DPU udsender flere rapporter på et forskningsmæssigt grundlag

Musikfaget i undervisning og uddannelse Status og perspektiv 2010 - klik her for at læse hele rapporten - eller indsæt dette link i din browser: http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/viden/temaeraaa/musikpaedagogik/everest_publications_nyheder_2010_20101028110625_currentversion_statusrapport-final.pdf


Kraftige nedskæringer truer musikfaget

Kraftige nedskæringer truer musikfaget ... Og det får nu alvorlige konsekvenser, konkluderer forskerne bag rapporten - klik her for at komme til rapporten.

Ny forskningsrapport fra DPU, Aarhus Universitet, dokumenterer, at der er sket kraftige reduktioner i musikundervisningen på landets uddannelsesinstitutioner gennem de seneste 10 år. På sigt betyder det, at hele vores musikkultur er på spil, vurderer forskerne bag rapporten.


Talentudvikling. Rapport om indsatsen i forbindelse med de af Statens Kunstråds Musikudvalg uddelte talentpuljer

Finn Holst - Faglig Enhed Musikpædagogik - Institut for Didaktik - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole - Aarhus Universitet - ISBN 978-


Musikfaget er svækket voldsomt i de senere år. Det viser en ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet. Mens den brede musikundervisning bløder, kommer der mere fokus på - og flere penge til - pleje af musiske talenter. Hvad betyder den udvikling for skolen og samfundet? Er vi ved at miste musikken? Musikprofessor Frede V. Nielsen fra DPU og musiker Thomas Blachman mødes i udsendelsen "Samtaler fra Tårnet" til en debat om, hvad vi skal med musik, og hvorfor musik er vidensamfundets x-faktor.