ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

Vejstrup Valgmenighed søger en kirkesanger, der udover at synge for på salmer og sange også mestrer et instrument på et professionelt niveau.
Vi ønsker at udvikle den musikalske del af gudstjenesten. Vores organist har udover kirkeorglet også et hammondorgel, en harmonika og et akk.klaver at spille på, og nu ønsker vi altså et extra instrument til at farve den musikalske del af gudstjenesten.
I vores gudstjenester står evangeliet og det kristne budskab levende og nærværende. Derudover er vi beriget med en poetisk og sanselig præst der hver søndag inspirerer til kærlige musikalske reflektioner.
Vi søger derfor en legekammerat til vores organist. En musiker, der udover sit hovedinstrument på eks. blæs, violin, cello, guitar....., gerne kan udtrykke sig på andre instrumenter.
Du skal kunne improvisere og gribe øjeblikket på dit instrument, den musik der opstår i nuet, virker ofte levende og nærværende.
Og så skal du være i stand til at understøtte fællessangen. Og har du også stemmen til at synge solo, er det bare rigtig godt.
Stillingen er en deltids ansættelse på ca. 180 timer pr. år.
Fredag d.10.august: Ansøgningsfrist.
Onsdag d.22.august: Samtaler m prøvespil og foresyngninger.
Tiltrædelse 1/10, 2018 eller snarest derefter.
Ansøgningen sendes til: formand@vejstrupvalgmenighed.dk
-----------------------------------------------------------------------------------
Organist - til Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa Sogn
Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har tre kirker, kirkegård og kirkegårdskapel. Der er i alt fire organister, og sognet har børnekor, pigekor, voksenkor samt danske og tyske kirkesangere. Se også http://www.aabenraasogn.dk. ;
Sct. Nicolai Kirke er en middelalderkirke med 430 pladser og med god akustik. Til Sct. Nicolai er knyttet en stor og aktiv gruppe af kirkegængere og frivillige. Organisten har kontor i sognehuset Nicolaihuset. Huset benyttes flittigt af de mange frivillige. Der er fast tilknyttet tre præster og to kirketjenere. Der afholdes danske og tyske gudstjenester, rytmiske gudstjenester samt forskellige særgudstjenester. Endvidere knytter der sig et rigt koncertliv til kirken. Højmessekoret deltager ved alle danske højmesser, mens der ved kirkelige handlinger medvirker en kirkesanger.
Sct. Nicolai Kirke har et velklingende og letspillende orgel fra Marcussen & Søn fra 1956 med 31 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. I kirken findes desuden et kor-orgel fra Bruhn & Søn fra 1977 med 4 stemmer. Herudover har kirken et nyt Schimmel koncertflygel placeret centralt i kirken.
Organisten løser følgende opgaver:
Spiller ved højmesser og gudstjenester med både dansk og tysk liturgi og salmevalg samt ved kirkelige handlinger.
Leder Højmessekoret.
Leder Sanct Nicolai Cantori.
Leder og planlægge kantategudstjenester.
Planlægger koncerter i samarbejde med kirkeudvalget og de øvrige organister.
Deltager af og til i sangaftener og andre kirkelige aktiviteter.
Spiller lejlighedsvist i kapellet og i de øvrige to kirker.
Vores forventninger til organisten:
Kirkemusikalsk kandidateksamen eller tilsvarende færdigheder.
Velkvalificeret inden for det klassiske orgelrepertoire.
Velkvalificeret korleder med interesse for at udvikle korarbejdet.
Lyst til at samarbejde med de rytmiske musikere omkring Sct. Nicolai.
Indstillet på et tæt samarbejde med præsterne og de øvrige ansatte samt de frivillige omkring Sct. Nicolai Kirke.
Indstillet på samarbejde med de øvrige tre organister i sognet.
Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisatio-nen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten. Se http://www.folkekirkenspersonale.dk.
Stillingen er en fuldtidsstilling. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos administrationschef Morten Hansen, tlf. 51 51 85 54, moha@km.dk. - Ansøgningsfrist: d. 24. august 2018.
Ansøgning med relevante bilag sendes til 9010fortrolig@sogn.dk
Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes i Sct. Nicolai Kirke d. 11. og 18. september.
------------------------------------------------------------------------------------
En stilling som organist/korleder ved Stenløse og Veksø Kirker i 15 timer pr. uge er ledig pr. 1. september 2018.
Er det dig, præsterne og resten af menigheden savner? Er du vores nye kollega? Du er en dygtig musiker, der har lyst og evner til at bidrage til kirkernes musikalske liv og udvikling.
Menighedsrådene ønsker, at der kommer mere opmærksomhed på musikken i vores kirker. Den ledige organiststilling er derfor oprettet som en ny stilling i pastoratet.
Vi har en dygtig og forholdsvis ny organist med 25 timer om ugen, men vi vil mere! Dækningen af tjenester i de to kirker og arrangementer i sognegården deles mellem de to organister med en klar overvægt til vores nuværende organist på 25 timer. Den nye organist på 15 timer får ansvaret for at skabe et børne-/ungdomskor som sit særlige fokusområde.
Lejlighedsvis medvirken ved konfirmandundervisning, skoleuge og Alsang vil også ligge i stillingen. Og du kommer måske med flere ideer.
Stillingen giver dig mulighed for at arbejde både med klassisk og rytmisk kirkemusik. Det er desuden en forudsætning, at du kan lide at arbejde med børn og ser en udfordring i at arbejde med et kirkekor.
