Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


 

Rytmisk klaverlærer til Musikskolen i Frederikshavn Kommune
Musikskolen i Frederikshavn Kommune søger pr. 1. august 2019 en rytmisk klaverlærer på deltid.
 
Du skal, i samarbejde med skolens øvrige undervisere, have lyst til at udvikle klaverfaget og udforske nye undervisningsmåder. Du skal kunne favne såvel nybegyndere som øvede, talentklasseelever såvel solo som i grupper.
 
Vi forventer, at du har gode inputs og ideer til, hvordan man kan tænke koblingen mellem instrumentalundervisningen og sammenspil, hvor forskellige kombinationer af instrumenter indgår i arrangementet.
 
Udover ovenstående kompetencer forventer vi også, at du kan varetage undervisning i musikproduktion, talentarbejde samt arrangement og komposition.
 
I Musikskolen har vi stor fokus på både det faglige og kollegiale fællesskab, så du skal have interesse for at indgå i relationer med dine kolleger omkring udviklingen af Musikskolen. Vi regner med, at du har høj faglighed, stor fleksibilitet, er holdspiller og har mod til forandring i samspil med kollegaer og ledelse.
 
Hvem er vi?

 • Kommunal musikskole med aktiviteter over hele Frederikshavn Kommune
 • 24 lærere og ca. 800 elever
 • Et sekretariatet bestående af tre ledere og en koordinatorer

 
Hvis du vil vide mere om musikskolen, kan du læse mere på skolens hjemmeside - http://musikskolen.frederikshavn.dk

Stillingen er som udgangspunkt en 40% stilling (med forbehold for ændringer på baggrund af tilmeldinger). Der er mulighed for en større stilling alt efter din faglige profil.
 
Yderligere information: Kontakt Thomas Albæk Jakobsen, Musikskoleleder, tlf. 9845 9098.
 Ansøgningsfrist: Fredag den 24. maj 2019, kl. 12.00 -  
Samtaler afholdes efter nærmere aftale. Ansøgere, der udtages til samtale, skal udover samtalen deltage i en undervisningssituation med en af skolens elever


 

Musikalksgrundkursus Fyn (MGK) søger engagerede og fagligt velfunderede lærere, der kan
undervise 1 klassisk kontrabas-elev og 1 kirkeorgel-elev i hovedfag (60 minutter om ugen pr. elev) på
MGK Fyn.
Om os
Odense Musikskole tilhører organisatorisk Børn- og Ungeforvaltningen og indgår i tæt samarbejde
med folkeskolerne i Odense Kommune. Odense Musikskole har en række partnerskabsskoler, hvor
vi er til stede med undervisning både i skoletiden og i fritiden.
Læs mere om musikskolen på www.odensemusikskole.dk.
Om jobbet
Undervisningen starter i uge 34, 2019 og slutter i uge 24, 2020. Derudover skal afvikles et antal
koncerter samt et antal møder efter nærmere aftale.
Undervisningen på Odense Musikskole Fyn afvikles i lokalerne ved Odense Musikskole i
Danmarksgade 10, 5000 Odense C eller i en kirke i Odense.
Undervisningen ligger på en ugedag, der aftales og koordineres i samarbejde med eleverne og
koordinatorerne på Odense Musikskole Fyn.
Om dig
Du har:
stærke musikfaglige kompetencer på videregående niveau
uddannelse fra et musikkonservatorium
gerne erfaring fra tidligere musikskoleundervisning / MGK-undervisning
Vi tilbyder
fast tilknytning til MGK Fyn i et team med 8-10 MGK-lærere
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019.
Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Uffe Most på 6375 8595 eller på umo@odense.dk,
og få yderligere oplysninger om stillingen.
Det praktiske
Ansøgningsfrist er 20. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 22, 2019.


 

Korleder søges til oprettelse og udvikling af børnekor i Lemvig Provsti som et kirke-skole samarbejde.

Vi søger en engageret og dynamisk korleder, som kan inspirere og udvikle børnene sangligt og give dem glæde ved at deltage i et korfællesskab. Vi søger en alsidig korleder, som har lyst til at indgå i samarbejde på forskellige planer.

Stillingens indhold

Ugentlig korundervisning tilbydes ved 3-4 skoler i kommunen som en del af skolernes undervisning. Der undervises i sange og salmer, traditionelle og nyere, tilpasset børnenes alder og formåen. Samlet udgør korene et fælles provstikor.

Korlederen afholder 1 eller flere årlige workshops for provstikoret.

Korene tilbydes årligt korrejse eller udflugt.

Provstikoret deltager i korstævner som medlem af Folkekirkens Ungdomskor.

