Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


Favrskov Musikskole søger underviser i saxofon og klarinet

Vi søger en selvstændig, udadvendt og idérig underviser til musikskolens fritidsdel
Vi vil gerne høre fra dig, hvis du

 • brænder for at undervise og formidle glæden ved musikudøvelse
 • har et bredt genrekendskab og en velfunderet metodisk tilgang til undervisning på forskellige niveauer. Du kan undervise på mindre hold, såvel som individuelle elever, og du kan undervise både børn og unge i alderen 0-25 år
 • du er klar til at bidrage og involvere dig i samarbejdet med kolleger på tværs af fag og instrumenter for at indgå som en del af fællesskabet omkring musikskolen.
  Vi tilbyder
 • en dedikeret personalegruppe med høj grad af gensidig tillid, respekt og arbejdsglæde
 • et mangfoldigt undervisningsmiljø, hvor du har mulighed for at udvikle dig fagligt
 • en decentralt organiseret institution med fokus på både selvstændighed og samarbejde.


Musikskolen arbejder i stigende grad sammen med lokale daginstitutioner, folkeskoler og en række andre samarbejdspartnere, og der kan derfor med tiden blive tale om andre/flere typer af undervisningsopgaver.

Praktiske oplysninger: Stillingen omfatter undervisning i saxofon og klarinet. Arbejdstiden vil ligge omkring 9/37-dele pr. uge med mulighed for forøgelse senere.
Undervisningen i Hammel og Hadsten, i 2021-2022 som udgangspunkt om mandagen.
Tiltrædelse - 1. januar 2022.
Kvalifikationer
Relevant undervisnings- og uddannelseserfaring. Erfaring med samarbejdsprojekter. Færdigheder indenfor IT (office-pakken, videoredigering, digital undervisning, SoMe-platforme) er en fordel. - Kørekort er nødvendigt.
Ansøgningsfrist: Såfremt du er interesseret i stillingen, skal vi have modtaget en kort, begrundet ansøgning fra dig senest den 1. december 2021.
Der afholdes samtaler i uge 49. Nærmere oplysninger: Fås hos musikskoleleder Mette Sandahl Sørensen, tlf. 89 64 44 22.


 

Faxe Musikskole søger en ny medarbejder til bas, indskolingshold, band og kompagnonundervisning i folkeskolen.

Det vil sige en spændende og afvekslende stilling i en visionær musikskole.

Brænder du for:

 • At undervise en bred vifte af elever, være fuldt tilstede og dedikeret?
 • At være i det musikalske fællesskab, når nye pædagogiske/strukturelle tiltag skal udvikles og afprøves? – kort sagt hvor der er åbenhed for nye idéer og tiltag.
 • At være med på beatet, når dagsordenen for fremtidens musikskole skal sættes i fællesskab med 11 andre engagerede kolleger?

Så er du måske vores nye bas- med meget mere lærer!  Vi søger en ”open minded” medarbejder, som har fagligheden med sig på flere områder.

Undervisningsdelen er indtil videre lokeret i Haslev, dels på musikskolen i fagene bas, musikbutik og rytmisksammenspil, dels som kompagnonlærer på 2. klassetrin på en lokal folkeskole. Undervisningen foregår mandage.

Faxe Musikskole er en dynamisk og udviklingsorienteret musikskole med omkring 350 elever.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Svend Pedersen på 3084 3004. - Vi glæder os til at høre fra dig.
Løn efter gældende overenskomst. Tiltrædelse hurtigst muligt – gerne før jul.
Du er uddannet fra konservatoriet eller lignende.

Stillingen er med en beskæftigelsesgrad på ca. 25% (9,25/37), og indebærer ind i mellem aftenarbejde. - Børneattest indhentes før ansættelse.

Ansøgningsfrist er søndag den 21. november 2021 kl. 23.59. Ansøgninger modtages kun digitalt via kommunens jobportal.

Ansættelsessamtalerne finder stedmandag/tirsdag den 29./30. november.


