Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


 Lærer til tromme- og percus­sionun­der­vis­ning i Halsnæs Musik- og Bil­ledsko­le

 

Musikskolen søger en dygtig, kreativ og engageret lærer inden for tromme- og percussionundervisning. Vi ønsker en lærer, der har brede kompetencer inden for faget og samtidig kan undervise i rytmisk sammenspil og udvikle sammenspilstilbuddene. Stillingen er på 20/37 timer pr. uge fordelt på undervisning, planlægning og andre arbejdsopgaver med mulighed for flere timer på længere sigt. Stillingen ønskes besat pr. 1/8-2022 eller snarest derefter. 
Halsnæs Musik- og Billedskole er en musisk og kreativ undervisningsinstitution, der tilbyder undervisning i en bred vifte af fag inden for musik og billedkunst til børn og unge i Halsnæs Kommune. Musik- og Billedskolen har ca. 350 aktivitetselever i musikskolen og 45 billedskoleelever, 15 musiklærere, 3 billedskolelærer samt en administration på 2 fastansatte medarbejdere.
Musikskolen har decentral undervisning samt administration og undervisningslokaler i UKC (Unge- og Kulturcentret).
Dine primære opgaver vil være at undervise i trommer og være med til at udvikle sammenspilstilbuddene sammen med de øvrige lærere.
Vi lægger vægt på høj faglig kvalitet og gode relationer til elever og forældre i alle vores tilbud og på alle niveauer. Musikskolen skal være et godt og rart sted at være, der skal være en god stemning og en åben og inkluderende dialog med plads til at afprøve nye idéer. Dette gælder både i forhold til eleverne, såvel som i samarbejdet mellem de ansatte og samarbejdspartnerne i kommunen.
Vi forventer, at du

 • Har en relevant musisk samt pædagogisk uddannelse på konservatorie- eller lign. niveau
 • Har erfaring med undervisning af børn og unge samt erfaring med solo- og sammenspilsundervisning
 • Har blik for det gode samarbejde med dine kollegaer omkring undervisning og øvrige aktiviteter i musikskolen
 • Ser det som en selvfølgelighed at være velforberedt, stabil og struktureret omkring dit arbejde
 • Ser det som en naturlig opgave at have en god dialog med dine elever og deres forældre
 • Er kreativ, iderig og har sans for at se nye muligheder.

Undervisningskompetencer i andre fag er en fordel, men det er ingen forudsætning for at søge stillingen. Det kan fx være musikproduktion, kompagnon, musikbase (0.- 3. klasse hold) eller lignende.
Vi tilbyder

 • Et alsidigt job med stor indflydelse på den faglige og pædagogiske udvikling af fagområderne
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • Mulighed for højere timetal på længere sigt
 • Mulighed for spændende samarbejdsprojekter og udviklingsprojekter
 • En natursmuk kommune med kort afstand til strand og hav.


Du vil referere til lederen i Halsnæs Musik- og Billedskole og ansættelse sker efter gældende overenskomst. Ansættelsen er i Halsnæs Musik- og Billedskole med undervisning fortrinsvis på de forskellige skoler i kommunen. Der må påregnes perioder med skiftende arbejdstider.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte musik- og billedskoleleder Jacob Heide Madsen, tlf.: 23460515
Ansøgningsfrist onsdag den 1/6-2022, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.


