ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

KORSANGER - OG KORLEDER

 

Pastoratet med Ibsker, Svaneke og Bodilsker kirker søger ny kirkesanger

I vore 3 kirker har vi to kirkesangere, to præster og to organister som deler alle aktiviteterne ligeligt i et engageret, åbent og inkluderende fællesskab, hvor omgangstonen er munter og hjælpsom.
Da vores ene kirkesanger har valgt at stoppe grundet studieophold i udlandet, derfor søger vi en ny kirkesanger der har lyst til at være del af et dedikeret team som samarbejder i en uformel og hjertelig omgangstone.
Vi tilbyder et meningsfyldt arbejde i et livligt pastorat med engagerede menigheder, god stemning og et stort fokus på sang og musik. Det udfolder sig blandt andet i kirkernes forskellige voksen-, børne- og spirekor, men også i musikgudstjenester og koncerter. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i et fællesskab med mulighed for både faglig udvikling og et spændende og alsidigt arbejdsliv. Vi har udover de almindelige kirkelige tjenester som, gudstjenester, barnedåb, bryllup og begravelser/bisættelser også koncerter og andre arrangementer, hvor det forventes at kirkesangerne deltager.
Stillingen som kirkesanger har et årligt timetal på ca. 468 timer, svarende til et ugentligt gennemsnit på 9 timer og kirkesangerne deler arbejdet mellem sig. 
Løn iht. Kirkeministeriets lønoversigt for kirkemusikere. 
Der kan forekomme at man skal deltage i gudstjenester i alle 3 kirker på enkelte dage, især forekommende i højtiderne omkring påske og jul, dog ikke begrænset hertil
Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt i 2022 og ansøgningsfristen er den 1. september 2022.
Samtaler vil blive afholdt primo/medio september 2022.
Du sender ansøgningen stilet til Michael Svensson på mail 7564fortrolig@sogn.dk
Nærmere oplysninger om stillingen får du ved henvendelse til Michael Svensson på telefon: 93 90 80 93 


 

Til tjeneste ved Bryndum og Vester Nebel Kirker søger menighedsrådet en fast deltidskirkesanger.

Stillingen deles mellem 2 kirkesangere.

Der er ca. 300 timer om året fordelt på sang om søndagen til gudstjenester, samt sang ved bisættelse, begravelser, plejehjemsgudstjenester, bryllupper, velsignelser m.m., samt indgå i et samarbejde med kirkens øvrige velfungerende personale

Aflønning: fast månedligt rådighedsbeløb+honorar iflg. aftale.

Henvendelse vedrørende evt. oplysninger: organist Natascha Pontoppidan tlf. 53534323

Ansøgning sendes på mail: 8918fortrolig@sogn.dk

Samtaler afholdes løbende.

Bryndum – Vester Nebel Menighedsråd - Bryndumvej 111A, 6715 Esbjerg N


 

En stilling som kirkesanger ved Vorning, Kvorning og Hammers kirker er ledig pr. 1. oktober 2022.

Stillingen er i gennemsnit på 7 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis, idet det ugentlige timetal kan variere hen over året i forhold til de tjenester, der vil være.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

 • Synge til højmesser og andre gudstjenester i kirken.
 • Synge til bisættelser og andre kirkelige handlinger
  Vi forventer, at du er mødestabil, åben, fleksibel samt værdsætter og bidrager til et godt samarbejde og godt kollegaskab med præst, organist og kirkens øvrige personale.

Vi kan tilbyde dig gode kolleger samt fleksibilitet fra vores side af. Som kirke har vi respekt for traditioner med fornyelse. Det vil sige at der udover højmessen også afholdes andre slags gudstjenester, hvorfor der både synges fra både det klassiske og nye salmerepertoire.

Ansættelse sker ved Vorning, Kvorning og Hammershøj sognes menighedsråd beliggende Vorningvej 74, Vorning, 8830 Tjele.

