Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


 

Generalsekretær

Danske Musik- og Kulturskoler

Den nystiftede forening Danske Musik- og Kulturskoler (DMK) skal ansætte en generalsekretær. Stillingen er nyoprettet og vil blive besat på individuel kontrakt. Foreningen har adresse på Vartov i Københavns centrum.

Generalsekretæren refererer til DMKs bestyrelse og skal varetage foreningens daglige drift. Sammen med foreningens formand og bestyrelse medvirker generalsekretæren til netværks-, organisations- og strategiudvikling samt tegner foreningen udadtil. Vigtige arbejdsopgaver omfatter det overordnede ansvar for:

  • Daglig ledelse
  • Økonomi, budget, regnskab og fundraising
  • Interessevaretagelse
  • Ansvar for kommunikation, presse og PR
  • Daglig kontakt til medlemsskoler og regionale samråd
  • Betjening af DMKs bestyrelse
  • Projektudvikling

Generalsekretæren vil i samarbejde med DMKs bestyrelse som en af sine første opgaver skulle etablere et arbejdsdygtigt sekretariat.

Kvalifikationer

Vi søger en generalsekretær med stærke relationelle kompetencer, som forstår at både udvikle og navigere i en kompleks og mangfoldig organisation. Generalsekretæren skal have forståelse for en interesseorganisations muligheder i et politisk styret system og være dynamisk og synlig. Du skal være en stærk kommunikator og mestre strategisk kommunikation. Du skal have gennemslagskraft både i udviklingsfasen og når sagerne skal følges til dørs.

Det er en fordel, hvis generalsekretæren har kendskab til kultur- og musikskoleområdet og/eller kultur- og uddannelsesområdet generelt.

Der vil i forbindelse med ansættelsessamtalen blive stillet en case-opgave. Yderligere oplysninger hos Formand Thomas Winther tlf. 2151 1253 og på www.danskemusikogkulturskoler.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på en individuel kontrakt for fem år med mulighed for forlængelse. Stillingen er på fuld tid og lønniveauet inkl. åremålsgodtgørelse vil svare til en leder af en musik- og kulturskole inkl. pension. Der må forventes skiftende arbejdstider samt nogen rejseaktivitet.

Tiltrædelse 1. juni 2019 eller hurtigst muligt.

Ansøgning med relevant dokumentation for tidligere beskæftigelse sendes via linket nedenfor senest torsdag d. 4. april 2019 kl. 8.00. Der vil blive gennemført samtaler i perioden 23.-26. april 2019.

SØG JOBBET ONLINE HER:


Danske Musik- og Kulturskoler (DMK) er en nystiftet forening, der varetager Musik- og Kulturskolernes interesser overfor det politiske niveau og andre samarbejdspartnere. Foreningen er opstået som en sammenslutning af Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) og Dansk Musikskole Sammenslutning (Damusa). Foreningen har 97 medlemsskoler der er organiseret i 5 regionale samråd. Hvert samråd vælger to repræsentanter til DMKs bestyrelse.

DMK har et stort nationalt og internationalt netværk og driver en række projekter, herunder OrkesterMester, der er finansieret af Nordeafonden og Kulturministeriet.


Roskilde Musiske Skole søger rytmikvikar

Roskilde Musiske Skole søger barselsvikar fra 1. april 2019 – 30. juni 2019 (med mulighed for forlængelse) til varetagelse af rytmikundervisningen: 
Mandag kl. 12:30 – 16:30 på Østervangskolen (5 hold) (0. kl. – 3. kl.) 
Tirsdag kl. 14:05 – 16:20 på Himmelev Skole (3 hold) (1. kl. + 3. kl.) 
Onsdag kl. 14:05 – 17:05 på Himmelev Skole (4 hold) (2. kl. + 4. kl.) 
Torsdag kl. 10:00 – 11:50 på Kildegården (2 hold) (Baby-rytmik + 4 årsrytmik) 
Stillingen vil udløse ca. 60% af en fuldtidsløn afhængigt af deltagelse i koncerter og møder i løbet af foråret. 
Læs om Roskilde Musiske Skole på www.roskildemusiskeskole.dk
Vi har en rigtig stor rytmikfaggruppe, der holder jævnlige møder og samarbejder bl.a. omkring skolens afslutningskoncert d. 14. juni. 
Roskilde Musiske Skole er både en billed- og en musikskole, som rummer rigtig mange børn og unge. Undervisningen varetages af ca. 65 lærere, og tonen i lærerkollegiet er blid, hjertelig og velmenende, men også rå og til tider seriøs.  
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der indhentes børneattest før ansættelse. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Roskilde Musiske Skoles kontor på tlf. 4631 4143 eller hos faggruppeformand Britt Egevang på tlf. 6139 4666. - Ansøgningsfrist: Torsdag d. 21. marts 2019 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 26. marts om formiddagen. 
SØG JOBBET HER          


 

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.