker at vores nye kirkemusiker/organist har et bredt musikalsk fundament, som gerne må være både rytmisk og traditionel, og vil være parat til at spille en aktiv og understøttende rolle i vores sogns liv, samt være med til at udvikle og sætte sit præg på de musiske aktiviteter.
Stillingen er aktuelt på 30 timer pr. uge – men vi tilbyder en stilling med udviklingsmuligheder, hvor der er plads til nye tiltag.

Sct. Hans kirke er en charmerende middelalderkirke som ligger et stenkast fra Hjørring sognegård, som
Sct. Hans sogn deler med Sct. Catharinæ sogn.
I sognegården er der kontor og øve faciliteter til rådighed for organisten i et hyggeligt miljø med mange andre ansatte.
I det hele taget bliver du i Sct. Hans sogn del af en gruppe medarbejdere, som arbejder godt sammen og vægter fælles planlægning.

Sct. Hans sogn er et velfungerende sogn beliggende centralt i Hjørring by med over 4000 folkekirkemedlemmer og en god opbakning fra menigheden.
Sognet er del af et to-sogns pastorat, som består af de to små middelalderkirker i Hjørring by – Sct. Hans
og Sct. Olai. Vores organist ansættes dog udelukkende ved Sct. Hans sogn.
Der er en gensidig vikarforpligtelse med Sct. Olai sogn, og der holdes som udgangspunkt gudstjeneste på skift i de to kirker, altså hver anden søn- og helligdag.

Orglet i Sct. Hans kirke er bygget af P. Bruhn & Søn i 1980, 15 stemmer, 2 manualer og pedal samt et klaver af mærket Kawai. Pigekoret øver i Hjørring sognegård, hvor et Sauter flygel står til rådighed.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 277.280 kr. – 405.255 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 284.390 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 21.373 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og
Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,
CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til
ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460 kr. – 377.084 kr. årligt (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816 kr. – 61.840 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales
i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.
Basisløntrin 1 udgør kr. 298.610 årligt (nutidskroner) og
Basisløntrin 2 udgør kr. 312.829 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt kr. 30.269 (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker
OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse
med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus
ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse fra 1. september 2019 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Formand for Sct. Hans menighedsråd – Elsebeth Steffensen, Tlf.: 28 44 05 63
Kontaktperson i Sct. Hans menighedsråd – Anders Brander, Tlf.: 40 64 99 11
Ansøgningsfristen er mandag den 12. august 2019 kl. 12.00
Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Sct. Hans menighedsråd mail: 8455fortrolig@SOGN.DK
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 34 eller efter aftale.

Menighedsrådet kan oplyse, at
• der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
• der er tre måneders prøvetid
• der kan læses mere om sognet på www.scthanssogn.dk
• der kan læses mere om omegnen på www.visithjoerring.dk/toppenafdanmark/hjoerring


 

Landsbyorganist søges

En stilling som organist ved Flakkebjerg, Høve, Fårdrup og Skørpinge Kirker, Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup pastorat er ledig pr. 1. oktober 2019.

Stillingen er på gennemsnitligt 12 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Spille ved alle faste gudstjenester og højmesser i kirkerne, samt bistå ved konfirmandundervisningen 2 gange pr. kalenderår. Derudover spille ved bisættelser, begravelser, vielser og andre kirkelige handlinger i ugens løb.

Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup pastorat har 1556 indbyggere, 2 gravere, 1 kirkesanger og snart 1 organist ansat i sognet. Pastoratet har 4 landsbykirker med trofaste kirkegængere. Vi har et tæt samarbejde med børnehave, dagplejere og skole.

Orglet i Flakkebjerg kirke er er bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri v. Krohn i 1975, med 9 stemmer.

Orglet i Skørpinge kirke er bygget af Demant og Søn 1862, og har 6 stemmer.

Orglet i Høve kirke er et nyt (brugt) orgel, bygget af Th. Frobenius i 1967, på 5 stemmer.

Orglet i Fårdrup kirke er et Frederik Hoffmann Ramus orgel med 6 stemmer.

