ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

Tånum menighedsråd søger en kirkesanger til Tånum kirke med tiltrædelse snarest muligt.

Vi søger en kirkesanger, som foruden vores ca. 28  søndagsgudstjenester à 3 timer også vil synge, når der er andre arrangementer såsom  bryllupper, bisættelser/begravelser og konfirmationer m.m..

Vi forventer, at du er udadvendt og vil indgå i et godt samarbejde med præster, organister og øvrige personale.

Stillingen er ikke omfattet af overenskomsten, men aflønningen vil blive fastsat under hensyn til dine erfaringer og den gældende overenskomst for området.

Ansøgningen stiles til formand for menighedsrådet Birthe Andersen : vestfal@mail.dk


 

KIRKESANGER

En stilling som kirkesanger ved Ferslev og Vellerup Kirker, Ferslev-Vellerup Sogne er ledig pr. 01.04.2021. Stillingen er på 7 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: • Lede sang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter, såvel i som udenfor kirkerne. • Læse ind- og udgangsbøn.

Ferslev-Vellerup Sogne har ca. 1.500 indbyggere og der er fire ansatte i sognet foruden sognepræsten. Sognene er to landsogne med gudstjenester hver uge og kirkelige handlinger spredt over året. Der er også plejehjemsgudstjenester, familiegudstjenester samt andre typer af gudstjenester.

Vi forventer, at du: • Har et godt kendskab til forløbet i gudstjenester. • Gerne vil synge både traditionelle salmer, nyere salmer samt fra højskolesangbogen. • Har eller er villig til at tage uddannelsen som kirkesanger (KMS). • Er god til at samarbejde. • Er fleksibel i forhold til arbejdstider.

Ansættelse sker ved Ferslev-Vellerup Sogns Menighedsråd beliggende Mejerivej 1, Ferslev, 4050 Skibby. Ansættelsen er ikke dækket af en overenskomst. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson My Fuglsig Simonsen på tlf. 20144441/mail: 7456@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes att. My Fuglsig Simonsen på 7456fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 15.03.2021. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 12. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

Kirkesanger søges til barselsvikariat

Vi søger en kirkesanger til Ullerød Kirke i Hillerød, da vores nuværende kirke- og kulturmedarbejder skal på barsel indtil maj 2022.

Har du interesse for folkekirken, og har du lyst til at være en del af et aktivt sogn, som vokser meget i disse år, så er det måske dig vi leder efter.

Vikariatet er nomineret til 10 timer pr. uge, og vi ønsker stillingen besat pr. 1. maj 2021.

Vi søger en dygtig medarbejder med en god sangstemme og musikalske evner, som ønsker at bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde med vores organist, kirkens to præster og to øvrige ansatte.

Du vil indgå i et tværfagligt og uformelt arbejdsklima med kristendom som omdrejningspunkt, hvor forslag og ideer bliver mødt med åbenhed og interesse.

Stillingen som kirkesanger omfatter:

 • Varetage opgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, f.eks. hænge salmenumre op på tavle, tage imod menigheden ved indgangen, læse indgangs- og udgangsbøn
 • Ledelse af sangen sammen med organisten ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger f.eks. bisættelse, lørdagsdåb og konfirmationer
 • Deltagelse i tjenester ud af huset (besøg på plejehjem, kapel)
 • Lejlighedsvis deltagelse i andre musikalske opgaver ved kirken i samarbejde med organisten og kirkens præster, f.eks. forårs- og efterårssangaften i café-højskolen
 • Planlægge egen forberedelsestid, møder og administration

Ansættelsen sker ved Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143, 3400 Hillerød, men fra tid til anden finder kirkelige handlinger sted på sognets plejehjem eller ved byens to kapeller.

For kandidaten med de rette kvalifikationer vil det være muligt at kombinere de to opslåede stillinger ved Ullerød Kirke. Det drejer sig om vikariat som kirkesanger samt som kirke- og kulturmedarbejder.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales indenfor intervallet 281.702 kr. – 411.718 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.925 kr. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr. (nutidskroner). OK-tillæg kr. 936,88 (nutidskroner). Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til årligt lønniveau er kr. 78.088 ved ansættelse på 10 timer pr. uge (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Vil du vide mere om vikariatet, er du velkommen til at kontakte Mai-Brit Lange på telefon 29925434.

