Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


MGK-Hovedstaden søger en uddannet musiklærer til undervisning i klassisk hørelære/teori for MGK-elever på hold a 4-5 elever.
Stillingen har et samlet timetal på ca. 4,0/37, og er skemalagt lørdag formiddag kl. 11.50-14.10. Undervisningen foregår på Københavns Kommunes Musikskole, Staldgade 29, København V.
Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. august 2020.
Mere information
Oplysninger kan fås ved henvendelse til musikskolens leder Ebbe Lund Nielsen på 3366 7073. Oplysninger om Københavns Kommunes Musikskole og MGK findes på
http://www.musikskolen.kk.dk/mgk-hovedstaden.html
Send os din ansøgning vedlagt relevante papirer.
Søg senest fredag den 31. juli 2020 TRYK PÅ LINKET HER


 

MUSIKER TIL TROMPETGRUPPEN I PRINSENS MUSIKKORPS

Er du erfaren musiker, som spiller på cornet/trompet, og brænder du for at spille i et af Forsvarets professionelle musikkorps? Så er du måske vores kommende kollega.

Om os

Prinsens Musikkorps – i daglig tale kaldet PMUK – er et af Forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere, henholdsvis messingblæsere og slagtøjsspillere. Musikkorpset repræsenterer Forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter både herhjemme og i udlandet. Som Forsvarets musikalske ambassadør deltager orkestret årligt ved mere end 130 militære og civile arrangementer - herunder offentlige koncerter, militære parader og nationale mærkedage. Prinsens Musikkorps er kendt for sin store musikalske bredde. Alsidigheden og korpsets mange finesser bliver understreget af den perlerække af solister og dirigenter, korpset arbejder sammen med.
Musikkorpsets kunstneriske leder er den norske trompetist og dirigent Ole Edvard Antonsen. Musikerne er alle konservatorieuddannede, og de skiftende dirigenter og solister hører til blandt Europas mest anerkendte.
Musikkorpset har et stort og alsidigt repertoire på mere end 2000 titler, der foruden den traditionelle militærmusik også omfatter alt fra klassisk musik over swing og jazz til pop, rock og hiphop.
Musikkorpset er organisatorisk tilhørende Jydske Dragonregiment i Holstebro, men har dagligt til huse i Musikhuset på Skive Kaserne.

Om stillingen

De væsentligste opgaver i stillingen er tjenesten for Kongehuset, tjenesten for Forsvaret og offentlige koncerter. Som en del af trompetgruppen, vil du indgå i den almindelige turnusordning mht. stemmefordeling, og skift til andre instrumenter i gruppen, f.eks. piccolotrompet, c-trompet og flugelhorn, kan forekomme.
Musikkorpset har et bredt og særdeles varieret repertoire. Det forventes, at du har en stor musikalsk fleksibilitet og genreforståelse. Du skal medvirke til at give gruppen stabilitet og alsidighed, samt bidrage til musikkorpsets musikalske udvikling qua dine musikalske kompetencer.

Om dig

Du er som udgangspunkt konservatorieuddannet eller har en anden professionel musikalsk baggrund, og du skal spille cornet og trompet på et højt niveau.
Som person er du innovativ, fleksibel og har gode samarbejdsevner. Din faglighed og din empatiske tilgang gør, at du som kollega er god til at indgå i en musisk og social sammenhæng på din arbejdsplads.
Som musiker i det danske forsvar skal du kunne fungere som vicedirigent, stabstambur samt deltage i producent-, PR-, og programudvalgsarbejde. Du skal ligeledes kunne deltage i arbejdsmiljøudvalg samt andre udvalg tilknyttet orkestret.

