ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

KORSANGER - OG KORLEDER


kirkesanger ved Hatting kirke er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Kirkesangerhvervet deles mellem to, som i samarbejde deler gudstjenesterne og de kirkelige handlinger imellem sig. Der er gensidig feriedækning. Tjenesten er placeret både på hverdage og i weekenderne. Du kan forvente tjeneste hver anden weekend.  Den anden kirkesanger har mulighed for at dække hverdagene, så hvis du primært er interesseret i weekendtjenester, har dette også interesse.

Hatting kirke har et godt samarbejde i en engageret medarbejdergruppe og med menighedsrådet.

I Hatting kirke er der årligt ca. 65 gudstjenester og højmesser og ca. 20 kirkelige handlinger. Desuden et antal plejehjemstjenester, hverdagstjenester og andre aktiviteter.

Afløsning i Torsted og Østerhåb kan komme på tale i beskedent omfang.

Stillingen aflønnes på baggrund af indberettede timer. Der afregnes fire timer for en højmesse og 3 timer til en kirkelig handling. Timelønnen er p.t.  173,93 kr. inklusiv feriepenge. Hvis du indgår dækning af hverdagstjenester tillige et rådighedstillæg på 4.289,80 kr. årligt. Der indhentes børneattest.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Karl Johan Hoe på telefon 21831339.

Ansøgning med relevante bilag modtages senest den: 20 dec. 2021 på e-mail: hoehatting@hotmail.com - Prøvesang og ansættelsessamtale vil finde sted i Hatting kirke i starten af 2022.

På vegne af Hatting Menighedsråd - Karl Johan Hoe Menighedsrådets kontaktperson


 

Sunds Kirke søger søndagssanger

Er du en dygtig sanger og frisk på at dele en søn- og helligdags stilling (ca. hver anden weekend)?

Så kan vi tilbyde en inspirerende deltidsstilling i skønne og hyggelige omgivelser. Har du mod på at byde ind med indslag som solist, eller spiller du et andet instrument, hilses du velkomment, men det er ikke en forudsætning. Løn forhandles på baggrund af kvalifikationer og forhandles med menighedsrådet. Der er desuden mulighed for at tage en hverdagsgudstjeneste mod ekstra betaling.

Stillingerne ønskes besat snarest og forventer gennemsnitlig 3 timer pr. uge.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontaktperson Margit Ørndrup, tlf. 6165 3888 eller til formand for Sunds menighedsråd, Inger Christensen tlf. 30252283. Eller organist Christian Verdoner Larsen, tlf. 5120 3667 (træffes ikke mandag).

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 8800fortrolig@sogn.dk senest d. 8. december 2021.   

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelse.


 

Kirkesanger ved Givskud og Gadbjerg kirker, pr. 1. februar 2022.

Vi søger en musikalsk og sangglad person, som har lyst til at være kirkesanger ved Givskud og Gadbjerg kirker.

Som kirkesanger skal du varetage følgende opgaver:

 • Være kirkesanger ved gudstjenester i Givskud og Gadbjerg kirker. Her er der i gennemsnit 7
  gudstjenester om måneden samt herudover diverse helligdage mv.
 • Være kirkesanger ved gudstjeneste på Riis fri plejehjem 1 gang pr. måned
 • Være kirkesanger ved kirkelige handlinger i Givskud og Gadbjerg kirker, her er der ca. 25 handlinger om året.
 • Deltage i øvrige aktiviteter, f.eks. møder, sogneeftermidage med videre ca. 4 -5 gange om året.

Det er en fordel, hvis du har et godt salmekendskab og et godt kendskab til forløbet i gudstjenesten og andre kirkelige handlinger. Hvis ikke, forventer vi, at du er indstillet på at lære disse ting hurtigt. Du skal selv kunne lære og indstudere salmerne på egen hånd.

Har du interesse i at høre mere om stillingen kan du rette henvendelse til:
præst Henriette H. Jørgensen på tlf. 7573 0010 mail: hhjo@km.dk eller
kontaktperson Kristian Skovbjerg på tlf. 2941 7191mail: 7975fortrolig@sogn.dk

Ansættelsen sker på individuelle vilkår og løn- og ansættelsesforhold aftales individuel.
I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet referencer og børneattest.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Givskud-Gadbjerg menighedsråd på mail: 7975fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 13. december 2021.
Samtaler forventes afholdt i uge 50 og 51.  


 

Sangere søges til Kerteminde Kirkes Kirkekor.
Koret består af 6 sangere og der er pt. to ledige stillinger. Nodekendskab er en fordel og både dame- og herrestemmer søges.
Stillingerne er højmessestillinger på søndage og giver ca. 2400 kr. pr. måned.
Helligdage, hverdagsgudstjenester, korkoncerter osv. tilbydes også, og der er mulighed for at tjene en højere løn end den faste.
Musikken er sat i højsædet ved kirken, og der forventes høj kvalitet, samarbejde og engagement.
Yderligere information kan indhentes ved organist Jesper Petersen på telefon 21832279 samt via mail på orgjpetersen@hotmail.com. Ansøgninger sendes til samme mailadresse.

