Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


Musikskoleleder til Randers musikskole

Randers Musikskole søger ny musikskoleleder pr. 1. august 2021. Efter 28 år har vores musikskoleleder valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny musikskoleleder, som kan være med til at udvikle musik- og kulturlivet i Randers Kommune.
Om Randers Musikskole
Randers Musikskole er en velfungerende musikskole, som tilbyder undervisning indenfor en bred vifte af instrumenter, kor, børnehold, bands, talentlinje med videre.
Musikskolens medarbejderstab består af musikskoleleder, souschef, 38 undervisere, kontorassistent, pedel og rengøringsassistent.
Af de 38 undervisere er 29 fastansatte på Randers Musikskole, mens de øvrige 9 er tilknyttet som undervisere gennem et mangeårigt samarbejde med Randers Kammerorkester.
Randers Musikskole har ca. 900 elever, hvoraf ca. 400 er instrumentalelever og resten er holdelever.
Musikskolen er kendt for et højt fagligt niveau. Vore lærere er erfarne, veluddannede, dedikerede undervisere, som kan håndtere undervisningsopgaver på alle faglige niveauer. Vi sætter en ære i at favne bredt og give den bedste undervisning til alle samt at formidle musik på alle niveauer for både børn, unge og voksne.
Musikskolen er en kulturbærende institution, som bidrager til udviklingen af Randers Kommunes kulturliv.
Vi har vores eget hus med gode rammer og en central placering i et af byens kulturelle kraftcentre, geografisk placeret mellem Værket/Turbinen, Ridehuset og Randers Teater.
Med knap 100.000 indbyggere er Randers Kommune landets 8. største kommune, og vores vision er, at Randers Musikskole i årene fremover skal afspejle dette. Vi vil gerne være kendte for at give skolens elever alt det, musikken kan - musikglæde, kunstnerisk forståelse og fællesskab samt alle de læringsmæssige sidegevinster, der er ved at lære at synge eller at spille et instrument.
Dette skal ske gennem en øget synlighed og branding af Randers Musikskole.
Om stillingen og ledelsesopgaven
For nuværende er Randers Musikskole en del af Sundhed, Kultur og Omsorg i Randers kommune.
Der arbejdes på en ny forvaltningsmæssig struktur indenfor det kulturelle område.
Dine opgaver som musikskoleleder:

 • Du skal styrke musikskolens synlighed i byen og i kulturlivet.
 • Du skal være visionær, ambitiøs og strategisk tænkende.
 • Du skal styrke kommunikation og markedsføring af Randers Musikskole med henblik på at få endnu flere elever til at benytte musikskolen i fremtiden.
 • Du skal udvikle samarbejdet med de forskellige kulturinstitutioner, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner m.fl. Musikskolen skal være kendt for sit brede samarbejde.
 • Du skal være synlig og til stede – ”sige hvad du gør og gøre hvad du siger”.
 • Du skal hjælpe den enkelte medarbejder til at blomstre.
  Din profil
  Vi forventer, at du besidder følgende faglige kompetencer:
 • Du har en musikfaglig baggrund, så din ledelsesstil tager udgangspunkt i et musiker-mindset.
 • Du har en musikstolthed, som skinner igennem på alle niveauer.
 • Du skal gå foran, lede og være et forbillede for medarbejderne.
 • Du skal styre den daglige drift herunder økonomi, samt sikre en god kontakt med forvaltningen.
 • Du har en lederuddannelse eller er indstillet på at gennemføre en sådan.


Vi forventer, at du besidder følgende personlige kompetencer:

 • Ærlighed, åbenhed, troværdighed og ordentlighed.
 • Rummelighed og respekt for andre samt evnen til at lytte og samarbejde.
 • Du prioriterer personalets trivsel, det gode arbejdsmiljø og den enkelte medarbejders selvstændighed.
 • Du kan håndtere et overordnet ansvar og de beføjelser, der følger med.
 • Du har et passioneret forhold til såvel musikformidling som musikudøvelse og kan bidrage kreativt til musikskolens udvikling med respekt for skolens værdier og traditioner.
 • Du evner at omsætte politiske beslutninger til praksis i samarbejde med medarbejderne.

