Velkommen til nyhedstjenesten for musikskoler.
se også www.damuko.dk som er musik- og kulturskolernes konsulenttjeneste.

Se nyt hver dag og send selv nyheder ind


Oplysningerne på denne hjemmeside er bl.a. hentet fra andre hjemmesider og der opkræves ikke betaling for at læse siderne.
Det er et ønske om at stille bedst mulig oplysning til rådighed for alle med interesse i kulturskoler.

Udbyderen er Per Johannesson, som i 29 år var leder af Hørsholm Musikskole, og som nu er aktuel med "HÅNDBOG FOR MUSIKSKOLER" fra forlaget MUFO.
Per Johannesson er nu indehaver af og udviklingskonsulent i konsulent virksomheden "DAMUKO.DK" som servicerer musik- og kulturskolers bestyrelser, ledelser, personale og politikere.

Du er velkommen til frit at indsende nyheder, som du mener egner sig til at optages på hjemmesiderne - send materialet til: perjo@damuko.dkhttp://musikskoler.damuko.dk/ er det nye link under musikskolernes konsulentvirksomhed www.damuko.dk hvor du selv kan deltage i debatten.


På kunststyrelsens hjemmeside for musikskoler: www.kunst.dk/musik/musikskole kan du også følge med i de seneste publikationer og statistikker på området samt hente information om tilskud m.v.

På de næste sider kan du læse nyheder med berøring til musikskoler - Forskningsresultater, loven om musikskoler samt de vejledende retningslinier og mange andre spændende ting.

På gensyn på www.damuko.dk
Damuko elsker kultur- og musikskoler og er altid parat til at gøre skolerne en tjeneste.

Vil du have inspiration med provokation, som kan sætte nye tanker og udviklinger igang i din musikskole - så kontakt damuko@damuko.dk - www.damuko.dk

Deltager gerne i tema- og inspirationsdage eller møder - men kan også totalarrangere et kursusforløb med lokaler og forplejning.

Ring og få et godt tilbud. tlf. 40 14 75 90