ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

Kirkesanger til Vinding Kirke, Vejle

 Vi søger en dygtig kirkesanger, der kan understøtte fællessangen - og med din sang er med til at understøtte glæden ved at synge sammen. Vi ser gerne at du har kendskab og forståelse samt erfaring med kirkemusikken og er interesseret i at være med til at gøre gudstjenesten musikalsk stemningsfuld og inddragende.

Det samlede årlige timetal er ca. 450 timer årligt.

Menighedsrådet ønsker at holde muligheden for at dele stillingen op mellem 2-3 personer åben, så kan du kun tage dele af tjenesten, skal det ikke afholde dig fra at søge.

Som kirkesanger skal du:

 • varetage den vokale del af liturgien ved kirkelige handlinger i sognet
 • medvirke efter aftale i arrangementer i sognehuset
 • du skal have gode samarbejdsevner i et miljø med forskellige faggrupper

Vi forventer at du:

 • synger godt
 • har forståelse for kirkens virke og i samarbejde med præster og andre kollegaer sikrer det gode forløb af gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • bidrager med gode ideer til udvikling af det kirkelige arbejde i samarbejde med præst, menighedsråd og øvrige medarbejdere
 • har gode samarbejdsevner og er fleksibel
 • besidder intuition og handlekraft

Du kan læse mere om Vinding Sogn på læs mere om vinding sogn på vindingkirkevejle.dk

Tiltrædelse snarest og vi venter gerne på den/de rette.

Ansøgningen med relevante bilag herunder skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. marts 2019 og sendes på mail til 7917fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler forventes at finde den 26. marts

Du er meget velkommen til at henvende dig eller komme på besøg. Du kan kontakte menighedsrådets kontaktperson Jens David Eskildsen tlf. 6167 7585  eller formand for menighedsrådet Karen Sundbøll tlf. 2059 8381.


 

Kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Lødderup, Elsø, Ljørslev og Ørding kirker, Morsø provsti er ledig pr. 1. april 2019 eller snarest derefter. 

Stillingen er 4 timer pr. uge. 

Vi søger en kirkesanger, der kan synge ved fromesser og højmesser i sognenes kirker på søn- og helligdage. Der er i forvejen en kirkesanger ansat ved kirkerne, der varetager kirkesangerfunktionen ved begravelser, bisættelser, vielser og andre særlige tjenester. 

Lødderup, Elsø, Ljørslev og Ørding har fælles sognepræst, og der er normalt kun gudstjeneste i én af sognenes kirker hver søn- og helligdag. 

De fire sogne har samlet 1.430 indbyggere, og der er i alt 7 ansatte ved sognenes kirker. Sognene er kendetegnet ved et aktivt kirkeliv med et højt antal deltagende ved gudstjenester og andre aktiviteter i sognene. 

Vi forventer, at du

- har en god sangstemme 

- kender og er fortrolig med salmerne i Den Danske Salmebog 

- er fleksibel og har gode samarbejdsevner 

- har forståelse for kirkens liv og virke 

Lødderup-Elsø sognes menighedsråd har indgået samarbejsaftale med Ørding sogns menighedsråd og Ljørslev sogns menighedsråd om fælles kirkesanger. Ansættelse sker  ved Lødderup-Elsø sognes menighedsråd v/ Margit Nielsen, Øksendaj 4, 7900 Nykøbing M. 

Ansættelse sker på individuelle vilkår, idet stillingen ikke er omfattet af overenskomst.

Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Steen Sunesen på tlf. 30 31 97 62 eller via mail: ssu@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand for Lødderup-Elsø sognes menighedsråd Margit Nielsen via mail: 8693fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. marts 2019 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtale og prøvesang forventes i uge 12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. 


 

 Kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Sct. Marie Kirke, Sønderborg er ledig pr. 1. maj 2019. 

Stillingen er på 14 timer pr. uge. 

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: 

 • Synge ved højmesse, gudstjenester på forskellige plejehjem og ved de forskellige kirkelige handlinger som f.eks. dåb, vielser og bisættelser.
 • Forestå sognets ældrecafé inkl. planlægning og tilrettelæggelse.
 • Bistå kirketjeneren i forbindelse med kirkelige handlinger og større arrangementer samt hjælpe med stoleopstilling.
 • Gå præster og andet personale til hånde efter nærmere aftale
 • Sørge for egen afløser ved frihed

Tjenestestederne er Sct. Marie Kirke, Kapel, Menighedshus samt et plejehjem. Tjenestestederne ligger i cykelafstand.

