Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


Musikpædagog / Musikunderviser 
Faaborg-Midtfyn Musikskoles mangeårige musikpædagog ved Landsbyfællesskabet Ølsted har valgt at gå på pension. Derfor søger vi en afløser der kan videreføre arbejdet ved Landsbyfællesskabet Ølsted. Al undervisningen foregår i Ølsted.
Stillingen fordrer:
En musikpædagog/underviser der kan varetage undervisning af voksne udviklingshæmmede (fra 18 år og opefter)

 • Sololektioner i blokfløjte, guitar, klaver, slagtøj og sang på de enkelte bosteder
 • Fællestimer i folkedans, kor og/eller sammenspil
 • En pædagog/underviser der har erfaring/interesse og forståelse for udviklingshæmmede og pædagogik
 • Landsbyfællesskabet Ølsted arbejder ud fra Rudolf Steiners menneskesyn og pædagogik, hvorfor ansøgeren skal være åben herfor
 • En anerkendende og rummelig pædagog/underviser, også på en helt almindelig tirsdag
 • Gode samarbejdsevner, herunder kommunikation med beboere, kollegaer administrationen og øvrige interessenter
 • Har forståelse for, at der er en administrativ del af underviserjobbet


Vi tilbyder:

 • Unik mulighed for at præge stillingen
 • Grundig overlevering fra nuværende musikpædagog/musikunderviser
 • Gode rammevilkår og udpræget stor indflydelse på egen hverdag
 • Lydhør ledelse der sparrer, støtter og udfordrer
 • Vide rammer for at afprøve nye ideer

Det samlede ugentlige løntimetal for hele stillingen er ca. 15 timer med mulighed for yderligere beskæftigelse i Musikskolen (afhængigt af kompetencer og erfaring).
Tiltrædelse: 1. november, gerne tidligere. Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 22. september 2020 kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt fredag d. 25. september.:
Du er meget velkommen til at kontakte musikskoleleder Benni Hauge Pedersen 72538390 for at høre nærmere om mulighederne i stillingen.
Vi opfordrer til, at du orienterer dig på Landsbyfællesskabet Ølsted hjemmeside: http://lf-oelsted.dk/  
Ligesom der kan hentes information på Faaborg-Midtfyn Musikskoles: Hjemmeside: https://musikskolen.fmk.dk/forside/
Facebookside: https://www.facebook.com/FaaborgMidtfynMusikskole/
Instagramside: https://www.instagram.com/faaborg_midtfyn_musikskole/    
Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. www.faaborgmidtfyn.dk

SØG STILLINGEN KLIK HER


 

 

Lærer i violin og stryger sammenspil til Halsnæs Musikskole

Tiltrædelse 1/10 2020 eller snarest derefter, ansættelsesgrad ca. 10/37.
Musikskolen søger en dygtig, kreativ og engageret lærer inden for faget violin. Vi ønsker en lærer, der har brede kompetencer inden for faget og kan opdyrke et strygermiljø. Stillingen er på ca. 10 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1/10 2020 eller snarest derefter.
Halsnæs Musikskole er en musisk og kreativ undervisningsinstitution, der tilbyder undervisning i en bred vifte af fag inden for musik til børn og unge i Halsnæs Kommune. Musikskolen har ca. 350 aktivitetselever, 15 lærere samt en administration på 2 fastansatte medarbejdere. Musikskolen er organisatorisk en aktiv del af Unge- og Kulturcentret (UKC) hvor undervisningen også vil foregå.
Vi lægger vægt på høj faglig kvalitet og gode relationer til elever og forældre i alle vores tilbud og på alle niveauer. Musikskolen skal være et godt og rart sted at være, der skal være en god stemning og en åben og inkluderende dialog med plads til nye idéer. Dette gælder både i forhold til eleverne, såvel som i samarbejdet mellem de ansatte og samarbejdspartnerne i kommunen.
Vi søger en lærer med følgende kompetencer:

 • Uddannelse på konservatorieniveau, eller tilsvarende dokumenteret
  relevant uddannelse.
 • Dokumenteret erfaring med undervisning af børn og unge samt erfaring med solo undervisning og mindre grupper.
 • Meget gerne erfaring i ensemble ledelse, akkompagnement på klaver og folkeskole projekter.
 • Kreativ tilgang til diverse crossover-muligheder, hvor genrer blandes og rutiner udfordres - både i forhold til metode, musikalsk indhold samt tværfagligt samarbejde.
 • Undervisningskompetencer i andre fag er en fordel, men ingen forudsætning.

 Personlige egenskaber:
 Vilje og gode evner til at samarbejde internt i Musikskolen og UKC såvel som eksternt, f.eks. i forhold til vores samarbejde med folkeskolen.

 • Engageret tilgang til arbejdsopgaverne - i hverdagen og til de store begivenheder.
 • Fleksibilitet i forhold til lejlighedsvist skiftende arbejdstider, -opgaver og -steder.
 • Kan motivere og skabe positive relationer til såvel elever som forældre.
 • Kreativ, idérig og sans for at se nye muligheder.
 • Stabil og med sans for humor.

Løn- og ansættelsesforhold
Organisatorisk ligger tilbuddet under Unge- og Kulturcentret, som huser Ungdomsskole,
Musikskole, Billedskole og 10. klassecenter. Musiklæreren vil referere til musikskolelederen i Halsnæs Musikskole. Løn efter gældende overenskomst samt principperne om Ny løn.
Der er tale om en deltidsstilling på ca. 10 timer om ugen fordelt på undervisning, planlægning og andre arbejdsopgaver. Ansættelsen er i Halsnæs Musikskole med undervisning fortrinsvis på UKC i Frederiksværk. Der må påregnes perioder med skiftende arbejdstider.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Musikskoleleder Kenneth Horsbrugh, tlf: 23 45 34 19.

