Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


Leder af musikskolen - HALSNÆS MUSIKSKOLE
Halsnæs Musikskole søger en leder, der kan sætte vores ambition om en alsidig, udviklingsorienteret og samarbejdende musikskole i spil med fokus på at få fat i flest mulige børn og unge i Halsnæs Kommune.
Musikskolen er netop blevet selvstændiggjort, og som leder vil du derfor få et stort råderum til at videreudvikle en selvstændig musikskole, hvor et tæt samarbejde med kommunens Unge- og Kulturcenter samt vores børnehuse og skoler bliver et vigtigt omdrejningspunkt.
Vi ønsker at gøre en god musikskole endnu bedre, udvide samarbejdsmulighederne og skolens tilbud samt få endnu flere musikglade elever i skolen.
Derfor skal du som leder kunne føre taktstokken, indgå i et velklingende samspil og være dygtig til at improvisere.
Du er optaget af at skabe resultater og skabe udvikling. Du er proaktiv og har en ledelsesstil, der giver dine medarbejdere mulighed for og lyst til at spille med og give deres følgeskab i dagligdagen og til de forandringsbehov som opstår.
Du er i stand til at skabe dialog, opbygge stærke professionelle relationer og finde gode løsninger i samarbejdet med alle aktører.
Vi har en lærergruppe på ca. 15 dygtige musiklærere og en elevgruppe på omkring 350 aktive elever. Vi drømmer om at kunne udvide til 500 elever eller mere og få musikskolen til at være en endnu mere aktiv del af børne- og ungemiljøet og kulturlivet i Halsnæs Kommune.
Musikundervisningen i Halsnæs foregår primært i folkeskolernes lokaler – både i og efter elevernes skoledag, hvor skolernes lærere bidrager på forskellig vis til musikundervisningen. De mindste musikskoleelever mødes fremover til mini-musik i nyindrettede lokaler på Syrevej. Det er en opgave for den nye leder at etablere tilbud til de mindste elever i musikskolen.
Musikskolens ledelse og administration skal bo sammen med Unge- og Kulturcenteret i en fuldstændig nyrenoveret bygning - Brandstationen. Unge- og Kulturcenteret retter sig mod alle unge i Halsnæs Kommune i aldersgruppen 12 til 18 år.
I Brandstationen er indrettet med lokaler og områder både til musikalsk optræden og musikundervisning, og Musikskolen og Unge- og Kulturcenteret skal dele administration og personalefaciliteter i huset. De unge elever skal tilbydes undervisning og sammenspilsaktiviteter i Brandstationen.
Musikskolens leder skal derfor i samarbejde med leder af Unge- og Kulturcenteret lede administration og samarbejdsprojekter til gavn for alle børn og unge i Halsnæs. Der skal etableres en partnerskabsaftale om dette samarbejde. Det er afgørende, at du kan se dig selv som en del af dette fællesskab og har motivation for at bidrage til samarbejdet om den fælles målgruppe.
Vi søger en musikskoleleder, der er ansvarlig for hele Musikskolens aktivitetsudbud, personaleledelse, økonomi, organisationsudvikling samt bestyrelsesarbejdet.
Det er musikskolelederens ansvar, at musikskolens aktiviteter sker i overensstemmelse med Lov om Musik og de politiske visioner på børne- og ungeområdet samt kulturområdet.
Musikskolens leder refererer direkte til chefen for Børn, Unge og Læring og indgår i relevante lederfora i området.
Vi tilbyder:
En lederstilling i en selvstændig og samarbejdende musikskole
en kommune, hvor musikskolen kan og skal bidrage til mange børns trivsel og dannelse
et erfarent og dygtigt lærerkollegie
en engageret bestyrelse for hvem dialog, samarbejde og en musikskole i vækst er nøgleord
stærke samarbejdsparter, der er klar til at indgå i et tæt samarbejde til gavn for børn og unge
et kreativt fællesskab i helt nye rammer med fantastiske muligheder – Brandstationen.
Vi forventer, at du:
har en professionel musikfaglig baggrund, musikpædagogisk indsigt eller tilsvarende kompetencer til at lede en musikskole
har erfaring med ledelse af musikfaglige medarbejdere og formår at skabe følgeskab
er en loyal og kompetent samarbejdspart for bestyrelsen
har kompetencer og ansvarlighed i forhold til en sikker drift og effektbaseret økonomistyring
har ideer og kompetencer til at lede både medarbejdere, elever og samarbejdspartnere gennem forandringer
bidrager til et samlet løft af børne- og ungeområdet i Halsnæs Kommune og indgår i et samarbejde med relevante ledere herom
kommunikerer klart og tydeligt både skriftligt og mundtligt
Ansættelsesprocedure:
Der bliver indkaldt til ansættelsessamtale via mail/telefon – derfor husk at oplyse begge dele i CV’et.
Kandidater gennemfører en test, bestående af en mailbesvarelse og opgaveløsning med fremmøde, samt en direktørsamtale, hvis ansøger går videre til 2. samtale.
Yderligere oplysninger: Kontakt Chef for Børn, Unge og Læring Henrik Reumert telefon 3010 4172
Ansøgningsfrist er fredag den 31. august 2018 kl. 23.59.
Send ansøgning, CV og relevante uddannelsespapirer mv.
Første samtale afholdes den 10. september og anden samtale den 14. september. Hvis ansøger går videre til 2. samtale kommer direktørsamtale til at foregå den 12. september.
Halsnæs Kommune samarbejder med CareMatch om denne ansættelse. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mads Henriksen på 42484042 eller mlh@carematch.dk.
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst. Ansættelse vil ske pr. 1. november 2018.


