Fra 1. januar 2019 vil organisationen Danske Musik- og Kulturskoler repræsentere musikskoleområdet, og DAMUSA ophører med at eksistere.

Mandag 31. december 2018 bliver sidste dag for DAMUSA, Dansk Musikskolesammenslutning. Dermed slutter en 24 år lang æra, hvor DAMUSA som landsorganisation sikrede varetagelsen af musikskolernes interesser.

Stor opbakning til ny organisation
Med overvældende tilslutning blev der i november 2018 ved en stiftende generalforsamling skabt en ny, samlende landsorganisation. Navnet er Danske Musik- og Kulturskoler. Det betyder, at de to eksisterende foreninger, Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) og Danske Musik- og kulturskoleledere (DMKL), lukker og overdrager arbejdet til den nye landsorganisation.

Danske Musik- og Kulturskoler repræsenterer musik- og kulturskoler over hele landet og er stærkt forankret i de regionale samråd. Både ledere og brugere/interessenter vil fremover være valgbare til bestyrelsen, så organisationen får den bredest mulige politiske gennemslagskraft.

Bestyrelse og formand
Der er nedsat en midlertidig bestyrelse, som skal styre den nye forening frem mod en ekstraordinær generalforsamling 1. marts 2019, hvor der skal være valg af formand. Bestyrelsen består af 11 medlemmer. De 10 medlemmer bliver valgt i regionerne, og formanden bliver valgt på den årlige generalforsamling. Hver af landets fem regioner vælger to medlemmer. Det ene medlem skal være en leder, og det andet medlem kan være en bruger/interessent eller en leder. Inden den ekstraordinære generalforsamling 1. marts 2019 skal regionerne have valgt deres repræsentanter til bestyrelsen. Se mere i foreningens vedtægter.

Den midlertidige bestyrelse i Danske Musik- og Kulturskoler er:
Bjarne Kaspersen Hansen, nuværende bestyrelsesformand i DAMUSA og i Herlev Musikskoles bestyrelse
Hanne Panduro Hess, nuværende bestyrelsesmedlem i DAMUSA og bestyrelsesformand i Gladsaxe Musik- og Billedskole
Jan Hansen, nuværende bestyrelsesmedlem i DAMUSA musikskoleleder i Høje-Taastrup
Jens Bloch, nuværende bestyrelsesmedlem i både DAMUSA & DMKL og musikskolechef i Kolding
Anja Reiff, nuværende bestyrelsesformand i DMKL og musik- og billedskoleleder i Gladsaxe
Julie Heebøl Clausen, nuværende bestyrelsesmedlem i DMKL og kulturskoleleder i Skanderborg
Thomas Winther, nuværende bestyrelsesmedlem i DMKL og musikskoleleder i Køge
Morten Lønborg-Friis, nuværende bestyrelsesmedlem i DMKL og kulturskoleleder i Rebild

De to eksisterende sekretariater lukker pr. 31. december 2018. Herefter henviser vi til
danskemusikkulturskoler@gmail.com
Midlertidig telefon til Musik- og billedskoleleder Anja Reiff tlf. 23674212

I en periode ind i 2019 vil DAMUSAs hjemmeside www.damusa.dk, stadig være tilgængelig. Den bliver ikke opdateret, men man kan finde alt arkivmateriale, tidligere nyheder og så videre.