Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


Danmarks største kulturskole søger afdelingsleder

’Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri Aalborg Kulturskole søger afdelingsleder til musikafdelingen med rytmisk musik som særligt fokus.
Stillingen er ledig pr. 01.01.20, da en af kulturskolens afdelingsledere er gået på efterløn.
Aalborg Kulturskole og MGK Nord er Danmarks største kulturskole med over 5.500 elever – heraf alene ca. 4.200 musikelever.
Undervisningen foregår dels decentralt på godt 50 skoler i Aalborg Kommune og dels centralt i egne lokaler i Nordkraft. Kulturskolens administration og ledelse er placeret i Nordkraft, hvor bl.a. Kulturskolens talentklasseforløb og MGK Nord er blandt aktiviteterne.
Kulturskolens organisation er bygget op med en række faggrupper.
Din primære ledelsesopgave vil være for lærerne i dine faggrupper. Det betyder, at du vil være nærmeste leder for lærerne i faggrupperne, herunder være ansvarlig for den faglige og pædagogiske drift og udvikling i faggrupperne, dialog med faggruppeformand, optimal anvendelse af faggruppernes ressourcer, fag- og timefordeling, arrangementer samt afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (MUS).
Herudover vil du have en ledelsesopgave i forhold til Kulturskolens undervisning på en række skoler (klynger) – herunder kulturskolens kontaktlærere på skolerne.
En særlig ledelsesopgave i stillingen knytter sig til udviklingen af det rytmiske område på Aalborg Kulturskole. Det gælder naturligvis på det instrumentale område med koblinger til talentklasseforløb samt MGK. Men det gælder især på sammenspilsområdet, hvor du vil have en opgave med at få videreført og videreudviklet rytmisk sammenspil / bands / orkestre / rytmiske miljøer på Aalborg Kulturskole.
Det vil være en forventning til stillingen, at afdelingslederen formår at sætte ambitiøse mål for netop udviklingen af det rytmiske område på Kulturskolen – og nå disse mål i samarbejde med lærere, ledelse og eksterne samarbejdspartnere.
Det vil ikke være en forudsætning for at søge stillingen, at du allerede har ledelseserfaring fra området. Dog vil det være en fordel, hvis du allerede har erfaring med at organisere og administrere indenfor området – eller inden for et beslægtet område.
Der er dog en række formelle krav og forventninger til din erfarings- og uddannelsesbaggrund for at du kan varetage de opgaver der ligger i stillingen som afdelingsleder med særligt fokus på rytmisk musik.
Formelle kompetencer:

 • Konservatorieuddannelse med et rytmisk hovedfag (cand. mus.).
 • Alternativt anden uddannelse (på minimum bachelorniveau), erfaring og væsentlig indsigt fra et lignende område indenfor musikundervisning.
 • Erfaring fra eget pædagogisk virke.

Herudover vil vi lægge vægt på, at du har:

 • Faglig indsigt og erfaring i musikundervisning.
 • Faglig indsigt og erfaring fra arbejde med pædagogiske udviklingsopgaver.
 • Gode kommunikative evner
 • Flair for organisering og administration indenfor området
 • Erfaring fra og indsigt i relevante netværk indenfor musikundervisningsområdet og/eller rytmiske musikmiljøer.
 • Erfaring fra arbejde med projekter.

Ovenstående kompetencer og erfaringsgrundlag vil være af stor betydning for succes i stillingen, og vil derfor blive vægtet i udvælgelsen af ansøgere til samtale.
Der er til afdelingslederstillingen lavet uddybende job og kravprofil.
Du kan læse mere om kulturskolen på http://www.aalborgkulturskole.dk/ eller om vores mange aktiviteter på Kulturskolens facebookside.
Stillingen er en fuldtidsstilling og vilkår iflg. gældende overenskomst.

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte kulturskoleleder Jan Jacobsen på 25204149. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Der er 3 måneders prøvetid i stillingen og ansættelse er betinget af, at der afleveres straffeattest og børneattest.


 

Initiativrig kulturkonsulent til Kultur og Fritid, Hedensted Kommune

Om jobbet
Vi søger en kulturkonsulent til en nyoprettet stilling i Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Kommunen er en decentralt opbygget kommune, som støtter op om de lokale fællesskaber. Det gælder også for kulturområdet, der består af enkelte kommunale kulturaktører som biblioteker og kulturskole. Derudover er vi beriget med mange forskellige kulturelle aktiviteter og aktører, der primært udspringer af borgernes egne initiativer. Vi tror på, at kultur skabes bedst i fællesskab med de mange engagerede institutioner, foreninger, lokalråd og borgere, der er i Hedensted Kommune.