 

Fuldtidsstilling som musikskolelærer i trommesæt/perkussion

Guldborgsund musikskole søger en ny kollega pr. 1. august 2022.
Vi tilbyder
En arbejdsplads der er i udvikling, og med et humørfyldt team af undervisere og administrativt personale.
Stor åbenhed over for nye pædagogiske idéer og tiltag, så du vil få rig mulighed for at sætte dit eget personlige præg på stillingen, i samarbejde med meget engagerede kolleger.
Et uformelt miljø med ca. 20 gode kolleger, samt et stærkt fagligt miljø
Vi forventer
At du er en person med relevant uddannelsesmæssig baggrund, der trives godt i samværet med børn og unge.
At du er en idérig kommende kollega med en god energi, der evner at indgå i samarbejde med dine kolleger.
At du kan lave opsøgende arbejde i forhold til at skaffe flere elever.
At du kan tage initiativ til koncerter og arrangementer, og at du kan indgå i tværgående samarbejder, hvor det handler om at skabe gode oplevelser med stort fagligt indhold.
Kan varetage sammenspil på flere niveauer.
Vi har holdundervisning, hvorfor ansøgere der kan dette, vil blive foretrukket. Vi forventer du kan varetage undervisning af elever fra små nybegyndere til talentlinjeniveau.
Undervisningen vil være placeret på forskellige steder i kommunen, hvorfor det er påkrævet at du har egen bil til rådighed.
Undervisningen foregår på dansk, hvorfor det er en forudsætning at det danske sprog beherskes.
Ansættelsesvilkår
Efter overenskomst for musikskolelærere. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2022.
Stillingen er på fuld tid.
Mere information: Musikpædagogisk leder  Michael Axen, mia@guldborgsund.dk eller administrativ leder Tine Plougmann, tpl@guldborgsund.dk
Ansøgningsfrist: Fredag den 20. maj 2022
Samtaler - Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i ugerne 22 og 23.
Ansøgningsprocedure: Vi behandler kun elektroniske ansøgninger. Du skal derfor sende din ansøgning, CV og andet relevant materiale ved at klikke på ”Send ansøgning”.


Cellolærer til Haderslev Musikskole

Haderslev Musikskole har et ledigt barselsvikariat i Cello og sammenspil med en ansættelsesgrad på 4/37.
Ansættelse pr. 1. august 2022.
Hvis du kan undervise i andre fag og områder, hører vi meget gerne om det.
Undervisningen vil primært blive skemalagt onsdage, da vores orkester foregår der.
Vi vægter ansøgere med et højt musikalsk niveau, pædagogisk engagement og kommunikative evner uanset uddannelsesbaggrund.
Ansøgere med konservatoriebaggrund vil være en naturlig præference, idét vi vægter instrumentaltekniske og didaktiske kompetencer højt, men ansøgere med andre baggrunde er meget velkomne. Vi har i personalet samlet set en divers uddannelsesbaggrund og vægter plads til forskellighed højt.
Yderligere oplysninger
Se uddybning af musikskolens undervisningstilbud her på vores hjemmeside.
Ansøgningsfrist - Send din ansøgning, CV og bilag senest søndag den 1. maj 2022. 
Samtaler: forventes afholdt fredag den 6. maj og/eller mandag den 9. maj 2022. 

 


 Fuldtidsstilling som musikskolelærer i sang

Guldborgsund Musikskole søger en ny kollega pr. 1. august 2022.
Vi tilbyder En arbejdsplads der er i udvikling, og med et humørfyldt team af undervisere og administrativt personale.
Stor åbenhed over for nye pædagogiske idéer og tiltag, så du vil få rig mulighed for at sætte dit eget personlige præg på stillingen, i samarbejde med meget engagerede kolleger.
Et uformelt miljø med ca. 20 gode kolleger, samt et stærkt fagligt miljø
Vi forventer
At du er en person med relevant uddannelsesmæssig baggrund, der trives godt i samværet med børn og unge.
At du er en idérig kommende kollega med en god energi, der evner at indgå i samarbejde med dine kolleger.
At du kan lave opsøgende arbejde i forhold til at skaffe flere elever.
At du kan tage initiativ til koncerter og arrangementer, og at du kan indgå i tværgående samarbejder, hvor det handler om at skabe gode oplevelser med stort fagligt indhold.
Kan varetage kor/sammenspil på flere niveauer.
Vi har holdundervisning, hvorfor ansøgere der kan dette vil blive foretrukket. Vi forventer du kan varetage undervisning af elever fra små nybegyndere til talentlinjeniveau.
Undervisningen kan være placeret på forskellige steder i kommunen, hvorfor det er påkrævet at du har egen bil til rådighed.
Undervisningen foregår på dansk, hvorfor det er en forudsætning at det danske sprog beherskes.
Mere information Musikpædagogisk leder  Michael Axen, mia@guldborgsund.dk eller administrativ leder Tine Plougmann, tpl@guldborgsund.dk
Ansøgningsfrist Fredag den 29. april 2022
Samtaler Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i ugerne 19 og 20.
Ansøgningsprocedure Send din ansøgning ved at klikke på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning og dit CV. Vi tager kun mod elektroniske ansøgninger.