Send din ansøgning med relevante bilag til Mai-Britt Lange, 7467fortrolig@sogn.dk senest den 5. marts 2021. Det vil være en stor hjælp, hvis du i emneoverskriften skriver ’Kirkesanger’. Vi indkalder løbende kandidater til samtale og evt. prøvesang.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Inden ansættelsen indhentes børneattest.


 

Kirkesanger til Kirke Eskilstrup Kirke

Soderup-Kirke Eskilstrup pastorat søger kirkesanger en deltidsstilling på 260 timer årligt med primært tjenestested i Kirke Eskilstrup kirke fra 1. maj.

Som kirkesanger er dine opgaver:

 • At synge ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt øvrige arrangementer i kirken.

Du

 • kan og vil synge både fra salmebogen og højskolesangbogen
 • har liturgisk fornemmelse og interesse for gudstjenesten, og fornemmelse for understøttelse af menighedens sang
 • er engageret og indgår som del af et team med øvrige medarbejdere, menighedsråd og frivillige
 • holder dig ajour og vedligeholder din faglighed
 • vil være med til at holde det musikalske niveau højt
 • bestræbe dig på, at mennesker får et godt besøg i kirken

Vi er et landsogn med ca. 1000 indbyggere. Vi deler præst og menighedsråd med Soderup. Der er 2 kirkesangere ansat ved de 2 kirker.

På søndage synger de to kirkesangere på skift, og således, når der er gudstjenester i begge kirker, til to gudstjenester samme dag. Kirkesangerne koordinerer ferier og fridage.  Der er 5-10 gudstjenester på andre dage end søndag (lørdagsgudstjenester, skolegudstjenester, aftengudstjenester), ca. 14 begravelser/bisættelser, ca 4-6 vielser om året og omkring 7 aftenandagter i december.

Ansættelse sker ved Soderup-Kirke Eskilstrup Menighedsråd beliggende på Midtsjælland.

Løn efter kvalifikationer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Margrethe Straarup på telefonnummer 24695325.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7286fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. marts 2021.

Ansættelsessamtaler samt prøvesang forventes at finde sted 11 april.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

 

 


 

 

 

Flere stillinger -

ORGANIST SØGES

Ebeltoft-Dråby-Handrup søger en organist pr. 1.6. 2021 eller snarest muligt.

Nu har du chancen for at blive organist i Naturpark Mols Bjerge. Organisten får glæden ved at varetage kirkemusikken i Ebeltoft-Dråby-Handrup kirker, der på forskellige vis er placeret i det smukke landskab i Syddjurs kommune.

Her blomstrer det kreative miljø både i kirkerne, sognegården og i byens kulturelle institutioner i et frugtbart samarbejde. Ebeltoft er en by i udvikling med et rigt kulturliv hele året for både fastboende og turister.

Sognet er kendetegnet ved at være et udpræget sommerhusområde med tusindvis af mennesker i sommerhusene især i sommerperioden. Derfor ligger mange koncerter i sommermånederne, hvor præsterne også holder gudstjenester i det fri.

Der er en pæn tilslutning til kirkegang hele året, det samme gælder menighedsrådets kulturelle tilbud i vinterhalvåret i sognegården. Ebeltoft-Dråby-Handrup sogn har ca. 8.000 indbyggere.

Organisten skal kunne håndtere mange forskellige gudstjenesteformer, være parat til at indgå i samarbejdet med præsterne og være med til at udforme forskellige gudstjenester og kirkelige handlinger.

Der er tradition for et voksenkor. Der er frie hænder til at genetablere et sådant. Vi har to kirkesangere, hvoraf den ene er konservatorieuddannet. Hun varetager børnekor, babysalmesang o.lign., og deltager i familiegudstjenester og minikonfirmandundervisning.

Kirkerne i Ebeltoft, Dråby og Handrup er kirker, hvor der er mange forskellige aktiviteter.

