Nye ledige jobs

Hold dig orienteret på hjemmesiderne:

www.musikskolens-nyhedstjeneste.dk   
Venlig hilsen DAMUKO - dansk musikskole konsulenttjeneste ved Per Johannesson


Souschef til Kulturskolen Hedensted

Om jobbet

Kulturskolen Hedensted søger en kreativ souschef med personlig gennemslagskraft og stærke administrative kompetencer, der vil være med til at udvikle og sætte den rigtige retning…

Kulturskolen er en ambitiøs kulturinstitution, der i samarbejde med kommunes øvrige kulturaktører, bidrager til det gode liv. Vi vil skabe nye generationer af kreative børn og unge, der aktivt bidrager til det lokale kulturliv.
Undervisningen i Kulturskolen ønsker at tage afsæt i sociale fællesskaber, en udvikling og idé du skal være med til at komme i mål med. Du skal være med til at fremtidssikre Kulturskolen, og øge gennemslagskraften som samlingspunkt for kommunens børn og unge.

Det er vigtigt, at du trives med at træffe beslutninger, at du i et respektfuldt samarbejde med lærerne kan igangsætte processer, samt at du har forventninger til dine omgivelser og tør stille krav til dem. Vi tror på, de bedste resultater opnås ved involvering og god kommunikation. Vi vægter desuden at du er ægte i dine relationer, er nærværende og kan møde både børn og voksne i øjenhøjde.

Dine arbejdsområder kan være:

 • Projektledelse
 • Stedfortræder for lederen
 • Sæsonplanlægning
 • Skemalægning og skemaændringer
 • Arbejdstid og opgaveoversigter
 • Udvikling af den pædagogiske retning
 • Planlægning og afvikling af koncerter og arrangementer
 • Markedsføring og udvikling af vores PR strategi
 • Deltagelse i MED møder og bestyrelsesmøder

Vi tilbyder dig, at blive en del af en levende og kreativ arbejdsplads hvor vi vægter humor højt. Du kommer til at indgå i et ledelsesteam, bestående af en kulturskoleleder og en administrativ medarbejder. Sammen har vi, hver eneste dag, fokus på at sikre en veldreven kulturskole, til gavn for elever, forældre og kulturskolens ansatte.

Din profil

Vi søger en souschef der:

 • har musik, kunst og kultur i blodet
 • er bevidst om egne holdninger, og som tør stå ved dem
 • er stærk i sin formidling og har gode samarbejdsevner
 • søger indflydelse
 • kan arbejde struktureret med administrative opgaver
 • kan organisere og uddelegere opgaver, og nå i mål med sine projekter
 • er udviklingsorienteret, og som kan bidrage til den pædagogiske udvikling
 • har relevant undervisningserfaring
 • har humor og let til smil
 • er superbruger af Microsoft Office-pakken og evt. har kendskab til SpeedAdmin

Da stillingen også indbefatter undervisning, ser vi gerne at du kan undervise på et af de instrumenter mange af vores elever vælger at få undervisning på i Kulturskolen - det kunne være klaver eller guitar.

Derfor skal du vælge os                                        

Hedensted Kommune er en værdibaseret organisation, hvor der gives stor frihed til den enkelte medarbejder, og hvor der dermed også er tillid til, at ansvaret forvaltes bedst muligt. Denne tilgang til ledelse skal du kunne se dig selv i. Herudover er kommunen kendetegnet ved en decentral og flad struktur, hvor der er kort fra tanke til handling. Hedensted har gang på gang inspireret andre kommuner med nye former for dialog, samspil og ansvarsdeling mellem borgere, erhvervsdrivende, ansatte og politikere. Fællesskab og handlekraft udgør således kernen i det gode liv i Hedenstederne.

Du kan læse mere om Hedensted Kommune på https://www.hedensted.dk/om-kommunen/organisation

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, hvor ledelse og administration udgør 1/3 og undervisning 2/3.