 

Roskilde Musiske Skole søger dygtig klaverlærer

Roskilde Musiske Skole er en dynamisk, kreativ og aktiv institution, der bl.a. er kendt for sin brede vifte af undervisningstilbud inden for musik og billedkunst, sin høje faglighed og sit gode kollegiale fællesskab.

Vi søger en dygtig musikskolelærer, der vil bidrage til videreudviklingen af både solo- og holdundervisning i klaver på det rytmiske område. Roskilde Musiske Skole har gennem en årrække opbygget et klaverlaboratorium, hvor vores kommende klaverlærer sammen med et par kolleger vil få ansvar for klaverholdundervisningen. Ud over denne opgave indeholder stillingen undervisning af soloelever.

Vi søger en lærer med uddannelsesmæssig baggrund inden for rytmisk klaver og keyboards, og med undervisningserfaring fra musikskoler eller tilsvarende sammenhænge. Vi lægger vægt på at finde en lærer, der brænder for at undervise børn og unge, og som trives i et samlet kunstnerisk felt som musiker, underviser og formidler. Hvis læreren også har kompetencer inden for f.eks. elektronisk musik, komposition el.lign., vil det være en fordel.

Som lærer i Roskilde Musiske Skole forventes det, at man deltager i det tværgående samarbejde i såvel klaverfaggruppen som på tværs med andre fagområder. Den kommende klaverlærer vil blive en del af en klaverfaggruppe på 7 personer, som både har rytmisk og klassisk baggrund. I faggruppen vil der bl.a. blive planlagt koncerter og diskuteret nye undervisningsmetoder og tilbud til eleverne.

Den samlede stilling er på 20 timer om ugen, og ønskes besat pr. 1. januar 2022. 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 12.00
Der afholdes samtaler med udvalgte kandidater mandag d. 6. december 2021 om formiddagen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Roskilde Musiske Skoles leder, Anja Reiff, tlf. 2367 4212.


 

Leder til Vallensbæk Musikskole

Er du et musisk menneske, også når du leder? Og har du både menneskeligheden og modet med dig i din ledelse? Så grib en unik mulighed for at blive leder på Vallensbæk Musikskole.

Midt i Vallensbæk ligger en sprudlende, aktiv musikskole, som åbner musikkens verden for kommunens børn og unge. Vi søger en leder, der kan videreføre og videreudvikle de gode takter i musikskolen. Kan du finde nye veje i elevrekrutteringen, videreudvikle det gode samarbejde på tværs af kommunens institutioner og bidrage til et stærkt musikliv i Vallensbæk Kommunes, så kan jobbet være noget for dig. 

Hverdagen som musikskoleleder

Fra etagen nedenunder kan du høre, at der øves blues og jazzstandarder af de letøvede blæserelever. I den anden ende af kontoret, taler sekretæren med en af lærerne om transport af instrumenter til elevkoncerten i næste uge. Mens du lægger sidste hånd på budgetopfølgningen, ringer din lederkollega fra en af kommunens folkeskoler. Hun vil drøfte et samarbejdsprojekt, hvor nye målgrupper skal have for mulighed for at opleve glæden ved at spille musik. Dette – og meget mere - indgår i musikskolelederens varierede hverdag.

Om dig

Vi forventer, at du interesserer dig for både drift og udvikling og vil tage hånd om begge dele.  Vi forventer også, at du har kendskab til musikkens mange genrer. Og at du evner at bruge din musikfaglige og pædagogiske indsigt til at understøtte skolens faglighed og udvikling i samarbejde med medarbejderne og de øvrige ledere på børne- ungeområdet. Omdrejningspunktet og fokus i din daglige ledelse skal være børn og unges udbytte: Musisk dannelse, musikalsk håndværk og glæden ved musikalske fællesskaber.

