Bogudgivelser og andre nye ideer

NYUDGIVELSER:

Ny bog: ICEBREAKERS

Arbejder du med grupper – små som store – er ”icebreakers” en bog du må stifte bekendtskab med.

Gennem lege, bevægelser og musik brydes isen og gruppen oplever nye sider af hinandens kompetencer – alt imens isen smelter og ny inspiration opstår.

Hvornår har du sidst givet dig tid til at lege? Icebreakers finder det oprindelige legebarn frem i de medvirkende uden anvendelse af teknologiske hjælpemidler. Dog kan du scanne dig til yderligere hjælp fra undervisningsvideoer til de fleste sange og rytmer i bogen.

I grupper findes der både ”softice og større isblokke” som du med hjælp fra bogen kan tø op og få til at samarbejde på nye måder.

Det dynamiske, timingen opmærksomheden og rytmen er det gennemgående tema – alt imens alle leger og har det sjovt.

I den gamle danske sang ”Det haver så nyligen regnet”  står der i vers 4 ”fælles sprog giver vore tanker mæle” og i gruppesammenhæng er det vigtigt, at have et ”fælles fodslag”. Her er der et skatkammer af inspiration i ICEBREAKERS. Jeg kan varmt anbefale bogen hvis f. eks:

1. Nye mål skal nås

2. Nye personer skal introduceres

3. Ting er gået i hårdknude

4. Gruppen vil have en sjov fælles oplevelse.

Du kan læse mere og købe bogen på hjemmesiden www.breaktheice.dk engelsk tekst

Per Johannesson


SAMARBEJDET MELLEM FOLKESKOLE OG MUSIKSKOLE:

Hvad siger folkeskoleloven omkring musik? - vedtaget 20. december 2013.

Hvor mange timer til fagdelt undervisning?
Hvor mange timer til pauser og bevægelse?
Hvor mange timer til den understøttende undv.?
Hvor mange timer til lektiehjælp og fordybelse?

Forslag til en konkret fagfordeling?

Kontaktlærere - Talentklasser i musik - Kombinationsansættelser -

Forfatteren har 34 års erfaring med samarbejdet mellem Folkeskole og Musikskole og giver i sin nye bog en række brugbare ideer til at igangsætte samarbejdet allerede nu.

Her beskrives også hvad som træder i kraft allerede fra januar2014 og bogen indeholder Ideer fra hele landet og der er  efterfølgende opfølgning på forlaget Mufos hjemmeside.

Skolelederens, bestyrelsens, kommunens og kommunalbestyrelsens opgaver.

En af landets mest erfarne ledere hvad angår samarbejdet mellem folkeskole og musikskole, Jørn Lorenzen, fortæller i denne bog på 80 sider dels om mulighederne for samarbejde, men giver også et bud på, hvorledes en fagfordeling kan se ud efter 2014.

Bogen henvender sig til ledere i folkeskolen og  musikskoler samt deres respektive bestyrelser. Desuden er den oplagt som idébog til folkeskolens musiklærere og musikskolens lærere, ligesom forvaltningschefer og politikere i landets kommuner vil kunne hente inspiration.

Bogen er udgivet på Musikskolernes Forlag - Mufo, der gennem 24 år har udgivet pædagogisk materiale og inspirationslitteratur til glæde for den danske musikverden.

Bestilling af bogen sendesl til mufo@mufo.dk med angivelse af Skolens navn og adresse, EAN-nr. samt antallet af bøger, der ønskes tilsendt. Se mere på www.mufo.dk