Koret medvirker ved større begivenheder i provstiet, f.eks. i forbindelse med højtider og Spil Dansk.

Skoler i kommunen inviteres til en årlig kordag for alle elever på bestemte klassetrin.

Skolerne tilbydes konsulentbistand til sangundervisning, f.eks. musical, salmeprojekt, sang til jul eller påske.

Samarbejde

En styregruppe nedsat af provstiet med repræsentanter for menighederne yder sparring og samarbejde. Der er blandt sognene i Lemvig Provsti stor opbakning til korarbejdet. Skoler vil fra det ny skoleårs begyndelse tilbyde korundervisning på 4.-6. klassetrin. Korarbejdet vil være åbent for et samarbejde med f.eks. Lemvig Musikskole.

Lemvig Provsti har mange små landsogne, hvor den lokale opbakning og deltagelse i fællesskab og aktiviteter er stor.

Ansættelsesvilkår

Korlederen ansættes af Lemvig Provsti. Ansættelse ønskes pr. 1. august 2019. Stillingen er på 14 timer ugentligt på årsbasis, dog sådan at der i de 40 uger, der er kor undervises 16 timer pr. uge.

Løn i henhold til uddannelse og aftale.

Der er en prøvetid på 3 måneder. Stillingen er en projektansættelse med en tidsbegrænsning på 2 år, hvorefter stillingen og korarbejdets mulige fortsættelse tages op til vurdering.

Ansøgning

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til provst Ole Rasmussen på tlf. 53653096 eller medlem af styregruppen Inge Marie Andersen på tlf. 53 64 64 50.

Ansøgning med relevante bilag sendes til lemvig.provsti@km.dk

Ansøgningsfrist 3. juni kl 8.00. Ansættelsessamtale afholdes d. 11. juni


 

 

Aktuelle ledige jobs

Administrativ souschef med sans for tal til Slagelse Musikskole.

Slagelse Musikskole, der er fysisk placeret på tre forskellige adresser i Korsør, Skælskør og Slagelse og på et hav af folkeskoler i hele Slagelse Kommune søger pr. 1. august 2019 eller snarest derefter en souschef, der vil være en afgørende del af en lille administration på en stor og levende musikskole.

Du

 • har en kontor- eller økonomiuddannelse eller tilsvarende erfaring fra en lignende uddannelse og/eller stilling
 • føler dig helt hjemme ved et front-desk-skrivebord i et levende kontormiljø, hvor døren står åben hele dagen
 • ikke bare kan dét med regnskab, men også vil det!
 • har dybdegående og flerårig erfaring med økonomistyring og administration - gerne fra et kommunalt system
 • tager afgørende beslutninger med ro i maven, fordi du er fagligt rustet til opgaven
 • kan pleje kunde- og samarbejdsrelationer herunder kommunen, bestyrelsen, personalet og alle vores samarbejdspartnere
 • kan planlægge vores årshjul og de enkelte interne samt eksterne arrangementer i et tæt samarbejde med vores MED-udvalg, koordinatorer og kommunikationsmedarbejder
 • skal kunne bevare overblikket over mange og forskelligartede opgaver samt kunne både udlicitere og tage ansvar
 • kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt såvel som skriftligt
 • kender KMD OPUS, Nemøkonomi og Speedadmin - eller kan let sætte dig ind i disse nye IT-systemer.

 


På Slagelse Musikskole

 

 • bliver du en hjørnesten i vores administration, der udover dig rummer en musikskoleleder, en sekretær, en økonomimedarbejder og en kommunikationsmedarbejder. Sammen skal vi drifte en musikskole med både central og decentral undervisning samt mangeartede både korte og lange projektsamarbejder
 • bliver du på sigt økonomiansvarlig, da vores økonomimedarbejder planlægger at gå på pension i 2021
 • skal du have det fulde overblik over musikskolens daglige drift og med afsæt i denne viden sparre med vores musikskoleleder.


Vi forestiller os, at den helt rette souschef til Slagelse Musikskole besidder både et stort administrativt overblik og overskud, kan analysere budgetter og økonomiske nøgletal, med ro og kompetence kan lægge skemaer i samarbejde med vores 50 lærere, kan holde overblik over instrumenter, kan planlægge vores årshjul og sidst på dagen støtte vores musikskoleleder i at tage de endelige og afsluttende beslutninger.

Din faste arbejdsplads vil være på Slagelse Musikskole og Musikakademiet Slagelse, Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse, men der kan forventes kørsel mellem vores forskellige afdelinger og projekter i kommunen.

