Tjek de seneste nyheder på www.musikskolens-nyhedstjeneste.dk

 

Pressemeddelelse | 24.06.2021
 
Flere børn og unge kommer nu til at udfolde sig kreativt
Kulturminister Joy Mogensens ambition, om at flere børn og unge skal deltage i kulturelle fællesskaber, bliver til virkelighed med initiativet 'Grib Engagementet', som 27 kommuner bliver en del af. Der er i alt afsat 40 mio. kr. til at give flere børn og unge adgang til og lyst til at udfolde sig inden for bl.a. musik, film, teater og billedkunst.
Kulturminister Joy Mogensen siger:
"Det er glædeligt, at flere børn og unge over hele landet kommer til at deltage i kulturelle fællesskaber. For kultur, der er skabt for, med og af børn og unge, har en særlig værdi. Dét at beskæftige sig med kunst og kultur gør, at børn og unge får mulighed for at udvikle sig som mennesker. Det giver anledning til refleksion og fordybelse, og når børn eksempelvis synger eller spiller på instrumenter, afprøver de nye udtryksformer og bliver en del af nye fællesskaber. Det understøtter i bund og grund, at de udvikler sig til engagerede og aktive samfundsborgere. Jeg glæder mig meget til at følge modelforsøgene og de erfaringer, som de vil indbringe."

Forsøg i hele landet

De i alt 14 modelforsøg kommer til at løbe over efteråret 2021, og de skal skabe mere viden og erfaringer om, hvad der vil give flere børn og unge lyst til at udfolde sig inden for teater, dans, design, poesi, musik og billedkunst.

Der er den seneste årrække sket et støt fald i antallet af elever på musik- og kulturskolerne. I sæsonen 2015/16 gik der 106.383 elever på musik-og kulturskolerne, mens der i sæsonen 19/20 gik 98.343 elever. Det er en udfordring, som modelkommuneforsøgene også kan understøtte – samtidig med at endnu flere børn og unge finder glæden ved at udfolde sig kreativt sammen med andre.

Fakta om indsatsen ”Grib Engagementet”

Der er på Finansloven afsat 20 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til de kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur.
Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget i alt 16 ansøgninger, og der blev ansøgt for i alt 23,8 millioner kroner. 14 ansøgninger har fået tilskud, som tilsammen retter sig mod børn og unge fra 0-24 år. Puljen bliver også slået op en anden ansøgningsrunde den 19. august 2021, og puljen kan søges frem til og med den 10. november 2021.

Læs mere om kommunernes projekter her.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

PRESSEMEDDELELSE

2020-08-31

 

 

 

Regeringen vil styrke børns kreative udfoldelse

 

 

 

Flere børn skal have mulighed for at møde musikken og udfolde sig kreativt. På finansloven afsætter regeringen nu i alt 100 mio. kr. til kulturområdet fordelt med 50 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Regeringen vil bl.a. bruge midlerne på at styrke musik- og kulturskolernes aktiviteter, og samtidig skal Sangens hus have mulighed for at fremme sangen i alle dele af landet. Regeringen vil desuden forlænge en række kulturinstitutioners finanslovsbevillinger, der ellers stod til at udløbe.

 

 

 

Kulturminister Joy Mogensen siger:
"Alle børn skal have muligheden for at få et aktivt og skabende liv med musik og andre kunstarter. Vi har brug for at give flere børn – uanset social og kulturel baggrund – nogle af de kreative udfoldelsesmuligheder, som musik- og kulturskolerne tilbyder. På den kommende finanslov ønsker regeringen derfor at afsætte midler så musik- og kulturskolerne kan øge antallet af børn og unge, der kan udfolde sig via musik, billedkunst, drama og andre kreative udtryksformer.

Under nedlukningen i foråret så vi, hvor meget samhørighed og fælleskab det giver at synge sammen. Den tradition vil jeg meget gerne være med til at udbrede, og derfor vil regeringen nu gerne afsætte midler til, at udvide antallet sangkraftcentre under Sangens Hus, så børn i alle dele af landet får mulighed for at synge."

PRESSEMEDDELELSE 2020-04-01
Kompensationsordningen til arrangører forlænges
Regeringen har besluttet at forlænge kompensationsordningen til arrangører frem til den 9. juni. Samtidig skal det undersøges, om kulturlivet er tilstrækkeligt dækket, eller om der er behov for yderligere tiltag.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Når koncertarrangører, festivalarrangører, sportsklubber og andre er tvunget til at aflyse deres koncerter, festivaler, kampe og meget andet, så har det store økonomiske konsekvenser. Derfor vil regeringen gerne træde til, så arrangørerne kommer igennem krisen så helskindet som muligt. Og derfor forlænger vi nu ordningen.