Ledelsesgrundlag og personalepolitik i Randers Kommune
Se link til ledelsesgrundlaget og personalepolitikken ved at klikke lige hér.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kultur- og fritidschef Claus Engstrup på telefon 51 56 28 24, eller tillidsrepræsentant Asger Theilgaard på telefon 24 60 20 98.
Ansøgning: Hvis du ønsker at søge stillingen, skal det ske online.
Ansøgningsfristen er søndag den 30. maj 2021.
Første samtale afholdes torsdag den 10. juni 2021, og anden samtale afholdes onsdag den 16. juni 


Vi søger en orkesterleder, som med entusiasme og ildhu kan føre et traditionsrigt orkester videre.

Aabenraa Blæserne (Aabenraa Skoleorkester) er et koncert- og marchorkester i harmoniorkesterbesætning. Orkesteret, der snart har 70 års jubilæum, består af 35-40 medlemmer i alderen 10-60 år med hovedvægten på børn og unge, samt en tilknyttet forskole.

Orkesteret har en aktiv og velfungerende venneforening, som understøtter orkesteret både økonomisk og praktisk. Aabenraa Blæserne er en del af Aabenraa Musikskole.

Dine opgaver
Ledelsen af orkesteret består både af en musikalsk og en administrativ del.

Du leder orkesteret musikalsk og er ansvarlig for at pleje orkestrets omdømme og musikalske kvalitet. Du tilrettelægger og organiserer undervisning og orkestertræning af såvel begyndere som erfarne orkestermedlemmer. Der kan ansættes enkelte timelønnede til den interne undervisning i orkestret, men det forventes også, at du selv underviser instrumentalt. Desuden planlægger du og tilrettelægger orkestrets optræden, rejser og øvrige aktiviteter og forestår PR-arbejdet i forbindelse hermed.

Du administrerer orkestrets budget inden for de rammer, der udstedes af det politiske udvalg samt af musikskolens leder.

Vi forventer, at du

 • har en uddannelse som orkesterleder/musikpædagog eller anden relevant musikfaglig baggrund.
 • har erfaring med orkesterledelse samt erfaring med undervisning af børn og unge.
 • kan indgå i en lang række samarbejdsrelationer med musikskole, øvrigt lokalt musikliv, venneforening, forældre m.m.
 • er fleksibel i forhold til arbejdstilrettelæggelsen.
 • har både musikalske, sociale og administrative kompetencer.

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads, hvor trivslen blandt medarbejderne er i højsædet. Musikskolen scorer tårnhøjt i kommunens trivselsundersøgelser og arbejder bevidst på at blive endnu bedre.
 • et sted, hvor der er kort til smil, og en uformel omgangstone.
 • et hold på 30 medarbejdere, som både arbejder solo og i teams omkring undervisningen af eleverne i musikskolen og de mange tilknyttede aktiviteter og projekter. Vores centerskole ligger i Aabenraa By, men vi tilbyder undervisning over hele kommunen.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til den gældende overenskomst mellem FMM og KL

Stillingen er en deltidsstilling på mellem 9/37 og 13/37 ugentligt med muligheder for udvidelse i forhold til de kvalifikationer, du kan byde ind med. Orkesterledelsen er normeret til et årsværk på 25 procent. Hertil kommer instrumentalundervisning samt evt. anden undervisning i musikskolen efter kvalifikationer. 


 

Aabenrå Musikskole søger en musikpædagog med violin/bratsch som hovedfag.

Dine opgaver
Du skal primært varetage violin- og bratschundervisningen for elever på begynder- og mellemtrin og gerne op til talentniveau. Dit område bliver også de helt små – gerne som Suzukielever. 

Du samarbejder i et team med to andre violinlærere og en cellolærer.

