Nye ledige jobs

Hold dig orienteret på hjemmesiderne:

www.musikskolens-nyhedstjeneste.dk   
Venlig hilsen DAMUKO - dansk musikskole konsulenttjeneste ved Per Johannesson


 

vicekulturleder til Huset No7

Huset No7 er et bredtfavnende kulturhus med et væld af aktiviteter, foreninger og private tilknyttet.
Derudover rummer huset egen café.
Huset består af en administration med syv ansatte, en pedelafdeling med tre ansatte og en café med 30 ansatte. I alt 40 ansatte, hvoraf 32 er i fleksjob.
Huset No7 er et kommunalt kulturhus centralt placeret i Herning bymidte i et inspirerende kulturmiljø med billedskole, sangskole, musikskole, spillested samt et moderne bibliotek inden for en afstand af 200 m.
Som en del af Huset No7 bliver du også en del af By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune. Det er en forvaltning, hvor vi har en nysgerrig og åben tilgang til det vi laver, og hvad vi kan. Vi vil hinanden og de andre. Det er kendetegnende for kulturen, at alle har ret og pligt til at udfordre og udvikle konstruktivt. Vi lærer af vores fejl og tør fortælle om dem. Sidst men ikke mindst er vi optagede af at levere varen.
Med denne nyoprettede stilling ønsker vi i særdeleshed at styrke personaleledelsen og den strategiske udvikling af huset. Der bliver således et bredt ledelsesrum i tæt samarbejde med Kulturhuslederen. Vi har stort fokus på processen, og inddragelse er et nøgleord - både når det kommer til medarbejdere, frivillige og brugere.
Vi søger en vicekulturhusleder, der

 • kan lede med hjertet forrest
 • er synlig, nærværende, anerkendende og mere optaget af proces end mål
 • er stærk til personaleledelse
 • har erfaring med ansatte i fleksjob
 • vil være med til at sikre et godt arbejdsmiljø for husets ansatte
 • kan tage ansvar for administrative opgaver
 • kan indgå i et tæt parløb med kulturhuslederen
 • kan samle tråde og skabe overblik i processer og diverse samarbejder
 • er kommunikativt stærk.
 • Vicekulturhuslederens primære ansvarsområder vil være at
  lede caféens 28 ansatte i fleksjob
 • udøve personlig assistance for fire af caféens ansatte i fleksjob
 • medvirke til sikringen af den daglige drift, herunder at have ansvar for udarbejdelse af vagtplaner for caféens ansatte
 • afholde ansættelser, lønsamtaler, sygesamtaler og samtaler med kommunens fleksjobteam
 • håndtere diverse administrative opgaver, herunder booking, økonomi og indberetninger
 • deltage i diverse teammøder
 • bidrage til den fortsatte udvikling af huset.

Vil du vide mere?
For yderligere information kontaktes kulturhusleder Line Hillerup på 21 99 59 78.
Stillingen er en 37-timers stilling og forventet tiltrædelse er 1. maj 2020.
Ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist - 2. marts kl. 08.00.
Ansættelsesudvalget består af kulturhuslederen, kultur- og fritidschefen samt medarbejderrepræsentanter. klik her og send ansøgningen


 

Souschef/teamleder til Musisk skole i Kalundborg

Om jobbet
Brænder du for at gøre en forskel for børn og unges musisk-faglige miljø og læring? Musisk Skole Kalundborg arbejder målrettet på at være en central aktør for kunstnerisk og kulturel dannelse for alle børn og unge.

Stillingen er som udgangspunkt deltids, med et forventet timeantal på 20 timer ugentligt.  Der kan alt efter kvalifikationer og kompetencer også indeholde undervisning, ligesom der på sigt kan vise sig mulighed for at få flere timer i stillingen. Der skal forventes perioder med skiftende arbejdstider samt dage med aften- og weekendarbejde.

Vi søger en person der kan indgå i og styrke Musisk Skoles engagerede og passionerede ledelses-, administrations- og lærerteam. Du vil som souschef/teamleder organisatorisk være niveau 3 leder og referere til Musisk Skoles leder.