Vi forventer, at du som vores nye leder besidder følgende faglige kompetencer og erfaring:

 • Har en musikpædagogisk eller anden musikfaglig uddannelse
 • Har erfaring med ledelse fx fra en musikskole eller et andet kulturområde 
 • Har driftsøkonomisk og administrativ indsigt
 • Har lederuddannelse på diplomniveau eller er indstillet på at gennemføre en sådan

 

 • Er optaget af børne-, unge- og kulturområdet i bred forstand og har blik for udvikling af Musikskolens rolle i vores børns hverdag.
 • Kan kommunikere klart og sætte retning for en mangfoldig medarbejdergruppe
 • Kan skabe fremdrift i implementeringen af musikskolens strategi
 • Kan håndtere konflikter og prioritere musikskolens ressourcer
 • Har blik for god økonomistyring og ser grunddriften som fundament for udvikling.
 • Evner at omsætte politiske beslutninger til praksis, så de opleves meningsfulde for medarbejderne.
 • Det falder dig naturligt at samarbejde på alle niveauer og er empatisk, lyttende og inddragende i dialogen og samarbejdet.

 

 

Vi vil se efter en leder der er et musisk menneske og brænder for at åbne musikkens verden for børn og unge.

Der evner at prioritere både fællesskabet og den enkelte medarbejders udvikling så alle kan bidrage kreativt og proaktivt til Musikskolens udvikling.

 

Vi forventer, at din ledelsesstil matcher vores krav til god ledelse, der bl.a. fremgår af medarbejder- og ledelsesgrundlaget for Vallensbæk Kommune.

Medarbejder- og ledelsesgrundlag (vallensbaek.dk)

 

Om Musikskolen

Musikskolen har til huse i to villaer midt i Vallensbæk og har et godt renommé i lokalområdet.  Skolen er kendetegnet ved et bredt udbud af instrumentalundervisning, sammenspil og samarbejdsprojekter, blandt andet med kommunens tre folkeskoler. Der er 270 elever tilmeldt de mange forskellige tilbud indenfor solo- og holdundervisning. Musikskolen favner både bredden og eliten. Der er tilknyttet 16 lærere med både klassisk og rytmisk baggrund samt en sekretær.  

Om kommunen

Vallensbæk er en geografisk lille kommune med korte afstande og smidige beslutningsgange.  Organisatorisk er Vallensbæk Musikskole del af Center for Børn og Unge, der også rummer alle dagtilbud, folkeskoler, ungdomsskole, og en specialskole. Som leder af Musikskolen bliver du en del af et strategiske ledelsesteam der sammen med centerchefen leder og udvikler det samlede børne- og ungeområde.

Vallensbæk Kommune er kendetegnet ved et udefra og ind perspektiv, hvor borgerperspektivet er et væsentligt pejlemærke i vores opgaveløsning.  Nærvær, dialog og tillid er vores grundlæggende organisations- og ledelsesværdier.

 

Du kan læse mere om vores politiske mål og visioner i vores udviklingsstrategi her: https://www.vallensbaek.dk/kommunen-politik/udviklingsstrategier/udviklingsstrategi

 

Løn og ansættelsesvilkår

Lønnen fastsættes efter forhandling mellem de forhandlingsberettigede parter.

Vi indhenter børneattest og offentlig straffeattest på personer, der ansættes på børne- og ungeområdet.

 

Flere oplysninger:

Ønsker du at vide mere om stillingen, kan du kontakte Børne- og Ungechef Kathrine Ersted Sørensen på Kes01@vallensbaek.dk og på telefon 21 20 15 45. Ønsker du at besøge musikskolen eller vide mere om Musikskolens aktuelle hverdag kan du kontakte faglig leder Helene Horsbrugh på hhh01@vallensbaek.dk eller på telefon 23 10 79 61.

Ansøgning: Ansøgningsfristen er den 14. november 2021

 

Der afholdes to ansættelsessamtaler og den 1. samtale forventer vi at afholde den 17. november og 2. samtale den 24. november.

Der indgår et testforløb mellem de to samtaler.