Tirsdag er strygerdag, hvor teamet er samlet, og hvor alle strygerelever deltager i sammenspil på flere forskellige niveauer. Du samarbejder her med en anden lærer om begynderniveauet og assisterer efter behov på de andre to niveauer.

Der kan ligge opgaver i forbindelse med udvikling og udføring af projekter i samarbejde med folkeskole og grundskole. Desuden er det ønskeligt, at du har kendskab til Music Mind Games og interesse for at videreføre teoriundervisning for vores yngste instrumentalelever samt for øvrige interesserede.

Vi forventer, at du

 • har en relevant musikfaglig baggrund og uddannelse som musikpædagog samt har erfaring med at undervise. Vi ser gerne en ansøger, som har gennemført et eller flere niveauer af Suzuki-uddannelsen.
 • kan påtage dig undervisning på violin og gerne også bratsch på alle niveauer, samt begynderteori og sammenspil.
 • har erfaring med holdundervisning og også kan byde ind i forhold til vores samarbejde med institutioner og folkeskoler.
 • kan være med til at udvikle vores undervisningstilbud sammen med flere kolleger både i strygerfaggruppen og med musikskolens personale i almindelighed.
 • har kendskab til Music Mind Games.
 • er fleksibel i forhold til arbejdstilrettelæggelsen (tirsdag er obligatorisk).
 • er mobil, da du kan komme til at arbejde i flere af musikskolens afdelinger.

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads, hvor trivslen blandt medarbejderne er i højsædet. Vi scorer tårnhøjt i kommunens trivselsundersøgelser og arbejder bevidst på at blive endnu bedre.
 • et sted, hvor der er kort til smil, og hvor vi har en uformel omgangstone.
 • et hold på 30 medarbejdere, som både arbejder solo og i teams omkring undervisning af eleverne i musikskolen – dertil kommer vores undervisning i institutioner og folkeskoler. Vores centerskole ligger i Aabenraa By, men vi tilbyder undervisning over hele kommunen. Du kan læse mere om os på www.aabenraamusikskole.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til den gældende overenskomst mellem FMM og KL

Stillingen er en deltidsstilling på mellem 10/37 og 15/37 ugentligt med muligheder for udvidelse i forhold til de kvalifikationer, du kan byde ind med. Undervisningen forventes at ligge på mindst 2 dage med arbejdsopgaver både formiddage og eftermiddage. Desuden ligger en del arrangementer og koncerter aftner og enkelte i weekender.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021

Flere oplysninger
Har du spørgsmål til jobbet så kontakt musikskoleleder Edna Rasmussen på tlf. 73 76 75 72, mobil 21 374 674 eller mail er@aabenraa.dk

Ansøgning
Send din ansøgning inklusiv relevante bilag via linket senest den 6. juni 2021.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler d. 15. juni 2021.


 

Klaverlærere med brede profiler til Herning Musikskole

Ansøgningsfrist mandag d. 31. maj 2021 kl. 09.00

Herning Musikskole søger pr. 1. august 2021 klaverlærere til flere stillinger med timer fordelt på Herning Musikskole, Kibæk Skole, Skarrild Skole og Lindbjergskolen i Hammerum

Da en af vores klaverlærere går på efterløn, og en anden har valgt at gå ned i tid, søger vi minimum to nye klaverlærere. Fordelingen af timer og lokationer er til forhandling, men som udgangspunkt er der tale om to stillinger á ca. 17/37 timer.

Hvad kan du:
På Herning Musikskole underviser vi elever på alle niveauer og har mange begyndere. Vi søger derfor klaverlærere, der:

 • Har en bred genremæssig profil
 • Har høj pædagogisk kunnen
 • Mestrer sit instrument og er stærk i sin egen praksis
 • Har musikfaglig uddannelse, gerne fra et musikkonservatorium
 • Har en bil eller er villig til at koordinere anden transport mellem undervisningssteder

Hvad får du:
Du bliver en del af en musikskole med ca. 900 aktivitetselever, der tilbyder musikundervisning til elever i alle aldre og på alle niveauer. Vi prioriterer gode samarbejder mellem lærerne på musikskolen og vil skabe de bedste muligheder for, at eleverne blomstrer i deres musik – både alene og sammen med de andre elever på musikskolen.

