Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


 

rytmisk guitarlærer med erfaring inden for sangskrivning/musikproduktion og projektledelse

Ballerup Musik- og Kulturskole (Bamuk) søger en rytmisk guitarlærer. Stillingen er på gennemsnitlig 22 ugentlige timer (22/37 af en fuldtidsstilling) med tiltrædelse 1. august 2020. Arbejdet foregår dels på flere forskellige folkeskoler i kommunen og dels på Bamuks centrale musik- og kulturskolehus, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup.
Som en del af denne stilling er det vores hensigt, at eleverne møder deres nye guitarlærer i løbet af maj og juni 2020, hvorfor man må påregne at fungere som timelærer med et meget begrænset timetal i denne periode.
Som ny rytmisk guitarlærer med en skabende profil vil du blive en del af et stærkt rytmisk musikmiljø med dygtige og engagerede kollegaer omkring dig, hvor I sammen har den overordnede opgave; at fastholde og videreudvikle det rytmiske musikmiljø på Bamuk sammen med eleverne. Ud over guitarundervisning vil du skulle varetage sammenspil/bandundervisning og stå for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af koncerter og lignende. Du skal bidrage ved vores projekter på folkeskoler og inden for sangskrivning/musikproduktion. Du skal tage projektansvar og være en naturlig del af Bamuks større og mindre projekter. Du vil samtidig blive en del af Bamuks udviklingsprocesser og skal have lyst til at kigge med nye øjne på praksis og byde ind med nye ideer og løsninger i forhold til vores strategi 2025 (som er under udarbejdelse).
VI SØGER
Du har en relevant konservatorie-uddannelse eller tilsvarende og besidder et højt fagligt, musikalsk og kunstnerisk niveau i forhold til dit udøvende virke som guitarist og har ligeledes erfaring med sangskrivning/musikproduktion som udøvende. Du har en stor erfaring og gode pædagogiske kompetencer i forhold til at møde eleverne, hvor de er, skabe faglig og musikalsk udvikling og opbygge motiverende og skabende fælleskaber i undervisningen. Nybegynder eller øvet - du trives med at arbejde med alle niveauer og aldersgrupper.

Du formår gennem fokus på elevinddragelse og opbygning af stærke sociale relationer at skabe musikalsk ejerskab og faglig udvikling i grupper inden for sammenspil/bandundervisning og sangskrivning/musikproduktion. Du brænder for at være med til, at fastholde og videreudvikle vores autentiske og ambitiøse musikmiljøer for børn og unge, og du bliver motiveret af at samarbejde om denne opgave med gode og engagerede kollegaer. I samarbejdet med andre lytter du, har en anderkendende tilgang og kommunikerer dine tanker klart og tydeligt.

Du har erfaringer med at drive og styre projekter, og du trives med at tage et stort ansvar for og skabe kvalitet i projekter - fra start til slut. Du holder hovedet koldt og smilet bredt også i travle og tilspidsede perioder. Du trives i en udviklingsorienteret organisation, og er god til at bevare overblikket i komplekse processer.
YDERLIGERE INFORMATION - Kontakt skoleleder Jesper Sveidahl på jeh5@balk.dk eller telefon 4477 3224.
ANSØGNINGSFRIST:  1. APRIL 2020 - KL. 12.00
Der forventes ansættelsessamtaler den 14. og/eller 15. april 2020. I forbindelse med samtalen vil du blive bedt om at spille et enkelt nummer for panelet og evt. undervise en elev. Man vil blive informeret mere detaljeret om dette senere i processen.
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis


Klassisk guitarlærer med erfaring inden for ensembleledelse
Ballerup Musik- og Kulturskole (Bamuk) søger en klassisk guitarlærer. Stillingen er på gennemsnitlig 32 timer ugentlig (32/37 af en fuldtidsstilling), og tiltrædelsen er 1. august 2020. Arbejdet foregår dels på flere forskellige folkeskoler i kommunen og dels på Bamuks centrale musik- og kulturskolehus, Gl. rådhusvej 13, 2720 Ballerup.
Som en del af denne stilling er det vores hensigt, at eleverne møder deres nye guitarlærer i løbet af maj og juni 2020, hvorfor man må påregne at fungere som timelærer med et meget begrænset timetal i de 2 måneder.
VI TILBYDER
Som ny guitarlærer vil du blive en del af et stærkt lærerteam, som har opbygget et ambitiøst og attraktivt musikmiljø med en stor elev-base, hvor en række velfungerende guitarorkestre på alle musikalske niveauer udgør rygraden. Ud over guitarundervisning vil du derfor også skulle varetage sammenspil og orkesterundervisning og stå for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af en række koncerter. Du vil fungere som projektansvarlig for samarbejdsprojekter på Bamuk og eventuelt ude i folkeskolen. Du bliver en del af Bamuks udviklingsprocesser og skal have lyst til at se med nye øjne på praksis og byde ind med nye ideer og løsninger i forhold til vores strategi 2025 (som er under udarbejdelse).
VI SØGER
Du har en relevant konservatorieuddannelse eller tilsvarende og besidder et højt fagligt, musikalsk og kunstnerisk niveau i forhold til din udøvende praksis. Du har stor erfaring og gode pædagogiske kompetencer i forhold til at møde eleverne, hvor de er, skabe faglig og musikalsk udvikling og opbygge motiverende fælleskaber i undervisningen. Du kan lede og udvikle grupper inden for sammenspil- og orkesterundervisning samt skabe stærke sociale relationer og en behagelig atmosfære blandt eleverne i grupperne.
Du brænder for at fastholde og videreudvikle vores autentiske og ambitiøse musikmiljøer for børn og unge, og du bliver motiveret af at samarbejde med gode og engagerede kollegaer. I samarbejdet med andre lytter du, har en anderkendende tilgang og kommunikerer dine tanker klart og tydeligt. Du trives i en udviklingsorienteret organisation, kan lide at arbejde projektorienteret og holder hovedet koldt og smilet bredt - også i travle og tilspidsede perioder.
Der vil blive indhentet referencer og børneattest ved ansættelse.
YDERLIGERE INFORMATION - Kontakt Jesper Sveidahl på jeh5@balk.dk eller telefon 4477 3224.
ANSØGNINGSFRIST:  1. APRIL 2020 - KL. 12.00
Der forventes ansættelsessamtaler den 15. og/eller 16. april 2020. I forbindelse med samtalen vil du blive bedt om at spille et enkelt nummer for panelet og evt. undervise en elev. Man vil blive informeret mere detaljeret om dette senere i processen.
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.