 

Underviser(e) til trompet og trombone søges til Ringsted Musik & Kulturskole

Da vores fantastiske trompet- og trombonelærer har grebet en mulighed for at studere videre, søger vi pr. 1. august 2022 underviser(e), der kan overtage, videreføre og videreudvikle Musik- og Kulturskolens blæserafdeling.
Vi drømmer om at finde dig, der mestrer både trompet og trombone og kan dække hele området – men hører også meget gerne fra dig, hvis du ønsker at byde ind på et af instrumenterne. Såfremt ansættelsen kan laves samlet, udgør den 16/37 på to undervisningsdage. Alternativt forventes den sammensat som to individuelle ansættelser på ca. 8/37.
Du har gerne undervisningserfaring og har selvfølgelig kompetencerne på plads inden for dit felt. Du kan motivere og undervise såvel små som store elever på alle niveauer og har en bred og åben tilgang til genrer. Og du holder af at samarbejde om projekter og involvere dig i udvikling af Musik & Kulturskolen og dens tilbud.
Vi tilbyder et job i et sprudlende fællesskab med 25 dygtige og engagerede kolleger – med musik, billedkunst, animation, drama og dans side om side – og med en vision om ’det skabende fællesskab’ som pejlemærke.
Ansættelsen omfatter undervisning i trompet og/eller trombone individuelt og på mindre hold, blæsersammenspil og Bigband i tæt samarbejde med Musik- og Kulturskolens saxofonlærer samt medvirken i teams omkring Musik- og Kulturskolens forskoleområde og skoleprojekter efter aftale. Derudover hører vi meget gerne om hvad du ellers kan byde ind med! I ansættelsen ligger derudover en række øvrige opgaver som koncerter, møder, projekter mm. efter individuel aftale. Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for musikskolelærere.
Ansøgningsfrist er søndag d. 1. maj og samtaler afholdes i uge 18 og 19.
Ringsted Musik & Kulturskole tilbyder undervisning i egne velindrettede lokaler såvel som på Ringsteds skoler. Mulighed for egen transport er en fordel.


 

Souschef til Kulturskolen Hedensted

Kulturskolen Hedensted søger en kreativ souschef med personlig gennemslagskraft og stærke administrative kompetencer, der vil være med til at udvikle og sætte den rigtige retning…

Kulturskolen er en ambitiøs kulturinstitution, der i samarbejde med kommunes øvrige kulturaktører, bidrager til det gode liv. Vi vil skabe nye generationer af kreative børn og unge, der aktivt bidrager til det lokale kulturliv.
Undervisningen i Kulturskolen ønsker at tage afsæt i sociale fællesskaber, en udvikling og idé du skal være med til at komme i mål med. Du skal være med til at fremtidssikre Kulturskolen, og øge gennemslagskraften som samlingspunkt for kommunens børn og unge.

Det er vigtigt, at du trives med at træffe beslutninger, at du i et respektfuldt samarbejde med lærerne kan igangsætte processer, samt at du har forventninger til dine omgivelser og tør stille krav til dem. Vi tror på, de bedste resultater opnås ved involvering og god kommunikation. Vi vægter desuden at du er ægte i dine relationer, er nærværende og kan møde både børn og voksne i øjenhøjde.