I løbet af året afholder vi fælles lærermøder, fagmøder, pædagogiske dage, mindre og større koncerter og meget andet. Vi foretrækker deltagelse i videst mulige omfang i skolens aktiviteter, da vi har erfaring med, at både elever og lærere i deltagelsen og med engagementet vokser ind i et stærkere fællesskab.

Herning Musikskole har en meget musikalsk og pædagogisk stærk lærerstab, og lærernes såvel som elevernes trivsel og udvikling er i højsædet.

Vil du vide mere:
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Katrine Bæk på tlf.: 3053 0227eller mail: khb@herningmusikskole.dk

Ansøgning:
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 31. maj 2021 kl. 09.00. Du er velkommen til at sende en skriftlig ansøgning eller en videoansøgning.
Vi forventer at afholde samtaler og prøvespil i uge 23.


 

 

Cellolærer til Herning Musikskole

Ansøgningsfrist mandag d. 31. maj 2021 kl. 09.00

 

Herning Musikskole søger pr. 1. august 2021 en cellolærer til en stilling på 8/37 timer fordelt på Herning Musikskole og Kibæk Skole

Da vores cellolærer har fået nyt arbejde, søger vi en ny cellolærer til Herning Musikskole. Der er tale om en stilling på ca. 8/37 timer. I stillingen indgår et strygerprojekt med 0. klasse på Kibæk Skole i samarbejde med en af musikskolens violinlærere.

Hvad kan du:
På Herning Musikskole underviser vi elever på alle niveauer og har mange begyndere. Vi søger derfor klaverlærere, der:

 • Har en bred genremæssig profil
 • Har høj pædagogisk kunnen
 • Mestrer sit instrument og er stærk i sin egen praksis
 • Har musikfaglig uddannelse, gerne fra et musikkonservatorium
 • Har en bil eller er villig til at koordinere anden transport mellem undervisningssteder

Hvad får du:
Du bliver en del af en musikskole med ca. 900 aktivitetselever, der tilbyder musikundervisning til elever i alle aldre og på alle niveauer. Vi prioriterer gode samarbejder mellem lærerne på musikskolen og vil skabe de bedste muligheder for, at eleverne blomstrer i deres musik – både alene og sammen med de andre elever på musikskolen.

I løbet af året afholder vi fælles lærermøder, fagmøder, pædagogiske dage, mindre og større koncerter og meget andet. Vi foretrækker deltagelse i videst mulige omfang i skolens aktiviteter, da vi har erfaring med, at både elever og lærere i deltagelsen og med engagementet vokser ind i et stærkere fællesskab.

Herning Musikskole har en meget musikalsk og pædagogisk stærk lærerstab, og lærernes såvel som elevernes trivsel og udvikling er i højsædet.

Vil du vide mere:
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Katrine Bæk på tlf.: 3053 0227eller mail: khb@herningmusikskole.dk

Ansøgning:
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest mandag d. 31. maj 2021 kl. 09.00. Du er velkommen til at sende en skriftlig ansøgning eller en videoansøgning.
Vi forventer at afholde samtaler og prøvespil i uge 23.


 

MGK Sjælland søger afdelingsleder til 1. august 2021

 

Musikalsk Grundkursus (MGK) Sjælland søger en daglig leder af MGK-centrets aktiviteter. Her er drømmejobbet til dig, som kan være med til at udvikle MGK Sjælland yderligere musikfagligt, pædagogisk og organisatorisk og kan konsolidere MGK Sjælland som en væsentlig kultur- og uddannelsesinstitution i regionen og nationalt. Som afdelingsleder får du det daglige ansvar for både de klassiske og rytmiske linjer og for AM- og produktionslinjen. Du vil være daglig leder for ca. 20 lærere og 90 elever.

