Tjek de seneste nyheder på www.musikskolens-nyhedstjeneste.dk

Ikke dokumenteret, at musik gør os kreative

Klik på dette link for at læse mere


 

 

PRESSEMEDDELELSE 2017-12-09
74 mio. kr. til nye kulturinitiativer på regeringens finanslov
Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 74 mio. kr. til nye kulturinitiativer frem til 2021 – herunder fejringen af genforeningsjubilæet med Sønderjylland i 2020.
Kulturminister Mette Bock siger:
”I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland stemte sig hjem til Danmark. Det er en historisk begivenhed, som har afgørende betydning for Danmark. Også i dag – og ikke kun i grænselandet. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti med finansloven for 2018 afsat i alt 10 mio. kr. til markeringen. Vi skal have udbredt kendskabet til genforeningen og dens betydning for Danmark, som det ser ud i dag. Derfor vil der blive afsat midler til en landsdækkende oplysningskampagne. 

Jeg synes, der er gode initiativer på finansloven i år, men de store ændringer på kulturområdet skal komme gennem det reformarbejde, som er i fuld gang. Det er nytænkning, der skal give plads til yderligere udvikling i en tid med stigende interesse for kultur. I 2018 kommer vi bl.a. til at se på museernes tilskudsstruktur, scenekunstområdet, de kunstneriske uddannelser og ikke mindst medieområdet, hvor vi skal lande en politisk aftale, som vil have fokus på dansk kvalitetsindhold. Reformarbejdet er ikke noget som klares fra den ene dag til den anden – vi skal træffe nogle kloge, modige beslutninger, der sikrer langsigtet stabilitet, balance og udvikling.”

Overblik over kulturelle initiativer på finansloven 2018
Der øremærkes i alt 2,1 mio. kr. til projektet NUKIGA, der skal fremme kendskabet til grønlandsk kunst og kultur i Danmark ved at holde kulturarrangementer i samarbejde mellem de fire grønlandske huse i Danmark. 

Der afsættes desuden i alt 1,5 mio. kr. til digitalisering og offentliggørelse på internettet af færøsk kildemateriale fra Rigsarkivet. 

På finansloven 2018 er der afsat en bevilling på i alt 10 mio. kr. til at undersøge mulighederne for at sikre vikingeskibene mest hensigtsmæssigt. Der afsættes endvidere 3 mio. kr. i 2018 til renovering af flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder. 

Der Nordschleswiger – det tysksprogede dagblad for det tyske mindretal i Sønderjylland – får et årligt driftstilskud på 1,7 mio. kr. i 2018 og 2019. I 2020 og 2021 bliver tilskuddet på 2,3 mio. kr. årligt. Og så er der fra 2018 og frem øremærket 
0,5 mio. kr. til Dansk Sprognævn til at frikøbe Retskrivningsordbogen. 

Finansloven 2018 omfatter derudover følgende mindre tiltag, der bl.a. understøtter lokale aktiviteter:
• Team Danmark (4 mio. kr. årligt fra 2018 og frem)
• Statens Museum for Kunst, Doverodde (1,5 mio. kr. årligt fra 2018-2021) til drift af filial 
• Kattegatcenteret i Grenå (2 mio. kr. årligt fra 2018-2021). 
• Mosede Fort (5 mio. kr. i 2018) 
• Marinemuseet i Aalborg (0,5 mio. kr. i 2018) 
• Digital ajourføring af den oprindelige kulturkanon (1 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. fra 2019 og frem) 

Der er endvidere afsat 72 mio. kr. årligt til almennyttige foreninger inden for bl.a. idrætslivet og folkeoplysning i en ny politisk aftale om spillehalsmidlerne. 
Læs mere her.

Yderligere oplysninger


Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Jazz har en berusende kraft

 


 

Sønderborg, Guldborgsund og Varde er nomineret til prisen som Årets AmatørKulturKommune 2015.


De kommende uger springer omfattende samarbejde mellem DR og Ringkøbing-Skjern Kommune ud i fuldt flor. I september skal 6000 elever til København.

Et helt unikt samarbejde gør, at alle kommunens skolebørn de kommende uger får kulturelle oplevelser, som bestemt ikke er standardfag på skoleskemaerne.(12/8 15 - Det offentlige.dk)


 

17,4 mio. kr. til forskning på kultur- og idrætsområdet - ingen musikskoler er på listen, men dog konservatorier.