Vi leder efter en kulturkonsulent, der kan give flere borgere inspiration til kulturelle fællesskaber og aktiviteter. Du får både ansvaret for at planlægge og afvikle egne arrangementer, f.eks. Kulturfabrikken, et kulturarrangement, hvor lokale aktører laver forskellige workshops. Du kommer også til at arbejde med at sikre strategisk udvikling af de aktører, der modtager et kommunalt tilskud. Det gælder f.eks. museumsområdet, der bl.a. består af det statsanerkendte Glud Museum. Derudover får du til opgave at indgå i tværkommunalt og regionalt samarbejde, Kulturring Østjylland og Europæisk Kulturregion og bringe de forskellige projekter i spil i Hedensted Kommune og i samarbejde med lokale aktører og kommunale institutioner. Der er mange forskellige muligheder, som du også selv kan være med til at præge.

Din profil
Den kommende kulturkonsulents hovedopgave bliver altså at understøtte, fremhæve og styrke kulturlivet i Hedensted Kommune. Din faglige baggrund er ikke afgørende, men du kan have en uddannelse inden for det brede kulturområde. Vi leder efter en profil, der har bred erfaring med planlægning og afvikling af kulturaktiviteter samt samarbejde med forskellige kulturaktører. Du har som person lyst til at indgå i udviklingen af kulturlivet, som det er i Hedensted Kommune og har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation. Du har et godt netværk inden for kulturområdet og kender til forskellige muligheder i kulturlandskabet.

Du er initiativrig og formår at arbejde selvstændigt og målrettet. Du er god til at starte projekter op samt sikre den videre drift ved at involvere relevante samarbejdspartnere. Du finder det naturligt at udfordre projekter og samarbejdspartnere, fordi du hviler i dig selv. Du ved hvad der skal til for at motivere andre og opnå følgeskab via dialog, imødekommenhed og optimisme. Du trives med stor variation i opgaver fra uge til uge. Du skal have mulighed for at arbejde om aftenen og i weekender, når der er møder og arrangementer. 

Derfor skal du vælge os
I Hedensted Kommune er alle afstande korte: Mellem borgere og politikere, mellem ledere og medarbejdere og mellem ansatte og politikere. Kulturen er præget af lyst og mod til i fællesskab at søge og afprøve nye veje og måder at løse vores opgaver på. Der er meget få regler og retningslinjer og ikke alt er defineret og fastlagt på forhånd i Hedensted Kommune. Denne ånd og kultur kommunikeres tydeligt: ”Vi drukner ikke i et stivnet hierarki” og du får lov til at være et sted, hvor der ikke er langt fra ord til handling.

Du kan læse mere om Hedensted Kommune, vores værdier og arbejdsgrundlag her: https://www.hedensted.dk/om-kommunen

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og med mulighed for flekstid. Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere
Har du brug for at vide mere om os og om stillingen, kan du kontakte Leder af Kultur og Fritid Teresa Egballe på tlf. 23443696 og via e-mail på Teresa.Egballe@hedensted.dk eller Kultur og fritidskonsulent Berit Schmidt Hansen på tlf. 79755102 og via e-mail på Berit.Schmidt.Hansen@Hedensted.dk

Ansøgning
Skriv en ansøgning med relevante bilag og hvorfor præcis du søger jobbet.

Ansøgningsfristen er den 10. november. Vi forventer at afholde de første ansættelsessamtaler den 18. november og 2. runde den 26. september med henblik på ansættelsesstart 1. januar 2020.

Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, skal forvente at blive testet i det mellemliggende tidsrum. Du skal have mulighed for at udfylde test den 19. november og få tilbagemelding på testen i dagene efter. 

Om os
Stillingen er organisatorisk placeret i Kultur og Fritid, der ud over kultur også arbejder med folkeoplysning, landdistriktsudvikling samt forskellige aktiviteter til børn, unge og seniorer. Du får i første omgang kontor på Tjørnevej i Uldum, men om et år flytter vi til Tørring i et nyt, moderne administrationshus.

Kultur og Fritid hænger organisatorisk sammen med det resterende kulturområde, herunder Hedensted Bibliotekerne og Hedensted Kulturskole i kerneområdet Fritid & Fællesskab.