Lønnen aftales individuelt efter erfaring og kvalifikationer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kirsten Vernersen på telefonnummer 60953223 efter uge 33.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8639fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. september 2022.

Ansættelsessamtaler med sangprøve med selvvalgt salme forventes at finde sted 14. september 2022. Menighedsrådet oplyser, at der vil blive indhentet referencer.


 

Vor Frue Kirke i Kalundborg søger én kvindelig og to mandlige sangere, som sammen med vores nuværende sanger (mezzosopran) og kirkens organist kan lede salmesangen og berige højmesserne i Vor Frue Kirke musikalsk.

Vor Frue Kirkes Ungdomskor har stået for dén opgave i mange år, men har nu brug for en længere genopbygningsperiode uden for mange forpligtelser. Vores forhåbning er derfor at samle en kvartet af voksne, dygtige sangere, som kan udgøre vores musikalske grundstamme i de næste år, hvilket primært vil sige at medvirke ved de fleste af højmesserne. Vi er dog åbne overfor, hvordan stillingerne kan gøres mest attraktive, herunder at flere sangere kan deles om én stilling, og at én eller flere af stillingerne kan kombineres med tjenestepligt til kirkelige handlinger og heraf følgende forøgelse af indtægten. Vi afholder foresyngninger efter aftale og stiler efter at få kantoriet i gang snarest muligt.

Forventet arbejdsmængde pr. søndagsstilling er 46 højmesser og 2 koncerter pr. år, svarende til en årsløn på ca. 31.000 kr. Herudover er der ca. 80 kirkelige handlinger om året, svarende til en supplerende indtægt på ca. 40.000 kr. Tjenestepligten kan som nævnt deles mellem flere sangere.

De vigtigste ting, som vi søger efter hos en sanger:

 • Solid erfaring med og kærlighed til den danske salmesangstradition
 • Smuk og fyldig sangstemme
 • Gode nodelæsningsfærdigheder
 • Erfaring med flerstemmig korsang, og forståelse for forskellen imellem kor- og solosang. 
 • Lyst til som en del af et engageret musikalsk fællesskab at synge med og for vores menighed, for at berige gudstjenesteoplevelsen mest muligt.

Ved foresyngningen ønsker vi følgende:

 • Fremførelse af flg. 2 salmer, akkompagneret af orgel: DDS 236: Påskeblomst, hvad vil du her (alle vers) samt: DDS 658: Når jeg er træt og trist (mel.: Lasse Lunderskov) (alle vers)
 • Fremførelse (uakkompagneret) af en korstemme, som udleveres til foresyngningen, efter et par minutters egen forberedelse (hvis ønsket), og efter, at korstemmen er blevet spillet igennem på klaver én gang.

Ansøgning snarest muligt og senest d. 02/09 2022 til Vor Frue Kirkes kontaktperson Anne E. Jensen via knappen "Send ansøgning" 

Flere oplysninger om stillingerne kan fås hos Helle Qvist Kongshavn på hqn@mail.dk  eller 51215025


 

Tenor til kirkekor søges

Vi søger en dygtig og nodestærk tenor til kirkens kor. Koret består af 4 sangere (SATB), som medvirker ved højmesser på søn- og helligdage kl. 10.30. Der er en korprøve inden højmessen. Ved højmesser er der 4-stemmig motet og altergangssalme.

Kirken har en god akustik, søde medarbejdere og trofaste kirkegængere. Stillingen er ledig til besættelse så hurtigt som muligt. Løn: 3508,00 kr. pr. måned. Der er 5 tjenestefri søndage om året. 

Nærmere oplysninger om stillingen samt skriftlig ansøgning sendes til organist Anna Rvantsova, tlf. 50 52 98 19, annarvantsova@hotmail.com 

Der vil løbende blive afholdt samtaler, også inden ansøgningsfristens udløb.