MGK Sjælland er et af landets 8 regionale Musikalske Grundkurser. Centret har til huse på Køge Musikskole, men afvikler også kurser og undervisning på sine partnerskoler i Vordingborg, Næstved, Holbæk og Roskilde. Hertil kommer en lang række øvrige aktiviteter så som turneer, weekendkurser, infomøder etc. på partnerskolerne og rundt om i regionen.

Centret har en 4årig rammeaftale med Projektstøtteudvalget for Musik under Slots og Kulturstyrelsen, og pt. en årlig bevilling på ca. 7 mio. kr. Du vil som en af dine første opgaver, sammen med centerlederen (der samtidig er leder af Køge Musikskole) og dine kolleger, skulle udvikle MGK Sjællands nye strategi og rammeaftale for 2022-2025. Til dine arbejdsopgaver hører også at udvikle MGK Sjællands samarbejdsrelationer og du vil medvirke til udarbejdelse af centrets budget. Du vil sammen med Centerlederen og de øvrige 2 afdelingsledere på Køge Musikskole indgå i Køge Musikskoles/MGK Sjællands ledelsesteam og du vil skulle arbejde tæt sammen med MGK Sjællands undervisere, projektkoordinatoren og den øvrige administration.

Du vil stå i spidsen for en lang række eksterne samarbejdsrelationer og vil i høj grad skulle tegne MGK Sjælland udadtil, og indadtil vil du skulle være sparringspartner for elever og lærere.

Dine opgaver

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

 • Daglig ledelse af MGK Sjælland
 • Ansvaret for koordinering og afvikling af undervisningsaktiviteter, herunder skemalægning og årsplan
 • Ansvaret for koordinering af optagelses-, års- og afgangsprøver samt deltagelse i prøver som eksamensleder
 • Ansvar for tilrettelæggelse og koordinering af koncerter, turneer, weekendkurser og øvrige projekter i samarbejde med projektkoordinator
 • Afholdelse af bl.a. lærermøder, partnermøder og elevrådsmøder. Deltagelse i ledelses- og kontormøder
 • Budgetopfølgning
 • Ansvar for indberetning af relevant statistik

Du bliver ansat i Køge Kommune og refererer til lederen på Køge Musikskole

Om dig

 • Du har erfaring som mellem- eller afdelingsleder på et konservatorium, en musikskole eller lignende og har indgående kendskab til musikuddannelser på højt niveau
 • Du har strategisk og økonomisk sans og overblik
 • Du har troværdighed som leder og gode samarbejdsevner
 • Du kan bidrage til at udvikle MGK Sjællands faglige profil og samarbejdsrelationer
 • Du har musikpædagogisk indsigt og indsigt i både rytmisk og klassisk musik og praksis
 • Du kan arbejde systematisk, men du kan også improvisere når der er behov for det
 • Du har sans for humor og er engageret i dit arbejde

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Vi forventer at du kan begynde dit arbejde 1. august 2021

Mere information

Har du yderligere spørgsmål, kontakt MGK Sjællands leder, Thomas Winther på: thomas.winther@koege.dk eller 2151 1253

Ansøgningsfrist og efterfølgende tidsplan

Ansøgningsfristen er fredag d. 28. maj kl. 12.00

Motiveret ansøgning med relevante bilag mailes online via nedenstående link.

Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 2. juni 2021 og evt. 2. samtale fredag d. 4. juni

Yderligere information om MGK Sjælland på www.mgksjaelland.dk

Mere information om Køge Musikskole finder du på www.koegemusikskole.dk

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

SØG JOB ONLINE X HER


 

 

flere ledige jobs

 


 