 

Kirkesanger Grene Sogn  
En nyoprettet stilling som kirkesanger ved Billund og Grene kirker, Grene Sogn er ledig og ønskes besat senest den 1. Januar 2022. Stillingen er på 8 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:
· Lede kirkesangen og yde praktisk bistand i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.
· Lede kirkesangen og yde praktisk bistand i forbindelse med                 plejehjemsgudstjenester.
· Bede ind- og udgangsbøn
· Hjælpe til med nadveruddeling

 

Grene Sogn-Grene Provsti-Ribe Stift  har 7025 indbyggere, medlemsandel 77%. Der er to kirker i sognet Billund og Grene, men kun et menighedsråd.

Udover tre præster er der ni medarbejdere ved de to kirker. Sognet er kendetegnet
ved et meget aktivt kirkeliv med en god kirkegang. Der er et kor ved kirkerne - Billund Pigekantori, som er kendetegnet ved et meget højt musikalsk niveau, som er under konstant udvikling.
.
Vi forventer, at du:
· Som minimum har gennemført og bestået kirkesangeruddannelsen.
· At du er fortrolig med gudstjenesten og kirkelige handlinger og udviser den ro

    og værdighed dette kræver.
· At du er opmærksom og nærværende når uforudsete ting opstår.
· Viser respekt over for kirkens brugere og handlinger.
· Kan indgå i et fleksibelt samarbejde med øvrige medarbejdere
· At du har gode samarbejdsevner og et godt humør.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 67.892,47 kr. årligt ved ansættelse på 8 timer (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jan Klejs Pedersen på telefon 25 30 40 35, eller formand Else Marie Madsen telefon 20 30 86 15 eller på mail :  8943fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Grene Menighedsråd, Hans Jensensvej 4, 7190 Billund (mrk. ”Ansøgning kirkesanger”) eller mail 8943fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. november kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47/48 2021. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

 

 

En stilling som kirkesanger ved Thurø Kirke, Thurø Sogn er ledig pr. 1. januar 2022.

Stillingen er på 9 timer gennemsnitligt per uge. Fast fridag er mandag. Arbejdstidsrummet vil for deltidsansatte placere sig i tidsrummet tirsdag til fredag kl. 11.00-15.00, lørdag kl. 11.00-16.00 og søndag kl. 8.30-20.00.

Desuden er kirkesangeren forpligtet til at arbejde alle helligdage samt 24. december og 31. december. Herudover kan der forekomme 1-3 aftengudstjenester årligt.

Kirkesangeren har følgende opgaver: at deltage i gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Supplerende tjenestesteder er Kirkegårdkapellet og Thurøhus.

Vi søger en kirkesanger der kan arbejde stabilt og indgå i et tæt samarbejde med præst og organist.

Thurø Sogn har 3584 indbyggere - hvoraf 3046 er medlem af folkekirken. Sognet er kendetegnet ved en trofast menighed og et stærkt fremmøde ved gudstjenesterne.

Ansættelse sker ved Thurø Sogns Menighedsråd beliggende Kirkestræde 10b, Thurø, 5700 Svendborg.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Linda Hørmann eller formand Jens Madsen på telefonnummer 5127 5809/2792 1801 eller på mail 7689@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Linda Hørmann, Rødbyhøjen 47, 5700 Svendborg; eller på mail til 7689@sogn.dk.

Ansøgning skal være Menighedsrådet i hænde senest onsdag den 01.12.2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted medio december 2021.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

Veerst Kirke søger en musikalsk og pligtopfyldende kirkesanger.

Stillingen er deltid ca. 250 timer årligt.

Opgaverne er varierede og består bl.a. af at synge ved søn- og helligdagsgudstjenester og vielser, dåb, begravelser m.v. samt at læse ind-og udgangsbøn.

Vi samarbejder med nabokirken i Bække, så du skal ikke arbejde hver søndag, til gengæld kan der være 2 gudstjenester på samme dag.

Vi søger en engageret, fleksibel person med interesse for at samarbejde med vores præst og øvrige personale.

Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt.

Løn aftales efter kvalifikationer/overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Kontaktperson Hanne Ebbesen, tlf. 23955014

Ansøgning med relevante bilag sendes til Veerst Menighedsråd på mail: 8933fortrolig@sogn.dk senest den 23/11-21           


 

Kirkesanger til Uldum og Langskov kirker

En stilling som kirkesanger ved 2 kirker i et smukt landområde i trekantområdet og tæt på motorvejsnet Vejle, Horsens og Herning, er ledig til besættelse 1. januar 2022.

Kirkerne er beliggende på Poul M. Møllers plads 2, 7171 Uldum og Nyborgvej 2A Ølholm, 7160 Tørring.

