ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

Kirkesanger søges til Ramløse og Annisse kirker

Stillingen er på 15 timer om ugen. Kirkesangeren deltager i alle gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker. Desuden forventes kirkesangeren at deltage i sangaftener 4-6 gange om året.

Der holdes 7 årlige medarbejder-/kalendermøder og der er mødepligt til disse møder.

Vi forventer et grundlæggende kendskab til gudstjenestens liturgi og salmer, samt et vist nodekendskab. Vi forventer også, at kirkesangeren kan synge både klassisk og rytmisk. Alle vores dåbsgudstjenester er rytmiske og vi arbejder løbende med at udvikle højmessen – også med rytmisk musik.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø, med højt til loftet, plads til kreativitet og til at have det sjovt sammen. Vi har mange forskellige aktiviteter, som planlægges og afvikles i fællesskab.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 273.338 – 399.566 (nutids­kro­ner). Fikspunktet er kr. 280.398. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.607 (nutidskroner)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådene og Dansk Kirkemusiker Forening

Ansøgningen sendes til 7395fortrolig@sogn.dk. Ansøgningsfrist: 25.01.2019 kl. 12:00. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til organist Niels Ottosen på tlf. 22154415

Ansættelsessamtaler og foresyngning afholdes i uge 6.


 

Kirkesanger

En stilling som kirkemusiker/kirkesanger ved Gjøl Kirke er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på ca. 500 timer årligt.

Kan efter forhandling udvides til at omfatte ledelse af kirkens børne- og voksenkor.

Ansøgningsfrist: 15.02.19

Stillingsopslag med yderligere oplysninger : www.gjoelkirke.dk


 

 

Flere stillinger -