Ansøgningsfrist: er mandag d. 21. sept. 2020 kl. 10.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39.

Send ansøgning


 

DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse søger ekstern lektor med viden om musikfagets didaktik

Afdelingen for Fagdidaktik søger en eksterne lektor, der kan varetage undervisning, vejledning og eksamen på kandidatuddannelsen i Fagdidaktik (med særlig henblik på musikpædagogik).
Der er tale om en 2-årig stilling. Ansættelsen starter den 15. september 2020 eller snarest muligt derefter.
Ansøger skal kunne dokumentere praksiserfaring fra området og have viden om fagområdets anvendelsesmuligheder. Ansøgere med undervisningserfaring fra kandidatniveau vil blive foretrukket.
Kvalifikationer
Den eksterne lektor skal have:

 • kendskab til musikdidaktikkens forhold til den almene didaktik
 • kendskab til de musikdidaktiske problemstillinger der knytter sig til musikundervisningens samarbejdsrelationer eks. mellem folkeskole og musikskole
 • kendskab til professionsdidaktik
 • kendskab til tværprofessionelt samarbejde i musikdidaktisk perspektiv
 • kendskab til musikpædagogikkens forskningsmetodiske problemstillinger.


Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Timelønnen pr. arbejdstime udgør pr. 1. april 2020 kr. 306,57 inkl. feriepenge. Til hver forelæsning eller hertil svarende undervisning medregnes 2,5 time til forberedelse.
Arbejdssted - Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.
Yderligere information om jobbet kan fås ved henvendelse til lektor Frederik Pio på frpi@edu.au.dk eller 21287848.
Kvalifikationskrav  er kandidatniveau.
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten:

 • Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
 • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat.
En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.
Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
Frist: 14. september 2020 - Læs mere på arts.au.dk
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.


 

Underviser i klassisk komposition til MGK Fyn og Odense Musikskole

Odense Musikskole og MGK Fyn søger en engageret og fagligt velfunderet lærer pr. 19. oktober 2020 til en fast stilling på 7,4/37.

MGK er et 3-årigt gratis overbygningskursus på en musikskole. Formålet med MGK er at uddanne musikudøvere, som kan deltage i og stimulere det regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse.

MGK Fyn indgår som et væsentligt element i den fynske talentudvikling. Vi har ca. 42 elever mellem 14-25 år. Undervisningen foregår primært på Odense Musikskole, hvor eleverne har egen ”lejlighed” og adgang til øve-faciliteter.

På MGK Fyn er der ca. 40 elever fordelt på 3 linjer: Rytmisk, klassisk og produktion. Som underviser i komposition vil du være tilknyttet produktionslinjen, som udover komposition indeholder sangskrivning og elektronisk musik- og lydkunst samt en række bifag.

Produktionslinjen er en af MGK Fyns 3 linjer, hvor vi har samlet elever med hovedfagene komposition, sangskrivning og elektronisk musik og lydkunst (emol). Linjen tæller i øjeblikket 10 elever fordelt på de 3 hovedfag og 3 årgange, og en gruppe af 4 lærere står for undervisningen og planlægning af årets aktiviteter. Samtidig samarbejder vi tæt med klassisk og rytmisk linje. Vi afholder en række møder i løbet af året, både som linjemøder og personalemøder med øvrige undervisere. Disse er placeret den første fredag i hver måned.

I løbet af et år afvikler vi 6 koncerter, hvoraf 3 er linjespecifikke og 3 er periodekoncerter for hele MGK.

Den faste stilling indeholder pt. undervisning i følgende fag:

Klassisk komposition som hovedfag på MGK Fyn (vi har pt. 2 elever som hver får 45-60 min. lektion pr. uge)

Klassisk komposition som fag på Odense Musikskole (vi har pt. 2 elever som hver får 20 min. lektion pr. uge)

Musikteori på MGK Fyn (hold med ca. 10 elever 45 min. pr. uge)

Musikkundskab på MGK Fyn (elever fra både klassisk og produktionslinjen) (hold med ca. 10 elever 45 min. pr. uge)

Derudover skal afvikles et antal koncerter samt et antal møder efter nærmere aftale.

Undervisningen starter hvert år omkring uge 34 og slutter omkring uge 24. Undervisningen på MGK Fyn afvikles i lokalerne ved Odense Musikskole i Danmarksgade 10, 5000 Odense C

Den faste ugentlige undervisning er i denne sæson placeret om tirsdagen. Derudover vil der være tale om en række arrangementer, aktiviteter og møder, som kan ligge på andre ugedage og tidspunkter efter nærmere aftale.

Du har:

stærke musikfaglige kompetencer inden for dit fag

uddannelse fra musikkonservatorium eller lignende

gerne erfaring fra tidligere musikskoleundervisning / MGK-undervisning

mod på et selvstændigt job med flere samarbejdspartnere

Du får: fast tilknytning til MGK Fyn i et team med 8-10 MGK-lærere

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en fast stilling med en ansættelsesgrad på 7,4/37. Stillingen ønskes besat pr. 19. oktober 2020.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Uffe Most på 6375 8595 eller mail umo@odense.dk. Læs mere om Odense Musikskole og MGK Fyn på vores hjemmeside her

Det praktiske

Ansøgningsfristen er mandag 14. september 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39.


 

 

 

 

flere ledige jobs

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.