Dine arbejdsområder kan være:

 • Projektledelse
 • Stedfortræder for lederen
 • Sæsonplanlægning
 • Skemalægning og skemaændringer
 • Arbejdstid og opgaveoversigter
 • Udvikling af den pædagogiske retning
 • Planlægning og afvikling af koncerter og arrangementer
 • Markedsføring og udvikling af vores PR strategi
 • Deltagelse i MED møder og bestyrelsesmøder

Vi tilbyder dig, at blive en del af en levende og kreativ arbejdsplads hvor vi vægter humor højt. Du kommer til at indgå i et ledelsesteam, bestående af en kulturskoleleder og en administrativ medarbejder. Sammen har vi, hver eneste dag, fokus på at sikre en veldreven kulturskole, til gavn for elever, forældre og kulturskolens ansatte.

Din profil

Vi søger en souschef der:

 • har musik, kunst og kultur i blodet
 • er bevidst om egne holdninger, og som tør stå ved dem
 • er stærk i sin formidling og har gode samarbejdsevner
 • søger indflydelse
 • kan arbejde struktureret med administrative opgaver
 • kan organisere og uddelegere opgaver, og nå i mål med sine projekter
 • er udviklingsorienteret, og som kan bidrage til den pædagogiske udvikling
 • har relevant undervisningserfaring
 • har humor og let til smil
 • er superbruger af Microsoft Office-pakken og evt. har kendskab til SpeedAdmin

Da stillingen også indbefatter undervisning, ser vi gerne at du kan undervise på et af de instrumenter mange af vores elever vælger at få undervisning på i Kulturskolen - det kunne være klaver eller guitar.

Hedensted Kommune er en værdibaseret organisation, hvor der gives stor frihed til den enkelte medarbejder, og hvor der dermed også er tillid til, at ansvaret forvaltes bedst muligt. Denne tilgang til ledelse skal du kunne se dig selv i. Herudover er kommunen kendetegnet ved en decentral og flad struktur, hvor der er kort fra tanke til handling. Hedensted har gang på gang inspireret andre kommuner med nye former for dialog, samspil og ansvarsdeling mellem borgere, erhvervsdrivende, ansatte og politikere. Fællesskab og handlekraft udgør således kernen i det gode liv i Hedenstederne.

Du kan læse mere om Hedensted Kommune på https://www.hedensted.dk/om-kommunen/organisation

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, hvor ledelse og administration udgør 1/3 og undervisning 2/3.

Tiltrædelse 1. august 2022

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kulturskoleleder Claus Søndergaard på claus.sondergaard@hedensted.dk eller tlf. 30567393

Stillingen søges digitalt via kommunens jobside, hvor motiveret ansøgning, CV og bilag indsendes

Ansøgningsfrist fredag den 6. maj 2022 kl. 12.00

 1. samtalerunde den 20. maj 2022
 2. samtalerunde den 2. juni 2022

Mellem 1. og 2. ansættelsesrunde gennemfører HR-afdelingen tests

Vi er en del af Kultur & Fritid, hvor vi sammen med bl.a. Hedensted Bibliotekerne udvikler kulturtilbud til alle.

Den fortsatte udvikling af samarbejder på tværs af institutioner og fagområder, har stor bevågenhed i vores bevidsthed. Vi tror på, at kultur skabes bedst i fællesskab med de mange engagerede institutioner, foreninger og borgere, der er i Hedensted Kommune.

Kulturskolen Hedensted er en kulturinstitution med 25 medarbejdere, med undervisning inden for musik, billedkunst og scenekunst. Vi er en decentral kulturskole, med undervisning på 15 skoler i kommunen. Administration ligger sammen med Kultur & Fritid i Tørring. Her vil du, i et nyt og moderne administrationshus, få din kontorplads.


 

 

 


 

 

flere ledige jobs

 

 

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.