Tiltrædelse den 1. august 2019 eller snarest muligt derefter.
Arbejdstid - Stillingen er på fuld tid, 37/37. Der kan forventes, at arbejdstidens placering varierer.
Læs mere om os på Slagelse musikskoles hjemmeside (http://www.slagelsemusikskole.dk) eller på vores facebookside.  - Yderligere oplysninger kontakt musikskoleleder Mads Otzen på tlf. 58 57 55 81 eller på maota@slagelse.dk
Frist for ansøgning 14. juni kl. 12.00.- Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 24. juni.
Anden samtalerunde afholdes eventuelt tirsdag den 25. juni.


 

Violinlærer søges til Faxe Musikskole

Brænder du for   

•   At undervise og afprøve nye pædagogiske undervisningsmetoder, hvor kvalitet og fællesskab er i højsædet?

    

• At være i et musikalsk fællesskab, at afprøve og udvikle nye læringsmiljøer, koncertformer og andre pædagogiske/strukturelle tiltag?  

 

• At være med på beatet, når dagsordenen for fremtidens musikskole skal sættes i fællesskab med 11 engagerede kolleger? 

        

Så er du måske vores nye violinlærer. Stillingen er normeret til ca. 25 %. Ud over at undervise omkring 10 elever om ugen, er der mange andre spændende opgaver, som du skal være med i: musikuger, udviklingsprojekter mv. 

 

Faxe Musikskole har et tæt samarbejde med folkeskolen, hvor vi er ude på alle folkeskoler at undervise. Det er ønskeligt, at du har kompetencer, lyst og mod til at indgå i dette samarbejde.  

 

Faxe Musikskole er en dynamisk og udviklingsorienteret musikskole med omkring 400 elever. Violinundervisningen foregår både i Haslev og i Faxe by. Lige nu ligger undervisningen mandag og tirsdag. Det kan muligvis ændres. Det kan være en fordel at have en bil. 

 

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Lena Schnack Mertz på 4018 4023 eller souschef Svend Pedersen på 3084 3004. 

Ansøgningsfristen er mandag den 3.juni 2019 kl. 8.00. Ansættelsessamtalerne finder sted onsdag den 12. juni 2019 i tidsrummet 9-15. - Børneattest indhentes før tiltrædelse.- Tiltrædelse 1. august 2019. 


 

Helsingør Musikskole søger klarinetlærer

Engageret klarinetlærer til Orkester Klubben på Helsingør Musikskole
Til tiltrædelse pr. 1. august 2019, søger vi en dygtig og engageret kollega til Orkester Klubben på Helsingør Musikskole.
Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 16/37 og indebærer instrumentalundervisning på Musikskolen af børn og unge på klarinet, orkester sammenspil, stævner, elevrekruttering, talentudvikling og diverse mødefora - alt sammen i et aktivt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.
Vi lægger stor vægt på metodisk bevidsthed og pædagogisk erfaring, samtidig med at egen kunstnerisk virksomhed anses som et vigtigt element i forhold til ansøgers kompetencer.
Helsingør Musikskole laver mange aktiviteter, hvor alle elever engageres aktivt i koncertvirksomhed og fællesaktiviteter – derfor vil der være aktiviteter, som foregår i weekender.
Den skemalagte undervisning foregår som udgangspunkt om torsdagen og fredagen.
Af vores nye kollega forventer vi åbenhed og vilje til at engagere sig i Helsingør Musikskole som arbejdsplads, og vi tilbyder gode arbejdsforhold med gode fysiske rammer.
Løn efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist er den fredag den 10. juni 2019 kl. 23.59
Ansættelsessamtaler vil foregå tirsdag den 18. juni 2019 fra kl. 14.00.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til leder Torben Puggaard på 2183 1417.
Helsingør Musikskole og MGK
Svingelport 7, 3000 Helsingør
E-mail: musikskolen@helsingør.dk
Web: http://www.helsingormusikskole.dk
Telefon 4928 1000
I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.


Helsingør Musikskole søger klassisk kontrabaslærer

Til tiltrædelse pr. 1. august 2019, søger vi en dygtig og engageret kollega til Orkester Klubben på Helsingør Musikskole.
Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 10/37 og indebærer instrumentalundervisning på Musikskolen af børn og unge på klassisk kontrabas, orkester sammenspil, stævner, elevrekruttering, talentudvikling og diverse mødefora - alt sammen i et aktivt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.
Vi lægger stor vægt på metodisk bevidsthed og pædagogisk erfaring, samtidig med at egen kunstnerisk virksomhed anses som et vigtigt element i forhold til ansøgers kompetencer.
Helsingør Musikskole laver mange aktiviteter, hvor alle elever engageres aktivt i koncertvirksomhed og fællesaktiviteter – derfor vil der være aktiviteter, som foregår i weekender.
Den skemalagte undervisning foregår som udgangspunkt om onsdagen + evt. en anden valgfri dag.