Tiltrædelse 1. august 2022

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kulturskoleleder Claus Søndergaard på claus.sondergaard@hedensted.dk eller tlf. 30567393

Stillingen søges digitalt via kommunens jobside, hvor motiveret ansøgning, CV og bilag indsendes

Ansøgningsfrist fredag den 6. maj 2022 kl. 12.00

 1. samtalerunde den 20. maj 2022
 2. samtalerunde den 2. juni 2022

Mellem 1. og 2. ansættelsesrunde gennemfører HR-afdelingen tests

Vi er en del af Kultur & Fritid, hvor vi sammen med bl.a. Hedensted Bibliotekerne udvikler kulturtilbud til alle.

Den fortsatte udvikling af samarbejder på tværs af institutioner og fagområder, har stor bevågenhed i vores bevidsthed. Vi tror på, at kultur skabes bedst i fællesskab med de mange engagerede institutioner, foreninger og borgere, der er i Hedensted Kommune.

Kulturskolen Hedensted er en kulturinstitution med 25 medarbejdere, med undervisning inden for musik, billedkunst og scenekunst. Vi er en decentral kulturskole, med undervisning på 15 skoler i kommunen. Administration ligger sammen med Kultur & Fritid i Tørring. Her vil du, i et nyt og moderne administrationshus, få din kontorplads.


 

Kultur- og fritidschef til Solrød Kommune

Vil du gerne være chef i en mindre kommune med korte beslutningsveje, et stort ledelsesrum og et stærkt foreningsliv? Ser du nye muligheder i borgerinddragelse, og vil du være med til at styrke kultur- og fritidsområdet i Solrød Kommune? Og har du erfaring med og flair for ledelse? Så er du måske Solrød Kommunes nye kultur- og fritidschef.

I Solrød Kommune er der fokus på at styrke kultur- og fritidsområdet. Fritidsliv og kulturelle oplevelser er nogle af de vigtige omdrejningspunkter, der gør Solrød Kommune til et godt sted at leve og bo. Kultur- og fritidslivet skabes og udvikles ikke blot af kommunen gennem biblioteker, musikskole, idrætsfaciliteter mv., men også af borgerne. Der er store forventninger til at øge borgerinddragelsen på tværs af alle kommunens fagområder. Med centerets brede ansvarsområde og store kontaktflade i og udenfor organisationen har den nye kultur- og fritidschef gode muligheder for at gå foran og sætte sit aftryk på området.

Som Solrød Kommunes nye kultur- og fritidschef får du det overordnede ledelsesansvar for hele kultur-, fritid- og idrætsområdet. Ledelsesopgaven omfatter både strategisk ledelse, overordnet personaleledelse og administrativ ledelse. Du skal formå at forene drift og udvikling og understøtte et godt arbejdsmiljø i din organisation, der rummer mange forskellige fagligheder samt ledere og medarbejdere på forskellige matrikler.

Vi søger en dygtig chef med ledelseserfaring og med stor lyst til ledelse, og som gerne har erfaring fra kultur- og/eller fritidsområdet.  Du bliver en del af den strategiske og tværgående chefgruppe – en ledergruppe, der vil hinanden og vil det tværgående samarbejde til gavn for borgerne.

Der er tradition for et godt samarbejde mellem den politiske og den administrative ledelse. Det forventer vi også fremover, når det nye Byråd er kommet godt i gang og har fundet sine ben.

Læs mere om stillingen i job- og personprofilen på www.genitor.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret kommunaldirektør Dorte Saabye på tlf.  5618 2006 eller partner og konsulent i Genitor Henning Meldgaard på tlf. 3141 0563  eller e-mail: hm@genitor.dk.

Ansøgningsfristen er den 7. april 2022. Stillingen søges på:

https://genitor.career.emply.com/apply/kultur-og-fritidschef/3kpv1k


 

Overskrift 1

Vil du have en provokation som kan sætte nye tanker og udviklinger igang i din musikskole - så kontakt damuko@damuko.dk - www.damuko.dk  

Ring og få et godt tilbud.