 

Vallensbæk Kommune arbejder på digitale løsninger for borgere og medarbejdere, og vi vil

derfor bede dig om at søge stillingen elektronisk ved at klikke på "søg stillingen" eller ved

at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget.


 

Danmarks næstbedste musikskole søger souschef…!

 • Som den næstbedste, har vi altid noget at arbejde hen imod. Og det gør vi hver dag.

Albertslund Musikskole er med sine 50 år på bagen en af mastodonterne i byen. Vi har en fremtrædende position i byens kulturliv og i byens brand. Vi er en god historie, som politikere og ambassadører for byen er stolte af – også uden for kommunegrænsen. Det er vi også selv.

Musikskolen, som har egne store og fine lokaler på sammen matrikel som FGU Vestegnen, består af 24 undervisere (flere med koordinatorfunktioner), 1 sekretær, 1 leder og snart også en 1 souschef. Der er en god balance mellem instrumentudbud og genre, og vi bestræber os altid på at være relevante for samfundet omkring os. Det er blandt andet noget af det, du som ny souschef skal sikre vi forbliver. Vi har dygtige og engagerede undervisere, omgangstonen er uformel og sammenholdet stærkt.

Jobbet
Hvis du kender til musikskoleverdenen ved du nok, at rollen som souschef er alsidig og ’kasketgarderoben’ stor. Der er dog opgaver i jobbet, som er særlig væsentlige:

 • PR & SoMe ansvarlig – herunder udviklingsarbejde med nye platforme og videomateriale
 • Sæsonplanlægning og undervisernes skemalægning
 • Koordinator for den klassiske afdeling
 • Koordinator og tovholder på følgende områder:
  • Rekruttering
  • Forskole
  • Folkeskolesamarbejde
 • Styring og udvikling af projekter – både med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Stedfortræder for leder

Udover ovenstående forventes det, at du indgår i dagligdagens arbejde og griber og løser opgaver, der ikke nødvendigvis er defineret på papir. Stillingen er ca. 30 timer om ugen og uden undervisning.

Det er en fordel at:

 • Du har et indgående kendskab til musikskoleverdenen
 • Du har klassisk musikalsk baggrund og kendskab til en vifte af pædagogiske principper
 • Du har erfaring med kommunikative opgaver (vi opkvalificerer gerne den rette kandidat)
 • Du har lyst til at lede og går forrest i opgaveløsningen
 • Du er god til at samarbejde, kan byde ind og bringe drømme og idéer til virkelighed
 • Du er rummelig, lyttende og har såvel personligt overskud samt med humor

Stilling ønskes besat d. 1. januar 2022. Hvis det er muligt for kandidaten, kan ansættelsesforholdet begyndes før. Løn efter gældende overenskomst.
Arbejdspladsens placering – Vædderens Kvarter 10, 2620 Albertslund.
Ansøgningsfrist d. 29. oktober. Samtalerne finder sted i uge 45 (formentlig fredag). 

For at høre mere om stillingen kan du ringe til musikskoleleder, Ulrik Skat, på 23 67 55 30. Se også vores hjemmeside: https://musikskolen.albertslund.dk/
CV, ansøgning, referencer og eventuelle andre relevante dokumenter sendes via rekrutteringssystemet. SØG STILLINGEN – KLIK HER

Vi glæder os til at høre fra dig.


Engageret lowbrass-lærer til Helsingør Musikskole

Helsingør Musikskole søger en dygtig og engageret lowbrass-lærer til undervisning af børn og unge på Musikskolen. Du vil også blive en del af lærerteamet omkring Musikskolens harmoniorkester for begyndere; Miniharmonien. Desuden ligger der i stillingen deltagelse i stævnedage og andre fællesaktiviteter, koncerter, elevrekruttering, talentudvikling samt deltagelse i diverse mødefora - alt sammen i et aktivt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.