Derudover har Kultur og Fritid samarbejde med afdelinger og institutioner i de øvrige fagområder i Hedensted Kommune og med en lang række samarbejdspartnere uden for den kommunale organisation.


 

 

Vi søger en visionær og ambitiøs leder til vores musikskole

Vil du udvikle Fredensborg Musikskole, som både kan opbygge nye samarbejder og initiativer, og videreudvikle et højt musikpædagogisk niveau
Med omkring 600 aktivitetselever, 25 engagerede undervisere (16 årsværk), en lille og effektiv administration (2,6 årsværk), Musikskolebestyrelsen, lokaler på Kokkedal Skole og decentral undervisning på Fredensborg Kommunes 12 lokationer i skoleregi, søger vi dig, der vil stå i spidsen for Fredensborg Musikskole fra 1. januar 2020, da vores hidtidige leder er gået på pension efter 34 år.
Vi søger en leder, der har både musisk indsigt, er strategisk visionær på det musikpædagogiske område, har en sikker hånd for økonomi og administration og er en dygtig personaleleder. Biblioteket står i det daglige for det praktisk-økonomiske arbejde.
Vi ønsker at udvikle Musikskolen på flere områder f.eks. indenfor nye brugergrupper, der afspejler kommunens diversitet i højere grad, et stærkere samarbejde med dagtilbud samt udvikling af samarbejdet med folkeskoler og friskoler, ligesom vi gerne vil have flere initiativer i samarbejdet med vores interessenter: Copenhagen Phil, som vi har en samarbejdsaftale med – ikke mindst vores legendariske Nytårskoncert, Sangcenter Nordsjælland, som vi f.eks. samarbejder med om Spil Dansk, folkebibliotekerne der har et righoldige kulturtilbud for børn og voksne, Nivaagaards Malerisamling, der udover udstillingsvirksomhed også har mange aktiviteter, vores to kulturhuse i Fredensborg og Kokkedal, Humle Bio og de boligsociale netværk i Nivå og Kokkedal.
Vi ønsker en leder, der kan sætte retning og skabe synlighed omkring Musikskolen og dens aktiviteter.
En ny Musikskoleleders indsats vil også  medvirke til at brande kommunen og vise Musikskolens formåen og bredde.
Undervisningstilbuddene i Fredensborg Musikskole omfatter soloundervisning, holdundervisning, kor og orkester, talentlinjeundervisning og samarbejder med folkeskolerne.
Musikskolen har et budget på 5,6 mio. kr. i 2019 og i år har vi fået en bevilling til 12 nye klaverer, ligesom der kommer et nyt flygel i 2020. I 2018 udgjorde forældrebetalingen 20,6%, statsstøtten 10,6% og det kommunale tilskud 68,8%. Musikskolen har hidtil fået løst den økonomisk-administrative opgave hos Fredensborg Bibliotekerne. Vi tilbyder undervisning i 40 uger årligt.
Musikskolen underviser indenfor næsten alle instrumentale fag, ligesom vi har flere kor tilknyttet, talentlinje, udover undervisning i sammenspil.
Om jobbet i Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune har 41.000 indbyggere og er naturskønt beliggende i Nordsjælland tæt ved skov og strand. Kommunen består af 4 bysamfund (Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal) samt landdistrikterne. Kommunen har en stabil økonomi og et engageret Kulturudvalg og Byråd. Musikskolelederen refererer til centerchefen for Kultur, Fritid og Sundhed og vil dels indgå i ledernetværk med centerchefen, bibliotekschefen, lederen af Sundhedsplejen, overtandlægen og kommunens havnefoged, dels indgå i et bredere ledernetværk i hele kommunen, ”Ledercirklen.” Det forventes at musikskolelederen også bidrager til hele områdets udvikling og ikke kun udvikling af Musikskolen.
Musikskolelederen bidrager til at implementere kommunens politikker og strategier som f.eks. Byrådets Arbejdsgrundlag (https://www.fredensborg.dk/politik/saadan-arbejder-byraadet), Kulturudvalgets Arbejdsgrundlag og Direktionens Ledetråd. Blandt én af de første store opgaver vil være at skulle implementere kommunens kommende politik på kultur- fritids- og sundhedsområdet ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.”
Vores forventninger til dig
Vi ønsker os en institutionsleder, der har ansvaret for hele den musiskpædagogiske såvel som administrativt-økonomiske drift og udvikling og som forstår vilkårene i en politisk styret organisation. For dig går kreativitet og sikker drift hånd i hånd, og du forstår at inspirere og motivere en erfaren medarbejderstab, ligesom du i hverdagen er en engageret personaleleder, der let får følgeskab.
Du forstår betydningen af en velfungerende musikskole og et velfungerende samarbejde med bestyrelsen og du har blik for det velkendte undervisningstilbud med solo- og holdundervisning, men har også lyst til at udvikle både nye undervisningstilbud samt musikpædagogisk praksis med de kvalificerede lærere.
Du får bl.a. som opgave at få Musikskolen til at ”fylde mere” i kommunens kulturtilbud til børn og unge og meget gerne øge elevtallet.
Derfor lægger vi også vægt på din evne til at arbejde tværfagligt – især med vores nuværende, men også gerne kommende interessenter.
Hvis vi skal opsummere vores forventninger, lægger vi især vægt på følgende:
Har relevant videregående uddannelse suppleret med ledelsesfaglig uddannelse – gerne med musikfaglig baggrund