Vores vision er et solidt og ubesværet samarbejde mellem vore to initiativrige kirkemusikere. Et samarbejde, som naturligvis også rummer kirkesangere, præster og menighedsråd.
Du skal varetage følgende opgaver:
Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger
Musikledsagelse ved musikgudstjenester i samarbejde med andre musikere
Etablering og ledelse af børne-/ungdomskor
Medhjælper ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning
Spil til Alsang og andre arrangementer
Vi forventer, at du
Kan spille fra såvel koralbog som højskolesangbogen
Har erfaring med korledelse
Er engageret
Er samarbejdsorienteret og kan arbejde selvstændigt
Er loyal
Vi kan tilbyde
En stilling, hvor du kan være med til at udvikle og skabe nyt
En velfungerende arbejdsplads med gode kolleger
Attraktive kirker med et livligt sogneliv
To menighedsråd, der bidrager aktivt og positivt til kirkernes liv
I pastoratet er der fire præster, og hver kirke har en kirkesanger og en kirketjener. Der er to menighedsråd, og din ansættelse sker ved Stenløse Menighedsråd beliggende Engholmvej 6, 3660 Stenløse.
I Stenløse Kirke er orgelet af ældre dato med 5 registre og hoved- og pedalværk. Menighedsrådet går med tanker om at anskaffe et nyt orgel.
I Veksø Kirke er orgelet bygget af I. Starup & Son i 1960 med 6 registre og hoved- og pedalværk. En ekstra stemme (subbas) er tilføjet i 2006.
De to byer ligger begge langs S-banen København-Frederikssund, og afstanden mellem kirkerne er ca. 3 km.
Læs mere om os på www.stenlosekirke.dk
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Menighedsrådet kan oplyse, at vi – efter aftale – indhenter referencer og børneattest.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Grete Hedegaard (tlf. 31 41 17 53 92), og sognepræst Stine-Helene Riedel (tlf. 29 10 09 92).
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7410fortrolig@sogn.dk senest den 6. august 2018 kl. 12.00. Samtaler og prøvespil forventes i uge 33.
Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende
---------------------------------------------------------------------------------------------
Organist til Nordstevns Pastorat - Strøby, Valløby og St.Tårnby Kirker, Tryggevælde Provsti
Nordstevns Pastorat - Strøby, Valløby og St. Tårnby Kirker - søger organist til vore 3 kirker, 37 timer om ugen.
Ansættelse sker ved Nordstevns Pastorat som myndighed og med Strøby, Valløby og St. Tårnby Kirker som arbejdssted.
De 3 kirker i Tryggevælde Provsti udgør et samlingspunkt for de 3 sogne. Kirkebygningerne er gamle og emmer af både traditioner og nyt liv. Kirkerne byder på mange forskellige aktiviteter, gudstjenester, kor, koncerter m.fl.
Organisten har selv stor indflydelse på, hvilke opgaver, der skal varetages, ud af de mange vi har i Pastoratet, bl.a. fordi vi pt har vikar organister ansat, så alle opgaver er i spil.
Een opgave er dog lagt fast, nemlig at fungere som teamleder for musikergruppen, som består af 1 korleder/kirkesanger, 1 kirkesanger/coach samt pt. en vikar organist. Opgaven som team leder er meget væsentlig for Pastoratet, og du skal have lyst til både at arbejde med administrative opgaver såvel som ledelsesopgaver.
Væsentlige opgaver er fx:
Gudstjenester og kirkelige handlinger i vore 3 kirker, Strøby kirke, i St. Tårnby og Valløby kirker
Akkompagnatør ved pigekoret og også selvstændig ledelse ved korleders ferie og fridage. Derudover har vi børne- og spirekor, som også har brug for musik
Månedlige gudstjenester på plejehjem
Sogneaftner, højskoledage
Konfirmandundervisning
Nordstevns Pastorat har knapt 6.650 indbyggere. Hele året igennem er der god kirkegang og ligeledes god tilslutning til menighedsrådets mange kulturelle tilbud.
I alt der ansat 2 præster og 12 andre ansatte i Pastoratet.
Orglet i Strøby Kirke: Kirken er pt under renovering og er derfor lukket. Orglet er i den forbindelse også under renovering. Derfor foregår gudstjenesterne i Kirkeladen, hvor der forefindes et continuo orgel med 4 stemmer, et manual med svelle samt et nyere Brodmann flygel. Derudover har vi indkøbt endnu et continuo orgel Principal 8.
Vi planlægger at Strøby kirke bliver genåbnet i løbet af 2019.
Orglet i Valløby Kirke er bygget af P. G. Andersen med 7 stemmer, et manual og pedal.
Orglet i St. Tårnby Kirke er et Starup orgel med 4 stemmer, et manual uden pedal.
Vi ønsker en organist med god liturgisk fornemmelse og en bred faglighed indenfor både den klassiske og rytmiske genre. En god portion humor og evne til at skabe glæde og samhørighed med kollegaer og menigheden.
Desuden forventer vi, at du:
vil indgå i et konstruktivt samarbejdsfællesskab med kirkemusikerne, præsterne, de øvrige medarbejdere og menighedsrådet.
Er fleksibel, imødekommende og engageret.
Ansættelse sker ved Nordstevns Pastorats sogns Menighedsråd, beliggende Præstegården 1, 4671 Strøby.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand John E. Hansen på telefonnummer 40 82 55 15 og præst Janne Melcher på 23 49 09 66.
Ansøgning med relevante bilag sendes til Nordstevns Pastorat på mail til 7497@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 13. august 2018.

Flere stillinger -