Af vores nye kollega forventer vi åbenhed og vilje til at engagere sig i Helsingør Musikskole som arbejdsplads, og vi tilbyder gode arbejdsforhold med gode fysiske rammer.
Ansøgningsfrist er den fredag den 14. juni 2019 kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler vil foregå mandag den 24. juni 2019 fra kl. 14.00.
Helsingør Musikskole og MGK - Svingelport 7, 3000 Helsingør: musikskolen@helsingør.dk
www.helsingormusikskole.dk tlf. 4928 1000
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til leder Torben Puggaard på 2183 1417.


 

 

Guitar-, bas- og klarinetlærere til Horsens Musikskole

Musik- & Balletskolen Horsens søger fire nye undervisere med start 1/8-2019.

 • Guitarlærer – bred profil

Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse 1. august 2019. Den ugentlige arbejdstid afhænger af ansøgers profil, men vil i udgangspunktet være ca. én dag om ugen (7,4/37). Ved denne stilling vil vi prioritere en ansøger som også har lyst og evner til at indgå i folkeskoleprojekter f.eks. i form af forestillinger, komposition, valgfag mm. Vi har et ønske om en underviser, som kan arbejde struktureret med at styrke arbejdet med det skabende og kan håndtere store grupper af børn.
Der kan også blive tale om at kombinere stillingen med den anden guitarstilling, som er opslået. Hvis ansøgers profil matcher begge de opslåede guitarstillinger kan der blive tale om en udvidelse af stillingen.
Ansøgningsfrist onsdag den 22/5-2019
Samtaler afholdes i uge 22.
 

 • Guitarlærer

Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse 1. august 2019. Den ugentlige arbejdstid er på ca. én dag om ugen (7,4/37). Vi søger en uddannet guitarlærer med en bred profil, som også evner - og har lyst til - at arbejde ind i det klassiske område. Der kan blive tale om at kombinere stillingen med den anden opslåede guitarstilling.
Ansøgningsfrist onsdag den 22/5-2019
Samtaler afholdes i uge 22.
 

 • Klarinetlærer

Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse 1. august 2019. Den ugentlige arbejdstid er på ca. én dag om ugen (7,4/37) med ønsket om at øge området.
Undervisningen foregår i Musikskolens afdeling i Hovedgård, hvorfor samarbejdet med de øvrige kolleger i den afdeling er en naturlig del af arbejdet. I Hovedgård er der et ret unikt musikmiljø, som bygges op omkring SpilOp’erne og skoleorkestret. Samarbejdet omkring orkestrene er ligeledes en naturlig del af arbejdet.
Ansøgningsfrist onsdag den 22/5-2019
Samtaler afholdes i uge 22. 

 • Baslærer til årsvikariat!

Der er tale om et årsvikariat med tiltrædelse 1. august 2019. Den ugentlige arbejdstid vil være på ca. 10/37. Undervisningen vil i udgangspunktet foregå i musikskolens lokaler på KulturStationen, Skolegade 7-9, Horsens.
Vi søger en uddannet underviser i såvel elbas som kontrabas. Det vil være et plus, hvis du også har interesse i at undervise i sammenspil og holdundervisning.
Ansøgningsfrist onsdag den 22/5-2019
Samtaler afholdes i uge 22.

Er du musikpædagog og musiker, der brænder for at undervise, skal du læse videre… 
Tilhørsforhold – arbejdsglæde – initiativ – kvalitet
Er fire nøgleord, som vi arbejder ud fra på Musik- & Balletskolen Horsens. Kan du se dig selv i dem, og er du rigtig dygtig til at undervise, kan det være dig vi søger!
Eleverne skal blive dygtige, de skal opleve et musikalsk fællesskab med andre unge, de skal vise hvad de kan – og de skal spille sammen.
Vi søger lærere, som udover undervisningen, er optaget af at bidrage til den faglige udvikling blandt andet med kollegerne i musikskolen. Det er vigtigt, at du vil prioritere rekruttering af nye elever, og at du er klar på at undervise mindre hold og ensembler.
Vi søger undervisere, der kan gøre det levende og spændende for eleverne, og som er fuld af gode ideer, tænker i større sammenhænge og er god til at opbygge gode relationer til elever, forældre og kollegaer.
På Musik- & Balletskolen Horsens ønsker vi, at vores undervisere arbejder sammen og opfatter sig selv som en del af fællesskabet på hele musikskolen. Det forventes derfor, at du er klar til at bidrage og involvere dig i samarbejdet med kolleger på kryds og tværs af fag og instrumenter - og idéer til det skæve og eksperimenterende samarbejde bliver hilst velkomment.