Stillingen er på gennemsnitlig 12 timer pr. uge.

Kirkesangeren synger ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, hvilket betyder det er både søn- og helligdage samt hverdage.

Du vil møde et velfungerende samarbejde med de øvrige faggrupper, organist, præst og graverteam, samt et godt samarbejdende menighedsråd med et aktivt aktivitetsudvalg.

Du vil få mulighed for indflydelse på egen arbejdssituation og tilbud om relevante kurser/ efteruddannelse.

Vi forventer, at du:

 • Er fleksibel og imødekommende.
 • Kan indgå i samarbejde og værdsætter det.
 • Har forståelse for folkekirken som arbejdsplads og kender kirkens tone og rytme.
 • Er interesseret i at skabe gudstjeneste i fællesskab med menighed, organist, graver og præst
 • Har en god sangstemme der kan synge kirken op og med et toneleje der er tilpasset menighedssang.
 • Kan synge solo.
 • Kan lide at arbejde med børnekor.

Oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Annette Lyster-Clausen tlf. 20971202 eller til Kontaktperson Connie Nielsen tlf. 25678079

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til Uldum-Langskov menighedsråd på 7900fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 17. november 2021 kl. 12.00

Prøvesang og ansættelsessamtale forventes vil finde sted i uge 48

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er 3 måneders prøvetid fra ansættelsens begyndelse.


 

Hunstrup - Østerild - Hjardemål Sognes Menighedsråd søger en dygtig og engageret kirkesanger med tiltrædelse 1. december 2021 eller efter aftale

Stillingen omfatter sang og kirketjeneste ved højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger samt lejlighedsvis ved andre arrangementer

Vi søger en kirkesanger:

 • som har en god sangstemme og kan støtte og inspirere menighedens sang
 • som har kendskab til folkekirkens gudstjeneste og dansk salmetradition
 • som har faglig bredde og kan synge såvel klassisk som rytmisk
 • som er udadvendt og imødekommende
 • som vil medvirke ved børne- og ungdomsarbejde og kirkens øvrige aktiviteter
 • som vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med både frivillige og øvrige medarbejdere

Vi tilbyder:

 • en stilling på 9 timer pr. uge
 • gode og åbne arbejdsforhold med præst, organist og menighedsråd,

                 der lægger stor vægt på musikkens og sangens rolle i gudstjenesten

 • en god atmosfære med en åben og let omgangstone og et godt, kollegialt samspil.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

  

Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 292.103,12 kr.

Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner) pr. år.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og

Dansk Kirkemusiker Forening.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte

kontaktperson Anne Marie Mandrup, tlf.: 27 62 61 15

menighedsrådsformand Keld Ehlers, tlf.: 20 29 72 05

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Hunstrup-Østerild-Hjardemål Menighedsråd på

mail: 8645fortrolig@SOGN.DK senest søndag den 21. november 2021 kl. 12.00.Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47. Menighedsrådet kan oplyse, at - der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen


 

 

Flere stillinger -

ORGANIST SØGES

 

Organist ved Horslunde, Nordlunde og Nøbbet kirker.
Er du organist eller kirkemusiker og kan du være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester og kirkelige handlinger lørdage, søndage og helligdage i vores kirker så læs videre.

Vi kan tilbyde en stilling der er normeret til 9 timer pr. uge og som ønskes besat den 1. januar 2022 eller snarest derefter.
Der er mulighed for stillingen kan opnormeres op til 16 timer pr. uge, hvis du har mulighed for at spille ved f.eks. kirkelige handlinger på hverdage, plejehjemsgudstjenester, sangaftener, børne- og lejlighedskor, konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning. Vi er åbne for, at du kun siger ja til nogle af ovenstående.
Vi lægger vægt på, at du er selvstændig i dit arbejde og har en fleksibel tilgang til dine opgaver. Du har gode musikalske færdigheder og er fortrolig med de kirkelige handlinger. Udover faglig dygtighed vægter vi personlige egenskaber som empati og omgængelighed. Samarbejdsformerne med sognenes medarbejdere og kontaktpersoner er uformelle, og vi påskønner nytænkning og fleksibilitet.
Vi har fælles menighedsråd, præst, Graverteam og kirkesanger.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos formanden for Horslunde-Nordlunde-Nøbbet Sognes Menighedsråd Marianne Krøll Møller, der kan kontaktes pr. mail 7622fortrolig@sogn.dk, eller pr. tlf. på 30 66 09 94.
Ansøgningen med relevante bilag bedes sendt til formanden for Horslunde-Nordlunde-Nøbbet Sognes Menighedsråd Marianne Krøll Møller på mail til 7622fortrolig@sogn.dk senest den 30. november 2021 kl. 12.00. 
Prøvespil og samtale forventes at finde sted i Horslunde Kirke i uge 49.
Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest
Der vil være en prøvetid på 3 måneder.