På Helsingør Musikskole tror vi på fællesskabet som den stærkeste motivationsfaktor. Derfor opfordrer vi alle elever til også at indgå i Musikskolens gratis sammenspilstilbud ud over soloundervisningen. Der vil desuden være mange ekstra aktiviteter, hvor alle elever engageres aktivt i koncertvirksomhed og fællesaktiviteter, hvorfor weekendarbejde vil forekomme. Den skemalagte undervisning foregår som udgangspunkt om fredagen.

Som del af en vision om at give kommunens børn flere muligheder for at spille et instrument er Helsingør Musikskole i gang med at udvikle tættere samarbejder med bl.a. skolerne omkring både kortere og længerevarende projekter og samarbejder. Derfor er det et stort plus, hvis du har erfaring med undervisning i skoleregi eller andre former for undervisning af større grupper af elever.

Vi lægger stor vægt på metodisk bevidsthed og pædagogisk erfaring. Vi ønsker ligeledes, at vores undervisere har et kunstnerisk virke, som kan indgå i undervisningens læringsformer og værdier.

Vi søger en engageret person, der
* Er uddannet fra konservatoriet eller lignende.
* Har sans for og erfaring med pædagogisk og musikfagligt arbejde med børn og unge.
* Har lyst til at indgå i teamsamarbejder med andre musiklærere.
* Er empatisk og imødekommende over for elever og forældre.
* Udviser åbenhed og vilje til at engagere sig i Helsingør Musikskole som arbejdsplads.
* Har erfaring med/mod på skolesamarbejde o.l.
Vi tilbyder
* Et spændende job med mulighed for personlig og faglig udvikling og udfoldelse.
* En velfungerende arbejdsplads med flotte fysiske rammer.
* En stærk tradition for at fremme det musikalske talent.
* En fantastisk lærerstab og velfungerende administration.
Helsingør Musikskole er en del af en kommune, hvor kulturen indtager en helt central plads
* Vi arbejder tæt sammen med byens mange spændende kulturinstitutioner.
* Vi indgår i et veletableret børnekulturelt netværk.
* Vi udvikler samarbejde med folkeskolerne om ‘Den åbne skole’ og skolereformen.
* Vi bruger flittigt kommunens mange scener og kulturelle platforme.
* Vi bidrager til at løfte kommunens fælles vision.

Se mere om Helsingør Musikskole på www.helsingormusikskole.dk

Tiltrædelse pr. 1. januar 2022. Stillingen er med en beskæftigelsesgrad på 8/37. Der kan forekomme både aften- og weekendarbejde.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og at denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Ansøgningsfrist er søndag den 21. november 2021 kl. 23.59. Ansøgninger modtages kun digitalt via kommunens jobportal.
Ansættelsessamtaler vil foregå tirsdag den 30. november 2021.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Pædagogisk leder Astrid Vadgaard Christensen på 2442 0671 eller chris@helsingor.dk.


 

 

Haderslev Musikskole har en lærer i tværfløjte, musikklasse, børnehaver og Max Musik, der går på barsel forventet i hele 2022.
Vikarstillingen kan evt. deles op i flere vikariater.
Vi har forestillet os følgende, hvilket kan ændres på afhængigt af ansøgeres kompetencer:
I perioden 1. januar – 31. juli 2022 er der følgende elever:

 • 1 tværfløjte musikklasse (45 min. i 35 uger)
 • 5 tværfløjte-elever (25 min./uge)
 • 5 tværfløjte-spirrevipper (25 min./uge)

Hvilket giver en ansættelsesgrad på ca. 9 timer i perioden 1. januar – 31. juli 2022.
Herefter vil ansættelsen i perioden 1. august – 31. december 2022 være lidt mindre.
Vikar til børnehaver/Max Musik/Rytmik hold – vikar hele 2022 (forventet)
14 børnehaver (8 x 90 min.), 3 Max Musikhold og 2 rytmik hold – ansættelsesgrad på ca. 13,5 timer.
Meget gerne tiltrædelse mht. 2 børnehaver allerede fra november af hensyn til god overgang.
Vikar til børnehaver/Max Musik – vikar hele 2022 med mulighed for efterfølgende fastansættelse
7 børnehaver (8 x 90 min) og 1 Max Musik hold – ansættelsesgrad på ca. 5,5 timer.
Yderligere oplysninger
Kontakt evt. Mads Kjær Jensen på telefon 61 14 40 47
Conny Magaard på telefon 74 34 78 60  
Jesper Heinz på telefon 23 61 17 99
Ansøgningsfrist - Send din ansøgning, CV og bilag senest 7. november. Samtaler afholdes løbende.


