Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


 

Stærk faglig chefkonsulent søges til at drive Kulturen i Helsingør

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation søger en erfaren medarbejder, der kan bedrive faglig strategisk ledelse af kulturområdet.


Til den nyoprettede stilling søger vi en kollega med indsigt og overblik over kulturområdet og sans for det nyskabende. Vi arbejder med et kulturbegreb, der favner bredt fra eksperimenterende kunst over børnekultur til kulturturisme. Vi forventer, at du kan skabe fælles retning og synergi på tværs af interesser og kender til vilkårene i en politisk styret organisation.
Kommunens kulturlandskab er præget af mange aktører både professionelle og frivillige, der samarbejder på tværs, udvikler indsatser, skaber oplevelser og fællesskaber. Arbejdet vil i de kommende år have fokus på, at samle kulturområdet, koordinere aktiviteter samt styrke synergi, gennemsigtighed og kvalitet for borgere og besøgende. Desuden vil der være en særlig opmærksomhed på, hvordan kulturområdet bidrager til at virkeliggøre byrådets vision 2030.
Dine opgaver bliver at stå i spidsen for den daglige drift af kulturområdet, at drive tværgående og strategisk vigtige indsatser godt i mål samt koordinere diverse udviklingsopgaver. Derudover skal du skrive sagsfremstillinger til politiske udvalg, notater og andre former for skriftlig kommunikation.
Som chefkonsulent skal du:

 • Have en stærk kulturfaglig baggrund
 • Have analytiske og relationelle kompetencer
 • Have erfaring i kommunal administration
 • Være velformuleret i skrift og tale
 • Have mindst 5 års erfaring med projektledelse
 • Kunne holde mange bolde i luften og ikke miste overblikket

Kultur, Erhverv og Uddannelse
Kulturen er en del af området Kultur, Erhverv og Uddannelse, som beskæftiger ca. 15 medarbejdere på Rådhuset. Området varetager den politiske betjening, samt koordinerer og medudvikler på de enkelte fagområder: kultur, frivillighed, turisme, events, erhverv og uddannelse. Vi har en stor faglig bredde med mange snit- og berøringsflader til de øvrige kommunale centre og andre relevante aktører. Kulturen omfatter desuden ansatte på musikskole, museer, biblioteker og kulturhuse.
Du vil referere til leder for området Kultur, Erhverv og Uddannelse.
Hvis du er blevet nysgerrig på os og vores organisation, er du velkommen til at kontakte leder af Kultur, Uddannelse og Erhverv Christina Papsø Weber på tlf. 25313646 eller mail: cpw03@helsingor.dk
Ansøgningsfrist den 10. februar 2020. Ansættelsessamtaler finder sted den 19., 21. og 25. februar 2020. Stillingen forventes besat hurtigst muligt.
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.
I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.

SEND ANSØGNING


 

Chef til Vejle Musikskole

Vejle Musikskole søger en musikskolechef, der kan sætte en tydelig retning, sikre følgeskab og med begejstring og engagement gå forrest i en faglig og organisatorisk udviklingsproces.

Om jobbet

Vejle Musikskole vil fremad. Vi vil være knudepunkt for børn og unges møde med musikken og med tiden måske også med andre kulturfag. Vi har store ambitioner om at rage op i landskabet og om at være et anker i arbejdet med at skabe nye generationer af kreative og spilleglade borgere.

Den nye chef for Vejle Musikskole bliver et fagligt fyrtårn. Du sætter retningen og gør musikskolen til en stærk kulturinstitution og en synlig og relevant aktør i Vejle Kommunes kulturliv. Du har høje musikalske og kreative ambitioner på vegne af alle børn og unge i kommunen, og du samarbejder bredt.

Som chef for Vejle Musikskole melder du dig ind i fortroppen i musikskoledanmark, og du søger inspiration og netværk blandt dem, der er længst fremme i arbejdet med at skabe stærke musikmiljøer for alle børn og unge. Du er nysgerrig og opsøgende i forhold til nye musikpædagogiske og didaktiske strømninger, og du evner og tør arbejde på tværs af både fagligheder, organisationer, kulturaktører og civilsamfund.

