ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER


 

Organist til Vadum Kirke

En stilling som organist ved Vadum Kirke, Aalborg Nordre provsti, er ledig til ansættelse pr. 1. juni 2020.

Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Organisten skal bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Spille ved sognets gudstjenester
 • Spille ved vielser og barnedåb
 • Spille ved begravelser og bisættelser
 • Spille ved øvrige af kirkens og sognets arrangementer, hvor det er relevant
 • Arrangere og medvirke til eller afholde koncerter i Kirken
 • Arbejde sammen med korleder ift. øvning med Koret

I vores kirke spilles og synges både nye og gamle salmer. Du bliver en del af en lille personalegruppe med sognepræst, graver, gravermedhjælpere og kirkesanger, hvor der skal ansættes ny pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter.

Vi søger en organist, der

 • Er uddannet organist
 • Kan lede og være med til at løfte den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, hvor både det traditionelle og det moderne har plads
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er engageret og ansvarsbevidst
 • Er fleksibel, udadvendt og god til at kommunikere
 • Som brænder for det kirkelige arbejde og har indsigt i og interesse for kirkens liv og vækst

Lidt om kirken

Vadum Sogn har ca. 3000 indbyggere. Vadum Kirke er bygget år ca. 1150 og hører under Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Stift. For yderligere information om kirken https://www.vadumkirke.dk/

Ansættelse sker ved Vadum Sogns Menighedsråd, Ellehammersvej 61, 9430 Vadum.

Vadum Kirke er beliggende på adressen: Brorholtvej 15 A, 9430 Vadum

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jens Christian Meldgaard, tlf. 9827 1068 eller ved henvendelse til kontaktperson Hanne Ørts Tjell, tlf. 3013 1331 (træffes efter kl. 16.30)

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til: 8378fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. april 2020, senest kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler og orgelspil forventes af finde sted den 6. maj 2020 efter kl. 16.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, straffeattest samt børneattest.


 

Kirkesanger søges til Brændekilde og Bellinge Kirker på Fyn. 

Stillingen er ledig pr. 1. juni 2020 eller snarest muligt.

Stillingen er på 17 timer ugentligt.

Vi tilbyder:

? To smukke, gamle kirker – begge med fantastisk akustik.

? Et moderne sognehus med mange forskellige aktiviteter.

? To aktive sogne, hvor sang og musik har stor betydning.

? Et godt samarbejdsklima med positive medarbejdere.

Vi søger en kirkesanger:

? Med en velklingende stemme og sans for forskellige musikalske genrer.

? Der indgår som en naturlig del af gudstjenester og kirkelige handlinger.

? Der kan forestå den vokale del af liturgien og menighedssangen ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter.

 • ? Der kan varetage solistiske opgaver.
 • ? Der er udadvendt, har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfælleskab.
 • ? Der kan lede babysalmesang.

Ansættelsesvilkår:

? Stillingen er på 17 timer ugentligt, og ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet og CO10-fællesoverenskomsten.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved:

 • ? Menighedsråsformand John Rosenly, tlf. 40469078.
 • ? Organist Bjøn Krog Thesbjerg, tlf. 24970238.

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til Brændekilde og Bellinge Menighedsråd på

e-mail: bellinge.sogn@km.dk evt. send sikkert : her

Ansøgningsfrist er søndag 22. marts 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 14.

Det kan oplyses, at

 • ? Der kan blive indhentet referencer.
 • ? Der vil blive indhentet bøneattest.
 • ? Ansætelse vil ske med 3 måeders prøetid.

Nærmere oplysninger om sognene kan findes på www.bellingekirke.dk


 

Solo kirkesanger ved Mørkhøj Kirke, Gladsaxe-Herlev provsti, Helsingør Stift, opslås hermed til besættelse pr. 1. maj.

Der er i alt ansat to sangere, hvor hver har rådighed hver anden uge for tjenester og arrangementer, som aftales indbyrdes mellem de to sangere. Mandag er fridag. Arbejdstiden er 224 timer på årsbasis.

Lønnen udgør 5.799 månedligt / 69.597 årligt og betales månedsvis bagud. Der ydes feriepenge efter gældende regler.

Arbejdsopgaver: Lede kirkesangen i samarbejde med organisten ved højmesser, kirkelige handlinger samt andre arrangementer. Det forventes at du er stabil, velforberedt hjemmefra samt alene er i stand til at synge for på salmerne. Ved solo-optræden for eksempel ved allehelgen eller påske ydes ekstra honorar. Har du en velklingende stemme, sans for forskellige musikalske genrer samt har gode samarbejdsevner, så er det dig vi leder efter!

Vi er: En moderne kirke, der ikke er bleg for at prøve nye idéer af. Vi er et travlt hus med mange aktiviteter, som bliver afviklet professionelt. Vi forsøger at holde en uformel omgangstone i hverdagen - det skal ikke være kedeligt at gå på arbejde! Udover dig og den anden sanger varetages musikken i Mørkhøj Kirke af en kirkemusiker, samt organist og korleder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Christian Devantier på tlf 53614124 eller kontaktperson Henrik V. Pedersen på tlf 2120 8362 samt på kirkens hjemmeside www.moerkhoej-kirke.dk.

Ansøgninger samt relevante bilag sendes til: 7134fortrolig@sogn.dk Ansøgningsfrist: Fredag 30. marts 2020 Foresyngning og interview afholdes fredag den 17. april eftermiddag/aften for udvalgte ansøgere.

Note: Alt afhængig af hvordan Corona-sagen udvikler sig kan foresyngning og ansættelse skydes til maj/juni


 

Kirkesanger til Sparkær og Gammelstrup kirker

Vi søger en kirkesanger til vore 2 dejlige kirker med tiltrædelse pr. 1. april 2020 eller efter aftale.