På Musik- & Balletskolen er vi ca. 50 medarbejdere, der varetager undervisningen på musikskolen, på balletskolen og i vores omfattende samarbejde med folkeskolen og daginstitutioner.
Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, og der er plads til forskellighed og spontanitet.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst og på baggrund af kvalifikationer og uddannelse.
Stillingerne er betinget af en anmærkningsfri børneattest.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til viceleder Knud Mortensen på telefon 20464039 eller musikskoleleder Jørn Steffensen på telefon 76293106


Til Hernings musiske talentklasser søges en underviser i brugsklaver - barselsvikariat

Om de musiske talentklasser

Byrådet i Herning kommune skabte i 2013 mulighed for, at musiske unge kan dyrke deres talent på linje med Team Danmarks idrætstalentklasser. Eleverne går i 7.-9. klasse på Skolen på Sønderager sammen med ca. 180 idrætstalenter.

Der er optagelsesprøve, og hver elev bliver fulgt både fagligt og socialt i det teamarbejde, som foregår.

De musiske talentklasser har nu eksisteret i 4 år, og projektet drives af Den Jyske Sangskole i samarbejde med Herning Musikskole og teaterforeningen SPLYF. 3 gange om ugen får de morgenundervisning på enten Herning musikskole eller Den Jyske Sangskole i fagene musikorientering, SSB og brugsklaver. Morgenundervisningen har til formål at understøtte talenternes grundmusikalske udvikling, at skærpe deres bevidsthed om egen læring samt at udfordre deres sanser og deres kendskab til forskelligartede kunstneriske udtryk. Som underviser i talentklassen, vil du blive en del af det aktive og kreative miljø i Nørregade 7, hvor undervisningen primært foregår.

Målet for talentklasserne er, at hver elev skal udvikle sit potentiale længst muligt.

 

Om jobbet

Eleverne skal have undervisning i brugsklaver i 30 uger om året. Det ligger torsdag morgen fra 8.00-9.30, og du vil komme til at undervise ca. ½ af eleverne (ca. 13), mens din brugsklaver-kollega underviser den anden halvdel – opdelt efter niveau. Det er vigtigt, at der bliver tænkt en progression og undervisningsdifferentiering ind i undervisningen, så hver enkelt elev får mulighed for at udvikle sit potentiale.

Du bliver en del af et team, som udover jer 2 undervisere i brugsklaver, også indbefatter en underviser i musikorientering og to undervisere i SSB. Dette team arbejder tæt sammen med elevens trivsel og faglige udvikling i fokus, samtidig med, at teamet hele tiden arbejder med egen faglig udvikling, undervisningsdifferentiering, motivation, m.m..

I forbindelse med din undervisning er du er med til at udvikle undervisningsplaner og eksemplarisk materiale. Dertil kommer deltagelse i lærermøder, elevkoncert og forskellige former for sparring i forbindelse med din undervisning – bl.a. et samarbejde med andre talentklasseundervisere.

Undervisningen begynder i uge 33, men der forventes planlægningsmøde for hele teamet omkring talentklasserne i juni.

 

Formålet med faget brugsklaver:                

Skærpelse af harmoni- og tonalitetsforståelse samt at sikre, at alle har mulighed for at musicere sammen med andre f.eks. gennem akkompagnement, ledsagelse af fællessang o.l.

 

Som underviser forventer vi, at du:

 • Har undervisningserfaring i brugsklaver på hold – gerne med børn og unge
 • Er interesseret i at være en del af et team som arbejder med unge talenter i et kreativt miljø i Herning
 • Sparrer og deler din viden og erfaringer aktivt sammen med dine kollegaer
 • Deltager i møder og koncerter ud over den ugentlige undervisning
 • Har lyst til at udvikle dig fagligt
 • Har gå-på-mod og møder oplevelser og udfordringer positivt

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mange muligheder for at arbejde i et af de mest aktive miljøer for udvikling og musikalsk talentpleje i Danmark
 • Mulighed for at sætte dit præg på projektet
 • Gode udviklingsmuligheder og gode kollegaer
 • En unik platform for at skabe banebrydende resultater inden for talentudvikling

Timer i skoleåret 2019-2020:

Undervisning 30 uger á 2 timer: 60 timer + forberedelse i alt 120 timer

Lærermøder, afholdelse af elevkoncert, fælles udviklingsdage og planlægning af årshjul, samt fælles arbejdsdag med andre talentklasser: ca. 50 timer i alt i løbet af skoleåret     

I alt i skoleåret 2019/2020: ca. 170 timer

Stillingen er et barselsvikariat i skoleåret 19/20 evt. med mulighed for forlængelse.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Laura Flensted-Jensen, tlf. 3057 3041 eller på mail Laura@denjyskesangskole.dk

Er du interesseret? Så mail din ansøgning kontor@denjyskesangskole.dk så vi har den onsdag d. 29. maj 2019 kl. 12.

