Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


 

Musikskolen på Mors søger en dygtig og engageret leder.

En leder med sans for de mange muligheder og udfordringer en kulturinstitution skal forholde sig til, og som samtidig vil være med til at værne om alt det, der gør Musikskolen på Mors til en helt særlig virksomhed. Musikskolen er en selvejende institution, hvor der er tilknyttet en velkvalificeret lærerstab på 16 personer, som arbejder i nogle fantastiske omgivelser med børn, unge og voksne. Skolen tilbyder et bredt spekter af undervisning såvel klassisk som rytmisk. I dette skoleår er Musikskolen på Mors blevet udvalgt sammen med 8 andre kommuner til at deltage i OrkesterMester projektet. Huset rummer ud over musikundervisning, også Musikværket som er et aktivt miljø med bl.a. kulturmøder, koncerter og arrangementer med udefra kommende kunstnere. Vi tilbyder en spændende fuldtids lederstilling med både musikfaglige og ledelsesmæssige opgaver. Vores nye leder skal have følgende kompetencer: • En musikfaglig baggrund. • Kendskab til musikskolebranchen. • Erfaring med musikskoledrift, administration, økonomi og personaleledelse. • Kunne indgå i tæt samarbejde med øens skoler og andre børneinstitutioner. • Være godt kendt i musikmiljøet og have interesse i at skaffe koncerter og andre kulturarrangementer til Musikværket. Løn- og ansættelsesforhold Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Lønnen afhænger af kvalifikationer. Der må påregnes perioder med skiftende arbejdstider. Ansættelse hurtigst muligt. Ansøgningsfrist: 21.10. 2018 kl. 24.00. Ansøgningen skal sendes til mailadresse: vilsent@mail.dk Eventuelle spørgsmål til stillingen kan de rettes til bestyrelsesformand Jannie Larsen på telefon 21 42 47 71.


 

Holstebro Musikskole og MGK MidtVest søger violinlærer
Er du violinist og drømmer du om at undervise i et af landets mest ambitiøse undervisningsmiljøer? Så kan vi tilbyde dig en stilling, hvor du kommer til at undervise
såvel begyndere som øvede violinelever op til MGK niveau, samt indgå som underviser i vores strygersammenspil.
Musikskolen tilbyder et spændende strygermiljø på musikskolen, men også på skolerne, hvor vi har etableret flere strygerklasser, karruseller og instrumentalhold.
Den nye violinlærer vil indgå i flere af disse samarbejder, ud over den almindelige instrumentalundervisning. Kan du undervise begyndere på bratsch, byder vi også dette velkommen.
Du brænder for at skabe et engagerende miljø omkring din undervisning. Selvom du måske er højtuddannet specialist, har du en bred genremæssig, metodisk og pædagogisk tilgang til undervisningen af både børn og unge.
Du møder eleven med entusiasme og empati og er samtidig en stabil og pålidelig kollega, der bidrager til teamet med engagement og faglig nysgerrighed, så hele din faglige profil i spil.
Praktiske oplysninger: Start 1. december eller efter aftale.
Det ugentlige timetal er på 10/37 timer med mulighed for udvidelse.
Ansøgningsfrist søndag d. 21. oktober -
Ansættelsessamtaler fredag d. 26. oktober
Ansøgning med relevante bilag sendes til homus@homus.dk
Du vil få en bekræftelse på, at vi har modtaget ansøgningen.
nærmere oplysninger hos musikskoleleder Jens Dammeyer Sørensen tlf. 9742 4600.


 

Rytmisk Trommelærer
Rytmisk trommeslager gerne m. flair for marimbaundervisning søges til Vejen Musikskole
Vi mangler en energisk og udadvendt underviser til vores Rytmiske trommeelever. Vores store
drøm er igen at få liv i alle vores flotte Marimbaer, så vi kan få vores eget marimbaorkester. Er det
mon dig der kan hjælpe os med det?
Undervisningen består af soloundervisning samt undervisning af to talentelever og foregår den
ene dag i Vejen by og den anden dag i Gjerndrup og Holsted. Der vil derfor skulle påregnes
transport i forbindelse med stillingen.
Stillingen er på ca. 8,8/37 fordelt over resten af arbejdsåret og er inkl. Tid til undervisning,
forberedelse, koncerter, møder mv.
Har du en relevant afsluttet musikfaglig uddannelse og meget gerne undervisningserfaring, er du
god til at samarbejde, videndele, inspirere og tænke nyt, og er du god til at fange og engagere
eleverne- ja så er det jo lige dig vi leder efter.
Vejen Musikskole er en decentral musikskole på ca. 500 elever og 21 lærere. Vi har tradition for at
have et højt aktivitetsniveau, bl.a. med mange arrangementer rundt omkring i kommunen.
Vi er i fuld gang med at udvikle skolen relationelt og fællesfagligt på alle mulige måder. Derfor er
den vi søger en person, som også er omstillingsparat, udviklingsmindet, selvstændig og fleksibel.
Se mere om os på www.vejenmusikskole.dk eller på Facebook.
Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2018.
Ansøgningsfrist er tirsdag den 23. oktober. Ansættelsessamtalerne finder sted først i uge 44.
Ansøgningen sendes elektronisk vedlagt CV og dokumentation for afsluttet uddannelse.
Spørgsmål vedr. stillingen kan ske til Musikskoleleder Gitte Hvid, tlf. 7996 5200.
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "send ansøgning". Vigtigt: søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=36c9d52c)


 