Samtidig er vi i gang med at se på, hvordan kulturlivet er dækket af ordningen for at vurdere, om der er behov for at justere den. Det vil regeringen afklare hurtigt.”

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:
”Corona-udbruddet rammer ikke bare folk på deres helbred, men også på deres levebrød. Derfor har regeringen lavet hjælpepakker for knap 300 milliarder kroner, for at holde hånden under danske arbejdspladser, selvom indtægterne udebliver.

Det er vigtigt, at vi skaber tryghed for arrangørerne i de kommende måneder, hvor situationen er stadig er usikker. Kompensationsordningen for arrangører udløb med udgangen af marts, men vi er som bekendt ikke igennem corona-udbruddet endnu. Derfor forlænger vi ordningen til et stykke ind i juni, så arrangørerne også kan få dækket tabet i den kommende tid.”

Baggrund
Regeringen har besluttet at forlænge kompensationsordningen for arrangører, så den nu dækker arrangementer med planlagt afholdelse frem til og med den 9. juni 2020. Ordningen gælder for arrangementer med over 1.000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet er målrettet særlige risikogrupper.

Alle arrangementer, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret. Yderligere informationer og kriterier findes på virksomhedsguiden.dk, hvor der er link til ansøgningsblanket.

 

 

PRESSEMEDDELELSE 2020-02-27

Flere børn på landets skoler oplever glæden ved at spille i orkester
Børn og unge på skoler rundt i landet får bedre mulighed for at dykke ned i musikkens verden, når der i dag udpeges nye OrkesterMester-skoler. Initiativet har allerede sikret, at 1100 børn har fået deres eget musikinstrument, og at orkestersammenspil er blevet et skolefag.
Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Musik gør os til deltagende, sociale og skabende mennesker. Og når børn får mulig-hed for at møde musik i en tidlig alder, så giver det selvtillid og sammenhold. Jeg glæder mig meget til at følge de nye OrkesterMester-skolers arbejde med at give ungerne mulige for at spille eget instrument.”

Kulturministeren besøger Gungehusskolen
Kulturministeren besøger i morgen Gungehusskolen i Hvidovre, som er én af de nye OrkesterMester-skoler.

Besøget finder sted fredag d. 28. februar kl. 9.30-10.30. Pressen er velkommen.

De 11 nye OrkesterMester-skoler er:
- Herningvej Skole, Aalborg Kommune
- Skivehus Skole, Skive Kommune
- Kildebakkeskolen, Herning Kommune
- Vamdrup Skole, Kolding Kommune
- Abildgaardskolen, Odense Kommune
- Gilbjergskolen, Gribskov Kommune
- Hørsholm Skole, Hørsholm Kommune
- Gungehusskolen, Hvidovre Kommune
- Folkeskolerne i Tønder Kommune
- Øster Jølby og Sydmors Skole, Morsø Kommune
- Broskolen, Faaborg-Midtfyn Kommune*
*: Projektudvidelse af en eksisterende OrkesterMester-skole.

Baggrund
OrkesterMester er hele klasser som spiller på orkesterinstrumenter i skoletiden i samarbejde med den lokale musik- og kulturskole. OrkesterMester modtager fra Kulturministeriet 10 mio. kr. i perioden 2019-22, som skal anvendes til at udbrede projektet til flere skoler. Formålet med OrkesterMester er bl.a. at udvikle og frem-me børns musikalske og instrumentale evner og kundskaber og at fremme det lokale musikmiljø med orkestret som ramme for oplevelse, fordybelse og virkelyst.
Allerede nu er 9 skoler OrkesterMester-skoler udpeget, hvilket betyder at over 1100 børn har sit eget musikinstrument og orkestersammenspil er blevet et skolefag.

Danske Musik- og Kulturskoler er projektejer og Skolelederforeningen og DR Symfoniorkestret er partnere i projektet.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Bent Hjort, projektleder hos OrkesterMester: 51 92 26 84

PRESSEMEDDELELSE 2020-02-21
8.5 mio. kr. til kunstneriske udviklingsprojekter
Kulturministerens udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) har i år uddelt i alt 8,5 mio. kr. til 17 udviklingsprojekter på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.
Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Der skal være plads til udvikling på vores kunstneriske uddannelser. Det hjælper de 17 ambitiøse, nye kunstneriske udviklingsprojekter med – om det så er kunstinstallationer, nye musikalske kompositioner eller teaterforestillinger. Jeg håber, de nye projekter vil skabe ny inspiration, som kan smitte af på undervisningen.”