I Vejle Kommune ønsker byrådet at arbejde med idéen om at etablere en kulturskole. Som chef for musikskolen vil en af dine første opgaver derfor være at udforme og igangsætte en strategiproces, hvor du sammen med medarbejdere, bestyrelse og kulturdirektør undersøger potentialerne i at samle undervisning i kreative og musiske fag i én organisation. Du vil blive en gennemgående figur i denne proces, hvor du både er med til at formulere visioner, identificere udfordringer, lægge de første sten til nye samarbejder både internt i kommunen og med eksterne og sikre et bredt følgeskab både i din egen organisation, blandt forældre og samarbejdspartnere og i det politiske rum.

Du kan læse mere om jobbet i job- og personprofilen (pdf) her.

Kan du ikke åbne filen, kan job- og personprofilen findes her: https://www.vejle.dk/job/job-hos-os/ledige-job/chef-til-vejle-musikskole-146455/

Tiltrædelse 1. april 2020.

Vi forventer af dig

Som leder forventer vi, at du bl.a.:

 • Sætter dig i spidsen for en musikskole, der over de næste år kommer til at gennemgå en del forandringer både organisatorisk, pædagogisk og indholdsmæssigt, og hvor tværfagligt samarbejde og nye metoder skal kunne forstås og omsættes i praksis
 • Er en stærk lederprofil med dokumenteret ledelseserfaring
 • Understøtter direktøren i arbejdet i direktion, udvalg og byråd og i det hele taget har føling med virkeligheden i en politisk styret organisation
 • Er en generøs kollega til de øvrige chefer på området og rådgiver og sparrer med direktøren inden for det kulturelle felt
 • Sikrer en stabil økonomi på musikskolen og sikrer sammenhæng mellem nye initiativer og det økonomiske grundlag
 • Står for en gennemsigtig kommunikation i organisationen
 • Har en begejstring for og viden om musikskoleområdet
 • Skaber og vedligeholder stærke relationer i musik- og kulturskoleverdenen, herunder også blandt udøvende og andre interessenter.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter overenskomstvilkår i henhold til overenskomst for Musikskoleledere. Lønnen fastsættes efter forhandling og på baggrund af din profil og kompetencer.

Om os

I Vejle Musikskole er alle fagligheder ligeværdige i arbejdet med at skabe en musikskole, hvor man deler sin begejstring og samtidig understøtter børnene og de unges mod og vilje til at gå egne vej, hvor den formelle og den uformelle læring går hånd i hånd. Vi har 1.523 aktivitetselever, og vi underviser i Vejle, Give, Børkop, Jelling og Egtved. Vi er desuden tilknyttet MGK Syd med undervisningssteder i Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

Du kan læse mere om os på www.musikskolen.vejle.dk

Ansøgningsfrist - 4. februar 2020

Vi benytter personprofilanalyse og eventuelt cases i forbindelse med ansættelsen. 

Vi indhenter børneattest. - Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.


 

Bas- og sammenspilslærer til Jammerbugt Kulturskole

Jammerbugt Kulturskole søger pr. 1. februar 2020 eller snarest derefter, en baslærer med solid erfaring inden for sammenspilsundervisning. Hvis du kan undervise i andre fag (fx guitar), hører vi gerne om det.
Du skal, i samarbejde med skolens øvrige undervisere, have lyst til, at udvikle det rytmiske fagområde og udforske nye undervisningsmåder. Du skal kunne favne såvel nybegyndere som øvede, solo og i grupper, i alle aldersgrupper.
Vi forventer, at du har gode input og ideer til hvordan man kan tænke koblingen mellem instrumentalundervisningen og sammenspil.
Du har interesse for at indgå i relationer med dine kolleger omkring udviklingen af Jammerbugt Kulturskole, og vi regner med, at du har høj faglighed, stor fleksibilitet, er holdspiller, og har mod til forandring i samspil med kollegaer og ledelse.
Løn og ansættelsesvilkår jf. gældende overenskomst for musikskolelærere.
Stillingen er som udgangspunkt en 40% stilling fordelt på 2 dage.
Ansøgningsfrist Torsdag den 23. januar 2020. - Samtaler: Uge 5.
Ansøgere, der indkaldes til samtale, vil blive stillet en praktisk opgave med fokus på undervisningsmæssige og instrumentale færdigheder.
Yderligere info - Henrik Hammer, Kulturskoleleder, tlf. 41 91 32 41 eller mail: ikh@jammerbugt.dk