 

Sopran søges til Sankt Hans Kirkes kantori i Odense

En stilling som sopran i Sankt Hans Kirkes kantori er ledig og ønskes snarest muligt. Stillingen er en søndags-stilling som indbefatter tjenestepligt på søn- og helligdage med højmesse kl. 10.00. Der ligger korprøve forinden, hvor mødetid er 9.15 eller 9.30 afhængig af den pågældende søndags opgaver. Der synges altid motet samt ofte introitus eller korsang under nadveren. Sankt Hans Kirkes kantoriet består af otte dygtige sangere, hvor faglighed og fællesskab går hånd i hånd. Sankt Hans Kirke har tradition for et meget højt musikalsk niveau, hvor kantoriet hovedsageligt består af sangstuderende eller færdiguddannede sangere. Derfor er der også rig mulighed for solistopgaver såvel som solokoncerter i kirken. Alle korsangere har fri cirka 24 frisøndage/helligdage på et år, hvoraf ti af dem kan lægges frit, og de resterende lægges i forhold kirkens øvrige gudstjenesteplan. Til gengæld synges der 3-4 større projekter årligt, hvor alle sangere agerer ensemblesangere såvel som solister. Tidligere har der været opført Bachs Juleoratorium, Händels Messias, Vivaldis Gloria, Rossinis Petite Messe Solennelle, Faurés Requiem etc. Der forventes en sikker stemme, korerfaring samt bladlæsnings-evner, der gør at ansøgeren er i stand til indstudering af sin egen stemme. Stillingen aflønnes med 3120 kr/mdr. Al ferie/frisøndage afholdes med løn. Herudover er der mulighed for at synge kirkelige handlinger, som aflønnes separat. Sankt Hans Kirke ligger midt i Odense C, og er kendetegnet ved en stor menighed med flere hundrede besøgende til søndagens højmesse. Derudover har kirken et aktivt koncert-liv med et bredt program.

Stillingen ønskes besat snarest muligt, men vi er villige til at vente på den rette ansøger.

Ansøgningsfrist: 25. juli 2022

Yderligere information - ring eller skriv organist: Susanne Krog Thesbjerg

Tlf: 21 41 04 81   Mail: susanne@sankthanskirke.dk


 

Kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd, Randers Kommune er ledig og ønskes besat snarest muligt. 

Stillingen er på ca. 6 timer pr. uge, som kan være fordelt over hverdage, weekender og søn- og helligdage. 

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:  

 • Lede salmesangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Bede ind- og udgangsbøn.

Vi forventer, at du:

Har en god og stærk sangstemme, gerne uddannet sanger og at du er i stand til at indøve salmer på egen hånd.

Ansættelse sker ved Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd, beliggende Byvej 2, 8870 Langå

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.                                                                      

Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. Beløbene er angivet for en fuldtidsstilling.

OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Anja Sørensen på telefonnummer 30116169/mail 8628@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8628fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den den 1. august 2022 kl. 12.
Samtaler afholdes i uge 32 - Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

 

Kirkesanger til Stenløse

En stilling som kirkesanger ved Stenløse Kirke, Stenløse Sogn, Egedal Kommune er ledig pr. 1. september 2022.

Stillingen er på 24 timer pr. uge svarende til at beskæftigelsesbrøk på 24/37.

Kirkesangeren skal medvirke i:

 • Kirkelige handlinger herunder højmesser og gudstjenester mv
 • Opstart og ledelse af børnekor
 • Diverse andre sangopgaver

Stenløse Sogn har ca. 8.000 indbyggere, 4 præster og knapt 10 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved god kontakt til menigheden, tæt samarbejde med nabosognet Veksø, beliggenhed 25 km fra København, S-togsstation og indkøbscenter.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet kirkesanger fra Folkekirkens Kirkemusikskole eller anden tilsvarende uddannelse
 • har en god sangstemme og mestrer såvel kirkemusik som rytmisk musik
 • har interesse og måske erfaring med arbejde med børn og unge
 • har mod på det opsøgende arbejde, der skal til for at starte et børnekor – måske endda erfaring
 • har interesse for folkekirken og har en venlig og positiv fremtræden overfor kirkens brugere og menighed
 • er fleksibel, udadvendt og initiativrig og med empati og indlevelsesevne vil bidrage til et godt samarbejde med præster, øvrige ansatte og menighedsråd

Stenløse Menighedsråd og Veksø Menighedsråd har en samarbejdsaftale, hvorfor der vil forekomme tjenester i Veksø Kirke.

