ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

Kirkesanger ved Brovst Kirke.

En stilling som kirkesanger ved Brovst Kirke er ledig til besættelse snarest muligst.

Stillingen er normeret til 17 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

 • Deltage i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester og kirkelige handlinger i Brovst kirke
 • Indgå i vikarsamarbejdet sammen med øvrige kirkemusikere i 9460 samarbejdet.
 • Medvirke ved koncerter og sanggudstjenester
 • Medvirke ved sogneaftner og evt. højskoleformiddage
 • Medvirke ved konfirmandundervisning, i perioder. 

Brovst Sogn har 3.146 indbyggere og 10 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved et stort engagement i og omkring kirken. 

Vi forventer, at du:

 • Synger godt
 • Har forståelse for kirkens virke
 • Er venlig og imødekommende overfor alle, som kommer i kirken, uanset om det er til almindelig gudstjeneste, bryllup, konfirmation eller begravelse
 • Har gode samarbejdsevner og er fleksibel 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Brovst Sogns Menighedsråd, Kirkegade 75b, 9460 Brovst.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 274.740 – kr. 401.543 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 281.175.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 21.177 (nutidskroner). 

Løn samt rådighedstillæg beregnes i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (17/37).

 

Menighedsrådets lønudspil er en indplacering på fikspunktet, hvilket indebærer en løn på kr. 11.575 pr. måned inklusive rådighedstillæg ved ansættelse på 17 timer pr. uge.

 

Der er til stillingen knyttet en pensionsordning. Pensionsbidraget udgør 18 %, som afholdes af menighedsrådet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson i menighedsrådet Gerda Nielsen på telefonnummer 24 81 16 81.

Ansøgning med relevante bilag sendes til menighedsrådets formand Erik Schmidt, på følgende email adresse: fortrolig8393@sogn.dk. Ansøgning med relevante bilag skal være modtaget senest 25.oktober  2018


 

 

Kirkesanger

Hellebæk Kirke beliggende i Ålsgårde, Helsingør Provsti, søger en fast sanger til weekender, helligdage og juleaftensdag.

I stillingen indgår ca. 70 gudstjenester og ca. 25 kirkelige handlinger om året. Lønnen er kr. 4.200,-/mdl. (+12,5% feriegodtgørelse). Udover de 5 ferieweekender er der 4 friweekender med løn.

Der vil være mulighed for udbygning af stillingen.

Sognet har ca. 6.000 indbyggere, og der er 5 medarbejdere og 2 præster tilknyttet Hellebæk Kirke.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til menighedsrådet på email: 7442fortrolig@sogn.dk senest den 1. november 2018 kl. 12. Samtale og prøvesang vil foregå i uge 45.

Henvendelse omkring stillingen kan ske til sognepræst Camilla Eriksen, tlf.nr. 2916 8047, email: cer@km.dk.


 

Kirkesanger

Frejlev Kirke, Sønderholm-Frejlev Pastorat, søger pr. 01.01.2019 en dygtig og engageret kirkesanger.

Stillingen er på 12 timer pr. uge, og stillingen vil for den rette ansøger med de rette kvalifikationer også kunne kombineres med den nu ledige stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Frejlev og Sønderholm kirker, 22 timer pr. uge.

Kirkesangerens primære arbejdsopgave bliver at medvirke ved alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter. Stillingen omfatter endvidere babysalmesang ved hhv. Frejlev og Sønderholm kirke. Det er muligt at søge stillingen uden babysalmesang, og stillingens ugentlige timetal vil derved blive tilsvarende reduceret.

Vi tilbyder en kirke med et levende og varieret musikliv, der spænder bredt genremæssigt. Kirkesangeren får her mulighed for at indgå både solistisk og i samspil med kirkens pigekor, Sønderholm kirkes kirkesanger og andre solister og musikere ved højmesser, liturgiske gudstjenester, sangaftener og koncerter.

Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

 • • En god sangstemme, der har styrke og klang til at lede menighedens sang
 • • Kan synge efter noder
 • • Stor faglig bredde, klassisk som rytmisk
 • • Interesse for og erfaring med solooptræden
 • • Erfaring fra lignende stilling
 • • Kendskab til folkekirkens arbejde og virke
 • • Fleksibilitet og selvstændighed

Frejlev Sogn har et meget tæt samarbejde med Sønderholm Sogn, og Sønderholm-Frejlev pastorat består af ca. 5.000 indbyggere. Antallet af ansatte i de to sogne inkl. 2 præster udgør tilsammen 11-12 pers. I det tætte daglige arbejde har vi en åben og let omgangstone. Vi tilstræber en god atmosfære og lægger vægt på et godt kollegialt samspil, hvor vi gensidigt hjælper hinanden med stort og småt.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet i overensstemmelse med samarbejdsaftale indgået med Sønderholm sogn.

Ansættelse sker ved Frejlev Sogns Menighedsråd beliggende Verdisvej 4, Frejlev, 9200 Aalborg SV. Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.389 kr. – 399.567 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 280.398 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.073 kr.(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Margit Mühlbach på tlf. 2240 5614 eller til kontaktperson Helle Bang på 8330fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes pr. mail til 8330fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den 31.10.2018.


 

 

 

Flere stillinger -