Ansættelsesvilkår

Første del af ansættelsesprocessen foregår ved deltagelse i konkurrence, der påregnes afholdt søndag d. 27. september 2020 i lokalerne for Skive Musikskole. Der stilles akkompagnatør til rådighed på dagen.
Konkurrencen består af følgende opgaver:
1. Runde: Med klaver:
Bb-cornet: Thorvald Hansen: Sonate, 1. og 2. sats (Edition Wilhelm Hansen)
Bb-trompet: Alexander Arutunian: Trompetkoncert, uddrag: Forfra til bogstav F (IMC udgave), tal 15 (Sikorski udgave)
2. og 3. Runde: Orkesteruddrag med trompetgruppen
Orkesteruddrag tilsendes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Blandt de tilmeldte ansøgere forbeholder dommerpanelet sig retten til at invitere et antal ansøgere. De inviterede får besked umiddelbart efter annoncens udløb. Egnede kandidater udvælges til at deltage i en efterfølgende ansættelsessamtale, der finder sted dagen efter konkurrencen.
Ansøgerne afholder selv rejse- og opholdsudgifter.
ANSÆTTELSESVILKÅR
Ansættelse og aflønning sker i henhold til organisationsaftale for musikere og dirigenter i Forsvaret af 23. januar 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 – CO10 og Foreningen af Musikere i Forsvaret.
Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Ansættelsesstart er den 1. november 2020 eller efter aftale. Stillingen er til varig ansættelse med en prøvetid på et år. Du kan læse mere om vilkår i organisationsaftalen på www.dmf.dk/rådgivning.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet og du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til orkesterchef Leo Ebbesen Petersen, på telefon 2272 5517. Praktiske spørgsmål i forbindelse med konkurrencen, kan rettes til nodearkivar/regissør Kristian Kloster på telefon 5086 4732.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183. Birgit har ferie i ugerne: 29, 30 og 31, hvor du bedes sende dine spørgsmål til Fps-ktp-ptp@mil.dk – så får du svar hurtigst muligt.
Konservatoriestuderende anmodes om at vedlægge en skriftlig tilladelse til deltagelse i konkurrencen fra det pågældende musikkonservatorium.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via dette link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for uddannelser samt oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse. Vær opmærksom på, at dokumenter bedes uploadet i pdf-format.
Ansøgningsfristen er 16. august 2020, og ansættelse i stillingen er med tiltrædelse d. 1. november 2020. - Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

SØG STILLINGEN PÅ DETTE LINK


 

Projektansvarlig/underviser søges til udvikling af nye kultur-kunstmiljøer for børn og unge

Ballerup Musik- og Kulturskole (Bamuk) søger en projektansvarlig/underviser til udvikling af nye kultur-kunstmiljøer for børn og unge med fokus på sangskrivning, elektronisk musik, medier og elevejerskab. Stillingen er på gennemsnitlig 13 ugl. timer (13/37 af en fuldtidsstilling) med tiltrædelse 15. august 2020. Arbejdet kan foregå dels på flere forskellige folkeskoler i kommunen og dels på Bamuks centrale musik- og kulturskolehus på Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup.
VI TILBYDER
Bamuk har i 2 sæsoner arbejdet med et pilotprojekt omkring udvikling af nye kultur-kunstmiljøer for udskolingsunge i Ballerup kommune under initiativet: Musikalske fripladser. Som projektansvarlig/underviser får du nu ansvaret for - sammen med gode kollegaer - at videreføre, udvikle og opbygge nye kultur-kunstmiljøer for børn og unge på og omkring Bamuk med fokus på sangskrivning, elektronisk musik, medier og elevejerskab. Du vil blive en del af et stærkt kultur-kunstmiljø med dygtige og engagerede kollegaer, hvor I sammen har den overordnede opgave at videreudvikle læringsmiljøet på Bamuk sammen med eleverne.
VI SØGER
Du har en relevant konservatorie-uddannelse eller tilsvarende og besidder et højt musikalsk og kunstnerisk niveau i forhold til dit udøvende virke som sangskriver/elektronisk musiker/kulturproducent. Ligeledes har du som kunstner erfaring med inddragelse af tværæstetiske udtryk og brug af medier i skabelsen og mangfoldiggørelsen af din musik.
Du har erfaring med og gode pædagogiske kompetencer i forhold til at møde eleverne, hvor de er, skabe faglig, musikalsk og personlig udvikling og opbygge motiverende og skabende fælleskaber i undervisningen. Du formår gennem fokus på elevinddragelse og opbygning af stærke sociale relationer at skabe musikalsk ejerskab og faglig udvikling i grupper såvel som hos den enkelte.
Du brænder for at være med til at udvikle nye kultur-kunstmiljøer for børn og unge og bliver motiveret af at samarbejde om denne opgave med gode og engagerede kollegaer. I samarbejdet med andre lytter du, har en anderkendende tilgang og kommunikerer dine tanker og ideer klart og tydeligt.
Du har erfaringer med at drive og styre kunstneriske projekter, og du trives med at tage et stort ansvar for og skabe kvalitet i projekter fra start til slut. Du holder hovedet koldt og smilet på læben i travle og tilspidsede perioder. Du trives i en udviklingsorienteret organisation og er god til at bevare overblikket i komplekse processer.
LIDT OM OS
Bamuk er en musik- og kulturskole med knap 1800 aktivitetselever og 40 medarbejdere. Vi har et centralt kulturskolehus tæt på centrum i Ballerup, og vi tilbyder vores elever og medarbejdere gode fysiske rammer omkring undervisningen. Samtidigt er vi ude på alle kommunens folkeskoler og tilbyder lokalt forankret undervisning tæt på de yngste borgere.
Ballerup kommune er en stærk kulturkommune, og vi samarbejder på tværs med byens spillesteder, teatre, biblioteker og ungdoms- og folkeskoler om at skabe et levende kulturliv for byens borgere. Vi har en stor talentlinje og samarbejder tæt med 4 andre musikskoler omkring at skabe et stærkt og udviklende talent-miljø på tværs af kommunale grænser. Bamuk står midt i en spændende udvikling som musik- og kulturskole.
Der vil blive indhentet referencer og børneattest ved ansættelse.
YDERLIGERE INFORMATION: Kontakt skoleleder Jesper Sveidahl på jeh5@balk.dk tlf. 4477 3224.
ANSØGNINGSFRIST:  20. JULI 2020 - KL. 12.00 - Samtaler forventes afholdt den 4. august