 • En klar og tydelig personaleleder der både kan administrere sikkert og udvikle kreativt
 • Har erfaring på lederniveau i en politisk styret organisation
 • Er motiverende i din ledelsesstil – både ift. medarbejdere, men også ift. bestyrelsen
 • Kan styre Musikskolens økonomi og øvrige ressourcer
 • Tænker både strategisk visionært, så vel som praktisk omkring Musikskolens udvikling
 • Kan tænke nyt ift. undervisningstilbud og læringsformer
 • Tænker tværgående både ift. kendte, men også kommende interessenter
 • Kan stå på gulvet i hverdagen og være kommunens ansigt udadtil

Har du brug for at vide mere?
Du kan kontakte Centerchef Tine Vind på tlf. 2399 2107 eller lærerrådsformand Jens Thunbo  på tlf. 2029 9731.
Ansættelsesproces:
Der er nedsat et ansættelsesudvalg med direktøren for området, samt centerchefen og bibliotekschefen. Hertil kommer 5 medarbejdere blandt undervisere og administration.
Musikskolens bestyrelse er høringsberettiget i processen.
Ansættelsessamtaler er placeret med første samtale onsdag d. 13. november 2019 og kandidater til anden samtale får hurtigst muligt besked om, de er gået videre til anden samtale, som finder sted: Mandag d. 18. november 2019.
De kandidater, der går videre til 2. samtale vil dels skulle udarbejde en mindre case, dels tage en personlighedstest, der danner baggrund for den endelige beslutning.
Ansøgningsfrist er: Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 12.00.


 

Kulturskoleleder søges til Musikskolen Ringkøbing-Skjern

Med mere end 12.000 børn og unge fordelt over hele kommunen er der et stort potentiale og udviklingsrum for kreativitet.
Tænker du kreativt og kan du sælge kulturoplevelser og læring for livet, så er det lige dig vi er ude efter. Hos os handler det ikke kun om, hvor god du er, men om hvor god du ønsker at blive.
Musikskolen, der har et dygtigt og engageret personale, udbyder undervisning i musik- og kulturfag på et højt fagligt og pædagogisk niveau for alle aldre. Vi sikrer mangfoldigheden gennem målrettet elevoptag og samarbejder med folkeskolen om musik- og kulturaktiviteter for skoleelever. 
Vi søger en leder:

 • Der har en tydelig vision for i hvilken retning Musikskolen skal bevæge sig
 • Der vil være skolens ansigt udadtil – over for elever, forældre, samarbejdspartnere og øvrige interessenter
 • Der har passion for kultur og engagerer sig i det lokale kulturliv
 • Der bidrager til udviklingen af samarbejdet med bl.a. skoler og kulturelle institutioner.
 • Der sætter rammer og retning og giver handlefrihed inden for disse
 • Der er opsøgende og god til at skabe kontakter både internt og eksternt og har øje for nye tendenser
 • Der er indstillet på at klare perioder med ekstra mange bolde i luften og fleksibel arbejdstid