Administrativ medarbejder til Favrskov Musikskole
Favrskov Musikskole søger en administrativ medarbejder pr. 1. december 2018. Der er tale om en ansættelse på 30 timer om ugen med mulighed for udvidelse af timetallet.
Har du lyst til at være en af Favrskov Musikskoles helt centrale administrative nøglepersoner og herigennem være med til at bidrage positivt i arbejdet med musik og kultur i kommunen?
Hvis ja, kan vi tilbyde et spændende og afvekslende job i et dynamisk og kreativt miljø.
Favrskov Musikskole har 32 medarbejdere og underviser ca. 700 børn og unge.
Administrationen består, ud over den administrative medarbejder, af musikskolens leder, en administrativ koordinator og en faglig koordinator, som vil blive dine nærmeste kolleger.
Dine arbejdsopgaver er bl.a.
frontline-medarbejder. Du vil være en af de første personer, elever, forældre og lærere møder, når de kontakter Musikskolen
telefonpasning og -omstilling, mail- og postservicering
elevadministration, skemalægning, lokalebooking, administration vedr. instrumenter og nøgler
betalingsforhold vedr. elever, musikhold, institutionsforløb og andre eksterne aftaler
bogføring og fakturering
håndtering af web-tilmeldingssystem og intranet
medarbejderadministration med bl.a. indberetning af ansættelser, timeberegning, lønopgaver og fraværsregistrering
forefaldende kontoropgaver, indkøb, referent og klargøring ved diverse møder.
Din profil
du har en kontorfaglig uddannelse (HK’er), en stærk faglighed og gerne flere års erfaring fra en administrativ stilling
du har erfaring med Office-pakken inkl. Excel, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab til skoleadministration
du må gerne have erfaring med kontorsystemer som fx KMD Rollebaseret Indgang, Speed Admin, Opus, ESDH og Netblanket
du er optaget af løbende at udvikle drift og brug af IT-løsninger og dine egne færdigheder med positiv effekt for kerneopgaven
du er god til at kommunikere, så du kan møde både elever, forældre, kolleger og samarbejdspartnere i øjenhøjde
du er åben og fleksibel og kan bevare ro og overblik, også når det går stærkt
du trives med at arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt med ansvar for eget arbejdsområde.
Du kan forvente
en spændende og afvekslende hverdag i en kulturinstitution i løbende udvikling og med tæt tilknytning til omverdenen
en personalegruppe med stærk faglighed og høj grad af social kapital, selvledelse og mod på at prøve nyt
et arbejdsmiljø præget af uhøjtidelig omgangstone, seriøsitet i opgaveløsningen og godt humør
en leder, der tror på relationer, gensidig tillid, samt frihed under ansvar som fundament for et godt arbejdsliv.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst (HK).
Ugentligt timetal: 30. - Der vil eventuelt være mulighed for at udvide timetallet på sigt.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til musikskolens leder Mette Sandahl Sørensen på tlf. 8964 4422 / 2147 9052.
Stillinger i Favrskov Kommune søges elektronisk. Klik på ‘Søg jobbet’ nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
Vi forventer, at samtaler finder sted den 26. og 29. oktober 2018.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job. Ansøgningsfrist - 22-10-18
SØG JOBBET HER.....


 

STÆRK KULTURPROFIL TIL LEDELSE AF KULTURHUS TROMMEN

Hørsholm Kommune søger ildsjæl til spændende og udfordrende lederstilling i Kulturhus Trommen, som er beliggende i Hørsholm bymidte.
Kulturhus Trommen er et kulturelt samlingspunkt i kommunen, hvor biblioteket har til huse, hvor der vises biograffilm, koncerter, teaterforestillinger, foredrag mv. Kulturhus Trommen har et årligt besøgstal på ca. 250.000 borgere, og som Kulturhusleder vil du stå i spidsen for at videreudvikle vision, identitet og retning for Kulturhus Trommen.
Du vil møde stort engagement og opbakning fra kommune, medarbejdere, lokale interessenter og brugerne af huset. Og du vil også møde store forventninger om et hus, der konstant udvikler og fornyr sig. Et hus – der i endnu større grad end i dag – er et kulturelt fyrtårn og samlingspunkt for alle generationer, og som favner både mainstream kultur, det nye, smalle og eksperimenterende – og alt det midt imellem.
Lederen har det overordnede ansvar for alle aktiviteter i Kulturhus Trommen. Dette gælder både koncertarrangementer, teaterforestillinger, vores kommunale premierebiograf, udvikling af nye kulturelle aktiviteter, samarbejdet på tværs med biblioteket og eksterne samarbejdspartnere. Du vil få det overordnede kunstneriske, strategiske, økonomiske og personalemæssige ansvar for hele huset med ca. 25 medarbejdere.
Der kan være forskellige veje ind i stillingen. En forudsætning vil være, at du har relevant ledelseserfaring og erfaring med drift og styring fra en kommunal eller statslig institution/organisation. Samtidig skal du have en stærk kulturprofil, der er rundet af kulturlivet i bred forstand. Som leder er du kommunikativt stærk, anerkendende, involverende, delegerende, kreativ nytænkende og har lyst til samarbejde.
Kulturhus Trommen er en del af Sport-, Fritid- og Kulturvalgets politikområde, og den nye kulturhusleder refererer til centerchefen for Center for Kultur og Fritid.
Yderligere information
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter.
Din løn og andre vilkår forhandles i henhold til overenskomst med baggrund i din uddannelse og erfaring.
Du finder Hørsholm Kommunes personalepolitik her: https://www.horsholm.dk/media/1332/personalepolitik.pdf
Der er udarbejdet en jobprofil, som du kan finde her. Du er også velkommen til at kontakte partner Jens Marcussen fra Genitor på 3141 0587/ jm@genitor.dk eller centerchef Henrik Duus Rosengreen på 2114 5271/ hero@horsholm.dk.
Ansøgningsfristen er søndag den 21. oktober 2018. Stillingen søges gennem Genitors hjemmeside.
----------------------------------------------

 

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 28 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.