Guldborgsund musikskole søger barselsvikar til forskoleområdet

Vi tilbyder
En arbejdsplads der er udviklingsorienteret, og med et humørfyldt team af undervisere og administrativt personale. Vi arbejder i en kommune med stor fokus på kultur og dannelse.
Vi er meget åbne over for nye pædagogiske idéer og tiltag, så du vil få rig mulighed for at sætte dit eget personlige præg på stillingen, i samarbejde med meget engagerede kolleger.
 
Vi forventer
At du er en idérig kommende kollega med god energi, der evner at indgå i samarbejder med dine kolleger.

At du kan lave opsøgende aktiviteter i forhold til at skaffe flere elever.

At du kan tage initiativ til koncerter og arrangementer, og at du kan indgå i tværgående samarbejder, hvor det handler om at skabe gode oplevelser med stort fagligt indhold.

At du er en person med relevant uddannelsesmæssig baggrund, der trives godt i samværet med børn og unge.
Guldborgsund musikskole har holdundervisning på alle niveauer, hvorfor ansøgere der kan dette vil blive foretrukket. Derudover kan undervisningen være placeret forskellige sted i kommunen, hvorfor det er påkrævet at du har egen bil til rådighed.
 
Ansættelsesvilkår
Efter overenskomst for musikskolelærere. Stillingen er til besættelse i perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.
Stillingen er på 18,5/37. Torsdag, er obligatorisk arbejdsdag.
 
Mere information
Faglig koordinator Michael Axen , mia@guldborgsund.dk eller sekretariatsleder Tine Plougmann, tpl@guldborgsund.dk
 
Ansøgningsfrist
Fredag den 27. marts 2020, kl. 12.00.
 
Samtaler
Ansættelsessamtaler i ugerne 16 og 17.
 
Ansøgningsprocedure Send din ansøgning ved at klikke på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning og dit CV. Vi tager kun i mod elektroniske ansøgninger.


 

Afdelingsleder med musikuddannelse til Musikskolen - bemærk ansøgningfrist forlænget

Ønsker du at være den næste leder for en gruppe i 8-11 undervisere, hvor skal man og folk undervise underviserne i at lykkes med deres opgaver og bidrage til musikskolens succes? Og vil du desuden på forskellige projekter samt undervisningsopgaver?
Musikskolen har aktiviteter over hele Frederikshavn Kommune, med 24 lærere ansat og knap 900 elever. Dine opgaver bliver hende, hos:

  • være næste leder for en gruppe på 8-11 undervisere 
  • har ansvaret for flere hold og læringsgrupper, hvor du sætter eget og andres læring højt
  • drev projekter som eksempelvis faggruppeprojekter og skolesamarbejder, hvor et godt samarbejde med begge interne og eksterne samarbejdspartnere er en forudsætning for at lykkes
  • har ansvaret for 'Musik ud af huset', som er Musikskolens elevrettede aktiviteter i lokalsamfundet, hvor det er vigtigt, at du har et godt overblik, er selvstændig, initiativrig og tager ansvar
  • deltage i Kulturskoler i Nordjyllands udvalgsarbejde, som eksempelvis URFUN eller Kursusudvalget
  • varetage undervisningsopgaver afhængig af dine kompetencer og Wins 

Spis 37 timer om ugen vil være fordelt med 70% tid til ledelsesopgaver og 30% tid til undervisningsopgaver.
 
Du har ledererfaring eller lederpotentiale - Med dette musikfaglige niveau svar til en konservatorie eller anden videregående musikuddannelse samt din erfaring med ledelsesfaget eller dette lederpotentiale, agerer du som en holdspiller, der sætter Musikskolen forrest. Du er gud til kommunikation og er gud i kontakter med ansatte, forældre og elever og samarbejdspartnere. Det er således vigtigt, at du kan fungere i hver dag med meget forskelligartede opgaver.
Du vil henvise til leder af Musikskolens og blive en del af et sekretariat, som består af til ledere, koordinator og sekretær. Samtidig bliver du en del af og arbejdspladser, der er præget af en højere grad af engagement, kollegialt samarbejde og sparring.
Er du Musikskolens nye afdelingsleder?
Har du spørgsmål til dit kommende arbejdsdag og ansvarsområder, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder: Thomas Albæk Jakobsen på 9845 9098
Du kan desuden læse mere om musikskoler på  http://www.musikskolen.frederikshavn.dk
Det praktiske - Vi håber du kan tiltræde stillingen med adresse i Det Musiske Hus i Frederikshavn den 1. maj 2020 eller snarest.
 Ansættelse og aflønning skær i henhold til gældende overenskomst med DMpF

ANSØG - KLIK HER -


 

flere ledige jobs

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.