 

 

Musikpædagog/sammenspilslærer til Jammerbugt Kulturskole
Jammerbugt Kulturskole søger pr. 1. september 2018 (eller hurtigst herefter) en musiklærer med solid erfaring inden for undervisning af børn op til 5. klasse.
Du har lyst til og erfaring med undervisning af børn på hold og gode kompetencer i ”Musikalsk Grundskole” og elementært sammenspil mv.
Du går til musikken fra alle sider med sang, spil og leg og giver eleverne mulighed for at prøve mange forskellige instrumenter. Du præsenterer musikalske grundbegreber, samt lærer om noder og rytmer via lege og spil og befinder dig godt mht. de yngste elever.
Hvis du kan undervise i andre fag – fx sang, guitar, trommer, mv. hører vi også gerne om det.
Du har interesse for at indgå i relationer med dine kolleger omkring udviklingen af Jammerbugt Kulturskole, og vi regner med, at du har høj faglighed, stor fleksibilitet, er holdspiller, og har mod til forandring i samspil med kollegaer og ledelse.
Stillingen er som udgangspunkt en 20% stilling (1 dag).
Der kan evt. være mulighed for en større stilling alt efter din faglige profil.
Ansøgningsfrist 26. august. - Samtaler afholdes den 31. august.
For informationer - Henrik Hammer, Kulturskoleleder, tlf. 72 57 82 40 / mail: ikh@jammerbugt.dk


 

Musiklærer (gerne træblæser) til forskole, børnekor og folkeskolesamarbejde (Genopslag)
Lærer til forskole, børnekor, folkeskolesamarbejde søges til Lolland Musikskole. Gerne træblæser.
Vi søger en musiklærer til undervisning af vores børnehold (0., 1., og 2. kl.), børnekor og sam-undervisning med folkeskolemusiklærere foruden andre typer af musikundervisningsprojekter. Derudover vil der også være mulighed for soloundervisning, f.eks. træblæser, guitar eller sang.
Stillingens omfang er som udgangspunkt 8 timer ugentligt.
Forventninger til ansøgere:
I Lolland Musikskole lægger vi vægt på, at du er fleksibel, dynamisk, åben for at arbejde på tværs af forskellige genre og villig til at arbejde med at nytænke musikskolens form og ramme. Nøgleord for stilingen er ansvarsbevidsthed og selvstændighed. Ligeledes har vi fokus på, at du vil indgå i samarbejde med lokale samarbejdspartnere og specielt folkeskoler.
Da vi har stort fokus på at arbejde med vores faglige og pædagogiske udvikling i forhold til musikskoletilbud og samarbejdsprocesser, er det en vigtig forudsætning for os, at du kan arbejde fleksibelt, alsidigt og er god til at håndtere uforudsete udfordringer samt have et godt blik for udviklingspotentialer. Det forventes, at du er engageret, god til at skabe relationer med eleverne og har en relevant uddannelse og erfaring med undervisning i rytmisk musik af børn og unge
Vi tilbyder:
Lolland Musikskole kan tilbyde dig et aktivt samarbejdsmiljø, og du kommer til at indgå i et engageret lærerteam. Vi arbejder med fælles læringskultur på arbejdspladsen, har god stemning og højt fagligt aktivitetsniveau samt samarbejde ud af musikskolens 2 huse.
Hos os er vi nysgerrige på:
hvordan vi lærer bedst og samtidig sjovest,
at give plads til at afprøve ideer fra både lærere og elever
at udnytte vores forskellighed og særlige kompetencer
facilitere initiativ Kørekort og egen bil er påkrævet.
Ansøgningsfrist er mandag d. 27.august 2018.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag d. 31. august og mandag d. 3. september.
Foruden dialogen med ansættelsesudvalget, kan du ved ansættelsessamtalen blive bedt om at skulle undervise en begynderelev, som Musikskolen stiller til rådighed. Hvis dette er tilfældet, vil du blive orienteret inden samtalen.
Forventet tiltrædelse d. 15. september 2018, eller før.