Søndagens gudstjeneste er et fast omdrejningspunkt, men der foregår også meget andet, som kalder på organistens engagement:

 • Højmesse og gudstjenester: Hver søndag er der højmesse i Ebeltoft og gentaget gudstjeneste enten før eller efter i Dråby eller Handrup, undtaget anden helligdagene, hvor der kun er en højmesse i sognet eller de søndage, hvor der er planlagt en særgudstjeneste.
 • Der er ca. 160 kirkelige handlinger om året inkl. dåbsgudstjenester.
 • 2-4 sær- eller hverdagsgudstjenester i sognet om måneden, f.eks plejehjemsgudstjeneste, litteratur- og kærlighedsgudstjeneste, friluftsgudstjeneste, Lillejuleaften, Salmer- og Champagne, aften- el. morgensang.
 • 12 børne- og familiegudstjenester inkl. Lucia med børnehaver og skolejul i december.
 • 5 musikgudstjenester om året med deltagelse af voksenkoret eller med anden musikledsagelse: f.eks. kyndelmisse, høst, Allehelgen, De 9 læsninger, Helligtrekonger.
 • Varetage planlægning af 4-5 sommerkoncerter samt 2-3 koncerter i løbet af året.
 • Vægteraftensang, hver torsdag i skolernes sommerferie.
 • Lede et voksenkor.
 • Programmering af klokkespil samt evt. indkodning af nye melodier.
 • Højskoledage, kulturaftener, søndagscaféer.
 • Deltage i kalendermøder, personalemøder og aktivitetsudvalgsmøder samt diverse øvrige møder.
 • Generelt tilsyn med instrumenterne i de tre kirker og sognegård samt stemning af rørstemmerne på orglerne i Ebeltoft og Dråby.
 • Lejlighedsvis akkompagnement af børnekor og babysalmesang samt medvirken ved konfirmandundervisning.

Vi forventer:

 • at du har en DOKS-organist uddannelse eller en tilsvarende PO uddannelse.
 • at du er en organist, som er fagligt og bredt stilistisk funderet.
 • at du vil indgå i vores gode arbejdsklima og samarbejde med præsterne, medarbejderne og menighedsrådet. Vikarordning for organisten.
 • at du vil indgå i det sociale samarbejde omkring skole, voksenkor, plejehjem osv.

Som organist hos os kan du boltre dig på tre forskellige orgler i tre på hver deres måde seværdige kirker. Særligt skal nævnes, at Domkirken på Mols alias Dråby kirke huser et velklingende historisk orgel, nemlig et Demant-orgel fra 1858. Orglet er opstillet i 1972 og rekonstrueret i 2017 af Marcussen & Søn. Orglet har 12 stemmer, 2 manualer og pedal (C - c’).

Orglet i Ebeltoft Kirke er bygget af Marcussen & Søn i 1963 med 22 stemmer, 2 manualer og pedal (C - f’). Orglets facade er fra 1779.

Orglet i Handrup Kirke er bygget af Jensen & Thomsen i 1989 og har 6 stemmer, 1 manual og Anhangspedal (C - f’). Alle tre orgler bliver tilset af Marcussen & Søn.

I Ebeltoft Kirke findes på degnepladsen et el-piano Yamaha Clavinova CLP-270.

I kirkens tårn findes et klokkespil med 27 klokker støbt i Eijsbout, Holland, i 1996 - klokkespillet betjenes via en computer, der afspiller på forhånd indspillede melodier på bestemte klokkeslet.

I Sognegården findes et flygel Yamaha C3. Alle instrumenter er i fin stand.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til menighedsrådsformand Peter Vibe,

tlf. 4278 7004 eller e-mail vibe@ny-post.dk.

Ansøgningen og relevante bilag sendes til Ebeltoft-Dråby-Handrup Menighedsråd,

Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft eller på sikker mail via link på www.ebeltoftkirke.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19.3.2021.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 14.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer efter aftale.

Kørekort: A10(Villig til at bruge egen bil i jobbet), B(Almindelig bil),