Arbejdstiden forventes at ligge på søn– og helligdage og i øvrigt i løbet af ugen tirsdag, onsdag, torsdag samt lørdage, hvor du skal synge til bisættelser og begravelser. Sidst nævnte forventes placeret på tirsdage, onsdage, torsdage og fredage fra 9.30 – 14.00 samt lørdage 9.00 – 12.30; der kan også forekomme aftentjenester. 

Mandage er fast fridag mens den løse fridag lægges med skyldig hensynstagen til tjenestens tarv.   

Vi søger en klassisk kirkesanger, og vi forventer naturligvis, at du har en god sangstemme i forhold til at synge kirkerummet op. Desuden forventer vi, at du er samarbejdsvillig i forhold til dine kollegaer i kirken, og at du er mødestabil.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Mads Jakob Jakobsen på telefonnummer 4024 3026 eller mail: MJJ@KM.DK 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkekontoret, Østergade 1, 6400 Sønderborg, eller mail: kirkekontor@sctmarie.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. april 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.


 

Kirkesangere

Ved Sct. Bodils Kirke på Østbornholm pr. 1. april 2019  to halve stillinger som kirkesangere.

Kirkesangeren skal kunne indgå i et fleksibelt samarbejde med sin kollega og med organisten.

Arbejdsomfanget svarer til ca. 207 timer pr. sanger om året fordelt på gudstjenester på søndage og kirkelige handlinger (begravelser, bisættelser, vielser).

Menighedsrådet ønsker at besætte stillingerne med engagerede personer, der har interesse for især klassiske, men også i nogen grad rytmiske salmer.

Til kirken er knyttet et voksenkor, som øver på ugebasis og deltager ved særlige lejligheder. Kirkesangerne er ikke forpligtede til at bidrage i koret, men skal være velkomne.

Stillingerne er ikke overenskomstdækket, da de udgør mindre end 8 timer pr. uge hver.

Månedslønnen er for tiden på ca. 3186 kr. brutto inkl. et rådighedstillæg på 500 kr.

Timesatsen er p.t. 182 kr.

Stillingerne er feriepengeberettiget (12,5 %).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jan Nicolajsen; jannicolaj@gmail.com eller mobil 2125 5168.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2019 kl. 12, og ansøgninger sendes til ovennævnte E-mail adresse.

Prøvesyngning og samtale vil finde sted i uge 12.


 

Kirkesanger i Østerby Kirke

En stilling som kirkesanger ved Østerby Kirke er ledig og ønskes besat senest den 1. maj 2019.

Stillingen er på 4 timer pr. uge. Arbejdstiden forventes at ligge på søn– og helligdage.

Vi søger en kirkesanger, der kan synge både de klassiske og nyere rytmiske salmer samt sange fra højskolesangbogen, herunder også engelsksprogede sange. Vi forventer naturligvis, at du har en god sangstemme i forhold til at synge kirkerummet op.

Vi forventer at du:

 • Er mødestabil
 • Har et anerkendende menneskesyn
 • Er ærlig, opmærksom og nærværende, når uforudsete ting opstår
 • Viser respekt over for kirkens brugere og handlinger
 • Er positiv og har et godt humør

Hvis du har erfaring og er fortrolig med gudstjenesten og kirkelige handlinger er det er fordel, men ikke et krav.

Ansættelse sker på individuelle vilkår ved Grindsted sogns menighedsråd og aflønnes som honorar pr. gang i henhold til takster fastsat af Dansk Kirkemusikker forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirsten Esbjerg på telefon 61129067 (træffes bedst om formiddagen) eller pr. mail KIES@KM.DK.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Grindsted kirkekontor, Kirkegade 22, 7200 Grindsted eller pr. mail til HEP@KM.DK senest den 24. marts 2019.

Ansættelsessamtale og sangprøve forventes at finde sted i uge 15.

Midt i Statsfængslet ved Sdr. Omme ligger Østerby kirke og knejser med sit slanke spir og lyser med sine smukke glasmosaikker. Morgen og aften lyder den sprøde klang af kirke-klokken. Kirken blev indviet i 1992 efter 4 års arbejde, hvor indsatte og ansatte sammen med arkitekt Kristian Kristiansen og kunstnerne Britta Madsen og Søren Gøttrup byggede på ruinerne af den gamle hestestald. De økonomiske midler var små, men resultatet er unikt. Der afholdes gudstjeneste i kirken om søndagen, og dagligt fungerer kirken som et fristed for de indsatte med en lille café og forskellige kulturelle arrangementer i ugens løb. Ligeledes har præsten sit kontor i kirkebygningen


 

Flere stillinger -