Klaverlærer til årsvikariat på Musikskolen
Vi søger en klaverlærer med en bred tilgang (undervisningskompetence i
klassiske klaverdiscipliner) til faget, og gerne en klaverlærer, der også kan
påtage sig akkompagnementsopgaver ved skolens koncerter (indgår i arbejdstiden).
Ansættelse pr. 1. oktober 2018. Der er tale om et årsvikariat på 30 timer ugentligt. Timerne kan lægges mandag til onsdag efter aftale.
Stillingen har som udgangspunkt tjenestested i Vejle i musikskolens lokaler på
Domus i Vejles midtby samt på Hældagerskolen og Kirkebakkeskolen i bydelen
Bredballe.
Vi hører også gerne fra ansøgere, som udover klaverfaget kan læse timer i
småbørnsområdet (forskole og værksted) og / eller børnekors-området.
Løn i h.t. overenskomst mellem FMM og KL.
Ansættelsesvilkår - Årsvikariat med evt. mulighed for forlængelse. 30 timer ugentligt.
Timerne kan lægges mandage – onsdage efter aftale.
Spørgsmål om stillingerne kan rettes til: Musikskolechef Flemming Hundevad Meng: 76815701 / mobil: 40777612 eller Vicechef Michael Brock Pedersen: 76815703 / mobil: 40277334
Vi skal have din ansøgning senest mandag den 3. september 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 37.
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. SEND ANSØGNING


Kulturskoleleder OG Kunstnerisk fyrtårn søges til Gribskov Kulturskole
Gribskov Kulturskole skal have ny leder, da vores leder gennem 31 år har valgt at gå på pension.
Vi søger et kunstnerisk fyrtårn til at lyse kulturen op i vores store smukke kommune.
Nøglerne til lokalmiljøernes kulturelle skattekiste står klar til den som formår at gribe mulighederne. Du bliver en vigtig person i en fri kommune befolket af selvstændige mennesker som vil alt muligt i aktive lokalsamfund.
Om jobbet
Det er en privilegeret og vigtig stilling. Det drejer sig om intet mindre end vores kulturelle vækstlag – dannelsen og udviklingen af vores børn og unge. Vi ser Kulturskolen som den nødvendige motor for kommunens kreative vækst.
Vi søger en kreativ, dygtig og engageret kulturskoleleder – en profil med lyst til at udvikle vores kulturskole, med sans for nytænkning og kendskab til fremtidens krav til en moderne kulturskole. Vi forventer, at du er udviklingsorienteret og strategisk og samtidig får tingene til at ske.
Du vil blive ansvarlig for:
Den daglige ledelse samt den overordnede udvikling af kulturskolen
At være kulturskolens ansigt udadtil lokalt, regionalt og nationalt
Kulturskolens drift – herunder ansvar for økonomi og personale
At politiske beslutninger føres ud i livet.
Om os
Gribskov Kulturskole er et musisk kreativt tilbud til børn og unge i Gribskov Kommune og består af en musikskole og en billedskole.
Musikskolen har ca. 440 aktive elever i de ordinære undervisningsforløb. Derudover samarbejder musikskolen med daginstitutioner, skoler og ungdomsskole om forløb, koncerter, musicals, orkesterhjælp mm. Til Musikskolen er knyttet 14 ansatte samt en leder.
Billedskolen har ca. 120 elever fordelt på korte og længere forløb. Billedskolen afholder desuden sommerworkshops samt årlige udstillinger med elevernes produktioner. Til Billedskolen er knyttet 5 ansatte samt en leder.
En dygtig lærergruppe og en aktiv bestyrelse vil en udvikling, som vi kan se os selv i, og er klar til at støtte dig med at sætte en fælles retning.
Om dig
Som kulturskoleleder er du ansvarlig for den overordnede udvikling af musik- og billedskolens virksomhed.
Vi ønsker en kreativ sjæl med didaktisk tæft og politisk fingerspitzgefühl. En person som kan stå på mere end en slags scene.
Vi ønsker os en leder, som:
Har samarbejdsevner, gennemslagskraft og evne til at skabe gode relationer indadtil og udadtil
Har passion for området og visioner for, hvordan en kulturskole skal udvikles i fremtiden
Kan se ”andres ild”
Er anerkendende, motiverende og involverende i sin lederstil
Har kendskab til musik- og kulturskolebranchen – gerne erfaring fra tidligere ansættelse i musik/kulturskole
Har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation og har politisk tæft
Har lyst til at involvere sig i det lokale kulturliv i en kommune med attraktive lokalsamfund
Har erfaring med og viden om at samarbejde på tværs med skoler, kulturinstitutioner, andre kommuner mv.
Hvis du kan se dig manøvrere med dygtighed i vores landskab af tårnhøje forventninger – først så skal du søge stillingen.
Det praktiske - Ansøgningsfrist - Den 9. september 2018.
Vi forestiller os, at der skal afvikles 2 samtalerunder. Den første samtalerunde afholder vi den 13. september, hvor vi udvælger ansøgere til anden samtalerunde den 18. september.
Vi forventer, at du kan starte den 1. november 2018.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Kirsten Frandsen på telefon 7249 6565.


 

 

 

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 28 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.