 

Din profil
Sammen med den øvrige ledelse skal du sætte pædagogisk, strategisk og faglig retning, ligesom du er med til at sætte rammer for de indsatser og opgaver vi som Musisk Skole har. Samtidig får du tildelt ansvarsområder og opgaver, hvor der tages hensyn til dine kompetencer og kvalifikationer. Med henblik på at styrke administrationen søger vi tilmed en dynamisk person, der naturligt kan træde ind i ledelsesteamet og løfte såvel ledelsesmæssige som administrative opgaver.

Først og fremmest er du en rigtig god kollega, som er udadvendt og humoristisk og som trives med at arbejde med vidt forskellige mennesker – elever, forældre, øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere. Du tager medansvar for hele organisationen og udviser stor seriøsitet i alle arbejdsopgaver. Du er systematisk og formår at følge dine arbejdsopgaver til dørs. Du er fleksibel og forstår at det kræver engagement og viden om lokalområdet for at få Musisk Skoles tilbud bredt ud til alle børn og unge i kommunen.

Derfor skal vi bruge en souschef/teamleder, der blandt andet:

 • Har kendskab til musik- /kulturskolebranchen.
 • Har erfaring med administration; herunder planlægning, dokumentation, referatskrivning, projektledelse og økonomistyring.
 • Har erfaring med tiltag og udvikling af pædagogiske/faglige forløb for medarbejdere og elever.
 • Har godt styr på IT og sociale medier.
 • Har viden om/erfaring med læring og undervisning i musik og/eller andre udøvende kunstarter.
 • Er en god kommunikator både skriftlig og mundtligt.
 • Trives i tværfaglige samarbejder.
 • Har erfaring med personaleledelse.

Helt overordnet er du den initiativrige, udviklingsorienterede og engagerede type der brænder for at skabe inspirerende og udfordrende læringstilbud samt attraktive læringsmiljøer for kommunens børn og unge. Du er rollemodel for skolens ansatte og elever, du er team-minded, god til formidling og du tager ansvar for at motivere og engagere medarbejdere og elever gennem inddragelse og dialog. Derudover er du god til at skabe meningsfulde relationer og til at samarbejde med mange forskellige interessenter samt er åben og har forståelse for de mange samarbejdsflader som Musisk Skole befinder sig i, idet Kalundborg Kommune har stort fokus for etablering af samarbejdsrum på tværs i organisationen.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende - dog er det væsentligt, at du har erfaring fra og indsigt i, hvordan en Musisk Skole / kommunal musik- og kulturskole med flere kunstarter fungerer. Ligesom det forventes at du har indsigt i / bud på en eller flere af nedenstående opgaver, som Musisk Skole står overfor:

 • Udvikling af decentrale miljøer med musiske tilbud, så børn og unge har nemmere adgang til de musiske læringsmiljøer og i samarbejde med andre kulturelle aktører i Kalundborg Kommune.
 • Udvide samarbejdet med kommunens skoler og ungdomsskole.
 • Udbygge Musisk Skoles synlighed generelt.
 • Fortsat fokus på faglig og pædagogisk udvikling af lærere omkring kerneopgaven til gavn for elever og borgere.

Ledelsesmæssig og praktisk erfaring i forhold til stillingens rammesætning og ansvarsområder vil blive vurderet positivt, men er ikke en betingelse. Det er dog væsentligt, at den nye leder har lyst og evner til samt mod på at påtage sig lederrollen.

 

Derfor skal du vælge os
Musisk Skole er en særdeles aktiv institution i udvikling. Med fokus på høj faglighed styrker vi både bredden og fremmer talentudviklingen. Musisk Skole er for alle, og der gives særlige tilbud til såvel talentfulde elever som til elever med særlige behov. Størstedelen af undervisningen foregår centralt på Skovbrynet 55 i Kalundborg, men også decentralt i nogle instrumentalfag i Gørlev og Høng. Herudover varetages en stor del af undervisningen af dagtilbudshold såvel centralt som decentralt på flere lokaliteter i kommunen.