40 forskellige forskningsprojekter vil i de kommende år blive udført med støtte fra Kulturministeriet. Kulturminister Bertel Haarder glæder sig over, at projekterne afspejler et højt fagligt niveau i dansk kultur- og idrætsforskning

101 ansøgere har i år søgt om midler fra Kulturministeriets forskningspulje. Heraf har 40 projekter netop fået helt eller delvist tilsagn om forskningsmidler. Midlerne uddeles til forskning på forskende institutioner under Kulturministeriet, på statsanerkendte museer og på idrætsområdet. Forskningspuljen er finansieret af midler fra det kulturelle udlodningsaktstykke med 10,9 mio. kr. samt 6,5 mio. kr. fra finansloven, som gives til støtte af forskningen på de statsanerkendte museer.
Kulturminister Bertel Haarder udtaler:
”Kulturministeriets forskningspulje er vigtig for at styrke forskningsindsatsen på kulturområdet. Ved at støtte projekter om alt fra jernalderens offermoser til uddannelsestænkningen på danske fodboldakademier bliver vi klogere generelt og bidrager til fornyet udvikling af feltet. Det glæder mig, at projekterne afspejler, at den forskning, der udføres i Danmark på de kultur- og idrætsvidenskabelige områder, er af høj faglig kvalitet, og ikke mindst at vi har støtteværdige projekter overalt i Danmark.”
Kulturministeriets Forskningsudvalg vurderer projekterne
Formand Anne-Marie Mai udtaler om udvalgets arbejde:
”I udvalget har vi glædet os over de mange gode ansøgninger, vi har modtaget. Det store og intensive arbejde, der i de senere år er gjort med at fremme forskningskvaliteten på vores områder, viser sig virkelig i ansøgningerne. Vi har både uddelt midler til forskeruddannelse, til projektmodning og til forskningsprojekter, samtidig har vi for første gang givet midler til gæsteprofessorater – en ordning, vi venter os meget af. ”
Næste ansøgningsfrist til Kulturministeriets forskningspulje er i april 2016.


     

Flere folkeskoler er ikke klar til samarbejde med musikskolerne

Med folkeskolereformen er folkeskolerne forpligtet til samarbejde med de kommunale musikskoler, men flere af dem er ikke klar til det, mener musikskolerne.DR.DK 17/2 2015


 

2015 bliver fyldt af unges egne kunst- og kulturprojekter. Kulturminister Marianne Jelved udråber 2015 til Ungekulturår.

17. januar 2015 sender kulturminister Marianne Jelved en bus fuld af unge mennesker af sted på en rejse gennem landet, hvor de i løbet af en enkelt dag skal lave et musiknummer. Turen starter med en workshop i København, hvor teksten bliver skrevet, musikken laver de i Odense, koreografien i Aarhus, de visuelle effekter i Viborg og til slut sættes instrumenter på i Aalborg, og nummeret fremføres på Ungdomsringens Musikfestival.

Busturen er starten på URKRAFT 2015 – ungekulturåret, hvor unges egne kunst- og kulturprojekter er i fokus.

       

hvilket
MGK-Center
vil du optages på?

Søg optagelse på et af de 8 MGK
Centre i prioriteret rækkefølge.
Optagelsesprøve foregår på det sted hvor der er førsteprioritet.

Online tilmelding

Ansøgningsfrist for tilmelding til optagelsesprøven er den 1. februar 2015.

                                     

 


Ny rektor for Det Jyske Musikkonservatorium

 

 

 

Kulturminister Marianne Jelved har udnævnt Claus Olesen til rektor for Det Jyske Musikkonservatorium.

 

 

 

Claus Olesen er 38 år og solistuddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og Conservatorium van Amsterdam. Han har været saxofonlærer og studielektor ved Det Jyske Musikkonservatorium siden 2000 og fra 2008 studieleder ved konservatoriet.


 

5 mio. kr. til projekter for børn, der ikke møder kunst og kultur

Fra 12. december 2014 kan kunst- og kulturskoler søge støtte til projekter rettet mod børn fra familier og miljøer, der ikke har tradition for at opsøge kunst og kultur på egen hånd. Puljen er en del af Kulturministeriets strategi for børn og unges møde med kunst.

            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                             
 
                                                                                                                                                                   &nbsp%

Presseklip hentet fra alle danske aviser

Vil du have en inspirator som også på en høflig og humørfyldt facon kan sætte gang i en debat - så kontakt damuko@damuko.dk eller ring på tlf. 40 14 75 90