Hvidovre Musikskole søger ny violinlærer fra 1. februar 2020.

Stillingen er for nuværende på 10/37, men der er gode muligheder for udvidelse af timetallet.

Der indgår både solo elever og orkestersammenspil i jobbet.

Lige nu ligger elever og orkester mandage og man forventes også at kunne deltage i møder og folkeskoletiltag cirka hver anden fredag.

Vi forventer at du:

 • Er en dygtig konservatorieuddannet violinist, som brænder for pædagogisk udvikling
 • Er en engageret og kompetent underviser og gerne med erfaring indenfor gruppeundervisning
 • Er klar til nye udfordringer indenfor folkeskolesamarbejdet – af forskellig art
 • Er god til at samarbejde både med strygerteam og med hele skolens aktive lærerkorps

Erfaring med ensembleledelse er en stor fordel

Der er ansøgningsfrist 15. januar 2020 og samtaler og prøvespil mandag 20. januar.

Hvidovre Musikskole er en af hovedstadsområdets største musikskoler. Du får 35 skønne kolleger.

Musikskolen har egne fine veludstyrede lokaler.

Ungdomsorkesteret DUSIKA har til huse på skolen, hvor der også er en god koncertsal med Fazioli koncertflygel.

Musikskolen har et veludviklet folkeskolesamarbejde med bl.a. orkesterklasse, instrumentklasser og En dag på Musikskolen for alle børn i tredje klasse.

Musikskolen har også en billedskole tilknyttet.

Hvidovre Kommune har 53.500 indbyggere, heraf 16.500 som er under 25, og huser bl.a. Filmbyen, Cirkusmuseet og Teater Vestvolden.

Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til musikskoleleder Per Egholm peg@hvidovre.dk 72 17 02 22 eller mobil 20 23 33 82.


 

Studieadjunkt i musikpædagogik (deltid)

Ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium opslås en deltidsstilling som studieadjunkt i musikpædagogik.
Stillingsindhold
Den kommende studieadjunkt skal kunne varetage undervisning i musikpædagogik på alle niveauer, primært på den almene musiklæreruddannelse (AM). Stillingen omfatter desuden administrative forpligtelser, herunder tilrettelæggelse af undervisning, medvirken i prøver og eksaminer. Det forventes, at den kommende studieadjunkt vil være med til at udvikle det musikpædagogiske område og samarbejdet med eksterne partnere såsom musikskoler og andre interessenter. Der vil være konkrete opgaver i forhold til fødekædeaktiviteter i forhold til børn og unge.
Kvalifikationer
Der foretages en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer, hvori der lægges vægt på:
Bred undervisningserfaring med uddannelse af musikpædagoger

 • Solid erfaring med undervisning af børn og unge i musik
 • Indgående viden om musikpædagogisk didaktik og materialer til brug i undervisningen
 • Relevant uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende niveau fra et musikkonservatorium
 • Evt. selvstændig kunstnerisk og/eller pædagogisk udviklingsarbejde