 Vi tilbyder dig

 • 6-7 timer ugentligt i gennemsnit
 • 2 dejlige kirkerum
 • Velfungerende samarbejde

Stillingens omfang er på 6-7 timer ugentligt i gennemsnit. Størstedelen af arbejdstiden er knyttet til de faste gudstjenester på søn- og helligdage. Der er gudstjeneste på friplejehjemmet i Sparkær ca. 1 gang om måneden og der er 10-15 tjenester og kirkelige handlinger om året, som ligger på andre ugedage.

I vore kirker synger vi både nye og gamle salmer. Du bliver en del af en lille personalegruppe med graver/kirketjener, organist og vores nye præst, der tiltræder 1. marts.

 Vi søger en kirkesanger, der

 • Har en god sangstemme
 • Både vil tradition og fornyelse
 • Vil være med til at løfte gudstjenesten musikalsk
 • Er imødekommende og medspiller

Lidt om kirkerne
Sparkær kirke er fra 1905 og er en af de mange 18.000 kroners kirker der opstod på den tid. Kirken er moderniseret i 1997 med udsmykning af Arne L. Hansen og den fremstår lys og venlig.
Gammelstrup Kirke er en mindre kirke fra 1200-tallet. Interiøret er fra 1600-tallet og alterpartiet er fra 1980. I Gammelstrup er der ca. 1 Gudstjeneste om måneden. Se mere om kirkerne på www.sparkaer.dk under kirken.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Lone Friis Hansen, tlf. 21 30 13 48 og organist Jens Bøgestrand tlf. 42 52 80 48
Ansættelse sker ved Sparkær-Gammelstrup Menighedsråd.
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster m.m., aktuelt Cirk. nr. 9811 af 28. oktober 2014. Løn og ansættelsesvilkår aftales med menighedsrådet.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 8501fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 18. marts 2020

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted onsdag den 25. marts 2020

----------------------------------------------------------------------------

Kirkesanger søges til Nexø kirke

 Nexø kirke søger en kirkesanger som skal medvirke til alle årets gudstjenester, pt fastsat til 70 tjenester om året.

Jobbet

Du indgår i det stemningsskabende team, som kirkens menighed sætter stor pris på.

Du vil i god tid modtage information om hvilke salmer og andet, der skal synges til den følgende gudstjeneste, således at du hjemmefra har mulighed for at blive fortrolig med repertoiret inden forprøven.

Kirkens organist vil altid hjælpe, hvis der er tvivl om noget, og specielt i starten stå til rådighed med råd og vejledning.

Sammen med din sangkollega synger du flerstemmigt på det meste, dog er salmerne som regel unisont med menigheden.

Dine kvalifikationer;

 • Vi forventer, at du som ansøger elsker at synge og ønsker at udvikle dig som sanger
 • Det er selvfølgelig vigtigt, at du er fortrolig med din stemme, din klang og at synge efter noder
 • Vigtigst af alt er din vedholdende indsats i dit daglige virke som sanger
 • At du altid møder punktlig som aftalt og at du er velforberedt og klar.

Du tilbydes

Som kirkesanger kan du få glæde af et spændende musikalsk virke sammen med kirkens organist Jesper Mejlvang.

Motetter, pre & postkantus - små og store sangstykker, som giver dynamik i gudstjenesten og som udvikler dit musikalske repertoire.

Du får et dybt kendskab til kirkens store salmesangskat og liturgiske korsvar.

Løn: Aflønnet arbejdstid pr. tjeneste er 2,5 time.

Ansøgning - Er du den vi søger så send din ansøgning til kirkens organist Jesper Mejlvang på mejlvang@balticrecording.dk.- Han koordinerer ansøgningsforløbet.

Ansøgninger skal være modtaget senest fredag d. 27. marts 2020 kl. 12 for at komme i betragtning.


 

Kirkesanger søges til Nexø kirke

 Nexø kirke søger en kirkesanger som skal medvirke til alle årets gudstjenester, pt fastsat til 70 tjenester om året.

Jobbet

Du indgår i det stemningsskabende team, som kirkens menighed sætter stor pris på.

Du vil i god tid modtage information om hvilke salmer og andet, der skal synges til den følgende gudstjeneste, således at du hjemmefra har mulighed for at blive fortrolig med repertoiret inden forprøven.

Kirkens organist vil altid hjælpe, hvis der er tvivl om noget, og specielt i starten stå til rådighed med råd og vejledning.

Sammen med din sangkollega synger du flerstemmigt på det meste, dog er salmerne som regel unisont med menigheden.

Dine kvalifikationer;

 • Vi forventer, at du som ansøger elsker at synge og ønsker at udvikle dig som sanger
 • Det er selvfølgelig vigtigt, at du er fortrolig med din stemme, din klang og at synge efter noder
 • Vigtigst af alt er din vedholdende indsats i dit daglige virke som sanger
 • At du altid møder punktlig som aftalt og at du er velforberedt og klar.

Du tilbydes

Som kirkesanger kan du få glæde af et spændende musikalsk virke sammen med kirkens organist Jesper Mejlvang.

Motetter, pre & postkantus - små og store sangstykker, som giver dynamik i gudstjenesten og som udvikler dit musikalske repertoire.

Du får et dybt kendskab til kirkens store salmesangskat og liturgiske korsvar.

Løn: Aflønnet arbejdstid pr. tjeneste er 2,5 time.

Ansøgning

Er du den vi søger så send din ansøgning til kirkens organist Jesper Mejlvang på mejlvang@balticrecording.dk.

Han koordinerer ansøgningsforløbet.

Ansøgninger skal være modtaget senest fredag d. 27. marts 2020 kl. 12 for at komme i betragtning.

---------------------------------------------------------------------------------

 

Flere stillinger -