Der er desuden elektrisk klaver i alle 4 kirker, som primært benyttes ved børnegudstjenester samt ind imellem til nyere salmer og lovsang.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring i at spille til kirkelige handlinger og gudstjenester
 • Har interesse i at spille til børnegudstjenester, aftenandagter mv.
 • Ønsker at benytte både orgel og klaver ved kirkens faste gudstjenester
 • Indgår i et teamsamarbejde med stedets præst og kirkesanger

 

Ansættelse sker ved Høve – Flakkebjerg – Fårdrup – Skørpinge Sognes Menighedsråd beliggende 1) Høve kirke, Bygaden 101, 4261 Dalmose. 2) Flakkebjerg kirke, Snekkerupvej 2, 4200 Slagelse. 3) Fårdrup kirke, Fårdrupvej 112, 4200 Slagelse. 4) Skørpinge kirke, Skoletoften 5, 4200 Slagelse.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 301.699,20kr. – 367.626,89 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.817,70 kr. – 60.289,07 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 291.121,12 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 304.983,37 årligt (nutidskroner). Indplacering sker fter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.609,20 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Lisbeth Ravn Bolin, tlf. 24892555, lisbo@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til sognepræst Lisbeth Ravn Bolin, Bygaden 4, 4261 Dalmose eller på mail til 7310fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 5. august 2019 klokken 12.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted søndag den 8. september i Flakkebjerg kirke umiddelbart efter højmessen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Der vil blive indhentet børneattest.


 

En stilling som organist ved Blovstrød Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt.
En stilling som organist ved Blovstrød Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en deltidsstilling med en beskæftigelsesgrad på 75%.

Organisten vil skulle varetage følgende opgaver: • orgelspil ved alle højmesser og kirkelige handlinger • bistand til kirkens spire-, børne- og voksenkor i forbindelse med korenes optrædener og prøver • orgelspil ved to korte, ugentlige andagter i forbindelse med konfirmationsundervisningen • rådgivning i forbindelse med anskaffelsen af kirkens nye orgel. : Kirken har skaffet financering til et orgel med 15 stemmer og to manualer og regner med at det er klar om ca. to år. • musikledsagelse ifbm. arrangementer i sognegården, herunder foredrag og øvrige sogneaftener

 • deltagelse i kirkens aktivitetsudvalg med henblik på planlægning af koncerter Om Blovstrød Sogn: Blovstrød Sogn er et land-/forstadssogn i smukke omgivelser omtrent 20 km nord for København. Der bor 3.522 indbyggere i sognet, heraf er 2.721 medlemmer af Folkekirken. Kirken nyder en god opbakning i sognet; der er pænt med trofaste kirkegængere og en god kontakt til de nærliggende skoler og børneinstitutioner. Kirken har ansat en underviser til babysalmesang en gang om ugen. Derudover er der til kirken knyttet tre kor: et spirekor for 0.-2. klasse, et børnekor for 3.-5. klasse samt et voksenkor. Disse kor har allerede en korleder, men organisten vil som nævnt ovenfor skulle deltage i arbejdet med korene. Det er i det hele taget menighedsrådets ønske, at den nye organist skal gå aktivt ind i det rige liv, der er omkring kirken. Kirken har følgende ansatte: én fuldtidspræst, én halvtidspræst, én kirkesanger, én korleder, én oldfrue/kirketjener, én graver og én gravermedhjælper. Kirkebygningen, hvoraf den ældste del er fra omkring 1100-tallet, står overfor en snarlig renovation, og i forbindelse hermed skal kirken have et nyt orgel. Kirkens nuværende orgel er et Jensen og Thomsen-orgel på 7 stemmer med ét manual, men en selvstændig Subbas 16′.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsmedlem Jørgen Jessen på telefon 30 43 64 51 eller sognepræst Kristine Krarup Ravn på 29 91 12 68.

Ansøgningen sendes til: 7449fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00 d. 1. september 2019.


 

Stilling som kirkesanger/kirketjener.

En stilling som kombineret kirkesanger/kirketjener ved kirkerne i Tjele – Nr.Vinge sogne vil være ledig fra 15 august 2019.

Der er tale om en stilling hvor to ansatte deler ca. 256 timer årligt (ca. hver anden søndag og evt. særtjenester) Sognene har tilsammen lidt under 500 indbyggere.

Vi ser gerne at du er bekendt med arbejdet og vil kunne fungere efter en kortere introduktion.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Elisabeth Lund på telf 86 65 31 80 eller mail: ehtl@live.dk

Ansøgning fremsendes snarest muligt og gerne inden d. 31 juli 2019. Ansættelsessamtaler planlægges afholdt onsdag d. 7 august 2019.

Ansøgning med relevante bilag sendes til : Menighedsrådet for Tjele-Nr.Vinge - Holmevej 24 - 8830 Tjele,   eller på mail: ehtl@live.dk