Mellemleder/stedfortræder for musikskoleleder

Vil du være med til at styrke og udvikle en progressiv musikskole med bredt udsyn i et kulturelt sprudlende lokalområde med et hav af muligheder?
Kan du bidrage med stærk pædagogisk erfaring og, sammen med musikskolelederen og de øvrige medarbejdere, etablere, fastholde og udvikle tværfaglige samarbejder i et kreativt og stærkt fællesskab?
Har du mod på, sammen med lederen af Svendborg Musikskole, at gå forrest med troværdighed, autenticitet og transparens i en spændende forandringsproces i musikkens og kulturens navn?
Kan du svare ja til ovenstående, kan du sagtens være den vi søger til at indgå i vores ledelsesteam.
Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af Det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi har teatre og museer, et stærkt musikliv, et rigt foreningsliv, folkeskoler i top, overkommelige huspriser og ikke mindst en charmerende bymidte og livlig handelsby – for bare at nævne noget. Svendborg er placeret midt i landet med under en halv time til Odense og under to timer til København og Århus.
Du refererer til lederen af Svendborg Musikskole og vil, som stedfortrædende leder, sammen med ham, udgøre skolens ledergruppe.
Vi søger dig, der:

 • arbejder målrettet og struktureret
 • kan bevare overblikket, også når bølgerne går højt og stormen suser
 • elsker musik og børn og kan formidle den begejstring videre til dine omgivelser
 • har relevant uddannelse og indsigt og erfaring fra musikskoleområdet eller anden tilsvarende kulturinstitution
 • har erfaring med projektledelse
 • flair og interesse for IT og de digitale muligheder indenfor bl.a. kommunikation, logistik, markedsføring og projektstyring

Hovedopgaver i jobbet
Som mellemleder i Svendborg Musikskole er du medansvarlig for den overordnede udvikling af musikskolens virksomhed og arbejdspladsens trivsel. Du har kendskab til musik-/kulturlivet samt ledelse og organisation.
I samarbejde med musikskolelederen har du, som koordinerende projektleder, medansvar for at sikre driften og udviklingen af alle Svendborg Musikskoles områder, så musikskolen fortsat kan fastholde og forstærke den position, den har i dag. Dette sker igennem driftssikker, kompetent og innovativ ledelsessparring og projektstyring.
De overordnede funktioner du skal varetage er:

 • Koordinerende projektledelse for musikskolens mange forskelligartede projekter.
 • Overordnet ansvar for såvel koordinerende som løbende time- og skemaplanlægning i samarbejde med musikskolens sekretær indenfor de udstukne budgetmæssige som strategiske rammer.
 • Administration, opdatering og opfølgning i administrationsprogrammet ”Speedadmin”.
 • Pædagogisk og administrativ sparring med såvel leder som medarbejdere.
 • Sammen med lederen at udvikle og vedligeholde såvel strategiske som praktiske partnerskaber med såvel eksterne som interne kommunale samarbejdspartnere. Her vil du særligt være ansvarlig for løbende opfølgning og evaluering på samarbejdet med skoler og daginstitutioner.
 • Sammen med lederen og det øvrige personale at udvikle og koordinere en effektiv markedsføring af musikskolen.
  Din profil
  Vi ved godt, at man ikke kan alt. Men du har i hvert fald mod og lyst til personaleledelse samt forståelse for musikskolens og medarbejdernes vilkår i en politisk styret organisation. Du kan lide ledelsesopgaven og formår at omsætte den til praktisk daglig positiv synergi med de øvrige medarbejdere og lederen, hvor du magter at lede såvel opad som nedad i organisationen. Du er engageret og kan engagere dine omgivelser, også i de lange seje træk, hvor mål, succeskriterier og budgetter spiller sammen.
  Du brænder for at bringe eleverne ind i musikkens verden og du kan, sammen med dine kolleger, håndtere den daglige drift og samtidig skabe resultater ved at udvikle musikskolen. I har det sjovt sammen, og du sætter pris på et godt grin. Samtidig kan du inspirere til at holde tonen og takten, også i de mere driftsprægede opgaver.
  Du er en autentisk og troværdig leder, som kan agere i samarbejder på tværs af faggrupper, og med skiftende dagsordener.
  Det kan vi tilbyde
  Vi tilbyder dig en unik kulturarbejdsplads, hvor vi er optaget af at være gode medarbejdere og kollegaer. Du kan få en hverdag midt mellem meget engagerede og kreative mennesker. Vi kan love dig en hverdag fyldt med mening og engagement.
  I Svendborg Musikskole er vi pt. 33 ansatte: musikskolelærere, musikskolesekretær, servicepersonale og ledelse. Vi har vores eget dejlige hus, Musikkens Hus, perfekt beliggende centralt i Svendborg by med egen sal og 13 velindrettede øve- og undervisningslokaler.
  Stillingen er en fast fuldtidsstilling med ønsket tiltrædelse snarest muligt.
  Primære arbejdssted vil være Musikkens Hus, Svendborg.
  Løn- og ansættelsesforhold forhandles efter gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.
  Yderligere information - Læs mere om Svendborg på www.svendborg.dk.
  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Ole Caspersen på tlf. 29242025 eller ole.caspersen@svendborg.dk
  Der afholdes 1. samtalerunde torsdag d. 10. juni og 2. samtalerunde mandag d. 21. juni. Der vil blive udfærdiget personprofil mellem 1. og 2. samtalerunde.
  Kandidater, der indkaldes til samtale, får besked mandag d. 7. juni efter kl. 14.00.