Vi vil gerne holde samtaler tirsdag d. 4. juni eller torsdag d. 6. juni 2019.


 

Cello-lærer til Haderslev Musikskole

Vi søger en cello-lærer med høje faglige kompetencer og undervisningserfaring med såvel
soloelever som gruppe- og orkestertimer. Vi søger en lærer som kan undervise både begyndere og viderekommende elever i alle aldre. Vi ønsker en medarbejder, som vægter samarbejde højt og som kan indgå i den udvikling Haderslev Musikskole er midt i, i disse år.

Som cello-lærer vil du indgå i et tæt samarbejde med vores dygtige violinlærer om at fastholde og udbygge en positiv udvikling af musikskolens klassiske strygerafdeling.

I ansættelsen indgår instrumental- og sammenspilsundervisning samt eventuel bifagsundervisning og timer i vores musikklasser i kommunens folkeskoler. Se mere om musikklasser her: https://www.youtube.com/watch?v=tQruJHOfAO0&t=54s

Vi prioriterer ansøgere med konservatorieuddannelse eller anden relevant uddannelsesmæssig, kunstnerisk og pædagogisk baggrund, og som besidder en frugtbar kombination af godt humør, gode samarbejdsevner, tjek på tingene, selvstændighed og en levende interesse for at undervise.

Den opslåede stilling har pt. en ansættelsesgrad på ca. 12/37, som fordeles på en til to dage, hvoraf strygersammenspil ligger mandage og sammenspilsbånd ligger tirsdage.
 
Tiltrædelse den 1. august 2019.
 
Få flere oplysninger hos musikskoleleder Jesper Ry, mobil 23 20 14 18.
 
Send din ansøgning, CV og bilag til Haderslev Musikskole på mailen musik@haderslev.dk senest mandag den 20. maj 2019. Samtaler finder sted i uge 22.


Musikskolen Ringkøbing-Skjern søger underviser i basun/trompet m.m.

Hvis du brænder for at undervise børn og unge i messinginstrumenter, så har vi en spændende stilling, som vi gerne vil have, at du søger.
 
Stillingen er til besættelse fra den 1. juni og indeholder 15/37 timer ugentligt.
Stillingen indeholder pt soloundervisning i både dyb og høj messing, timer i folkeskolen sammen med kolleger fra Musikskolen og direktion af Garderne i Ringkøbing og Skjern.
Undervisningen er placeret mandag i Ringkøbing og onsdag i Skjern.
Løn efter gældende overenskomst.
 
Musikskolen er inde i en spændende udvikling frem mod at blive en Kulturskole. På musikområdet er det bl.a. hensigten at styrke de akustiske instrumenter, og vi er derfor interesseret i at få fat på en person, der både har en høj faglig profil og samtidig er god til at markedsføre sit fag overfor børn og unge.
Du kan læse mere om os på http://musikrisk.dk/

Ansøgningsfrist senest 15. maj
 
Du kan høre nærmere om stillingen ved at kontakte Musikskoleleder Thorkild Borup Nielsen på tlf. 20720124 eller mail: thorkild.borup.nielsen@rksk.dk


Klaverlærer til Nordfyns Musikskole

Nordfyns Musikskole søger klaverlærer til en 30 timers stilling. 

To af vores klaverlærere går på pension, og derfor søger vi en engageret klaverlærer, der kan undervise på forskellige niveauer og alderstrin. Også gerne efter Suzuki-metoden.
Afhængig af ansøgers profil kan andre undervisningsopgaver komme på tale.
Her tænkes på undervisningsopgaver i dagtilbud om formiddagen. 

Nordfyns Musikskole er en decentral musikskole, hvorfor vi underviser på flere forskellige lokaliteter i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Musikskole har ca. 250 soloelever og flere forskelligartede sammenspilsorkestre.
Musikskolen har et tæt og forpligtende samarbejde med de lokale folkeskoler og institutioner.

Vi kan tilbyde:

 • En faglig stærk Musikskole, hvor vi har eleven i centrum
 • 26 dedikerede og faglige veluddannede kollegaer
 • Et højt fagligt niveau, uddelegering, faglig sparring i en teamorganiseret organisation
 • Et godt arbejdsmiljø med en anerkendende og åben kommunikation
 • Fokus på samarbejde, arbejdsglæde og trivsel

 

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil besøge os eller har spørgsmål vedr. stillingen, så er du også meget velkommen til at kontakte skolens ledelse:

 • Musikskoleleder Lars K. Mortensen: 21 37 04 59
 • Souschef Carton Sønder Nielsen: 29 16 08 67

Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest torsdag den 23. maj 2019.