Ansøgningen må belyse og dokumentere de nævnte kvalifikationer samt indeholde en nærmere redegørelse for hvilke personlige og faglige mål, som ansøgeren har for varetagelse af stillingen.
Ansøgeren forventes at bidrage til en videreudvikling af de fagligt/pædagogiske aspekter, som stilles til musikpædagoger i det aktuelle og fremtidige musikliv.
Der foretages en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer i forhold til de i stillingsindholdet nævnte krav. Ansøgning, CV, eksamensbeviser m.v. indsendes elektronisk. Evt. kunstnerisk/pædagogisk udviklingsarbejde, som ansøgeren ønsker, skal indgå i bedømmelsen, kan enten indsendes elektronisk eller indsendes separat pr. post. Indsendt materiale kan ikke forventes returneret.
Studieadjunkten forventes at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige undervisere på området, herunder om fornyelse og videreudvikling af musikpædagogikken. Stillingen vil være tilknyttet faggruppe 6 (AM og hørelære).
Konservatoriet er en international uddannelsesinstitution, hvor det er naturligt, at alle ansatte også kan varetage undervisning på engelsk. Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsesgraden forventes at blive på ca. 35 pct. af fuld tid for en tidsbegrænset periode ind til evt. studielektorbedømmelse kan finde sted. Ansættelse sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten og efter reglerne i stillingsstrukturen for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet. Til stillingen som studieadjunkt er knyttet et stillingsbestemt pensionsgivende tillæg.
Ansættelsesprocedure følger Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1123 af 23. august 2018 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. I forbindelse hermed foretages en kvalifikationsbedømmelse af ansøgerne.
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse skal være Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i hænde senest mandag den 13. januar 2020 kl. 12.00.
Yderligere oplysninger findes på www.dkdm.dk eller ved henvendelse til uddannelsesleder Jonas Bille Gamkjær på tlf. 72 26 72 26.


 

 

Saxofon-, klarinet- og rytmisk sammenspilslærer søges til Musikskolen Ringkøbing-Skjern

Brænder du for at arbejde med musik med børn, unge og voksne, så har vi en ledig stilling pr. 1/2-2020 eller snarest derefter. Vi søger en dygtig underviser og musiker, der kan varetage undervisning i fagene saxofon og klarinet samt rytmisk sammenspil for begynder- og mellemniveau. Timetallet er på 18/37. Stillingen kan evt. deles op.
Indhold: Du vil møde både soloelever og hold, OrkesterMester i samarbejde med 3 kolleger fra Musikskolen samt lærere fra folkeskolen, rytmisk sammenspil for begynder- og mellemniveau. OrkesterMester-undervisningen vil for dit vedkommende være begynderundervisning på hold i klarinet for 2. og 3. klasse samt for 4. klasse fra skoleåret 2020. I er et team på 4 musikskolelærere, der varetager undervisning i tværfløjte, violin, slagtøj/marimba og klarinet.
Hvornår: Undervisningen er placeret mandag og tirsdag og vil være svær at flytte på resten af dette skoleår. En bil er en fordel, da undervisningen er placeret i både Skjern, Ringkøbing og Videbæk.
Om os: Musikskolen Ringkøbing-Skjern har ca. 25 ansatte lærere samt administration i Ringkøbing og Skjern. Du vil blive mødt af en flok engagerede og dygtige kolleger, som glæder sig til at samarbejde og inddrage dig i Musikskolens undervisning, koncerter og projekter. Vi tilbyder undervisning i musik, ballet/dans, billedkunst og drama. Musikskolen har egne lokaler i Ringkøbing, Skjern og Tarm men underviser også decentralt på skoler.
Vi lægger vægt på et godt samarbejde med plads til udvikling og nytænkning. Vi vægter trivsel og arbejdsglæde højt og arrangerer bl.a. halvårlige frivillige personalearrangementer.
Ringkøbing-Skjern Kommune er landets geografisk største kommune med en fantastisk natur og højt til loftet. Velkommen til Naturens Rige!
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist er 19. januar, og der vil være samtaler den 24. januar.
Yderlige oplysninger: Har du spørgsmål så kontakt Tove Hjerrild Andersen, administrativ leder på tlf. 99741503 eller 24403704. Mail: tove.andersen@rksk.dk
Ringkøbing Skjern Kommune henstiller til at ansøgninger sendes elektronisk. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.

 

 

flere ledige jobs

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.