Kommunikations- og SoMe-medarbejder -  Har du tjek på kommunikation og sociale medier?
Faaborg-Midtfyn Musikskole er i rivende udvikling og ønsker øget bevågenhed på PR, branding, præsentation og kommunikation. Til dette mangler vi en kommunikations – og SoMe-medarbejder, der kan varetage denne vigtige del af Musikskolens drift.
Opgaver (flest mulige af nedenstående):

 • Musikskolens sociale medier og hjemmeside
 • Optage og redigere videoer til promovering og præsentation
 • Optage og redigere videoer fra events og hverdagen i Musikskolen
 • Optage og redigere lyd ved events og hverdagen i Musikskolen
 • Fotografering/dokumentering af koncerter, events og hverdagen, herunder stå for livestreaming
 • Fremstilling af grafisk materiale i bred forstand
 • Udarbejdelse og effektuering af en mediestrategi, herunder markedsføring i forbindelse med elevrekruttering og events
 • Koordinering af undervisernes opgaver i forbindelse med PR mv.
 • Sikre en professionel kommunikation internt og eksternt
  Om dig:
 • Styr på kommunikationsværktøjskassen
 • Tænker strategisk og resultatorienteret
 • Skarp på at overholde deadlines
 • Kan strukturere din arbejdstid
 • Er udviklingsorienteret, inspirerende, kreativ og ”Vi”-tænkende
 • God til at samarbejde, herunder evnen til at få opgaver løst
 • Indforstået med sporadisk aften og weekendarbejde
 • Fleksibel tilgang til planlægning af arbejdstiden
  Om os:
 • Ambitiøs og udviklingsorienteret Kommunal Musikskole
 • Vi arbejder ud fra vores 3 værdier: Passion, Progression og Professionalisme
 • Gode rammevilkår og udpræget stor indflydelse på egen hverdag
 • Dedikerede kollegaer der brænder for at lave førsteklasses musikskole
 • Ledelse der sparrer, støtter og udfordrer
 • Vide rammer for at afprøve nye ideer


Stillingsomfang - Det samlede ugentlige løntimetal er ca. 15 - 20 timer.
Tiltrædelse- 1. juni 2021, eller snarest derefter.
Ansøgningsfrist Fredag d. 21. maj 2021 kl. 12.00.Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 26. maj om formiddagen. - Yderlige oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte musikskoleleder Benni Hauge Pedersen 72538390 for at høre nærmere om mulighederne i stillingen.

Vi opfordrer til, at du orienterer dig på Faaborg-Midtfyn Musikskoles:
   
Hjemmeside: https://musikskolen.fmk.dk/forside/
Facebookside: https://www.facebook.com/FaaborgMidtfynMusikskole/
Instagramside: https://www.instagram.com/faaborg_midtfyn_musikskole/   
Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. www.faaborgmidtfyn.dk


 

 

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.