Derudover forventer vi at du har erfaringer fra et kunstnerisk/kreativt miljø samt dokumenteret ledelseserfaring og gerne en formel lederuddannelse.
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved afdelingsleder Per Høgh Sørensen tlf. 2041 8781 eller via mail per.hoegh@rksk.dk  eller konstitueret leder Tove Andersen tlf. 2440 3704 eller via mail tove.andersen@rksk.dk
Ansøgning - Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. 
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" neden under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.
Ansøgningsfrist er den 31. oktober 2019 - Første samtale afholdes den 12. november 2019
Anden samtale afholdes med udvalgte kandidater den 25. november 2019 - Tiltrædelse 1. januar 2020

xxxxx--- SEND ANSØGNING--xxxxx


 

 

 

Aktuelle ledige jobs

 

Marinestation Holmen i København

Er du ambitiøs og dedikeret i virket som dirigent, så er du måske vores kommende musikalske leder og dirigent ved Søværnets Tamburkorps.

Om os

Søværnets Tamburkorps er Søværnets officielle musikkorps, og er hjemmehørende på Marinestation Holmen i København. Tamburkorpset består af en leder, en musikalsk leder/dirigent, en tamburmajor, samt 20 musikere.

Tamburkorpset er kendetegnende ved engagement, høj musikalsk kvalitet og musikernes glæde ved at spille musik. Tamburkorpsets dagligdag består primært af musik. Tiden bliver brugt til bl.a. træning og vedligeholdelse af musikprogram, samt indøvelse af forskellige marchformationer.

Tamburkorpset optræder i ind- og udland ved ca. 100 arrangementer om året. Hovedvægten er march, tattoo og stående koncerter, hvor der spilles uden noder, men også siddende koncerter indgår.

Organisatorisk er Tamburkorpset underlagt Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør.

Om stillingen

Stillingen som musikalsk leder og dirigent er en fuldtidsstilling, men du vil også indgå i tamburkorpsets opgaver i almindelighed. Din primære og vigtigste opgave er at give gruppen stabilitet og bidrage til korpsets musikalske udvikling qua dine musikalske og ledelsesmæssige kompetencer.

Opgaverne vil omfatte:

– Indstudering af repertoire, marchprogram, stående koncertprogram og korsatser.
– Udvikling af det musikalske repertoire.
– Ansvaret for den musikalske undervisning af korpsets medlemmer, direktion ved koncerter, indspilninger mm., samt fastsættelse af musikalsk repertoire.
– Afholdelse af optagelsesprøver.
– Udfærdigelse af arrangementer for brassband og kor.
– Rådgivning omkring medlemmernes musikalske udvikling.
– Deltagelse i planlægning af korpsets tjeneste samt efter- og videreuddannelse for korpset.
– Deltagelse i arrangementer i samarbejde med lederen af tamburkorpset.

Om dig

Du er som udgangspunkt konservatorieuddannet eller har en anden professionel musikalsk baggrund som musiker og/eller dirigent. Det er vigtigt, at du har erfaring med professionel orkesterledelse, kordirektion og at du samtidig har teknisk kendskab til messinginstrumenter.

Som person er du nytænkende, fleksibel, har gode samarbejdsevner og evner at motivere unge mennesker med forskellig baggrund. Din faglighed og din empatiske tilgang gør, at du kan udvikle både korpset og de enkelte medlemmer.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesprocedure: Efter indledende samtaler vil enkelte ansøgere blive inviteret til en konkurrence, hvor der skal dirigeres et givent repertoire med tamburkorpset. Herefter vil den eller de kandidater, som går videre i processen, skulle afsætte en dag til afprøvning ved Selektionssektionen i Jonstrup.

Tidsplanen er følgende:

Samtaler i uge 44 ved Marinestation Holmen.
Konkurrence i uge 45 eller uge 46 ved Marinestation Holmen.
Afprøvning er onsdag, den 20. november 2019, kl. 07.45 – 15.00 ved Selektionssektionen i Jonstrup, Ballerup.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Organisationsaftale for musikere og dirigenter i Forsvaret af 23. januar 2019 mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 – CO10 og Foreningen af Musikere i Forsvaret.

Stillingen er tidsbegrænset med ansættelse i 3 år. Ansættelsesperioden er den 1. januar 2020 til og med 31. december 2022. Som dirigent i et militært orkester vil du skulle bære uniform.

Søværnets Tamburkorps har fast tjenestested på Marinestation Holmen i København, men Organisatorisk er Tamburkorpset underlagt Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til tamburkorpsets leder, seniorsergent James Jensen på mail: TKP-LD@fiin.dk eller på telefon 2637 3164. Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for uddannelser samt oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

 

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.