Musisk Skole havde, ved udgangen af sæson 2019/2020 ca. 1000 betalende elever - fordelt på instrumental- og kor- / sammenspilselever, forskole samt dans og animation. Herudover rummer Musisk Skole en del elever som undervises i forløb i skoler eller deltager i ad hoc workshops og projekter der tillige afvikles i det daglige.

Musisk Skole er en institution der bidrager til den samlede kommunale velfærdsproduktion som en stærk og faglig ressource. Eksempelvis arbejder vi p.t. med udvikling af forskellige tilbudspakker til kommunens skoler, hvor Musisk Skole kan indgå som eksternt læringsmiljø der tilbyder undervisning i kunstneriske fag (musik, animation og dans) tilrettelagt dels som undervisning i kunstfagene som sådan og dels som undervisning med kunstneriske tilgange i andre fag. Disse forløb/tilbud kan udmøntes som klasseworkshops, musikdage, valgfagsundervisning og på sigt vil vi gerne oprette instrumentklasser, skolekor og -orkestre samt kompagnonundervisning. Vi samarbejder desuden med de øvrige kulturinstitutioner og foreninger i Kalundborg Kommune. Internt arbejder vi p.t. desuden med rekruttering og fastholdelse af elever på fritidshold, generel synlighed, udvikling af temauger, stævner, systematik i tilbud til skolerne og meget mere.

Musisk Skole har 23 fastansatte lærere til at varetage undervisningen, dertil er vikarer tilknyttet i det omfang det er muligt. Herudover en ledelse og administration, der p.t. består af leder og kontorassistent – begge fuldtidsansatte. Derudover varetager enkelte medarbejdere med nærmere fastsat timetal (udover deres undervisningsopgaver) funktioner / koordinatorroller inden for talentlinje, forskole, korskole og PR. Musisk Skole underviser hovedsagelig børn og unge op til 25 år, men kan desuden tilbyde undervisning til voksne. Musisk Skole leverer en bred vifte af undervisningstilbud i musik, animation og dans baseret på høj professionel kvalitetsundervisning af uddannede lærere. Undervisningstilbuddene til musik omfatter så vidt muligt alle instrumentgrupper, såvel rytmiske som klassiske genrer, og såvel instrumental/vokal-undervisning som sammenspil og dansetilbud inden for den moderne dans og hiphop.

Der undervises 36 uger om året. De resterende arbejdsuger samt i en del weekender foregår mange arrangementer ad hoc, såsom projekter, workshops, rejser, camps og koncerter.  Udover selve undervisningen arrangerer og deltager Musisk Skole således i mange aktiviteter gennem sæsonen både internt og eksternt.

Yderligere oplysninger om skolen fremgår af vores hjemmeside. www.kalundborg.dk/musiskskole

Lederudvikling i Kalundborg Kommune

For at understøtte den interne sammenhængskraft er alle ledere – uanset om de er teamledere, chefer eller direktører – i gang med en fælles uddannelse for at øge kendskabet til hinanden og dermed også øge sammenhængskraften. Forløbet hedder ”Ledelse sammen – Fælles med borgerne”, og der var opstart på forløbet ved et ambitiøst kick-off seminar i starten af april måned 2019 og det afsluttes i november 2020. Forløbet er ganske rigtigt godt i gang, men det er på ingen måde for sent at hoppe ind og være med til at påvirke udviklingen.

 

Hvis du vil vide mere
Du kan kontakte Heidi Holme Bjerborg, leder af Musisk Skole, for nærmere oplysninger via mail, heidi.bjerborg@kalundborg.dk eller på telefon 5182 6452. Du er meget velkommen til at aftale et besøg på Musisk Skole.

 

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 2. marts 2020. Derefter vil der blive udvalgt ansøgere til første samtale som finder sted den 6. marts. De ansøgere der går videre til anden samtale som foregår den 18. marts, skal imellem 1. og 2. samtale gennemføre et testforløb som HR står for.

Overvejer du at flytte til Kalundborg? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på https://www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Tilflytter.aspx


Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk  

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

SEND ANSØGNING - KLIK HER


 

Overskrift 1

Vil du have en provokation som kan sætte nye tanker og udviklinger igang i din musikskole - så kontakt damuko@damuko.dk - www.damuko.dk  

Ring og få et godt tilbud.