Ansættelse sker ved Stenløse Sogns Menighedsråd beliggende Egholmvej 6, 3660 Stenløse.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.                                                              

Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. –  423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau vil blive fastlagt efter ansøgers erfaring og kvalifikationer.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Grete Hedegaard på telefon 31411753 eller pr. mail 7410fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 7410fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. august 2022 kl. 12.00.


 

 

Uddannet kirkesanger til Jetsmark Kirke

En stilling som uddannet kirkesanger ved Jetsmark Kirke, Jammerbugt Provsti, Aalborg Stift, er ledig til besættelse pr. 1. september 2022, eller snarest derefter.

Stillingen er kvoteret og omfatter 18 timer/uge.

Jetsmark Kirke er placeret mellem Pandrup og Kaas i Nordvestvendsyssel, og sognet omfatter ca. 6000 indbyggere. Udover dig er der pt. ansat 11 medarbejdere til varetagelse af forskellige funktioner.

 Vi søger en kirkesanger, der med begejstring og engagement vil medvirke til at videreudvikle det musikalske liv i og omkring Jetsmark Kirke, primært i samarbejde organist, kirkekulturmedarbejder og kirkens præster, men også med øvrige ansatte og menighedsråd.

Udover at medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger, kan der blive tale om medvirken ved undervisning i forbindelse kirkens børne- og ungdomsarbejde.

Du medvirker endvidere ved arrangementer i Sognegården, plejehjemsgudstjenester og lejlighedsvis ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Jammerbugt Provsti, i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med disse.

Menighedsrådet vil sammen med stillingsindehaveren udarbejde arbejdsbeskrivelse for stillingen.

Menighedsrådet vil lægge vægt på:

 • at du er uddannet kirkesanger fra Folkekirkens Kirkemusikskole, eller anden tilsvarende uddannelse.
 • at du har en god sangstemme og mestrer såvel kirkemusik som rytmisk musik.
 • at du evt. spiller et instrument, f.eks. klaver.
 • at du evt. har erfaring og interesse for arbejde med børn og unge.
 • at du har interesse for folkekirken, og har en venlig og positiv fremtræden overfor kirkens brugere og menighed
 • at du er fleksibel og udadvendt, kreativ, initiativrig og værdsætter og bidrager til et godt samarbejde med præster, øvrige ansatte og menighedsråd.

Ansættelse af kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010, for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen for kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,00 kr. – 423.631,00 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 297.284,00 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 22.342,00 kr./år (nutidskroner) OK tillæg udgør 964 kr./år. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Der er prøvetid efter gældende regler, og der vil blive indhentet referencer.


 

Kirkesanger og korleder søges til Hedensted - St. Dalby sogne - 32 timer

Kirkesanger og korleder søges til Hedensted - St. Dalby sogne
32 timer

Som kirkesanger/korleder i Hedensted og St. Dalby sogne vil du møde:

- en kirke, hvor alle er velkommen.
- en stor, aktiv og sangglad menighed, som glædes ved det genkendelige, men som samtidigt også nyder nye salmer.
- vore øvrige musiske tilbud, der spænder fra babysalmesang over børnekor til plejehjemsgudstjenester.
- en kirke, hvor samarbejdet mellem vore ansatte, menighedsrådet og frivillige vægtes højt;
- fleksibilitet er vigtigt.
 - et team hvor der er en behagelig og humoristisk tone.
- en kirke, der rummer plads til både rytmisk og klassisk musik, hvor du vil få gode muligheder for at være med til at præge retningen, samt afprøve nye ideer.