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.

Udvikler projektleder

Den Lille Musikskole

Vi søger en eller to udviklere til en projektansættelse
Den Lille Musikskole har mistet sin mangeårige dygtige udvikler og det har efterladt os med nogle løse ender.
Vi har længe været i proces med at designe en ny frontend og i forbindelse med en større reorganisering af skolen, er det nu også blevet relevant at re-programmere dele af vores administrationsystem.
Der er mange opgaver, og mange ønsker derfor er den første delopgave at analysere og beskrive hvad vi har og beskrive hvad vi ønsker.
I den anden ende ønsker vi også en solid dokumentation af hele systemet, når vi er vejs ende med den udviklingsproces vi skal igennem nu.
Databasen er skrevet i php/MySQL, rammen er CodeIgniter og udviklermiljøet NetBeans, vi har pt. et wordpress ind over, men et forældet tema og andre parametre gør det nødvendigt enten at forlade wordpress helt, eller i det mindste temaet.
Den eksisterende kode er velskrevet og der er masser solid kvalitet, men der er også udfordringer med hastighed, robusthed, løse ender og ikke mindst dokumentation.
Vi har lavet et nyt design, mockup samt wireframes lavet i XD, det er ikke helt færdigt, men det er rigtig langt.
Både det vi vil, og det vi har, er på et kompleksitetsniveau så man ikke kommer til at kede sig, så meget kan jeg godt love. Det skal opfylde vores behov og det mener jeg vi rammer med det nye design. Jeg ikke specielt fan af kompromisser hvis de skyldes magelighed, komplekst er ikke nødvendigvis kompliceret.
Vores nye side skal være fremtidsrettet, robust, effektiv, hurtig og med højt sikkerhedsniveau.
Jeg forestiller mig at projektansætte to udviklere som tilsammen dækker følgende:

 • Projektledelse (bare en af jer tager teten sammen med mig, men det kan også være I/vi tager teten sammen)
 • Mindst en af jer skal være æblemenneske (Al vores hardware er apple, det er et hus med musikere og vi er mange der har en svaghed for det lækre design, men vi bander også over deres priser, og der hvor det alligevel ikke er så smart og ikke mindst deres ublu forretningsmodel)
 • Måske har en af jer noget erfaring med UX, SEO, GDPR. ellers henter vi det andetsteds
 • Om I begge skal være senior udviklere eller bare den ene af jer, vil jeg lade stå åbent
 • Almindelig teknisk snilde er da ikke af vejen, hvis vi ikke lige kan få den der printer til at makke ret

  Som personer må I gerne være openmindede, effektive, omhyggelige, detaljeorienterede og almindelig omgængelige. På Den Lille Musikskole er vi stort set alle nørder i en eller anden henseende, så det er ret naturligt at nørde, so be my guest.
  Jeg ser frem til at møde dig. - Gode hilsner fra Musikskoleleder Michael Schilling
  Den Lille Musikskole, Bülowsvej 10, 1870, Frederiksberg C, 60670123
 • Lærer til violinundervisning