 

Talentkoordinator til talentindsats for kultur

Vil du gøre en kæmpe forskel for unge i Haderslev? TalentCenter Haderslev søger en koordinator, der vil stå i spidsen for udviklingen af talentindsatsen indenfor det kulturelle område.

Vi tror på de unge, deres potentialer og det at give dem muligheder. Vi skal i TalentCenteret tilbyde dem en meningsfuld løsning, som flytter den enkeltes talent i retning af den nationale top eller sikrer at de bliver optaget i de nationale setups indenfor området.

Rollen som talentkoordinator i TalentCenter Haderslev
Indenfor det kulturelle område har vi især på sang/musik et stærkt miljø, der gror nedefra. Det skyldes primært Haderslev Sangakademi og Haderslev Musikskoles arbejde med de helt unge og deres vej til talentudvikling. Tiltag som matemusik, musikklasser, talentspirevipper, workshops, koroptagelse m.m. har skabt sit tydelige fundament for fremtidens talentudvikling i Haderslev Kommune.

Performance Akademiet er i høj grad båret af et stærkt samarbejde mellem Musikskolen og TalentCenter Haderslev. Igennem hele forsøgsperioden har det primære fokus hvilet på det musiske område, men også med opmærksomhed på skuespil/performance. Det er fremadrettet et ønske at udvide palletten med yderligere kulturelle talentområder, herunder billedkunst.

Talentindsatsen på det kulturelle område skal, som idrætten, have sit organisatoriske setup i TalentCenteret, men udfolde sig via samarbejdsaftener med de enkelte aktører. Talentkoordinatoren sikrer sammen med aktørerne det fagfaglige fundament på det enkelte område.

Formålet med stillingen er:

 • At sikre at kulturelle talenter oplever en faglig stærk koordinering mellem TalentCenter, hjem og musikskole/kor/Bispen/teater osv. Med talentet i centrum
 • At koordineringen i Talentklasserne og Performence Akademiet harmonerer med koordinering i musikskole/kor/Bispen/teater osv.
 • At overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse opleves smidigt

Der er til udvikling af området afsat en mindre projektpulje, som talentkoordinatoren i samarbejde med aktører indenfor området skal have til at vokse via samarbejder, fonde og andre eksterne puljer.

Talentet i centrum
I Haderslev Kommune arbejder vi via TalentCenter Haderslev ud fra kultur- og fritidspolitikken – ”Talentudviklingsmiljøer for alle".

Kvalifikationer og opgaver
Der kan være mange veje til jobbet som koordinator i TalentCenter Haderslev.
Du må meget gerne have erfaring med koordinering og gerne inden for talentområdet. Måske har du været musikskoleunderviser, underviser indenfor det kulturelle område eller talentkoordinator?

Din rolle vil være 2-delt, idet du både skal være faglig koordinator og sikre at uddannelsesplaner, pensum og struktur etableres på tværs. I forhold til det faglige, vil du dele opgaverne med vores koordinatorer indenfor sport og I vil kunne bruge hinanden til sparring og lignende.

Uanset hvad, så brænder du for talentudvikling.  

Trivsel skaber resultater. Det er derfor vigtigt, at du har fokus på det gode talentudviklingsmiljø i samarbejde med ledelse og eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis musikskolen.

Stillingens funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Fuldtid eller deltid
Som udgangspunkt er der tale om en fuldtidsstilling. Men vi ser også en mulighed i at kandidater kan søge jobbet som en deltids/halvtidsstilling så den kan deles med en anden person. Ansøgeren skal i sin ansøgning angive hvilken type ansættelse der ønskes.
 