Samtaler forventes at finde sted tirsdag den 4. juni 2019 fra kl. 18


 

Afdelingsleder til Ungdomsskolens musikskole-afdeling i Greve
Greve Ungdomsskole søger afdelingsleder af Musikskolen

Den Musiske Skole i Greve og Greve Ungdomsskole blev samlet som én stor kultur/fritidsinstitution i januar 2019. I den forbindelse søger vi nu en afdelingsleder til Musikskolen med tiltrædelse pr. 1. juni 2019. Den nye institution vil være til gavn for alle borgere i Greve Kommune, dog med særligt fokus på unge.

Musikskolen har ca. 550 elever indskrevet i betalte fritidstilbud på mange forskellige lokaliteter i Greve. I alt 35 dygtige undervisere har ansættelse på Musikskolen, som har en fremtrædende position i Greve kommunes kulturliv. Skolen har nydt stor respekt inden for kulturområdet og i andre fagområder i kommunen og vil fortsat som afdeling i Ungdomsskolen være synlig, udviklende og et flagskib.

Afdelingslederens rolle og profil
Afdelingslederen indgår i et ledelsesteam, bestående af Ungdomsskolelederen og yderligere en afdelingsleder i Ungdomsskolen. Derudover er der en fuldtidssekretær og en seniorjob-medarbejder tilknyttet. Organisationen har en flad struktur, og der er en nem og ukompliceret linje mellem ansatte og administration. Det er et krav, at kandidaten har musikalske og pædagogiske kvalifikationer, for at kunne sparre med personalet, da personaleledelse vil være den del af jobbet, som fylder mest. Afdelingslederen er én af to nærmeste sparringspartnere til Ungdomsskolelederen og skal assistere denne i strategiske og personalerelaterede anliggender. Desuden skal afdelingslederen assistere i økonomispørgsmål, hvorfor også forståelse for tal og finanser er afgørende. Afdelingslederen er i samarbejde med øverste leder ansvarlig for Musikskolens eksterne kommunikation, både i form af Facebook-opslag, pressemeddelelser, opdateringer af hjemmeside etc. Dette er derfor også elementer, der skal falde kandidaten nemt.

Eksempler på nogle af afdelingslederens opgaver:

 • Personaleledelse
 • Sæsonplanlægning
 • Sparring ud i økonomiske spørgsmål – herunder lønforhold, bankafstemning, bogføring, budgetopfølgning mm.
 • Ansvarlig for lokale- og elevadministration (skolen arbejder i SpeedAdmin)
 • Udvikling af den nye institution

Vi søger derfor en kandidat med følgende kvalifikationer:

 • Stort kendskab til musikskoleverdenen
 • Konservatorieuddannet eller anden musikalsk uddannelse på højere niveau
 • Gode evner inden for personaleledelse
 • Sikker kommunikativ stil og nemt forståelig i både tekst og tale
 • Økonomisk sans og forståelse for tal, bogføring og regnskab

Vi forventer desuden at du: 

 • Er empatisk og god til at lytte og tale
 • Er løsningsorientere og kan være resolut
 • Er respektfuld, coachende og diplomatisk i din tilgang til fx konfliktløsning
 • Kan have mange bolde i luften og bevare overblikket i pressede situationer
 • Er rolig som person og kan skabe tryghed og stabilitet

Du kan læse mere om Den Musiske Skole på denmusiskeskole.dk eller på Facebook/DenMusiskeSkole.

Det anbefales, at du kontakter Ungdomsskoleleder Mette Fiirgaard Schneefeldt på 22973844 eller mfi@greve.dk for yderligere information om stillingen.

Ren straffe- og børneattest skal kunne fremvises forud for evt. ansættelse.

Ansættelsessamtaler afholdes i løbet af uge 20 med ansættelsesstar hurtigst muligt.

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist: 10-05-2019


 

Rytmikunderviser til projektet Musikalsk Legestue som Brobygger

Rytmikpædagog, AM-pædagog eller musikterapeut søges til stillingen som rytmikunderviser i projektet Musikalsk Legestue som Brobygger (MLB). MLB er et lokalt musik- og rytmiktilbud til småbørn og deres forældre i Brøndby Strand, og er et samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan, Brøndby Musikskole og Kulturhuset Brønden.
 