Opgaverne vil primært være:

- at være kirkesanger ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
- at være korleder for spire-/børne-/juniorkor og sammen med dem medvirke ved 5-6 gudstjenester om året.
- at koordinere og lede babysalmesang, samt lejlighedsvis deltage ved konfirmandundervisningen.
- at blive en del af vores koncertudvalg, som planlægger musikalske aktiviteter i og uden for kirken.

Menighedsrådet ønsker i samarbejde med vore ansatte at investere i og videreudvikle på musikområdet.

Vi lægger vægt på:

- at du har en relevant uddannelse, der giver dig de sangpædagogiske og praktiske   forudsætninger, der skal til, for at udvikle og inspirere menighedens sangglæde.
 - at du har en god sangstemme og mestre såvel kirke- som rytmisk musik
- at du evt. spiller et instrument, fx klaver.
- at du er fleksibel og udadvendt, kreativ, initiativrig og bidrager til et godt samarbejde.

Stillingen er på 32 timer pr. uge.

Kan alle opgaver ikke løses, vil der være mulighed for at reducere timetallet. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og senest 1. oktober.

 

Du er selvfølgelig velkommen til komme på besøg til en kop kaffe og en snak, - for at hilse på og lære os nærmere at kende.

Spørgsmål og yderligere oplysninger kan rettes til: 

Kontaktperson                    Niels Otto Dalsgaard          tlf. 2291 0260

Sognepræst                         Helene Hay                         tlf. 4034 1099

www.hedenstedkirke.dk

 Ansøgninger sendes til 7971fortrolig@sogn.dk Mærket ”Kirkesanger”.

 Senest mandag d. 15. august 2022 kl. 12.00 - Prøvesang og samtaler afholdes i uge 34.

Se det fulde opslag på www.hedenstedkirke.dk  


 

 

Langenæskirken søger kirkesanger

Langenæskirken søger en dygtig kirkesanger, der kan indgå i vores musikteam bestående af to kirkemusikere og to kirkesangere.

Stillingen er på 6 t/ugen med tiltrædelse 1. sep. 2022

Vi har brug for dig til at...

 • Synge til højmesser og andre gudstjenester i kirken.
 • Synge til bisættelser og andre kirkelige handlinger.

Disse tjenesterne er ligeligt fordelt mellem de to sangere.  

Der ligger også i stillingen timer til at planlægge og afholde koncert eller andet arrangement og dermed bidrage til at præge Langenæskirkens musikliv med det, du kan og brænder for. 

Om dig

 • du kan understøtte menighedens sang og træde frem som solist.
 • du er åben, fleksibel og værdsætter og bidrager til et godt samarbejde.
 • du har kendskab til og glæde ved både gammelt og nyt og har lyst bevæge dig i mange genrer.
 • du kan se dig selv som en del af Langenæskirkens måde at være kirke på og vores gudstjenester.

 

Vi tilbyder…

en stilling med mulighed for at byde ind med det, du kan som musiker og en arbejdsplads præget af godt samarbejde, lydhørhed over for hinandens faglighed og ideer og en fælles lyst til at være kirke i dag.

Om stillingen

Der forventes arbejdstid i hverdage samt ca. hver anden weekend plus ekstra ved feriedækning for kirkens anden sanger. Stillingen aflønnes med 46.029 kr. årligt 31. marts 2012 niveau. Svarende til 4.680 kr. per måned 1. april 2021 niveau. Desuden betales et rådighedstillæg på 600 kr. om måneden 1. april 2021 niveau.     

Ansøgningsfrist mandag den 15. august kl. 12.00. Der afholdes samtale onsdag den 24. august. Ansøgningen sendes til 8119fortrolig@sogn.dk.

Se gerne mere om hvem vi er på vores Facebook og hjemmeside. Vi glæder os til at modtage din ansøgning og høre, hvad du kan byde ind med.

Har du spørgsmål inden, så kontakt daglig leder Mette Østgaard Henriksen på 50165672 eller en af kirkens musikere.


 

 

 

Flere stillinger -

ORGANIST SØGES