Formand for udvalget for Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Ole Lutzow-Holm siger:
”Udvalgets indtryk er, at KUV er på vej til at blive integreret som en central del af vidensdannelsen på de kunstneriske uddannelser i Danmark. Det bekræftes af årets ansøgningsrunde. Udvalget ser en tendens til, at institutionerne i stigende grad støtter op om de ansattes projekter, og at der sker en kompetenceopbygning omkring KUV på institutionerne, hvilket afspejler sig i både antal og kvalitet af ansøgningerne. Det er meget positivt. ”

Baggrund
Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV-puljen) har eksisteret siden 2013 og skal anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som er hovedfinansieret under Kulturministeriet: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, og Forfatterskolen.

Kulturministeren har nedsat et udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som har til formål at indstille projekter til at modtage midler fra KUV-puljen.

Udvalget består af:
• Formand: Ole Lützow-Holm, professor ved Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet
• Cecilia Roos, Vicerektor for kunstnärlig forskning og professor ved Dans- och cirkushögskolan under Stockholm University of The Arts og formand for det svenske KUV-udvalg 2010-2014
• Cecilie Semec, filmfotograf, lektor på Den Norske Filmskole og stipendiat i slutfasen i det norske KUV- stipendieprogram (ph.d. i KUV)
• Frederik Tygstrup, professor, viceinstitutleder Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet

Se oplysninger om udvalget samt retningslinjer, ansøgningsskemaer, afrapporteringsskemaer mv. på www.kum.dk

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 61
PRESSEMEDDELELSE 2019-12-03
Ny finanslovsaftale stopper kulturbesparelser
Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftalt at stoppe besparelserne på kulturområdet fra 2020. Samtidig afsættes der penge til symfoniorkesteret Copenhagen Phil, Danmarks Underholdningsorkester, KVINFOs videncenter og Den Danske Ordbog.
Fra 2020 bliver omprioriteringsbidraget annulleret. Det betyder, at besparelser for samlet set 764 mio. kr. over de næste 4 år annulleres. Det sker efter 4 år med faste, årlige sparekrav på 2 procent hos kulturinstitutionerne.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:
”Jeg vil gerne takke partierne bag regeringen for denne aftale. Deres vedholdende pres på at sætte kulturen på dagsorden i finanslovsforhandlingerne har båret frugt, så vi kan give kulturlivet nogle tiltrængte stabile og trygge økonomiske rammer. Fra 2020 er det slut med de faste, årlige sparekrav for de danske kulturinstitutioner. Det sker efter 4 år med systematiske grønthøsterbesparelser under den borgerlige regering.

At det allerede nu i regeringsperioden lykkedes at være så ambitiøse skyldes i høj grad, at der er en række partier bag regeringen, der alle har villet give kulturen bedre vilkår, end der var udsigt til med besparelser de kommende år. Denne aftale viser, at vi kan nå store politiske resultater, når vi løfter i flok. Kulturen i Danmark får nu nogle stabile økonomiske rammer. Det er jeg som kulturminister naturligvis glad for, men jeg synes også det lover godt for det fremtidige samarbejde, hvor vi har mange andre vigtige opgaver, vi skal have løst i fællesskab.”

Finansloven på kulturområdet i tal
• Omprioriteringsbidraget annulleres fra næste år, hvilket svarer til, at planlagte besparelser på 764 mio. kr. i perioden 2020-2023 ikke gennemføres.
• Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2020 og frem til symfoniorkesteret Copenhagen Phil, som kommer ud over afskaffelsen af omprioriteringsbidraget på orkestrets bevilling.
• Der afsættes 8 mio. kr. i 2020 til Danmarks Underholdningsorkester, herunder til orkestrets pædagogiske læringsprojekter for folkeskolen.
• Der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til styrkelse af KVINFO’s videncenter.
• Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 til den digitale ordbog ’Den Danske Ordbog’.

Baggrund om omprioriteringsbidraget
Den daværende V-regering indførte i 2016 besparelser på 2 pct. årligt på driftsbevillinger på kulturområdet – herunder museer, teatre, kunstneriske uddannelser og folkehøjskoler. I 2019 udgør omprioriteringsbidraget på kulturen 79,2 mio. kr. (ekskl. Kulturministeriets departement og Slots- og Kulturstyrelsen).

Med finanslovsaftalen, som regeringen har indgået med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, annulleres alle de planlagte besparelser fra 2020. Besparelserne på kulturområdet ville i perioden 2020-2023 have udgjort i alt 764 mio. kr.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Presseklip hentet fra alle danske aviser

Vil du have en inspirator som også på en høflig og humørfyldt facon kan sætte gang i en debat - så kontakt damuko@damuko.dk eller ring på tlf. 40 14 75 90