 • Du skal være interesseret i at arbejde med udsatte børn og deres forældre, ligesom du må forvente at bruge tid på aktiviteter ud over den traditionelle forælder/barn rytmikundervisning.
 • Målgruppen er børn i alderen 6 mdr. til 5 år. De deltagende børn og forældre matcher beboersammensætningen i Brøndby Strand.
 • Du skal være tilstede mandag eller onsdag fra kl. 09.00-13.00, du skal undervise i ca. 40% af den tid, du er tilstede, resten af tiden bruges til at udbygge kontakten til dem, der kommer.
 • Du skal være i stand til at tilpasse din undervisning til de lokalemæssige forhold, der er på stedet - små lokaler, der også bruges til andre aktiviteter.
 • Du skal være med til at starte projektet op og til at anskaffe instrumenter mm.
 • Du skal indgå i et team med den boligsociale familievejleder, der er tilknyttet projektet og sammen med hende stå for den ugentlige undervisning.
 • Der er ikke tilmelding til projektet og de fremmødte registreres ikke som elever på musikskolen. Du må forvente en større aldersspredning en vanligt, ligeledes må du forvente, at der kan være lidt spredt fremmøde indtil forældre og børn er trygge ved det.
 • Ud over den ugentlige undervisning skal du være med til at planlægge 4-5 årlige events sammen med en medarbejder i Kulturhuset Brønden f.eks. børneteater. Disse events vil typisk ligge på andre ugedage end mandag. Ved selve arrangementet skal du være med til at sikre at børnegruppen med forældre deltager.
 • Du skal deltage i diverse møder mm. i tilknytning til projektet.
 • Du skal være med i styregruppen der er tilknyttet projektet. 
   

Stillingen er tidsbegrænset til tre år med ca. 36 undervisningsuger pr. år.
Stillingen er en deltidsstilling på ca. 25%. - Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2019.
Ansøgningsfrist onsdag den 15. maj.
Der gennemføres ansættelsessamtaler torsdag den 23. maj i tidsrummet kl. 9.00-14.00.
Yderligere information hos musikskoleleder Preben Renstrøm, tlf. 43282052.


 


 
Musiklærere til Musikskolen i Thy

Musiklærere til Musikskolen i Thy – en del af KulturRummet
Som musiklærer bliver du en vigtig brik i KulturRummets rivende udvikling.
KulturRummet er Thisted Kommunes ambitiøse og innovative satsning på kulturområdet – et grønt og åbent kulturhus i Thy, hvor kulturaktiviteter har vide rammer og frit spil. KulturRummet består af fem miljøer: Bibliotek og Musikskole samt Christiansgave (bypark), Plantagehuset (medborgerhus), URT (Ungdomsråd). Vi har fokus på at øge vores bidrag til kulturlivet i området og lægger vægt på, at musikskolen bliver bragt i spil på kryds og tværs. Dine kollegaer har desuden diverse faglige baggrunde, fx bibliotekarer, billedkunstner, forfatter etc., og det forventes, at du kan se potentialet og de mange muligheder i en organisation med en bred kompetencevifte.

Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn, unge og voksne, og har et bredt udbud af fag inden for f.eks. soloundervisning, sammenspil og forskoleundervisning. Gennem udvikling af den enkelte elevs musikalske færdigheder bliver der skabt forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet både som udøver og lytter.

Vi søger muisklærerer til følgende fag:

 • En violinlærer 8/37 timer.


Undervisningen foregår primært i musikskolens lokaler på vores afdeling i Hurup, og består i øjeblikket af soloundervisning og strygersammenspil.

 • En saxofonlærer 15/37 timer.


Undervisningen foregår i øjeblikket dels i musikskolens lokaler på vores afdeling i Thisted og dels på en folkeskole. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren også har et fornuftigt niveau på klaver, og har erfaring med at undervise klaverelever.

 • En klaverlærer 6/37 timer.


Undervisningen foregår primært i musikskolens lokaler på vores afdeling i Thisted, og består i øjeblikket af soloundervisning.

Alle stillinger er med ansættelse pr. 1. august 2019.

Vi forventer, at du:

 • Har en videregående musikuddannelse fra eksempelvis konservatoriet eller universitetet.
 • Har undervisningserfaring
 • Har lyst til samarbejde om og bidrage til udvikling af musikskolen og KulturRummet på tværs af faggrænser
 • Har lyst til at være en del af det kollegiale fællesskab
 • Har erfaring som udøvende musiker


Vi tilbyder dig:

 • Søde elever og gode kolleger
 • Et spændende kulturmiljø
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og udvikling, faglighed og forskellighed, samarbejde og synergi
 • En musikskole med ny bygning i Thisted og nyindrettede lokaler i Hurup.


Det formelle:

 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
 • Ansøgningsfrist er den 21. maj 2019 kl. 12.00.
 • Ansættelsessamtaler forventes afhold i uge 18
 • Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Eva Sjælland, konstitueret leder af KulturRummet på mail tlf.: 22 97 15 95.

 

 

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.