  Kan du lide at undervise på alle niveauer? og ønsker du selv, at stå for planlægningen og udviklingen af faget, strukturen og undervisningstilbuddet? Så er stillingen som Violinunderviser på Lolland Musikskole måske noget for dig.
  I stillingen får du mulighed for at varetage forskellige undervisningstilbud alt efter dine kompetencer. Du får mulighed for, at afholde Violinundervisning på alle niveauer, samt undervise børn, unge og voksne både enkeltvis og på hold. Du vil selv skulle planlægge og gennemføre elevkoncerter, projekter, skoleforløb og nye tilbud, men du vil også få mulighed for, at indgå i et samarbejde med musikskolens andre medarbejdere.
  Motiverende og engagerende Musikliv
  På Lolland Musikskole har vi fokus på, hvordan vi kan skabe det bedst mulige motiverende og engagerende Musikliv for vores elever. Derfor er der højt til loftet, når vi udvikler og afprøver nye undervisningsmetoder i fællesskab og i skolens sociale rum. Vi ser gerne at du har erfaring med anvendelse af digitale værktøjer i undervisningen, ligesom du meget gerne må have erfaring med rekruttering af nye elever og ikke mindst nye elevmålgrupper.
  Aktivt samarbejdsmiljø
  Lolland Musikskole kan tilbyde dig et aktivt samarbejdsmiljø, og du kommer til at indgå i et engageret lærerteam. Vi arbejder med fælles læringskultur på arbejdspladsen, her er god stemning og højt fagligt aktivitetsniveau, samt samarbejde ud af husene. Der er to undervisningssteder i egne huse, i hhv. Nakskov og Maribo.
  Stillingen er normeret til ca. 7 timer ugentligt, men det er muligt at tilpasse timetallet i forhold til, hvilke undervisningstilbud du som lærer ønsker at varetage.
  Kørekort og egen bil er nødvendigt. - Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet børne- og straffeattest på den person der tilbydes stillingen. Henvendelse vedrørende stillingen kan ske til musikskoleleder Karina Fredensborg på tlf. 54 67 62 42 eller til sekretær Jane Jensen på tlf. 54 67 62 53.
  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 33. Ved ansættelsessamtalen vil du både skulle undervise en begynderelev, som Musikskolen stiller til rådighed, samt have en dialog med ansættelsesudvalget. Vi håber at du har mulighed for at tiltræde stillingen d.1. september 2020, ellers efter aftale. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag d. 3. august 2020.


   

 •  

  Viften; Ærø musik- og Ungdomsskole søger tromme/slagtøjslærer til barselsvikariat

  Ærø Musikskole søger en tromme/slagtøjslærer i en minimum 20% tidsbegrænset stilling fra 1. september 2020 til 31. maj 2021.
  Undervisning i sammenspil kan også indgå. Andre instrumentale færdigheder er et plus. 

  Timerne kan afholdes i løbet af en eftermiddag/aften om ugen. Eventuelle færgeudgifter dækkes af musikskolen. 

  Om os:

  Ærø Musikskole er en del af Viften, Ærøs samlede kommunale fritidstilbud til børn og unge. Viften består af Musikskolen, Ungdomsskolen og fritidsklub. Vi tilpasser og udvikler os løbende i tæt samspil med øens skoler og øvrige fritidstilbud, med det formål at give Ærøs børn og unge en god og indholdsrig opvækst. 

  Musikskolen har i omegnen af 140 elever, en stor andel af Ærøs børn og unge, hvilket gør os til en af de vigtigste og mest benyttede fritidstilbud på Ærø. 

  Vi tilbyder:

  • en fleksibel arbejdsplads med gode kollegaer og glade børn og unge
  • mulighed for at sætte sit præg på hverdagen
  • tillidsfulde kollegaer og ledelse
  • et stærkt tværfagligt team, bestående af klubpersonale og musikskolelærere, hvor vi løfter opgaverne i flok
  • et selvstændigt og spændende job

  Vi ønsker en kollega som:

  • har undervisningserfaring med børn og unge 
  • kan undervise på et højt fagligt niveau
  • er idé- og initiativrig 
  • er glad, smilende og positivt indstillet
  • kan undervise elever, både solo og på hold, primært i aldersgruppen 7 - 16 år. 

  Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

  I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest samt referencer.

  Ansøgningsfrist: Fredag den 31. juli 2020 kl. 12.00
  Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Viftens leder Eyvind Gulbrandsen på mail: post@viften.net eller telefon 20 46 64 08


   

flere ledige jobs

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.