Hvem er vi:
Haderslev Kommune har arbejdet struktureret med talentudvikling siden 2007, hvor kommunen opnåede status som Team Danmark Elitekommune. Samarbejdet med Team Danmark og erfaringerne fra det strukturerede talentudviklingsarbejde med sport har ført til etableringen af TalentCenter Haderslev. Her arbejdes ud fra et bredt funderet talentbegreb, med afsæt i det økologiske paradigme indenfor talentudviklingen, det miljøbaserede talentperspektiv.
I 2017 blev Idrætsklasserne omdøbt til Talentklasserne, og der blev etableret linjer for sang og musik i folkeskolen. Erfaringerne fra dette arbejde ligger til grund for det videre arbejde med talentudviklingen i Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune er hjemsted for en lang række succesfulde talenttiltag som ønskes udvidet og udviklet herunder musik/sang, teater/drama, streetark/dance og E-sport. Det er fire områder, der er forankret i TalentCenter Haderslev, men har hvert sit epicenter i Haderslev Kommune, og på forskellig vis indgår i vores talentstrategi (Haderslev Kommunes Kultur- og Fritidspolitik).

Haderslev Kommune har siden 2008 haft Talentklasser (tidligere Idrætsklasser) i folkeskolens overbygning på daværende Sønder Otting Skoles ungeunivers, nu Kløvermarkskolen. I august 2017 påbegyndte kommunen optag af musikalske talenter i Talentklasserne.
Talentklasserne har tre ugentlige morgentræninger/undervisninger, hvor to af træningerne/undervisningerne er specifikke i forhold til det pågældende talent. Den tredje er enten aldersrelateret idræt eller skoleidræt, alt efter talentets linje.
I Talentklasserne er tilknyttet en række supportfunktioner, der hjælper med alt omkring talentets hverdag, så som koordinering mellem skole, hjem og talentets virke, fysisk træning, fysioterapi, ernæringsvejledning, sportspsykologi/coaching. 

Haderslev Kommune har et rigtigt stærkt samarbejde med kommunens hjemhørende ungdomsuddannelser via det setup der er etableret i TalentCenter Haderslev regi. Det betyder at talentfulde unge idrætsudøvere i dag har skemafri, eller modtager genlæsningstimer, når de deltager i morgentræningerne. For talenter indenfor det kulturelle område har vi Performanceakademiet – Performanceakademiet sikrer at talenterne indenfor eksempelvis musik kan satse på både ungdomsuddannelse og talentområde.
Yderligere oplysninger - Få mere at vide hos talentchef Morten Nørby Poulsen på telefon 24 79 38 26, mail: monp@haderslev.dkForud for ansættelse indhenter Haderslev Kommune straffeattest/børneattest. Tiltrædelse 1. januar 2022.
Ansøgningsfrist - Send din ansøgning, CV og bilag senest den 15. november 2021.
Udvælgelse af kandidater til samtale, vil ske den 19. november 2021, hvor du vil blive kontaktet pr. telefon, såfremt du udvælges.
Ansættelsessamtaler
Der afholdes 2 ansættelsesrunder for de udvalgte kandidater. 1. samtale forventes afholdt den 22. november og 2. samtale forventes afholdt den 24. november 2021.
Der vil være en lille opgave i forbindelse med 2. samtalerunde.


 


 

 

flere ledige jobs

Er du Roskilde Kulturskoles nye souschef?

Roskilde er Musikbykommune med stor fokus på kulturlivets styrker, og en af de grundlæggende ambitioner er, ”at musikken skal nå ud til alle byens borgere i et aktivt, pulserende og engagerende kulturelt miljø”.

I Roskilde er der to musiske skoler: Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole.
Skolerne samarbejder både i en fælles strategisk udviklingsproces og løbende med forskellige projekter med henblik på at være katalysatorer for at kunst, musik og kulturaktiviteter når ud i alle kommunens hjørner, så vi når rigtig mange børn og unge.

Roskilde Kulturskole er midt i en spændende proces, hvor tidligere folkeskolelokaler skal omdannes til moderne og egnede rammer for Kulturskolen. Første etape af byggeriet er i gang, og det hele forventes færdigt i 2024.

Kulturskolen er en eksperimenterende og projektorienteret arbejdsplads, der tilbyder undervisning og skabende processer indenfor musik, dans, drama, kunst & design, tekstskrivning, performance & produktion.
I vores bestræbelser på at indfri visionen og på at nå rigtig mange børn og unge, har vi løbende udviklet flere holdrelaterede tilbud – både indenfor instrumentalundervisning og på tværs af kunstarter.

Vi udvikler også løbende samarbejdet med kommunens øvrige institutioner, og p.t. gennemfører Roskilde Musiske Skole, Klubberne og Kulturskolen et storstilet forsøg i regi af Slots- og Kulturstyrelsens pulje Grib engagementet.
Forsøget er et samarbejde med lokale kulturinstitutioner samt RMC og professionshøjskolen Absalon.
Et væsentlig omdrejningspunkt for dette samarbejde er at udvikle nye formater, hvor unge, der normalt ikke benytter sig af kunst- og kulturtilbud får kendskab til og bliver medskabere af lokale kunst- og kulturaktiviteter med henblik på, at der opstår ungefællesskaber for, med og af unge.

Vi søger en souschef, der bidrager til beslutninger, som sikrer skolens fortsatte faglige, pædagogiske og økonomiske udvikling, samt gennemførelse af nye initiativer i forhold til kommunale, regionale, nationale og internationale initiativer og indsatsområder.

Vi forventer, at du har udsyn og indsigt, forstår at navigere på mange niveauer, og at du kan bringe nye ideer og løsninger ind i organisationen til gavn for medarbejdere og borgere.

Du er servicemindet og sætter arbejdsglæde, samarbejde og dialog øverst på dagsordenen, og du har en humoristisk tilgang og kan bevare overblikket i en travl hverdag.
Du vil medvirke til at udvikle samarbejde på alle niveauer, og du har indsigt i og lyst til at arbejde i en politisk styret organisation.

Vi ser god trivsel og åben dialog med elever og forældre som et væsentligt parameter for, at eleverne udvikler ansvarsfølelse, faglige kundskaber, selvværd og empati.

Èt af Kulturskolens store indsatsområder er samarbejdet med kommunens mange dagtilbud om udviklingen af formater, hvor børn og pædagoger møder og deltager i kunstneriske processer i alt fra huskunstnerprojekter, koncerter, ud-af-huset oplevelser og musisk- æstetiske forløb i de enkelte dagtilbud. Derfor forventer vi, at vores nye souschef kan fortsætte samt udvikle dette samarbejde.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job med en afvekslende hverdag sammen med engagerede, kvalitetsbevidste og humørfyldte medarbejdere.

Kulturskolen er hele tiden ”på vej”, og vi sætter overliggeren højt og udfordrer os selv og vore omgivelser i forhold til udvikling af nye formater, hvor vi arbejder i en vekselvirkning mellem formelle og uformelle læringsmiljøer.

Souschefstillingen er på 30/37 til ledelse, men du kan opnå en fuldtidsstilling på 37 timer, såfremt du har kompetencer indenfor 0 - 9 års området.

Vi prioriterer så høj en beskæftigelsesgrad som muligt, fordi vi anser det som værende grundlaget for et solidt engagement i vores organisation.

Løn og ansættelsesvilkår: Ifølge Overenskomst.

Ansøgningsfrist er d. 23. november 2021.
Ansættelsessamtaler finder sted fredag den 03.12.21 og den 10.12.21
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kulturskoleleder Annette Salvad på 2066 3341 eller ved skriftlig henvendelse til annettesa@roskilde.dk 
Roskilde Kommune indhenter børne- og straffeattest.


 

 

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.